Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DĚTI A DOSPĚLÍ – JEDEN DVOJROZMĚRNÝ SVĚT Mgr. Marie Šťastná Jelení Hora, listopad 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DĚTI A DOSPĚLÍ – JEDEN DVOJROZMĚRNÝ SVĚT Mgr. Marie Šťastná Jelení Hora, listopad 2008."— Transkript prezentace:

1 DĚTI A DOSPĚLÍ – JEDEN DVOJROZMĚRNÝ SVĚT Mgr. Marie Šťastná Jelení Hora, listopad 2008

2 SPECIFIKA VÝCHOVY V ČESKÉ RODINĚ převládá styl autoritativní výchovy převážně pomocí odměn a trestů dítěti je odmala vštěpováno, co se smí a co ne častý jev - nedostatek času mnoha rodičů řešení v časové tísni - příkazy, zákazy a vyhrožování mnoho Čechů kritizuje liberální styl výchovy obvyklý jinde ve světě

3 ZPŮSOB VÝCHOVY V ČR V POSLEDNÍM DESETILETÍ od r. 1989 se výchova v ČR mění zvýšil se trend liberalismu výrazně se proměňuje role otce v rodině mění se role generace prarodičů mnohá dříve tabuizovaná témata řeší běžně už malí školáci klade se větší důraz na komunikaci s dítětem rodič respektuje potřeby dítěte a dítě se učí respektovat potřeby rodičů místo jednosměrných příkazů od rodiče k dítěti dochází k vzájemné dohodě

4 Ceněné JÁ – Trestané JÁ Obecně mozek Genotypová dispozice Fenotypová dispozice Aktivní stereotypy ZÁVISLOST Synaptický přenos (dopaminový efekt) Slabý Střední Silný Výchovné styly Pestrost stimulů RODINA Různorodé dovednosti Jejich efektivita a úspěšnost ŽIVOT ZÁJMY ŠKOLA Konkrétní mozek Přijetí Pochvala Sourozenci Širší rodina Hodnocení Skupiny Vrstevníci Autority Ceněné JÁ Trestané JÁ

5 Principy pozitivní výchovy Dávat lásku Tělesný kontakt Konstruktivní povzbuzování Projevit pochopení Posilování sebevědomí Rituály v rodině Porozumění signálům Pravidla Důslednost Následky jako prostředek učení Mluvte spolu Věnujte dítěti čas Odpovídejte na otázky Vnímejte pocity Buďte jednotní Jděte příkladem Vymezte hranice Vyhněte se bojům o moc Dovolte si chyby Učte se zvládat konflikty

6 AKTIVNÍ STEREOTYPY CHOVÁNÍ VÁŠEŇ RIZIKO AKCE ZÁKLADNÍ VZOREC CHOVÁNÍ PŘIJETÍ HODNOCENÍ VÝSLEDNÝ PROŽITEK Drogy Hazard Agresivita Cigarety Krádeže Alkohol (Moje tělo + Moje psychika + Hladím se) REGULACE

7 PROČ NEJSOU TRESTY DOBRÉ Lekce o moci Zmatení motivace Narušení vztahů Narušení sebeúcty Ztížení nápravy Potlačení soucitu Odpustky Ohrožení morálního vývoje Vytváření negativního postoje k činnostem

8 VĚKOVÁ STRUKTURA TÝRANÝCH A ZNEUŽÍVANÝCH DĚTÍ Tělesné a psychické týrání Sexuální zneužívání, dětská pornografie a prostituce do 1 roku 501 od 1 do 3 let 10410 od 3 do 6 let 19848 od 6 do 15 let 685535 od 15 do 18 let 16885 Nadace NAŠE DÍTĚ statistika r. 2007 1205679

9 SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ TÝRANÝCH DĚTÍ Nadace NAŠE DÍTĚ Statistika r. 2007 Tělesné a psychické týrání Sexuální zneužívání, dětská pornografie a prostituce úplná rodina 562244 neúplná rodina bez matky 4130 neúplná rodina bez otce 315249 doplněná rodina o matku 2213 doplněná rodina o otce 234120 náhradní rodina 2214 ústavní péče 99

10 LEGISLATIVA V ČR Listina základních práv a svobod Deklarace práv dítěte Úmluva o právech dítěte (1989) Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů Občanský zákoník Trestní zákon 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2005 - 2008

11 NA POMOC A OCHRANU DĚTÍ

12 PREVENCE A PROJEKTY DAP-Services, a.s., Ostrava Barvy života – aktivně smysluplná prevence Kulatý barevný svět nás baví Dobrá volba Třída v krizi PPP ÚK Teplice, p.o. monitorink 20% desetileté populace ÚK 1393 předškolních dětí (3-6 let) 1100 žáků 8.-9.tříd 41 tříd 6.-12.ročníků škol 3 krajů ČR  metoda BSA; DIS BŽ - diagnostika + intervence při práci s jednotlivcem i se skupinou; měření postojů; dispozice k náhražkovým způsobům chování; evaluace efektivity procesů učení; sociopatomix; vzdělávání; supervize

13 NEJPALČIVĚJŠÍ PROBLÉMY DĚTÍ V ČR týrání, zanedbání a násilí na dětech v rodinách, v komunitě, ve škole, v zařízeních ústavní výchovy 82 % dětí v ČR má zkušenosti s tělesnými tresty 1/3 českých dětí byla někdy vystavena násilí, a to nikoli jen běžným tělesným trestům 33 % dívek a 20 % chlapců má zkušenost se sexuálním zneužíváním 1/3 učitelů použila tělesný trest s různou formou násilí se setkalo 40 % žáků základních škol přesnou statistiku týraných dětí je velmi obtížné získat obecné povědomí a porozumění základním příčinám násilí na dětech je stále velmi nízké ministryně pro lidská práva a národností menšiny Džamila Stehlíková

14

15 AKTUÁLNĚ zákon o zákazu fyzického trestání dětí se bude v Čechách koncem r. 2008 znovu projednávat vypracování Národní strategie prevence násilí na dětech, která významně přispěje ke zvýšení ochrany dětí rodiče, učitelé a vychovatelé by se měli více a více snažit nepoužívat tresty a nahrazovat je účinnějšími výchovnými metodami

16

17 NOVÉ POŽADAVKY NA RODIČE při řešení býváme v emocích a to, co říkáme, můžeme říkat i zvýšeným hlasem a s odpovídajícím emočním doprovodem místo trestu volme alternativu – nechme dítě prožít a uvědomit si přirozené nebo logické důsledky jeho nesprávného chování někdy se nedá udělat nic jiného, než aby se dítě jen omluvilo nepoužívejme mocenský způsob komunikace dlouhá „domlouvání“ nejsou účinná, zanechme kázání

18 KLÍČOVÝ VÝCHOVNÝ MOMENT aktivní spoluúčast dítěte na hledání řešení a nápravy stručně popišme situaci nebo vyjádřeme nesouhlas s určitým chováním a co nejdříve se obráťme na dítě se slovy: „Tak co teď navrhuješ? Jak to budeme řešit?“ nebo „Můžeš si do zítřka promyslet, co s tím uděláme. Očekávám, že se budeš podílet na nápravě.“ neobviňujme, nevyčítejme, nevyhrožujme, neironizujme používejme tzv. „já-výroky“, v nichž sdělujeme, jak se cítíme, co potřebujeme a co očekáváme při výchově se snažíme trestům vyhýbat

19 Trestáním se děti učí, že ubližování je legální nástroj výchovy a řešení problémů mezi lidmi … Ve snaze vyhnout se dalším trestům a nepříjemnostem se děti učí maskovat chyby a neúspěchy, lhát a podvádět …

20 INFO NA ZÁVĚR Pavel a Tatjana Kopřivovi: Respektovat a být respektován; 2006 www.pppuk.cz info@pppuk.cz www.barvyzivota.cz www.dap-services.cz

21 Děkuji za pozornost …


Stáhnout ppt "DĚTI A DOSPĚLÍ – JEDEN DVOJROZMĚRNÝ SVĚT Mgr. Marie Šťastná Jelení Hora, listopad 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google