Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Design sociologických výzkumů Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR Oddělení Lokálních a regionálních studií.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Design sociologických výzkumů Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR Oddělení Lokálních a regionálních studií."— Transkript prezentace:

1 Design sociologických výzkumů Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR Oddělení Lokálních a regionálních studií

2 Cíl přednášky Seznámit s vybranými specifiky sociologické metodologie. Upozornit na možné problémy při tvorbě, rozdávání a vyhodnocování dotazníků.

3 Anketa a výběrové šetření Rozdíl mezi anketou a výběrovým šetřením. Pro malé knihovny stačí anketa, u velkých je teoreticky možné obojí.

4 Reprezentativita Cílová populace

5 Reprezentativita Cílová populace Reprezentativní vzorek

6 Reprezentativita Cílová populace Anketa-samovýběr-nahodilý nereprezentativní vzorek

7 Výběrové procedury Důležitá opora výběru – seznam čtenářů, spolu s dalšími údaji o nich…. Ze zvoleného seznamu můžeme náhodně vylosovat 100 čtenářů… Či rozlišit např. podle věku, počtu vypůjčených knížek apod. a z každé této skupiny vylosovat náhodně 20 čtenářů… apod.

8 Motivace Zejména při využití ankety je nutné čtenáře motivovat, aby vyplnili dotazník, protože návratnost anket je velmi nízká. Jak motivovat? Odměna vylosovaným čtenářům -kniha, poplatek za 1rok… Případně zaručit anonymitu-jinak demotivující. Hlasování v soutěži o nejsympatičtějšího knihovníka/knihovnici

9 Příprava dotazníku Rozmyslit si dotazník jako celek. Jaký má cíl, co chceme zjistit. Připravit jednotlivé okruhy a témata, na které se chceme ptát. Potom teprve formulovat konkrétní otázky.

10 Jak (ne)formulovat otázky I. Velmi důležitý okamžik přípravy dotazníku. Nevhodně položená otázka vede ke špatné, zkreslené nebo odmítnuté odpovědi. Respondent nemusí otázce porozumět a pak odmítne odpovědět. Či odpoví a to je ještě horší… Může mít pocit, že otázka zasahuje do jeho soukromí a odmítne odpovědět na danou otázku či v horším případě na celý dotazník.

11 Jak (ne)formulovat otázky II. Jak často čtete knihy? –Nikdy –Občas –Pravidelně –Velmi často Jaké knížky jste četl v uplynulém roce? –Příliš náročná na paměť. Čtete rád science fiction a fantasy? – Ptá se na dvě věci.

12 Jak (ne)formulovat otázky III. Občas je vhodné u některých otázek ověřit, zda jim čtenář-respondent porozumí. - ověřujeme předvýzkumem - např. vyzkoušet připravený dotazník na několika náhodně vybraných čtenářích ještě před definitivním schválením.

13 Okruhy otázek Všechny otázky jdou rozdělit do několika tématických bloků. Např.: –Informace o čtenářích –Nabídka knih –Prostředí knihovny –Personál knihovny –Knihovní služby –Doplňkové služby –Pořádání různých akcí –Další náměty

14 Od studentů Další náměty od studentů: –Dětský koutek –Bezbariérový přístup –Fronty při čekání na knihy –Jsou-li čtenáři ochotni sponzorovat knihovnu –Schopnost získat knihu z jiné knihovny pokud není v nabídce –Rychlost uvádění nových titulů

15 V jakém pořadí skládat otázky? Složeny podle jednotlivých tématických bloků. Na začátek je lepší uvést jednoduché a srozumitelné otázky. Citlivé a identifikační otázky je lépe uvést na závěr.

16 Volba vhodných kategorií odpovědí Kategorie se nesmí navzájem překrývat Kategorie musí pokrýt celou škálu možných odpovědí Pokud volíme odpovědi na otázku – Kolik knížek přečtete? Tak časové intervaly volíme podle toho, jakou máme vlastní evidenci výpůjček čtenářů, pokud zvolíme nevhodně kategorie, mohou nám všechny nebo většina odpovědi spadnout do jedné kategorie.

17 Vizuální vzhled otázek I.- uzavřené otázky Jak jste spokojený se celkovou úrovní nabízených služeb v naší knihovně? a) velmi spokojený b) spíše spokojený c) ani spokojený, ani nespokojený d) spíše nespokojený e) velmi nespokojený ----------------------------------------------------- f) nevím, nedokážu posoudit

18 Vizuální vzhled otázek II.- polouzavřené otázky V nabídce naší knihovny byste ocenil více knih, které tématicky patří mezi: a)Beletrii b)Detektivky c)Sci-fi d)Přírodní vědy e)Humanitní vědy ….. z) Knihy jinak tématicky zaměřené, napište prosím jaké …………………………………………….

19 Vizuální vzhled otázek III.- otevřené otázky Máte námět na nějakou novou službu, kterou by vám naše knihovna mohla nabídnout? Pokud ano, napište prosím jakou. …………………………………………………..

20 Vizuální vzhled otázek IV. – baterie otázek Jak jste v naší knihovně spokojen s (zakroužkujte prosím odpovídající variantu): 1-velmi spokojen 2-spíše spokojen 3-spíše nespokojen 4-velmi nespokojen S otevírací dobou1234 S chováním personálu1234 S výpůjční dobou1234 ………..1234

21 Jak vyhodnocovat dotazník I.- návratnost a reprezentativita Návratnost – –V případě výběrového šetření = kolik z rozdaných dotazníků se nám vrátilo. –V případě ankety = jaké procento všech čtenářů nám vyplnilo dotazníky. Návratnost nám přímo ovlivňuje reprezentativitu – jak v případě ankety jsme si již řekli v úvodu a u výběrových šetření je to obdobné – nějaký specifický typ čtenářů nám odmítl vyplnit dotazník.

22 Jak vyhodnocovat dotazník II.- odpovědi na otázky Odpovědi na jednotlivé otázky mohou být zkreslené, neboť nám na ně většina respondentů odmítla odpovědět či odpověděla nevím. Logická kontrola – např. věk nižší než 15 let a rodinný stav – ženatý.

23 Tabulky třídění I. stupně Jak jste spokojený se celkovou úrovní nabízených služeb v naší knihovně? N%kum % a) velmi spokojený 2316,0 16,7 b) spíše spokojený 4128,544,429,7 c) ani spokojený, ani nespokojený 3524,368,825,4 d) spíše nespokojený 2819,488,220,3 e) velmi nespokojený 117,695,88,0 f) nevím, nedokážu posoudit 64,2100,0 Celkem 144100,0

24 Tabulky třídění I. stupně – slučování kategorií Jak jste spokojený se celkovou úrovní nabízených služeb v naší knihovně? N%kum % a) velmi spokojený 6446,4 c) ani spokojený, ani nespokojený 3525,471,7 e) velmi nespokojený 3928,3100,0 Celkem 138100,0

25 Tabulky třídění II. Stupně (absolutní počet) Jak mnoho čtete? (absolutně) Pohlaví 2 a více knih za týden 1 knihu za týden 1-2 knihy za měsíc Méně než 1 knihu měsíčně Celkem Muž12254750134 Žena14273332106 Celke m26528082240

26 Tabulky třídění II. stupně (procenta) Jak mnoho čtete? (procenta) Pohlaví 2 a více knih za týden 1 knihu za týden 1-2 knihy za měsíc Méně než 1 knihu měsíčně Celkem Muž5,010,419,620,855,8 Žena5,811,313,813,344,2 Celke m10,821,733,334,2100,0

27 Tabulky třídění II. stupně (sloupcová procenta) Jak mnoho čtete? (sloupcová procenta) Pohlaví 2 a více knih za týden 1 knihu za týden 1-2 knihy za měsíc Méně než 1 knihu měsíčně Celkem Muž46,248,158,861,055,8 Žena53,851,941,339,044,2 Celke m100,0

28 Tabulky třídění II. stupně (řádková procenta) Jak mnoho čtete? (řádková procenta) Pohlaví 2 a více knih za týden 1 knihu za týden 1-2 knihy za měsíc Méně než 1 knihu měsíčně Celkem Muž9,018,735,137,3100,0 Žena13,225,531,130,2100,0 Celkem10,821,733,334,2100,0

29 Tabulky třídění II. stupně- pokračování Studenti podle fakult * vypůjčovaná literatura… –Můžeme testovat hypotézy např. že si vypůjčují literaturu pouze podle svého studijního zaměření, či že překračují hranice svých specializovaných oborů… Čtenáři ochotní přistoupit na zvýšení poplatku * požadující nadstandardní služby…

30 Závěr Výzkumy v knihovnách jsou specifickým případem výběrového šetření. Vhodná konzultace se sociologem nebo jiným odborníkem, majícím zkušenosti s přípravou a distribucí dotazníků, který může zhodnotit připravený dotazník či spolupracovat na jeho tvorbě.

31 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Design sociologických výzkumů Daniel Čermák Sociologický ústav AV ČR Oddělení Lokálních a regionálních studií."

Podobné prezentace


Reklamy Google