Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ivana Herejková NCH, Fakultní nemocnice Plzeň

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ivana Herejková NCH, Fakultní nemocnice Plzeň"— Transkript prezentace:

1 Ivana Herejková NCH, Fakultní nemocnice Plzeň
Jak může rodina pomoci s rehabilitací řeči pacientovi s poškozením mozku?

2 Lateralita hemisfér Dominantní a nedominantní hemisféra L? P?
Koordinace opačných částí těla, rozdílné kognitivní fce L: jazykové schopnosti,matematika,logika,“detaily“ P: zrakově prostorové schopnost, výrazy obličeje, intuice, emoce, umělecké schopnosti, „velký obraz“ Funkční rozdíly mezi hemisférami jsou větší u mužů než u žen

3 řečová oblast Dominantní hemisféra 5 oblastí
1. Brockova o.( tvorba řeči) 2. Wernickeova o. (porozumění řeči) 3. Boční prefront.kůra před a pod B.o. (analýza mluveného slova) 4. Oblasti spánkového laloku (koordinace sluchových a zrakových stránek řeči) 5. Vnitřní lalok (insula) (spuštění artikulace, rozpoznání rytmu a zvuku mluveného slova)

4 Možné poruchy Afázie expresivní (motorická)
senzorická (poruchy porozumění) Smíšená – globální

5 Další možné poruchy Poruchy artikulace Dysartrie
Další poruchy (poruchy kognitivních schopností a exekuce) soustředěnosti a pozornosti, psychomotorického tempa, zvýšená unavitelnost, emoční labilita, změny zrakového vnímání, náhled na realitu… Jiné reakce než obvykle… Poruchy polykání Dysfagie Motorické deficity různé stupně ochrnutí ruky, nohy, asymetrie na obličeji…… A další….

6 Nemocný s poruchou řeči Při poškození mozku
Hospitalizace - Akutní a subakutní fáze Nutnost podpořit spontánní regeneraci a využít plasticity mozku Úprava narušených funkcí v rámci časné rehabilitace!!! Již v akutní fázi onemocnění (JIP) Logopedie na NCH od Pro pacienty s poruchou řeči /s „narušenou komunikační schopností“/

7 Jak dlouho to bude trvat?
Efekt – do 3 měsíců – do 6 měsíců – do 1 roku Záleží na rozsahu léze, na premorbidní úrovni, na motivaci nemocného, na osobnosti pacienta, na včasnosti a častosti terapie, na „obětavosti“ a vůli členů rodiny

8 Role rodiny Nezastupitelná Citové zázemí, důvěra, jistota, prožitky…..

9 Rodina na návštěvě v nemocnici
Kontakt „Co se doma děje? Drobnosti a dobroty, připomínající domov Fotografie Obrázky mazlíčků Zvukové nahrávky Pozdravy od přátel ………..???

10 Hospitalizace Akutní a postakutní fáze Překlad – propuštění do domácí péče, RHC, ……. Chronická fáze DOMA ???

11 Vše se vším souvisí Sluch Zrak Čtení Psaní Prožitek, zkušenost
Asociace Emoce …….

12 Terapeutické směry v logopedii
A) lingvisticky orientovaný směr B) funkcionálně orientovaný směr

13 Funkcionální terapie „Pacienti s afázií komunikují mnohem lépe,než jsou schopni vyjádřit mluvenou řečí.’’ Holland,1982 pragmatická rovina interakce

14 Brumendo Unisono Unisono s únikem
Zpěv Brumendo Unisono Unisono s únikem

15 Výbavnost pojmů Nápověda Počáteční písmeno Slabika Část slova Sousloví
Nedokončená věta

16 Využití obrázků – afatický slovník, Piktogramy

17 Kresba Psaní vždy nelze! použití nelingvistického systému odblokování pojmenování

18 Pochopení, „vhled“, zvládnutí časové následnosti (souslednosti)

19 Fonémická sebenápověda
(Filip N.) vybavování využití abecedy

20 Běžné situace denního života
neměří řečový výkon Prostřete Vyberte tkaničky do černých polobotek Telefonní číslo požárníků, pohotovosti.. Pozvánka – kam? Najděte, kde je… Jak užívat lék? Co je na obrázku špatně? Máte 30 Kč, co můžete koupit? Kdy nám jede vlak? Tramvaj?... Jak by ses oblékl do tohoto počasí? Zapiš do kalendáře např. návštěvu na logopedii Na co máš chuť k obědu? Najdi to v kuchařce… Je 13.hodin, kolik ještě máme času do…? Kde je v knize foto Prahy?... Kdy má svátek, narozeniny…? Třídění fotografií Urovnat nepořádek v zásuvce …………… Ruční práce Běžné domácí práce Hlavolamy Další…

21 Práce s novinami, časopisy, Komixy

22 Propagační Letáky

23 Práce s knihou Poslech předčítaného, hledání slova (odstavce, obrázku...) Třídění (podle různých hledisek) Co by sis přál přečíst? Co se ti líbilo, co ne? ……..

24 Luštění

25 Porovnávání obrázků

26 Práce s mapou, s plánky města, bytu…

27 Společenské hry

28 Omalovánky a mandaly

29 Práce se slovem Vymýšlet na počáteční písmeno
Podobné, stejné, protiklad Asociace Věty Skládání slov z písmen Nadřazenost – podřazenost Slovní kopaná Pojmenování – zapojení více kognitivních funkcí

30 Televize, rozhlas

31 Odkazy Internet Vzpomínkovi Brain Age Brain jogging Tablet

32 Doporučení Logopedie Aktivita Neziskové organizace Kluby a kroužky

33 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Ivana Herejková NCH, Fakultní nemocnice Plzeň"

Podobné prezentace


Reklamy Google