Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Romana Páleniková 9.Kruh 17.03.2014. Obsah 1. Úvod 2. Brodmannovy oblasti 3. Fyziologické členění neokortexu a) Senzorické projekční oblasti b) Efektorové.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Romana Páleniková 9.Kruh 17.03.2014. Obsah 1. Úvod 2. Brodmannovy oblasti 3. Fyziologické členění neokortexu a) Senzorické projekční oblasti b) Efektorové."— Transkript prezentace:

1 Romana Páleniková 9.Kruh 17.03.2014

2 Obsah 1. Úvod 2. Brodmannovy oblasti 3. Fyziologické členění neokortexu a) Senzorické projekční oblasti b) Efektorové c) Asociační oblasti 4. Lateralizace korových funkcí 5. Fyziologie řeči 6. Afasie 7. Zajímavosti 8. Závěr 9. Bibliografie

3 Úvod Nejvyšší řídicí centrum CNS Integruje senzorické a motorické funkce Zasahuje do funkce vegetativních Fylogenenticky nejmledší část CNS, 30mld neuronů Člověk- gyrifikace + asociativní myšlení – I. a II. korová vrstva, frontální lalok, Brocovo a Wernickeovo centrum řeči

4 Anatomické rozdělení neokortexu

5 Funkční rozdelení neokortexu 1.Senzorické projekční oblasti Area17- primární zraková oblast Area 18. sekundární zr. oblast primární, sekundární – ich funkce je rozdílna, spolupracují spolu 2. Efektorové oblasti 1.Motorická Pyramidová oblast- 4. Brodmanova area MI -motorický humunkulus Mimopyramidová- area 6-premotorická PMI Doplňková motorická oblast II-na mediální ploše hemisféry 2.Vegetativní oblast-frontoorbitální kura, rhinencephalon- ovlivňuji GIT,cirkulaci a dýchaní 3.Tlumivé oblasti-začátek tlumivého descendentního systému RF 3.Asociační oblasti

6 1) Prefrontální oblasti-chování porucha-hyperaktivita,arogance,neschoponost ukončiť činnosť,plánování a stereotypní chování 1) Frontální a temporální oblasti-paměť 2) Senzorický a motorický asociačný systém

7 Lateralizace korových funkcí Mozkové hemisféry nejsou z funkčního hlediska rovnocenné 1.Praváci : centrum pro řeč a hybnost pravé ruky –v LH- dominantní-procesy spojené s mluvenou a psanou řečí- inteligence, logické, matematické a analytické myšlení PH- nedominantní- globální zrakové vnímaní,umění (vnímaní hudby)a city 96%praváku – dominantní LH, 4% PH 2.Leváci-dominantí hemisféra: 15% leváku –PH,15%-není známa, 70%-LH

8 Kategorická vs. reprezentační hemisféra Dominantní-kategorická hemisféra: -léze si pacienti uvědomují- deprese Nedominantní- reprezentační hemisféra: léze : astereognozie –ztráta schopnosti rozpoznat předměty hmatem- parietální lalok, jednostranná nepozornost, nevšímavost – nošení brýlí s hranoly léze si pacienti neuvědomují, euforie levá hemisféra používá logiku orientace na detail prevažují fakta slova a jazyk současnost a minulost matematika a věda lineární myslení: od častí k celku pořádek/vnímání postupnosti pravá hemisféra používá cit orientace na smysl/podstatu převažuje představivost symboly a obrazy filozofie a víra založená na představivosti současné možnosti kreativita

9

10 Fyziologie řeči Brocovo motorické centrum řeči Area 44,45 V dominantní hemisféře- např. u praváku LH Poškození: neschopnost vyjádřit své myšlenky řečí – zmatená a zpomalená řeč, málo slov, gramatické chyby Závažnější poškození: opakování slov, slabik...žádná řeč Neschopnost pojmenovat předmět x schopnost na něj ukázat Nemocný si poruchu uvědomuje Afázie + agrafie

11 Wernickeovo sensorické centrum řeči Area 41, 42 v temporálním laloku V dominantní hemisféře Chápání mluvené a čtené informace Přes fasciculus arcuatus – projekuje do Brocovy oblasti(44) Poškození: neschopnost porozumět řeči, zůstává schopnost mluvit, ale věty nemají smysl V nedominantí – PH- emoční analýza řeči (převykládání vtipu)

12 1) Zraková dráha 2) Area 17, 18 3) z area 18 do gyrus angularis (39)zpracovává čtenou informací – transformuje slova do vzruchu ve Wernickeové oblasti 4) Wernickeova oblast 5) Fasciculus arcuatus – Brocovo centrum 6) Z Brocova centra do motorické kůry

13 Afázie po ukázání židle 1. Expresivní afázie/ neplynulá -těžko se mluví, píše, ale dobře rozumí Tššš, žii.... Otázka č. 1 – Které centrum je poškozené? 2. Senzorická afázie/ plynulá -mluví se snadno, rychle a bez gramatiky – žádná myšlenka, nesmysly, ztráta schopnosti číst a rozumět mluvené řeči Podlaha... Otázka č. 2 – Které centrum je poškozené u senzorické afázie? 3.Nominální afázie – mluví a rozumí, není však schopen najít vhodná slovo k vyjádření myšlenek- paměť (gyrus angularis) Já vím co to je.. Mám jich doma mnoho... +globální, smíšená afázie

14 Zajímavosti Dyslexie- 12 x větší u leváků (abnormality LH vedly k levorukosti) Leváci- kratší život, umělci, matematici Planum temporale- větší v LH Léze fusiformní g. – Prosopagnozie-rozpoznávání tváří – nedominantní hemisféra Koktání – dominance PH – hyperaktivita v MK+ mozečku –dráždění – vyvolává smích Test dominantí hemisféry : http://brainstorm.hustej.net/lavypravy.php

15

16 Zhrnutí Neocortex 1. Nejvyšší a fyziologický nejmladší část CNS-integrace, modulace 2. 6 korových vrstev, Brodmanovy arey(cytoarchytektonické členění) 3. Fyziologické členěni-Senzorickú projekční, Eferentní a Asociační oblast 4. Lateralita-rozdíl mezi pravou a levou hem. 5. Řeč –v dominantní hemisféře-sériové procesy(nedom-emoce- vnímaní hudby) - Wernickeovo centrum – pochopení čtené/mluvené informace - Brocovo centrum motorické 5.Afázie-Expresivní, Senzorická a Nominální

17

18 Zdroje Ganong, William, F., 1997: Prěhled lékařské fyziologie, Nakladatelství a vydavatelství H & H, Praha, 2001: ISBN: 80-7262-311-7 S. Silbernagl, A. Despopoulos, Atlas fyziologie člověka, 6. vydání, Grada 2004 G.Brožek, J.Herget, M.Vízek, Poznámky k přednáškám z fyziologie,1.díl, H+H Vyšehradská 1999, ISBN 80-86022- 48-X R.Druga, M.Grim, Anatomie CNS,Galén 2011, ISBN 978- 80-7262-706-6


Stáhnout ppt "Romana Páleniková 9.Kruh 17.03.2014. Obsah 1. Úvod 2. Brodmannovy oblasti 3. Fyziologické členění neokortexu a) Senzorické projekční oblasti b) Efektorové."

Podobné prezentace


Reklamy Google