Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Připojovací podmínky seminář ČENES

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Připojovací podmínky seminář ČENES"— Transkript prezentace:

1 Připojovací podmínky seminář ČENES 22. 11. 2013
Ing. Pavel Kraják ČEZ Distribuce, a.s.

2 vyhlášky ústředních orgánů (MPO, ERÚ)
Systém (energetické) legislativy _____________________________________________________ Zákony (vazba na předpisy EU) vyhlášky ústředních orgánů (MPO, ERÚ) (PPPS + PPDS) technické normy

3 Přehled změn energetického zákona
Změna: 262/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 278/2003 Sb. Změna: 356/2003 Sb. Změna: 670/2004 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 186/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 158/2009 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 155/2010 Sb. Změna: 211/2011 Sb. Změna 165/2012 Sb. Změna 350/2012 Sb.

4 Energetický zákon (v platném znění)
Dodržování právních předpisů a technických norem - §11 odstavec 1 písmeno c) (držitelé licencí), § 28 odstavec 2 písmeno d) (zákazníci), § 28 odstavec 5 písmeno b) (vlastník nemovitosti) § 25 odstavec 10 písmeno a) – provozovatel distribuční soustavy je dále povinen – „každému, kdo požádá o připojení k DS, stanovit podmínky a termín připojení a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá, je připojen a splňuje podmínky připojení a obchodní podmínky stanovené PPDS, s výjimkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro distribuci nebo při ohrožení spolehlivého a bezpečného provozu DS nebo PS“ § 49 měření – zajišťuje PDS, možnost TDD, povinnost upravit svá odběrná zařízení pro instalaci měřicího zařízení, hlášení závad na měřicím zařízením umožnění přístupu k měřicímu zařízení, pochybnost o správnosti měření – uhrazení nákladů na přezkoušení měřicího zařízení

5 Prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu
Vyhláška č. 540/2005 Sb. o kvalitě elektřiny a souvisejících služeb ve znění vyhlášky č. 41/2010 Sb. Vyhláška ERÚ č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě ve znění vyhlášky č. 81/2010 Sb. Vyhláška č. 82/2011 Sb. o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb. Vyhláška č. 79/2010 Sb. o dispečerském řízení ES ČR a o předávání údajů pro dispečerské řízení ve znění vyhlášky č. 388/2012 Sb.

6 Význam PPDS Vypracování a zveřejnění pravidel, která stanoví minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky pro připojení uživatelů k DS a pro její užívání PPDS vychází z energetického zákona a navazujících prováděcích vyhlášek MPO a ERÚ Navazují na PPPS Komplexní materiál poskytující všechny potřebné informace bez nutnosti pracovat s množstvím právních předpisů a technických norem „Můstek“ mezi právními předpisy a technickými normami

7 Obsah PPDS pro rok 2014 Úvod Názvosloví
Všeobecné podmínky pro užívání distribuční soustavy Plánovací a připojovací předpisy pro distribuční soustavu Provozní předpisy pro distribuční soustavu Postupy pro předcházení a řízení stavů nouze Pravidla výměny dokumentů, dat a informací, předpisy pro registraci údajů o DS Seznam souvisejících předpisů Seznam příloh

8 Obsah příloh PPDS pro rok 2014
Příloha č. 1 – Dotazníky pro registrované údaje Příloha č. 2 – Metodika určování nepřetržitosti distribuce elektřiny a spolehlivosti prvků distribučních sítí Příloha č. 3 – Kvalita elektřiny v distribuční soustavě, způsoby jejího zjišťování a hodnocení Příloha č. 4 – Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí provozovatele distribuční soustavy Příloha č. 5 – Fakturační měření Příloha č. 6 – Standardy připojení zařízení k distribuční soustavě Příloha č. 7 – Pravidla pro podpůrné služby (PpS) zdrojů připojených k sítím provozovatele distribuční soustavy

9 Pravidla provozování distribučních soustav
Základní část – zejména kapitoly 2 a 3 Příloha č. 5 – Fakturační měření Příloha č. 6 – Standardy připojení zařízení k distribuční soustavě

10 Pravidla provozování distribučních soustav – základní část
2. Všeobecné podmínky pro užívání distribuční soustavy Hromadné dálkové ovládání Fakturace poplatků a platební podmínky za služby DS Fakturační měření 3. Plánovací a připojovací předpisy pro distribuční soustavu Zásady návrhu a rozvoje DS (charakteristiky napětí, ukazatele nepřetržitosti, zmírnění ovlivňování kvality napětí v neprospěch ostatních uživatelů, posouzení oprávněnosti stížnosti na kvalitu napětí, zásady navrhování DS, chránění) Všeobecné požadavky na připojení (charakteristiky požadovaného odběru, způsob připojení, odběrné místo, hranice vlastnictví, komunikace) Technické požadavky na připojení (zařízení na hranici vlastnictví, požadavky na chránění, uzemnění, zkratová odolnost, účinek kapacitancí a induktancí, fakturační měření, HDO) Požadavky na výrobce elektřiny (zatím nejsou v připojovacích podmínkách nn zohledněné „vnořené“ zdroje)

11 Příloha č. 5 – Fakturační měření
1. Všeobecné požadavky Měřicí místo, měřicí bod, měřicí zařízení Vymezení povinností PDS, výrobců a zákazníků Jednofázové výrobny připojené do distribuční sítě třífázovou přípojkou Technické požadavky Druhy měření Druhy měřicích zařízení (A, B, S, C) Vybavení měřicích míst Měřicí a tarifní funkce Ovládání tarifů Využití informací z fakturačního měření PDS zákazníkem Úhrada nákladů za měřicí zařízení a poskytování (přenos) dat

12 Příloha č. 6 – Standardy připojení zařízení k distribuční soustavě
Provedení připojení – standardní provedení koncového bodu Elektrické přípojky - Podle napětí a provedení (nn, vn, vvn) Přívodní vedení nn (HDS, HDV, odbočky k elektroměrům, vedení od elektroměrů k podružným rozvaděčům nebo rozvodnicím, rozvod za podružnými rozvaděči) Zkratová odolnost přívodního vedení včetně elektroměrových rozvaděčů (včetně jističů) – 10 kA (nad 30 m od DTR 630 kVA s uk 6% a 400 kVA s uk 4%, nad 60 m od DTR 630 kVA s uk 4%) 3. Meze pro potřebu posuzování zpětných vlivů elektrických zařízení na síť nn

13 Členění technických norem
Mezinárodní ISO normy pro strojírenství, stavebnictví a ostatní obory, kromě elektrotechniky IEC normy pro elektrotechniku Regionální - evropské (EN, HD) CEN normy pro strojírenství, stavebnictví a ostatní obory, kromě elektrotechniky CENELEC pro elektrotechniku Národní: ČSN, DIN, BS, NF, GOST Organizací (podnikové): PN, PNE, TNŽ apod.

14 Významné související ČSN
Řada ČSN – elektrické instalace nízkého apětí ČSN – Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody ČSN – Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky ČSN EN 60 898 - Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací (části 1-2) ČSN EN Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe ČSN EN ed. 2 - Prázdné skříně pro rozvaděče nízkého napětí – Obecné požadavky ČSN Elektroměrové a přístrojové desky ČSN EN Rozvaděče nn (části 1+3) ČSN EN 50438, TS EN a TS EN – připojování zdrojů Řada ČSN EN – elektrické instalace nízkého napětí ČSN EN – ochrana před bleskem a přepětím

15 Související podnikové normy energetiky
PNE – Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribučních soustavách a přenosové soutavě PNE Zařízení ochrany před přepětím SPD Typu 1 (tř. požadavků B) v el. instalacích odběrných zařízení Řada PNE – napěťové charakteristiky (návaznost na ČSN EN 50160) PNE na elektroměrové rozvaděče - neprošla Jiné přístupy: ČENES, Mojeenergie

16 Co je nutné v PPnn řešit Nezůstat na stávajících pravidlech – hledět do budoucna i co do rozsahu (například zkratová odolnost, zařízení pro vypnutí stavby, zdroje vložené do instalace odběrného zařízení) Hledat přijatelná řešení pro všechny zúčastněné Komunikovat s veřejností Vysvětlovat

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Připojovací podmínky seminář ČENES"

Podobné prezentace


Reklamy Google