Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace a funkce neokortexu(lateralita)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace a funkce neokortexu(lateralita)"— Transkript prezentace:

1 Organizace a funkce neokortexu(lateralita)
Romana Páleniková 9.Kruh

2 Obsah Úvod Brodmannovy oblasti Fyziologické členění neokortexu
Senzorické projekční oblasti Efektorové Asociační oblasti Lateralizace korových funkcí Fyziologie řeči Afasie Zajímavosti Závěr Bibliografie

3 Úvod Nejvyšší řídicí centrum CNS
Integruje senzorické a motorické funkce Zasahuje do funkce vegetativních Fylogenenticky nejmledší část CNS, 30mld neuronů Člověk- gyrifikace + asociativní myšlení – I. a II. korová vrstva, frontální lalok, Brocovo a Wernickeovo centrum řeči

4 Anatomické rozdělení neokortexu

5 Funkční rozdelení neokortexu
1.Senzorické projekční oblasti Area17- primární zraková oblast Area 18. sekundární zr. oblast primární, sekundární – ich funkce je rozdílna, spolupracují spolu 2. Efektorové oblasti 1.Motorická Pyramidová oblast- 4. Brodmanova area MI -motorický humunkulus Mimopyramidová- area 6-premotorická PMI Doplňková motorická oblast II-na mediální ploše hemisféry 2.Vegetativní oblast-frontoorbitální kura, rhinencephalon- ovlivňuji GIT,cirkulaci a dýchaní 3.Tlumivé oblasti-začátek tlumivého descendentního systému RF 3.Asociační oblasti

6 3.Asociační oblasti Prefrontální oblasti-chování
porucha-hyperaktivita,arogance,neschoponost ukončiť činnosť,plánování a stereotypní chování Frontální a temporální oblasti-paměť Senzorický a motorický asociačný systém

7 Lateralizace korových funkcí
Mozkové hemisféry nejsou z funkčního hlediska rovnocenné 1.Praváci : centrum pro řeč a hybnost pravé ruky –v LH- dominantní-procesy spojené s mluvenou a psanou řečí- inteligence, logické, matematické a analytické myšlení PH- nedominantní- globální zrakové vnímaní,umění (vnímaní hudby)a city 96%praváku – dominantní LH, 4% PH 2.Leváci-dominantí hemisféra: 15% leváku –PH,15%-není známa, 70%-LH

8 Kategorická vs. reprezentační hemisféra
Dominantní-kategorická hemisféra: -léze si pacienti uvědomují- deprese Nedominantní- reprezentační hemisféra: léze : astereognozie –ztráta schopnosti rozpoznat předměty hmatem- parietální lalok, jednostranná nepozornost, nevšímavost – nošení brýlí s hranoly léze si pacienti neuvědomují, euforie levá hemisféra používá logiku orientace na detail prevažují fakta slova a jazyk současnost a minulost matematika a věda lineární myslení: od častí k celku pořádek/vnímání postupnosti pravá hemisféra používá cit orientace na smysl/podstatu převažuje představivost symboly a obrazy filozofie a víra založená na představivosti současné možnosti kreativita

9

10 Fyziologie řeči Brocovo motorické centrum řeči
Area 44,45 V dominantní hemisféře- např. u praváku LH Poškození: neschopnost vyjádřit své myšlenky řečí – zmatená a zpomalená řeč, málo slov, gramatické chyby Závažnější poškození: opakování slov, slabik...žádná řeč Neschopnost pojmenovat předmět x schopnost na něj ukázat Nemocný si poruchu uvědomuje Afázie + agrafie

11 Wernickeovo sensorické centrum řeči
Area 41, 42 v temporálním laloku V dominantní hemisféře Chápání mluvené a čtené informace Přes fasciculus arcuatus – projekuje do Brocovy oblasti(44) Poškození: neschopnost porozumět řeči, zůstává schopnost mluvit, ale věty nemají smysl V nedominantí – PH- emoční analýza řeči (převykládání vtipu)

12 Zraková dráha Area 17, 18 z area 18 do gyrus angularis (39)zpracovává čtenou informací – transformuje slova do vzruchu ve Wernickeové oblasti Wernickeova oblast Fasciculus arcuatus – Brocovo centrum Z Brocova centra do motorické kůry

13 Afázie po ukázání židle
1. Expresivní afázie/ neplynulá -těžko se mluví, píše, ale dobře rozumí Tššš, žii.... Otázka č. 1 – Které centrum je poškozené? 2. Senzorická afázie/ plynulá -mluví se snadno, rychle a bez gramatiky – žádná myšlenka, nesmysly, ztráta schopnosti číst a rozumět mluvené řeči Podlaha... Otázka č. 2 – Které centrum je poškozené u senzorické afázie? 3.Nominální afázie – mluví a rozumí, není však schopen najít vhodná slovo k vyjádření myšlenek- paměť (gyrus angularis) Já vím co to je.. Mám jich doma mnoho... +globální, smíšená afázie

14 Zajímavosti Dyslexie-12x větší u leváků (abnormality LH vedly k levorukosti) Leváci- kratší život, umělci, matematici Planum temporale- větší v LH Léze fusiformní g. – Prosopagnozie-rozpoznávání tváří – nedominantní hemisféra Koktání – dominance PH – hyperaktivita v MK+ mozečku –dráždění – vyvolává smích Test dominantí hemisféry :

15

16 Zhrnutí Neocortex Nejvyšší a fyziologický nejmladší část CNS-integrace, modulace 6 korových vrstev, Brodmanovy arey(cytoarchytektonické členění) Fyziologické členěni-Senzorickú projekční, Eferentní a Asociační oblast Lateralita-rozdíl mezi pravou a levou hem. Řeč –v dominantní hemisféře-sériové procesy(nedom-emoce-vnímaní hudby) - Wernickeovo centrum – pochopení čtené/mluvené informace - Brocovo centrum motorické 5.Afázie-Expresivní, Senzorická a Nominální

17 Ďakujem za Vašu pozornosť!

18 Zdroje Ganong, William, F., 1997: Prěhled lékařské fyziologie, Nakladatelství a vydavatelství H & H, Praha, 2001: ISBN: S. Silbernagl, A. Despopoulos, Atlas fyziologie člověka, 6. vydání, Grada 2004 G.Brožek, J.Herget, M.Vízek, Poznámky k přednáškám z fyziologie,1.díl, H+H Vyšehradská 1999, ISBN X R.Druga, M.Grim, Anatomie CNS,Galén 2011, ISBN


Stáhnout ppt "Organizace a funkce neokortexu(lateralita)"

Podobné prezentace


Reklamy Google