Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie portfolia Jedno-indexový model a určení podílů cenných papírů v portfoliu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie portfolia Jedno-indexový model a určení podílů cenných papírů v portfoliu."— Transkript prezentace:

1 Teorie portfolia Jedno-indexový model a určení podílů cenných papírů v portfoliu

2 Téma přednášky „lehký“ úvod do jedno-indexového modelu optimální portfolio příklad

3 Jedno-indexový model pozorování cen akcií naznačují, že výnosnost většiny akcií má tendenci růst, pokud roste trh a naopak klesat, pokud klesá trh má proto smysl dát výnosnost akcie do vztahu s výnosností trhu a i je složka výnosnosti i-tého cenného papíru, která je nezávislá na chování trhu r M je výnosnost tržního indexu

4 Jedno-indexový model je konstanta, která vyjadřuje předpokládanou změnu výnosnosti akcie i v závislosti na změně výnosnosti trhu uvedená rovnice rozděluje výnosnost akcie na dvě části – část nezávislou na trhu a část závislou na trhu měří citlivost výnosnosti akcie na výnosnost trhu a i vyjadřuje „necitlivost“ (nezávislost) výnosnosti akcie na výnosnost trhu

5 Jedno-indexový model rozložíme-li a i na dvě části – na odhad a náhodnou chybu (střední hodnota je nulová), pak můžeme původní rovnici zapsat ve tvaru je nutné si uvědomit, že jak výnosnost trhu, tak náhodná chyba jsou náhodné veličiny, tj. mají pravděpodobnostní rozložení a střední hodnotu a směrodatnou odchylku

6 Jedno-indexový model je žádoucí mít náhodnou složku nekorelovanou s výnosností trhu, formálně se dá tento požadavek zapsat následovně odhady hodnot, a (rozptyl náhodné chyby) jsou často získávány z časových řad pomocí regresní analýzy regresní analýza je jedna z technik, která zaručuje nekorelovanost náhodné složky s výnosností trhu (minimálně během odhadovaného období)

7 Jedno-indexový model klíčovým předpokladem jedno-indexového modelu je, že náhodná chyba i-té akcie je nezávislá na náhodné chybě j-té akcie, tj. kovariance dvou cenných papírů i, j

8 Optimální portfolio budeme předpokládat, že jedno-indexový model je nejlepší metodou předpovědí kovarianční struktury výnosností bylo by vhodné mít jedno „číslo“, které by charakterizovalo v(ý)hodnost zařazení konkrétního cenného papíru do optimálního portfolia pokud předpokládáme platnost jedno- indexového modelu, pak takové číslo existuje

9 Optimální portfolio tímto číslem je poměr mezi očekávanou nadměrnou výnosností cenného papíru a betou cenného papíru seřadíme-li si cenné papíry podle tohoto kritéria (od největšího po nejmenší), získáme tím pořadí v(ý)hodnosti zařazení cenného papíru do optimálního portfolia

10 Optimální portfolio pokud je do optimálního portfolia zahrnut cenný papír s konkrétním poměrem, tak všechny cenné papíry s vyšším poměrem budou také zahrnuty v optimálním portfoliu pokud není do optimálního portfolia zahrnut cenný papír s konkrétním poměrem, tak všechny cenné papíry s nižším poměrem nebudou zahrnuty v optimálním portfoliu, nebo pokud je povolen sell short, tak budou prodány nakrátko

11 Optimální portfolio existuje konkrétní hodnota C* (tzv. cut-off ratio), která určuje, které cenné papíry budou zahrnuty do optimální portfolia a které nebudou zahrnuty, resp. budou prodány nakrátko abychom mohli určit, které cenné papíry zahrneme, musíme postupovat následovně: 1.seřadíme cenné papíry podle poměru 2.do optimálního portfolia zahrneme ty cenné papíry, pro které platí > C*

12 Optimální portfolio jediným problémem zůstává stanovení hodnoty C* hodnota C* je počítána z charakteristik cenných papírů, které jsou zahrnuty v optimálním portfoliu protože na začátku nevíme, kolik cenných papírů bude do optimálního portfolia zahrnuto, bude při výpočtu C* zahrnovat různý počet cenných papírů

13 Optimální portfolio pokud C i je možný kandidát na C*, pak C i je počítáno za předpokladu, že v optimálním portfoliu je právě i cenných papírů důležitým předpokladem pro výpočet je seřazení cenných papírů podle poměru od největší po nejmenší hodnotu

14 Optimální portfolio pro portfolio i cenných papírů platí cenné papíry jsou zahrnuty do portfolia, pokud platí

15 Optimální portfolio za C* zvolíme poslední C i, pro které je předchozí vztah pravdivý zůstává pouze spočítat váhy cenných papírů v optimálním portfoliu přičemž

16 Optimální portfolio předchozí výpočty byly určeny pro výpočet vah cenných papírů v portfoliu pro případ nepovoleného sell shortu v případě povoleného sell shortu postupujeme stejně, jen za C* bereme C n

17 Příklad mějme následující data, bezrizikovou investici s výnosností 5% a rozptyl tržní výnosnosti 10 cenný papír i 10,15150 20,171,540 30,12120 40,17210 50,11140 60,111,530 70,11240 80,070,816

18 Příklad spočítáme poměr očekávané nadměrné výnosnosti k beta a seřadíme cenné papíry od největšího poměru k nejmenšímu pokračujeme dalšími dílčími výpočty a stanovením všech C i

19 Příklad cenný pa pí r i Ci Ci 10,10,0020,020,0020,020,0167 20,080,00450,05630,00650,07630,0369 30,070,00350,050,010,12630,0442 40,060,0240,40,0340,52630,0543 50,060,00150,0250,03550,55130,0545 60,040,0030,0750,03850,62630,053 70,030,0030,10,04150,72630,0502 80,0250,0010,040,04250,76630,0491

20 Příklad – sell short zakázán cenný papír i 10,02000,04550,00090,2348 20,03750,02550,00100,2467 30,05000,01550,00080,1999 40,20000,00550,00110,2833 50,02500,00550,00010,0354 0,00391

21 Příklad – sell short povolen cenný papír i 10,02000,05090,00100,3310 20,03750,03090,00120,3770 30,05000,02090,00100,3402 40,20000,01090,00220,7108 50,02500,01090,00030,0889 60,0500-0,0091-0,0005-0,1472 70,0500-0,0191-0,0010-0,3097 80,0500-0,0241-0,0012-0,3909 0,00311


Stáhnout ppt "Teorie portfolia Jedno-indexový model a určení podílů cenných papírů v portfoliu."

Podobné prezentace


Reklamy Google