Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh modelu pro výpočet reálné hodnoty závazku ze smluv životního pojištění Pavel Finfrle Aktuárský seminář, 12.3.2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh modelu pro výpočet reálné hodnoty závazku ze smluv životního pojištění Pavel Finfrle Aktuárský seminář, 12.3.2004."— Transkript prezentace:

1 Návrh modelu pro výpočet reálné hodnoty závazku ze smluv životního pojištění
Pavel Finfrle Aktuárský seminář,

2 Model pro výpočet reálné hodnoty
Obsah Ohodnocení smluv životního pojištění Reálná hodnota závazků ze smluv tradičního životního pojištění Model pro výpočet reálné hodnoty smlouvy ŽP obecná formulace konkrétní formulace model intenzity úroku systémy podílu na zisku výsledky simulací Riziková přirážka k úmrtnosti / stornovosti Pavel Finfrle

3 Model pro výpočet reálné hodnoty
Ohodnocení portfolia Cíl: poskytnout investorům informace o skutečné situaci pojišťovny 3. základní koncepty US GAAP Implicitní hodnota Reálná hodnota Pavel Finfrle

4 Model pro výpočet reálné hodnoty
US GAAP Snaha o co nejlepší spárování nákladů a výnosů časové rozlišení co nejstabilnější realizaci zisků dle předepsaného pojistného / EGP / EGM zjištěné odchylky jsou (pokud možno) realizovány postupně "Technologie" best estimate diskontování očekávaným výnosem z kapitálu Pavel Finfrle

5 Model pro výpočet reálné hodnoty
PVFP, Portfolio Value složka Embedded Value, současná hodnota nejlepšího odhadu budoucích rozdělitelných zisků snaha o okamžité zachycení vzniku / zániku hodnot (tj. budoucích vyplatitelných dividend) zohlednit všechny efekty ovlivňující hodnotu "Technologie" best estimate diskontování rizikovou diskontní mírou Pavel Finfrle

6 Model pro výpočet reálné hodnoty
Reálná hodnota Koncepční rámec IAS cena transferu aktiva / závazku v nevynucené transakci plně informovaných a věci znalých stran DSOP střední současná hodnota peněžních toků plynoucích ze smluv životního pojištění při zohlednění (tržních) rizikových přirážek (MVM) pojištění = "exotický derivát" Pavel Finfrle

7 Model pro výpočet reálné hodnoty
Reálná hodnota Příčiny problémů různorodost pojistných smluv, garancí a opcí poskytovaných pojistníkům volba MVM u rizik neobchodovaných na veřejných trzích nejednoznačně definované chování pojistných smluv ohodnocení plateb ovlivnitelných pojistitelem přístup k primárnímu trhu ocenění opcí pojistníka Pavel Finfrle

8 Model pro výpočet reálné hodnoty
Reálná hodnota 2. obvyklé přístupy k výpočtu Fair Value "Tržní" stochastické modely ocenění pomocí tržních oceňovacích technik (za předpokladu finanční racionality pojistníka) obvykle velmi úzce vymezený okruh smluv, důraz na jeden konkrétní efekt / derivát "Praktické" deterministické modely úprava postupů výpočtu PVFP s případným separátním oceněním některých opcí a garancí Pavel Finfrle

9 Model pro výpočet reálné hodnoty
Obsah Ohodnocení smluv životního pojištění Reálná hodnota závazků ze smluv tradičního životního pojištění Model pro výpočet reálné hodnoty smlouvy ŽP obecná formulace konkrétní formulace model intenzity úroku systémy podílu na zisku výsledky simulací Riziková přirážka k úmrtnosti / stornovosti Pavel Finfrle

10 Tradiční životní pojištění
Model pro výpočet reálné hodnoty Tradiční životní pojištění Problematické vlastnosti hodnoty plnění "ponechané na uvážení pojistitele" komplikované systémy podílů na zisku velké množství současně poskytnutých a neoddělitelných garancí indexace, odkup, redukce, TUM, ... nestandardní, neporovnatelné produkty Pavel Finfrle

11 Model pro výpočet reálné hodnoty
Obsah Ohodnocení smluv životního pojištění Reálná hodnota závazků ze smluv tradičního životního pojištění Model pro výpočet reálné hodnoty smlouvy ŽP obecná formulace konkrétní formulace model intenzity úroku systémy podílu na zisku výsledky simulací Riziková přirážka k úmrtnosti / stornovosti Pavel Finfrle

12 Model pro výpočet reálné hodnoty
Obecná představa pojistník je při rozhodování ovlivněn stavem finančního trhu obvykle ani nemá dostatek informací a znalostí neřídí se pouze optimalizací finančního výnosu "částečná finanční racionalita" odpovídá zkušenosti např. výhodnější produkty - menší počet ukončení u produktu s garantovaným zhodnocením: "pojistník má tím větší tendenci odstoupit od smlouvy, čím je výnosová křivka výš" Pavel Finfrle

13 Model pro výpočet reálné hodnoty
Obecná formulace Hodnota závazku (náhodná veličina, na jednotku poj. částky) kde J=1 ... ukončení následkem úmrtí, J=2 ... ukončení následkem storna Emaint intenzita správních nákladů (vč. ink. a odl. získatelských) Eclaim náklady spojené s likvidací, případně vracení provize D' deflátor (diskontování a rizikové přirážky) PS(t) připsané podíly na zisku v čase t pokud pojistná doba n Pavel Finfrle

14 Model pro výpočet reálné hodnoty
Obecná formulace Reálná hodnota závazku Finanční trh určován procesy Intenzity dekrementů intenzita úmrtnosti - deterministická intenzita stornovosti - náhodný proces, předpokládáme Pavel Finfrle

15 Model pro výpočet reálné hodnoty
Předpoklady závislost T, J na Ft pouze prostřednictvím , tj. v dalším neuvažujme Emaint, Eclaim a předpokládejme Pak pro N=min{n;w-x} ... maximální doba trvání pojištění dále budeme modelovat Pavel Finfrle

16 Model pro výpočet reálné hodnoty
Obecná fomulace a jsou upravené o příslušné rizikové přirážky Pavel Finfrle

17 Model pro výpočet reálné hodnoty
Obsah Ohodnocení smluv životního pojištění Reálná hodnota závazků ze smluv tradičního životního pojištění Model pro výpočet reálné hodnoty smlouvy ŽP obecná formulace konkrétní formulace model intenzity úroku systémy podílu na zisku výsledky simulací Riziková přirážka k úmrtnosti / stornovosti Pavel Finfrle

18 Model pro výpočet reálné hodnoty
Peněžní toky určujeme reálnou hodnotu 4 peněžních toků 3 procesy - reálná hodnota přísl. toku na intervalu (0,t) pojistného plnění při úmrtí odbytného náhodná veličina - reálná hodnota plnění při dožití Pak Pavel Finfrle

19 Model pro výpočet reálné hodnoty
Obsah Ohodnocení smluv životního pojištění Reálná hodnota závazků ze smluv tradičního životního pojištění Model pro výpočet reálné hodnoty smlouvy ŽP obecná formulace konkrétní formulace model intenzity úroku systémy podílu na zisku výsledky simulací Riziková přirážka k úmrtnosti / stornovosti Pavel Finfrle

20 Model pro výpočet reálné hodnoty
Požadavky odpovídající časová struktura úrokových sazeb tj. zachycení výnosové křivky f M(0,t) dále: výnosová křivka = tržní křivka forwardových intenzit výpočet ceny dluhopisu malý počet sledovaných hodnot jednoduché vyjádření závislosti intenzity stornovosti a stavu trhu stav trhu = tvar výnosové křivky Pavel Finfrle

21 Hull-White / Vašíčkův model
Model pro výpočet reálné hodnoty Hull-White / Vašíčkův model Model okamžité úrokové intenzity r(t) při rizikově neutrální pravděpodobnostní míře P kde a  0 a   0, Wienerův proces při P,  (t) umožňuje vystihnout výnosovou křivku řešením r(t) - Markovský proces, normální rozdělení přírůstků Pavel Finfrle

22 Hull-White / Vašíčkův model
Model pro výpočet reálné hodnoty Hull-White / Vašíčkův model při přirozené pravděpodobnostní míře Q W(t) Wienerův proces při Q,  cena rizika Deflátor Pavel Finfrle

23 Intenzita stornovosti
Model pro výpočet reálné hodnoty Intenzita stornovosti v(t) očekávaná intenzita stornovosti (případně upravená o rizikovou přirážku) Možný způsob vyjádření závislosti intenzit stornovosti a úroku kde W(t) - Wienerův proces řídící r(t) a  (t) se stanoví tak, aby (za přirozené pravděpodobnosti Q) Pavel Finfrle

24 Hull-White / Vašíčkův model
Model pro výpočet reálné hodnoty Hull-White / Vašíčkův model Nevýhody modelu záporné hodnoty intenzity úroku modelování vývoje výnosové křivky 100%ní korelace pro všechny časy dlouhý konec stabilní v Heath-Jarrow-Mortonově rámci Pavel Finfrle

25 Příklad - kvantily r(t)
Model pro výpočet reálné hodnoty Příklad - kvantily r(t) Pavel Finfrle

26 Model pro výpočet reálné hodnoty
Příklad - výnos. křivka Pavel Finfrle

27 Model pro výpočet reálné hodnoty
Příklad - výnos. křivka Pavel Finfrle

28 Model pro výpočet reálné hodnoty
Dvoufaktorový model v HJM rámci Reprezentace kde a když 1  0, a  0 a 2  0, nezávislé Wienerovy procesy (při rizikově neutrální pravděpodob. míře) opět k vystižení výnosové křivky Pavel Finfrle

29 Model pro výpočet reálné hodnoty
Dvoufaktorový model ceny rizika příslušné procesům za přirozené pravděpodobnostní míry Q Intenzita stornovosti poměr k1/k2 - míra důrazu na pravou stranu výn. křivky Pavel Finfrle

30 Příklad - kvantily r(t)
Model pro výpočet reálné hodnoty Příklad - kvantily r(t) Pavel Finfrle

31 Model pro výpočet reálné hodnoty
Obsah Ohodnocení smluv životního pojištění Reálná hodnota závazků ze smluv tradičního životního pojištění Model pro výpočet reálné hodnoty smlouvy ŽP obecná formulace konkrétní formulace model intenzity úroku systémy podílu na zisku výsledky simulací Riziková přirážka k úmrtnosti / stornovosti Pavel Finfrle

32 Systémy podílu na zisku
Model pro výpočet reálné hodnoty Systémy podílu na zisku klíčová oblast pro určení závazku ze smlouvy tradičního životního pojištění jak v případě, že záleží na rozhodnutí managementu? VŠECHNY následující systémy "80% z výnosu přesahujícího technickou úrokovou míru je určeno na podíly na zisku" Pavel Finfrle

33 Systémy podílu na zisku
Model pro výpočet reálné hodnoty Systémy podílu na zisku Předpokládejme, že garantováno průběžné zhodnocování minimální sazbou typicky technická úroková míra i na dříve připsaných podílech na zisku připsané podíly na zisku vedeny na zvláštním účtu speciálně nezvyšují rizikovou částku tj.  systém podílu na zisku = algoritmus určení RatePS(t) nejjednodušší volba RatePS(t) = r(t) (systém 1) Pavel Finfrle

34 Aktiva kryjící prostředky rezerv
Model pro výpočet reálné hodnoty Aktiva kryjící prostředky rezerv Pevně úročené papíry a vklady dominantní složka finančního umístění ČAP %, z toho cenné papíry 66 % účetní výnos obvykle lineární amortizací model: bezkupónové dluhopisy P(t,T) cena dluhopisu se splatností v T v čase t výnos a účetní hodnota metodou efektivní sazby Akcie změna ceny přímo do výsledku jiné typy aktiv neuvažujeme ? strategie (re)investování ? aktivní/pasivní ? jednoduché/reálné ? Pavel Finfrle

35 Dluhopisy do splatnosti
Model pro výpočet reálné hodnoty Dluhopisy do splatnosti Portfolio složeno výhradně z dluhopisů se splatností v N. známe = účetní hodnota rezervy v čase t FaceV(t) nomin. hodnota dluhopisů kryjících rezervu v čase t kde AF(t) efektivní sazba pro amortizaci portfolia Pak RatePS(t) = AF(t) (systém 2) Pavel Finfrle

36 Obecné portfolio dluhopisů
Model pro výpočet reálné hodnoty Obecné portfolio dluhopisů Zaveďme FaceV(t,s) nominální hodnota dluhopisů držených v čase t se splatností v čase s nebo dříve BookV(t,s) účetní hodnota jednotkového dluhopisu v čase t se splatností v čase s Pak AF(t,s) amortizační faktor příslušný BookV(t,s) Požadujeme Pavel Finfrle

37 Dluhopisy na danou dobu I
Model pro výpočet reálné hodnoty Dluhopisy na danou dobu I V čase t jsou volné prostředky investovány do dluhopisů se splatností v t+D Zjednodušení pojišťovna nemá v čase t dluhopisy se splatností v t+D nebo později. Pak FaceV(t,s) je spojitá na a existuje na Pavel Finfrle

38 Dluhopisy na danou dobu II
Model pro výpočet reálné hodnoty Dluhopisy na danou dobu II Pokud platí je splněno. Pavel Finfrle

39 Dluhopisy na danou dobu II
Model pro výpočet reálné hodnoty Dluhopisy na danou dobu II Pokud platí je splněno. úbytek splatných dluhopisů Pavel Finfrle

40 Dluhopisy na danou dobu II
Model pro výpočet reálné hodnoty Dluhopisy na danou dobu II Pokud platí je splněno. změna rezervy zhodnocení portfolia Pavel Finfrle

41 Dluhopisy na danou dobu II
Model pro výpočet reálné hodnoty Dluhopisy na danou dobu II Pokud platí je splněno. zvýšení nominální hodnoty reinvestováním splatných dluhopisů Pavel Finfrle

42 Dluhopisy na danou dobu III
Model pro výpočet reálné hodnoty Dluhopisy na danou dobu III Celkový amortizační faktor v čase t  (systém 3) Případně investování v čase t do dluhopisů se splatností v min{t+D,N} (systém 5) Pavel Finfrle

43 Model pro výpočet reálné hodnoty
Akcie - proces ceny při přirozené pravděpodobnostní míře Q a úrokové intenzitě kde S(t) cena akcie (resp. index trhu) v čase t Z(t) je Wienerův proces nezávislý na W(t),  > 0 celková volatilita akciového trhu,   (-1,1) korelace výnosu z akcií s úrokovou mírou  > 0 cena rizika příslušná procesu Z(t) Pavel Finfrle

44 Model pro výpočet reálné hodnoty
Akcie  ... podíl akcií v portfoliu kryjícím rezervu, zbytek investován do dluhopisů na danou dobu D Výnos z portfolia požadujeme ! nelze použít jako RatePS(t) - je nutné opožděné podílení na zisku Pavel Finfrle

45 Opožděné podílení na zisku
Model pro výpočet reálné hodnoty Opožděné podílení na zisku Nadvýnos je ukládán do speciální rezervy PSBase(t), na základě které se pak stanoví RatePS(t) Jednoduché roční vyhodnocování na konci roku - celá PSBase(t) použita pro stanovení RatePS(t) Rate(t) okamžitý výnos z portfolia (systém 6) Pavel Finfrle

46 Opožděné podílení na zisku II
Model pro výpočet reálné hodnoty Opožděné podílení na zisku II Preciznější sledování nepřipsaných podílů na zisku tj. akt. výnos - technická intenzita - akt. přípis podílů na zisku Požadavky na zůstatek v rezervě podílů na zisku PSBase(t) a) pojistníkům se rozdělí dané procento  z PSBase(t) Pavel Finfrle

47 Opožděné podílení na zisku II
Model pro výpočet reálné hodnoty Opožděné podílení na zisku II Požadavky na zůstatek v rezervě podílů na zisku PSBase(t) b) pojistníkům se rozdělí část PSBase(t) převyšující  procent ze statutární rezervy tzn. požadován zůstatek PSBase(t) ve výši  K(t) (V(t) + PS(t)) Pavel Finfrle

48 Model pro výpočet reálné hodnoty
Obsah Ohodnocení smluv životního pojištění Reálná hodnota závazků ze smluv tradičního životního pojištění Model pro výpočet reálné hodnoty smlouvy ŽP obecná formulace konkrétní formulace model intenzity úroku systémy podílu na zisku výsledky simulací Riziková přirážka k úmrtnosti / stornovosti Pavel Finfrle

49 Model pro výpočet reálné hodnoty
Výnosová křivka a) konstantní f(0,t) = ln (1.045) b) přibližně odpovídající CZ SWAP zadána Nelson-Siegelovou křivkou Pavel Finfrle

50 Intenzita stornovosti
Model pro výpočet reálné hodnoty Intenzita stornovosti zadána Nelson-Siegelovou křivkou, po rizikové přirážce Pavel Finfrle

51 Model pro výpočet reálné hodnoty
Další vstupy Úmrtnost Gompertz Makeham, odpovídá ČSÚ CZ Muži 2002 dále úmrtnost 1. řádu = úmrtnost 2. řádu (včetně riz. přirážky) Akcie volatilita  = 0.02, korelace s úrokovou mírou  = 0.3 cena rizika  = 0.5 podíl akcií v portfoliu  = 0.3 Pavel Finfrle

52 Model pro výpočet reálné hodnoty
Produkt Smíšené životní pojištění doba 20 let vstupní věk 40 let bez nákladových přirážek, tj. pojistné plnění v případě smrti (úmrtnost 1. řádu = úmrtnost 2. řádu) stornosrážka 15 % na poč., lineárně klesá k 0 na konci odbytné Pavel Finfrle

53 Příklad výsledku dvoufaktorový model ,konst. výnos. křivka
Model pro výpočet reálné hodnoty Příklad výsledku dvoufaktorový model ,konst. výnos. křivka Pavel Finfrle

54 Hull-White konstantní výnos. křivka
Model pro výpočet reálné hodnoty Hull-White konstantní výnos. křivka Reálná hodnota závazku na pojistné částky Pavel Finfrle

55 Dvoufaktorový Model konstantní výnos. křivka
Model pro výpočet reálné hodnoty Dvoufaktorový Model konstantní výnos. křivka Reálná hodnota závazku na pojistné částky Pavel Finfrle

56 Dvoufaktorový Model CZ výnos. křivka
Model pro výpočet reálné hodnoty Dvoufaktorový Model CZ výnos. křivka Reálná hodnota závazku na pojistné částky Pavel Finfrle

57 Model pro výpočet reálné hodnoty
Obsah Ohodnocení smluv životního pojištění Reálná hodnota závazků ze smluv tradičního životního pojištění Model pro výpočet reálné hodnoty smlouvy ŽP obecná formulace konkrétní formulace model intenzity úroku systémy podílu na zisku výsledky simulací Riziková přirážka k úmrtnosti / stornovosti Pavel Finfrle

58 Riziková přirážka k úmrtnosti
Model pro výpočet reálné hodnoty Riziková přirážka k úmrtnosti uvažujme riziko úmrtí (pro stornovost obdobně) obvyklý postup = = zvýšení / snížení úmrtnosti daným procentem nebere do úvahy rozložení rizik v portfoliu  přirážka odpovídá nediverzifikovatelnému riziku tj. náhodným změnám intenzity úmrtnosti Dále: intenzita úmrtnosti stoch. proces  (t) Pavel Finfrle

59 Analogie intenzity úroku a intenzity úmrtnosti
Model pro výpočet reálné hodnoty Analogie intenzity úroku a intenzity úmrtnosti r(t) ... okamžitá intenzita úroku  (t) ... okamžitá intenzita úmrtnosti Pavel Finfrle

60 Analogie intenzity úroku a intenzity úmrtnosti
Model pro výpočet reálné hodnoty Analogie intenzity úroku a intenzity úmrtnosti r(t) ... okamžitá intenzita úroku  (t) ... okamžitá intenzita úmrtnosti Platí za rizikově neutrální pravděpodob. P za přirozené pravděpodob. Q Pavel Finfrle

61 Riziková přirážka k úmrtnosti
Model pro výpočet reálné hodnoty Riziková přirážka k úmrtnosti Předpokládejme, že okamžitá intenzita úmrtnosti je Ornstein-Uhlenbackův proces. Za přirozené pravděpodobnosti Q Předpokládejme, že známe příslušnou cenu rizika D obdobně jako v případě intenzity úroku Pavel Finfrle

62 Riziková přirážka k úmrtnosti
Model pro výpočet reálné hodnoty Riziková přirážka k úmrtnosti Za rizikově neutrální pravděpodobnostní míry P Pravděpodobnost přežití po úpravě o rizikovou přirážku je Odpovídající riziková přirážka k očekávané intenzitě úmrtnosti je Pavel Finfrle

63 Riziková přirážka k úmrtnosti
Model pro výpočet reálné hodnoty Riziková přirážka k úmrtnosti riziková přirážka na základě analogie s intenzitou úroku tradiční riziková přirážka Pavel Finfrle


Stáhnout ppt "Návrh modelu pro výpočet reálné hodnoty závazku ze smluv životního pojištění Pavel Finfrle Aktuárský seminář, 12.3.2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google