Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autor:Mgr. Iveta Semencová Předmět/vzdělávací oblast:Chemie Tematická oblast:Organická chemie Téma:Deriváty uhlovodíků- aminokyseliny, peptidy a bílkoviny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autor:Mgr. Iveta Semencová Předmět/vzdělávací oblast:Chemie Tematická oblast:Organická chemie Téma:Deriváty uhlovodíků- aminokyseliny, peptidy a bílkoviny."— Transkript prezentace:

1 Autor:Mgr. Iveta Semencová Předmět/vzdělávací oblast:Chemie Tematická oblast:Organická chemie Téma:Deriváty uhlovodíků- aminokyseliny, peptidy a bílkoviny Ročník:1.- 3.ročník Datum vytvoření:leden 2013 Název:VY_32_INOVACE_ CHE Anotace: Žáci se seznámí s vlastnostmi a použitím dusíkatých derivátů v běžném životě. Zamýšlí se nad důležitostí těchto sloučenin pro metabolismus, genetiku a ostatní procesy v lidském těle. Prezentace přináší spojení učebního materiálu s reálným životem. Jeho interaktivita spočívá i ve využití hypertextových odkazů na internet, audio a video ukázky a lze ji zvýšit použitím interaktivní tabule. Problémové otázky podněcují diskuzi, udržují pozornost žáků a zvyšují jejich aktivitu. Metodický pokyn: Materiál má multifunkční využití, je vhodný nejen k výkladu, k ověřování znalostí, ale i k samostatnému studiu. Je možné jej použít i k doplnění učiva pro žáky s individuálním učebním plánem. Vyžaduje použití multimediálních prostředků – PC, dataprojektoru, popř. interaktivní tabule.

2

3 molekuly obsahující karboxylovou - COOH a aminovou - NH 2 funkční skupinu základní stavební kámen bílkovin a peptidů pro bílkoviny důležité hlavně α aminokyseliny – aminová skupina je navázána na druhém uhlíku v bílkovinách se vyskytuje běžně 20 proteogenních aminokyselin (nazýváme je také kódované, protože jsou geneticky kódované. Rozdělení: a)Esenciální – nepostradatelné, 8 aminokyselin, lidské tělo si je neumí syntetizovat samo, musí je tedy přijímat v potravě (př. valin, leucin, lysin). b)Neesenciální – postradatelné, lidské tělo si je umí vytvořit. 1.2.

4 Vlastnosti: -bezbarvé, pevné, krystalické, vysoká teplota tání -ve většině případů rozpustné ve vodě, nerozpustné v nepolárních rozpouštědlech (tetrachlormethan, benzen) -většinou také amfoterní (jsou schopny chovat se jako kyseliny i jako zásady) – skupina COOH je příčinou kyselé povahy, NH 2 zodpovídá za zásaditý charakter Aminokyseliny Peptidy (do 100 AK) Proteiny (přes 100 AK)

5 vznikají kondenzací dvou a více AK mají zajímavé biologické funkce, např: hormony, některá antibiotika, hadí jedy... Vlastnosti: nesourodá skupina látek – jejich vlastnosti určují počet a druh AK rozpustné ve vodě Důležité peptidické hormony: Oxytocin – způsobuje stahy hladkého svalstva, hlavně při porodu Antidiuretický hormon – zvyšuje krevní tlak, podporuje zpětné vázání vody v ledvinách Adrenokortikotropní hormon – ovlivňuje činnost nadledvin Inzulin – reguluje hladinu glukózy v krvi

6 Základní stavební jednotky živé hmoty, přítomné ve všech buňkách, podílejí se na stavbě všech tkání (kosti, svaly, chrupavky...). Druhy: a)jednoduché – molekuly tvoří pouze AK b)složené – kromě bílkovinné složky obsahují ještě složku jiného složené, tzv. prostetickou skupinu

7 Struktura bílkovin: pro vlastnosti proteinů je důležitý – počet, druh a pořadí AK v řetězci pořadí AK je zapsáno v genech (ve struktuře DNA) 1. Primární – udává pořadí AK v řetězci, nejdůležitější, ovlivňuje vlastnosti produktu GlyAlaTyrLeuAla

8 2. Sekundární – uspořádává primární řetězec v prostoru Dvě varianty: a)šroubovice (helix) b) skládaný list

9 3. terciární – představuje uspořádání sekundární struktury v prostoru Dvě varianty: a)globulární – rozpustné ve vodě, hlavní úloha – enzymy, protilátky, např. albuminy b)vláknité – nerozpustné ve vodě, hlavně stavební funkce, např. kolagen

10 4. kvartérní – udává uspořádání více bílkovin v prostoru, např. hemoglobin Vlastnosti: -pevné látky, rozpustnost ve vodě závislá na struktuře -pokud jsou rozpustné, tvoří koloidní roztoky (např. cytoplasma) Hemoglobin složený ze čtyř podjednotek spojených nebílkovinnou částí - hemem

11 Denaturace: -Změna terciální nebo až sekundární struktury, která vede ke ztrátě funkce a)přirození – vratná, regulace činnosti bílkovin b)uměle vyvolaná – nevratná, zničení funkce bílkovin Faktory – teplota, změna pH, desinfekce,.. Funkce: -Stavební (kolagen, keratin) -Katalytická (enzymy) -Regulační (hormony) -Obranná (protilátky) -Transportní (hemoglobin)

12 Použité zdroje: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Semencová. MAREČEK, Aleš a Jaroslav HONZA. Chemie pro čtyřletá gymnázia 3.díl. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, ISBN Kliparty – Dostupné pod licencí Microsoft Office 2010 na WWW: AUTOR NEUVEDEN. 3D protein.jpg [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. Hemoglobin t-r state ani.gif [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEUVEDEN. Aminoacid general structure.png [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: HOWARD, Louisa. Fibers of Collagen Type I - TEM.jpg [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: PATOČKOOVÁ, Martina; KOHOUTOVÁ, Zuzana a kol. Idnes.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: otazkach-fe0-/ekonomika.aspx?c=A080102_885879_ekonomika_spi


Stáhnout ppt "Autor:Mgr. Iveta Semencová Předmět/vzdělávací oblast:Chemie Tematická oblast:Organická chemie Téma:Deriváty uhlovodíků- aminokyseliny, peptidy a bílkoviny."

Podobné prezentace


Reklamy Google