Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vítáme vás 2.stupeň ZŠ Montessori Kladno

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vítáme vás 2.stupeň ZŠ Montessori Kladno"— Transkript prezentace:

1 Vítáme vás 2.stupeň ZŠ Montessori Kladno
"....Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní." S tímhle mám problém: rozlišuje děti na schopné a neschopné namísto hledání talentu u každého dítěte…. "....Základní vzdělávání vyžaduje na 1. i na 2. stupni podnětné a tvůrčí školní prostředí, které stimuluje nejschopnější žáky, povzbuzuje méně nadané, chrání i podporuje žáky nejslabší a zajišťuje, aby se každé dítě prostřednictvím výuky přizpůsobené individuálním potřebám optimálně vyvíjelo v souladu s vlastními předpoklady pro vzdělávání. K tomu se vytvářejí i odpovídající podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Přátelská a vstřícná atmosféra vybízí žáky ke studiu, práci i činnostem podle jejich zájmu a poskytuje jim prostor a čas k aktivnímu učení a k plnému rozvinutí jejich osobnosti. Hodnocení výkonů a pracovních výsledků žáků musí být postaveno na plnění konkrétních a splnitelných úkolů, na posuzování individuálních změn žáka a pozitivně laděných hodnotících soudech. Žákům musí být dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a pracovat s ní. " .

2 Státní Montessori škola v Potsdami
Proč Montessori ? Státní Montessori škola v Potsdami V této velké učební dílně hledají někteří „opravdové“ vyučování. „Přesně toto, co právě vidíte, je vyučování!“ Návštěvníci se nevěřícně ptají: „A přesto tak dobré výkony?“ „Ne, ne přesto, právě proto tak dobré výkony.“

3 Program schůzky Projekty Budova Učitelé Vzdělávací program
Způsoby práce, principy Spolupráce s rodiči Diskuse

4 Probíhající projekty ZŠ a MŠ Norská realizuje projekt ESF "Učením skládáme obraz světa" EU "Peníze školám" MŠMT - od května 2012? iniciativa Montessori škol ČR Cíle projektů, výstupy – co z nich vznikne

5 (k datu plánovaného otevření)
Budova Cíl: optimálně samostatná budova společně pro 1. a 2. stupeň ZŠ Montessori Současný stav: budova po soukromém gymnáziu Educanet (zadní trakt býv. 13.ZŠ) komplikace (vlastník objektu x zřizovatel školy) - jednání v běhu uvolnění dvou budov v majetku města v horizontu jednoho roku až dvou let jiná varianta ? v prvním roce fungování (šk. rok 2013/14) - možnost improvizace ... Což takhle to dát víc dozadu? (k datu plánovaného otevření)

6 Školní vzdělávací program
Rozšíříme ŠVP pro 1. stupeň Konzultujeme s odborníky Výuka na 2. stupni splní veškeré požadavky stanovené RVP ZV Obecnou část ŠVP budeme prezentovat v září 2012 na členské schůzi OSMK.

7 Učitelé specialisté Kmenový učitel částečný úvazek
koordinuje vyučování je přítomen po celou dobu vyučování dělá evokační prezentace ze všech oborů je prostředníkem mezi dítětem a učiteli specialisty, školou, rodiči je zodpovědný za hodnocení dětí Učitelé specialisté částečný úvazek připravují s kmenovým učitelem projekty zajišťují speciální prezentace ze svého oboru řeší s dětmi komplikovanější problémy ze svého oboru spolupracují s kmenovým učitelem na přípravě hodnocení

8 Způsob práce na 2. stupni ZŠ Montessori
Zachováme hlavní principy práce na 1. stupni: možnost volby • kladný vztah dětí k celoživotnímu učení • pracovat a chovat se podle domluvených pravidel • příjemné sociální klima ve skupině • učit se co největší samostatnosti • pracovat se "svojí chybou" • porozumět svým schopnostem • kladný, "nehodnotící" vztah k lidem Přesto se způsob práce a organizace výuky bude výrazně lišit od prvního stupně

9 Vývojové potřeby dětí na druhém stupni ZŠ
Děti od 7. třídy MM nazývá Erdkinder – „Děti země“ „hrubá, divoká aktivní fáze“- puberta, adolescence návrat k vnímání světa přes smyslové prožitky potřeba fyzické práce, vidět její reálný smysl a výsledky potřeba vytvářet společné dobro pro komunitu měly by začít pracovat manuálně hodně sportu a uměleckých činností doporučuje se bydlet mimo domov 9. třída příprava na zkoušky na SŠ Děti v 6. třídě vývojově patří k 4. a 5. ročníku jsou hladové po informacích dokáží hodně vstřebat z vnějšího světa; měly by mít hodně nabídek, podnětů, schopnost učit se v globálních souvislostech; zkoumají PROČ to funguje… nelze je spojovat se 7. a 8. třídou (jiné potřeby)

10 Způsob práce na 2. stupni 3 hlavní pilíře výuky:
odborná práce ve škole (individuální, skupinová i frontální) praktické činnosti mimo školu práce pro komunitu cizí jazyk budeme do vyučování zapojovat nenásilnou formou budeme zapojovat odborníky, rodiče děti budou využívat více primární zdroje informací, méně pomůcky bude kladen důraz na plánování práce Cizí jazyk – spíše než nenáslinou formou zdůraznit propojení, všudypřítomnost

11 Spolupráce s rodiči Potřebujeme...
umožnit dětem kontakt s reálným světem vytvářet komunitu školy a umožnit dětem, aby byly její součástí snížit náklady, zůstat finančně dostupnou školou Ideálním řešením je spolupráce s vámi - rodiči Konzultujeme s odborníky na školské právo Pojedeme se inspirovat do Vídně a Postupimi Uvažujeme o různých možnostech ... ... nejpodrobněji jsme zatím rozpracovali "rodičovské exkurze"

12 Rodičovské exkurze 1. MOTIVACE
prezentace profese rodiče a souvisejících témat ve škole kmenovým učitelem (rodič může přijít) 2. PŘÍPRAVA Před návštěvou budou děti pracovat na zadaných tématech, pomůckách, materiálech. 3. EXKURZE Skupina dětí navštíví s rodičem jeho práci. 4. ZPRACOVÁNÍ VÝSTUPŮ z návštěvy a příprava prezentace pro ostatní 5. PREZENTACE před ostatními Jiný snímek než to, že lezou do aut Trvání celého projektu 1 týden cca

13 2 návštěvy u rodičů v práci jsme odpilotovali a zjistili jsme, že:
Děti si propojí to, co se učí ve škole, s reálnými činnostmi - každá profese nabízí veliký potenciál k učení Zjišťují osobnostní a charakterové předpoklady – jaký/á musím být abych danou práci dělal/a dobře? I naprosto všední profese jsou pro děti zajímavé Často největší překážky jsou v naší hlavě (nebojte se svého šéfa) Je to smysluplný a realizovatelný projekt, těšíme se na jeho přípravu Děti si propojí to, co se učí ve škole s reálnými činnostmi (smysluplnost učení – motivace k učení) Samy se vymezují vůči jednotlivým zaměstnáním a zjišťují, které profese – směry je zajímají Zjišťují i osobnostní a charakterové předpoklady Každá profese nabízí veliký potenciál

14 ?!> Děkujeme vám za pozornost.
Teď nastává čas pro vaše otázky, náměty a připomínky. ?!> Tuto prezentaci umístíme na stránky do sekce OSMK

15 Učitelé

16


Stáhnout ppt "Vítáme vás 2.stupeň ZŠ Montessori Kladno"

Podobné prezentace


Reklamy Google