Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM"— Transkript prezentace:

1 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR PODOBNOST TROJÚHELNÍKŮ Milan Hanuš Prezentace je dostupná i na Přehled učiva PDF

2 Věty vyplývající z podobnosti trojúhelníků
Věty o podobnosti trojúhelníků Dva trojúhelníky jsou podobné: shodují-li se poměry odpovídajících si stran (věta sss) shodují-li se ve dvou úhlech (věta uu) jsou-li rovny poměry dvou stran a shodné úhly jimi sevřené (věta sus) jsou-li rovny poměry dvou stran a shodné úhly proti větším z nich (věta Ssu) Věty vyplývající z podobnosti trojúhelníků 1. Dva trojúhelníky jsou podobné, jsou-li jejich odpovídající si strany rovnoběžné, nebo navzájem kolmé. 2. Dva pravoúhlé trojúhelníky jsou podobné, shodují-li se v jednom ostrém úhlu nebo v poměru dvou odpovídajících si stran. 3. Dva rovnoramenné trojúhelníky jsou podobné, shodují-li se v úhlu při základně nebo v úhlu při vrcholu. 4. Každé dva rovnostranné trojúhelníky jsou si podobné.

3 PODOBNOST TROJÚHELNÍKŮ PODLE VĚTY SSS
C b a c A B Jestliže jsou poměry všech sobě odpovídajících stran trojúhelníků shodné, pak jsou tyto trojúhelníky podobné. Konstanta k je poměr podobnosti Zápis: ΔABC ~ ΔA´B´C´ Čteme: trojúhelník ABC je podobný trojúhelníku A´B´C´

4 Příklad: Určete, zda je ΔABC podobný ΔKLM. ΔABC: a = 6,2cm; b = 7,3 cm; c = 8,4 cm. ΔKLM: |KL| = 812,2 m; |LM| = 956,3 m; |KM| = 1100,4 m. Je dán ΔABC: a = 28,2cm; b = 25,3 cm; c = 48,4 cm. Určete obvod podobného trojúhelníka XYZ, je-li poměr podobnosti 0,01. Je dán ΔABC: a = 18,2cm; b = 15,2 cm; c = 28,4 cm a ΔA´B´C´: a´= 36,4cm; b´= = 30,4 cm; c´= 56,9 cm. V případě, že jsou podobné, vypočítejte poměr podob-nosti k. Výsledek zapište. Změní-li se strany 0,01 krát, změní se i obvod ΔXYZ 0,01 krát. o = 0,01 · (28,2 + 25,3 + 48,4) = 1,019 cm = 1cm ΔABC ~ ΔA´B´C´ Protože poměry sobě odpovídajících stran jsou shodné, jsou oba trojúhelníky podobné. ΔABC ~ ΔKLM

5 PODOBNOST TROJÚHELNÍKŮ PODLE VĚTY SUS
C´´ C α A B B´´ Jestliže jsou poměry dvou sobě odpovídajících stran trojúhelníků a úhel jimi sevřený shodné, pak jsou tyto trojúhelníky podobné.

6 Příklad: Je dán ΔABC: b = 15,2 cm; c = 28,4 cm; α = 38°15´ a ΔA´B´C´: b´= 30,4 cm; c´= 56,8 cm; α´= 38°15´. Určete zda jsou oba trojúhelníky podobné. C(C´) 15,2(30,4´) α(α´) A(A´) 28,4(56,8´) B(B´) ΔABC ~ ΔA´B´C´

7 Příklad: Lešení vrhá ve 13:00 hodin 5 m stín
Příklad: Lešení vrhá ve 13:00 hodin 5 m stín. 1 m dlouhá k zemi kolmá tyč má ve stejnou dobu stín ¾ metrový stín. Jak vysoké je lešení? α x m α 1 m 5 m ¾ m Zobrazené trojúhelníky jsou si podobné. Proto platí: je jedním ze čtyř strukturálních fondů EU Výška lešení je 6.7 m.

8 Zvolená délková jednotka, např. 1 cm
Úkol: Rozdělte úsečku AB neznámé délky na dvě části v poměru 3 : 2. B C A Zvolená délková jednotka, např. 1 cm p Platí: |AC| : |CB| = 3 :2 Cílem ESF je snižování nezaměstnanosti

9 PODOBNOST TROJÚHELNÍKŮ PODLE VĚTY Ssu
C b a α α´ A c B Jestliže platí, že a/a´ = c/c´a současně α = α´, pak ΔABC ~ ΔA´B´C´. Příklad: Z ochozu věže je spuštěné napjaté 60 metrové ocelové lano delší než je výška ochozu nad zemí. Ve vzdálenosti 2 m od ukotvení na zemi je lano 1,5 m nad zemí. Jak vysoko je věžní ochoz? 60 m x m 2 m 1,5 m Ochoz věže je 45 metrů nad zemí.

10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR KONEC TEST 

11 Test

12 A Sestrojte libovolnou úsečku AB. Pak k ní SESTROJTE XY tak, aby platilo, že |XY | = 4/5 |AB|. Z vrcholu televizního vysílače je spuštěno napjaté kotevní lano do vzdálenosti 200 m od paty věže. Jan, vysoký 185 cm, se jej ve vzdálenost 2 m od ukotvení lana na zemi právě dotýká hlavou. Jak vysoká je věž a jak dlouhé je kotevní lano? ΔABC má plochu 300 dm2. Pro podobný ΔA´B´C´ platí poměr podobnosti k = 3. Jaký je obsah ΔA´B´C´? B Sestrojte libovolnou úsečku AB. Pak k ní SESTROJTE XY tak, aby platilo, že |XY | = 5/4 |AB|. Z vrcholu televizního vysílače je z výšky 17,6m spuštěno napjaté kotevní lano do vzdálenosti 200 m od paty věže. Jan se jej ve vzdálenost 20 m od ukotvení lana na zemi právě dotýká hlavou. Jak vysoký je Jan a jak dlouhé je kotevní lano? ΔABC má plochu 300 dm2. Pro podobný ΔA´B´C´ platí poměr podobnosti k = 0,3. Jaký je obsah ΔA´B´C´?

13 ŘEŠENÍ A 1. Sestrojte libovolnou úsečku AB. Pak k ní SESTROJTE XY tak, aby platilo, že |XY | = 4/5 |AB|. B Y A ≡ X p |XY | = 4/5 |AB| Vytváří podmínky pro růst vzdělanosti obyvatel Evropy

14 A Z vrcholu televizního vysílače je spuštěno napjaté kotevní lano do vzdálenosti 200 m od paty věže. Jan, vysoký 185 cm, se jej ve vzdálenost 2 m od ukotvení lana na zemi právě dotýká hlavou. Jak vysoká je věž a jak dlouhé je kotevní lano? y m x m 1,85 m 2 m 200 m Výška stožáru je 150 metrů. Délka lana je 250 m.

15 Podpora rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce
3. ΔABC má plochu 300 dm2. Pro podobný ΔA´B´C´ platí poměr podobnosti k = 3. Jaký je obsah ΔA´B´C´? S = 0,5zv Jestliže je poměr podobnosti k = 3, pak se všechny délkové rozměry změní v tomto poměru. Jestliže dva rozměry zvětšíme třikrát pak se jejich součin změní 3 x 3 krát. Obsah 2700 dm2. Podpora rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce

16 B 1. Sestrojte libovolnou úsečku AB. Pak k ní SESTROJTE XY tak, aby platilo, že |XY | = 5/4 |AB|. Y B ≡ X A p |XY | = 5/4 |AB|

17 B Z vrcholu televizního vysílače je z výšky 17,6m spuštěno napjaté kotevní lano do vzdálenosti 200 m od paty věže. Jan se jej ve vzdálenost 20 m od ukotvení lana na zemi právě dotýká hlavou. Jak vysoký je Jan a jak dlouhé je kotevní lano? y m 17,6m x m 20 m 200 m Jan měří 176 cm. Lano je 201 m dlouhé.

18 B ΔABC má plochu 300 dm2. Pro podobný ΔA´B´C´ platí poměr podobnosti
k = 0,3. Jaký je obsah ΔA´B´C´? S = ½zv Jestliže je poměr podobnosti k = 0,3, pak se všechny délkové rozměry změní v tomto poměru. Jestliže dva rozměry zvětšíme tři desetiny krát pak se jejich součin změní 0,3 x 0,3 krát. Obsah 27 dm2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR je partnerem ESF


Stáhnout ppt "TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM"

Podobné prezentace


Reklamy Google