Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aminokyseliny. Aminokyseliny stavební jednotky bílkovin deriváty karboxylových kyseliny liší se postranním řetězcem (R) postranní řetězec aminoskupina.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aminokyseliny. Aminokyseliny stavební jednotky bílkovin deriváty karboxylových kyseliny liší se postranním řetězcem (R) postranní řetězec aminoskupina."— Transkript prezentace:

1 aminokyseliny

2 Aminokyseliny stavební jednotky bílkovin deriváty karboxylových kyseliny liší se postranním řetězcem (R) postranní řetězec aminoskupina karboxylová skupina

3 Prostorové uspořádání α-aminokyseliny = NH 2 skupina na 2. C (C α ) C α je chirální → enantiomery D a L D-glyceraldehydL-glyceraldehydL-aminokyselina

4 NH 2 CH 2 COOH nemá chirální uhlík (nejjednodušší AK) většina aminokyselin v přírodě: α,L-AK

5 L-alaninD-alanin Proč je většina aminokyselin v přírodě právě v kofiguraci L a ne D nevíme..

6 Elektrický náboj aminokyselin kationanionamfion neutrální pH (fyziologicé) nízké pH vysoké pH aminokyselina je elektroneutrální

7 Isoelektrický bod pI pI = pH, kdy je celkový elektrický náboj aminokyseliny nulový (amfion), pro každou aminokyselinu jiné

8 Kódované aminokyseliny  základní stavební jednotky bílkovin  mají svoji specifickou tRNA  existuje 21 kódovaných aminokyselin  některé si organismus neumí sám vytvořit a musí je přijímat v potravě - esenciální  liší se svými postranními řetězci (-R) V roce 1986 objevena 21. kódovaná aminokyselina selenocystein.

9 Selenocystein v selenoproteinech – enzymy, kde Se je redukčním centrem (redukují volné kyslíkové radikály) v deiodinasach – regulují působení thyroidních hormonů selenocystein (Sec) cystein (Cys) serin (Ser)

10

11 Postranní řetězce aminokyselin hydrofobní postranní řetězce polární postranní řetězce kyselý postranní řetězec zásaditý postranní řetězec

12 K čemu slouží aminokyseliny v organismech?  dodávají a přenášejí N (esenciální prvek)  jsou základní stavební jednotkou proteinů  v případě hladovění mohou být alternativními zdroji energie a prekurzory pro tvorbu sacharidů  slouží jako neurotransmitery a hormony– některé samy o sobě, jiné jako výchozí látky pro jejich tvorbu  podílejí se na syntéze lipidové dvojvrstvy, nukleotidů, alkaloidů atd..  a mají mnoho dalších funkcí

13 Tvorba proteinů - vznik peptidové vazby peptidová vazba dipeptid

14 peptidová vazba je vazbou kovalentní, je rigidní – vazba C-N má částečně charakter dvojné vazby v důsledku rezonance, atomy se kolem ní nemohou volně otáčet tyto dvě vazby jsou jednoduché, umožňují volnou rotaci atomů, takže dlouhé řetězce aminokyselin jsou vysoce pohyblivé

15 při pH~7 je stabilní i při 100°C hydrolyzuje se v silně kyselém nebo zásaditém prostředí nebo pomocí enzymů stabilita peptidové vazby:

16 Peptidy a proteiny v těle vznikají proteosyntézou v cytoplazmě buněk proteosyntéza probíhá na ribozomech 2 – 50 AK: peptid > 50 AK: protein (bílkovina)

17 Názvosloví peptidů pořadí aminokyselin (=jejich sekvenci) čteme od N konce k C konci k názvu aminokyselin přidáme koncovku –yl např.: Tyrozylalanylcystein H 2 N-Tyr-Ala-Cys-COOH většina peptidů a proteinů mají triviální názvy (glutathion, hemoglobin, kolagen)

18 Některé významné peptidy v našem těle glutathion – tripeptid, v těle působí proti oxidativnímu stresu tvorbou disulfidových můstků některé hormony: oxytocin, vazopresin, glukagon,... také některé jedy a mnoho dalších významných látek Umělá příprava polypeptidů by mohla vést k získání bezpečných vakcín.

19 Oxidace glutathionu

20 Úrovně popisu organismu – velikost proteinů jednoduché molekuly, atomy makromolekulární látky (proteiny, polysacharidy) buňky orgány

21 Proteiny – nativní konformace proteiny jsou molekuly s velmi složitou strukturou nativní -stav, kdy může protein plnit svojí biologickou funkcipo syntéze polypetidu, se řetězec skládá do své přirozené (nativní) konformace - trojrozměrná struktura s nejnižší energií - stav, kdy může protein plnit svojí biologickou funkci funkční protein nefunkční rozbalený polypeptidový řetězec

22 Skládání proteinů -Gln-Cys-Gly-Ser-Phe- různé úrovně pohledu na proteiny protein jako celek – kvartérní struktura kostra proteinu – aminokyselinové složení primární struktura terciární struktura sekundární struktura 1 2 3 4

23 1) Primární struktura pořadí (sekvence) aminokyselin polypeptidový řetězec, ve kterém jsou aminokyseliny spojeny peptidovou (kovalentní) vazbou primární struktura proteinů je přímý obraz genetické informace základní řetězec, pořadí a typy aminokyselin určují, jak bude protein prostorově uspořádán (např. hydrofobní postranní řetězce aminokyselin se shlukují uvnitř proteinů, aby se nedostaly do styku s vodou) záměna jen jedné aminokyseliny může způsobit nefunkčnost proteinu (př. srpkovitá anemie)

24 2) Sekundární struktura  polypetidové řetězce se skládají do několika strukturních prvků α-helix β-hřeben  dva základní jsou: α-helix (šroubovice) a β-hřeben (skládaný list), ale existují i další  sekundární strukturu stabilizují H-můstky

25 α-helix v proteinech pravotočivá šroubovice H-můstky spojují skupiny CO a NH uvnitř řetězce postranní řetězce směřují ven, v důsledku sterických zábran

26 Keratin a kolagen tyto dva proteiny jsou složeny ze šroubovic, které se ještě stáčejí kolem sebe a tvoří pevná vlákna kolagen – protein kostí, zubů a šlach, v tahu je pevný stejně jako ocel keratin se vyskytuje např. ve vlasech, v pokožce, nehtech, rohovině nebo v peří šroubovice stočené kolem sebe tvoří terciární strukturu

27 β-hřeben/skládaný list H-můstky opět mezi skupinami CO a NH postranní řetězce vyčnívají střídavě na opačné strany řetězce, kvůli sterickým zábranám

28 schematické značení skládaného listu H-můstky spojují sousední řetězce

29 Titin největší známý polypetidový řetězec, spolu s aktinem a myosinem ve svalech obratlovců funkce ještě není úplně prozkoumaná – zřejmě kontroluje činnost aktinu a myosinu, prodlužování a zkracování sarkomery mutace v aminokyselinové sekvenci způsobuje onemocnění svalů včetně srdce skládá se převážně ze skládaných listů

30 3) Terciární struktura uspořádání sekundárních struktur v prostoru skládání proteinů v prostoru ovlivňují především interakce postranních řetězců aminokyselin sekundární struktury nejsou spojeny kovalentně stabilizují je: H-můstky, elektrostatické interakce (iontové síly, dipól-dipól), van der Waalsovy interakce, disulfidové vazby, hydrofobní interakce

31 Disulfidový můstek a vznik cystinu postranní řetězce cysteinu v proteinu jednoduchá kovalentní vazba výrazná stabilizace terciární struktury proteinů SH skupina se oxiduje a redukuje tak jiné látky, např. H 2 O 2 – boj proti oxidativnímu stresu (glutathion) Oxidace a redukce disulfidového můstku je principem účesu zvaného trvalá.

32 Interakce terciární struktury polypeptidový řetězec

33 Trypsin pankreatický enzym štěpící bílkoviny, které už částečně natrávila kyselina chlorovodíková a pepsin v žaludku terciární struktura trypsinu – prostorové uspořádání motivů sekundární struktury: α-helixů a skládaných listů

34 4) Kvartérní struktura většina proteinů se skládá z více než jednoho polypetidového řetězce kvartérní strukturauspořádání řetězců v prostoru - kvartérní struktura Proteiny se zpravidla skládají tak, že hydrofobní zbytky aminokyselin jsou uzavřené uvnitř a hydrofilní části jsou na povrchu proteinu. Záleží však na prostředí, ve kterém se protein nachází (vodný roztok, membrána …).

35 Hemoglobin – přenašeč O 2 a CO 2 hem je uzavřen uvnitř podjednotky, v hydrofobním prostředí skládá se ze 4 podjednotek každá obsahuje 1 hemovou skupinu

36 Denaturace ~ ztráta prostorového uspořádání denaturace skládání proteinu postupnénarušení vazeb kvartérní, terciární a sekundární struktury (H-můstky, Van der Waalsovy a hydrofobní interakce, disulfidové vazby, …) porušení nekovalentních vazeb ztráta nativní konformace – postupné narušení vazeb kvartérní, terciární a sekundární struktury (H-můstky, Van der Waalsovy a hydrofobní interakce, disulfidové vazby, …) porušení nekovalentních vazeb peptidové vazby zůstanou zachovány (zbude neuspořádaný polypeptidový řetězec)

37 Denaturace nevratná – protein se nemůže složit do své nativní konformace, jeho prostorové uspořádání je úplně narušené v roztoku pak dojde k agregaci molekul denaturovaných proteinů (důsledek narušení vyšších struktur) – vzniká sraženina denaturační čínidla: teplota těžké kovy, soli silné kyseliny a báze některá organická rozpouštědla redukční činidla (močovina) a další.. Denaturovaný protein ztrácí svoji biologickou aktivitu!!

38 Využití denaturace vaření – vaření napomáhá trávení proteinů – narušuje prostorové uspořádání proteinů, trávicí enzymy pak mohou snadněji štěpit peptidové vazby v základním řetězci výzkum

39 vratná denaturace - vysolování není denaturace nenarušuje se kvartérní, terciární, sekundární ani primární struktura vratné způsobeno přídavkem některých solí – rozpouštějí se ve vodě, ‘vychytávají‘ molekuly H 2 O, které předtím rozpouštěly molekuly proteinu ten se vysráží z roztoku ve formě svého krystalu – základní metoda izolace proteinů

40 Proteiny jako proměnlivé struktury každý protein má určitou prostorovou strukturu (z ní plyne jeho funkce) př.: hemoglobin, princip svalového stahu a mnoha enzymatických reakcí struktura není neměnná – po navázání nějaké látky (ligandu) se může prostorové uspořádání pozměnit

41 Skupiny proteinů proteiny jsou velká skupina látek rozdělujeme je do mnoha skupin podle různých hledisek: podle tvaru (globulární a fibrilární) podle složení (jednoduché a složené) podle funkce (strukturní, regulační, zásobní, signální, receptorové, enzymy a mnoho a mnoho dalších)

42 Vlákno nebo klubko globulární proteiny kulovité, ve vodě rozpustné enzymy, transportní proteiny, receptory, imunoglobuliny příklady: hemoglobin, titin, trypsin, alkohol dehydrogenáza (na obr.), aktin, myosin fibrilární proteiny vláknité, nerozpustné ve vodě proteiny kůže, šlach, kostí příklady: keratin, kolagen, fibroin (hedvábí), elastin (elastické vazy, stěny plic atd..), fibrin (srážení krve, na obr.)

43 Proteiny jednoduché a složené proteiny jsou biologicky aktivní jen ve svém nativním stavu mohou být a) jednoduché, b) složené b) protein má 2 složky: polypeptidový řetězec a nebílkovinnou složku a) makromolekula tvořená jen polypeptidovým řetězcem (v nativní konformaci) př.: fibrilární proteiny, albuminy (proteiny krevního séra), histony (v jádře se vážou na DNA) transferin – přenáší v těle atomy železa (nebílkovinná složka) př. složených proteinů: glykoproteiny (cukerná složka), lipoproteiny (lipidová složka) a další myoglobin skladování kyslíku ve svalech

44 K čemu slouží proteiny v organismech? (rozdělení dle funkce) Proteiny zastávají mnoho a mnoho rozdílných rolí: 1) biokatalyzátory (enzymy) – pepsin, tripsin a další trávicí enzymy, DNA-polymeráza (syntéza DNA), alkohol dehydrogenáza (odbourávání alkoholu) 2) strukturní proteiny – mechanická podpora buněk a tkání; př.: keratin (vlasy), elastin a kolagen (vlákna ve šlachách a vazivu), aktin (plasmatická membrána buněk)

45 Další funkce proteinů 3) transportní proteiny – přenášejí po těle různé látky př.: hemoglobin, transferin, albuminy (v krevním séru přenos lipidů), cytochrom c (přenos elektrony v dýchacím řetězci) 4) pohybové proteiny – např. myosin, ale i další (kinesin pohybuje organelami v buňkách)

46 Další funkce proteinů 5) zásobní proteiny – ferritin ukládá Fe v játrech, ovalbumin (zásoba aminokyselin ve vaječném bílku), kasein (zásoba aminokyselin pro novorozence v mléce) 6) signální proteiny – některé hormony (např. insulin) a růstové faktory jsou proteiny 7) receptory – rhodopsin v oční sliznici a mnoho dalších receptorů v membránách buněk a další a další proteiny a funkce.. 8) proteinové jedy – např. bakterie Vibrio cholerae syntetizuje protein → toxin způsobující choleru, nebo hadí jedy


Stáhnout ppt "Aminokyseliny. Aminokyseliny stavební jednotky bílkovin deriváty karboxylových kyseliny liší se postranním řetězcem (R) postranní řetězec aminoskupina."

Podobné prezentace


Reklamy Google