Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Testy studijních předpokladů na Masarykově univerzitě Helena Klimusová, Petr Květon Studijní odbor RMU.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Testy studijních předpokladů na Masarykově univerzitě Helena Klimusová, Petr Květon Studijní odbor RMU."— Transkript prezentace:

1 http://is.muni.cz/prihlaska/ Testy studijních předpokladů na Masarykově univerzitě Helena Klimusová, Petr Květon Studijní odbor RMU

2 http://is.muni.cz/prihlaska/ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY účel přijímacích zkoušek: vybrat nejvhodnější uchazeče co nejpřesněji, podle předem daného pravidla, transparentním a kontrolovatelným způsobem

3 http://is.muni.cz/prihlaska/ AKADEMICKÁ ÚSPĚŠNOST / VÝKON kognitivní faktory situační faktory osobnostní faktory

4 http://is.muni.cz/prihlaska/ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY žádné přijímací zkoušky prospěch ze SŠ nezatěžující pro VŠ předpokládá srovnatelnou úroveň SŠ výsledky státní maturitní zkoušky oborové testy vhodné u oborů vyžadujících u studentů 1. ročníku určitou úroveň znalostí (LF, jazyky) testy studijních předpokladů

5 http://is.muni.cz/prihlaska/ TESTY STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ obvykle omezeny na testování kognitivních předpokladů možno vytvořit dostatečně spolehlivé, objektivní nástroje jasně definovaná kritéria přijetí

6 http://is.muni.cz/prihlaska/ TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ NA MASARYKOVĚ UNIVERZITĚ uplatňován od roku 2003 konstruován odborníky z MU a AV ČR prochází průběžným vývojem v současnosti součástí přijímacích zkoušek na 7 fakultách MU

7 http://is.muni.cz/prihlaska/ Struktura TSP 7 subtestů po 10 položkách Seznam subtestů: 1. symbolické myšlení 2. analytické myšlení a úsudky 3. kritické myšlení 4. numerické myšlení 5. prostorová představivost 6. kulturní přehled 7. verbální myšlení

8 http://is.muni.cz/prihlaska/ SYMBOLICKÉ MYŠLENÍ operace se symboly integrace vnímání, pozornosti a paměti jednoduché logické operace nejčastěji hledání rozdílů a podobností, logické operace se symboly

9 http://is.muni.cz/prihlaska/ SYMBOLICKÉ MYŠLENÍ

10 http://is.muni.cz/prihlaska/ ANALYTICKÉ MYŠLENÍ A ÚSUDKY schopnost myšlenkově rozkládat struktury na jejich konstitutivní prvky a s nimi dále operovat schopnost obecného logického uvažování typy položek: stanovení pořadí sylogismy, negace, ekvivalence, implikace položky vycházející z predikátové logiky rozlišování kvantifikátorů (některý, každý, alespoň, nejvýše) závěry z faktů (na základě daných faktů učinit jednoznačný závěr) „logické hádanky“

11 http://is.muni.cz/prihlaska/ ANALYTICKÉ MYŠLENÍ A ÚSUDKY

12 http://is.muni.cz/prihlaska/ KRITICKÉ MYŠLENÍ schopnost posoudit správnost tvrzení a závěrů týkajících se poznatků obecné vzdělanosti (přírodovědné, kulturní, historické, společenskovědní) a určit či odhadnout jejich pravdivost, oprávněnost, resp. věrohodnost schopnost vyvozovat důsledky z jednotlivých faktů nebo z jejich kombinace předpokládá znalost středoškolských základů přírodovědných a humanitních disciplín

13 http://is.muni.cz/prihlaska/ KRITICKÉ MYŠLENÍ

14 http://is.muni.cz/prihlaska/ NUMERICKÉ MYŠLENÍ schopnost zacházet s čísly, pochopit vztahy mezi nimi a aplikovat je vyžaduje numerickou představivost, související zejména se schopností operativně si vybavit strukturu uspořádání množiny reálných čísel typy položek: číselné řady (i dvojité) číselné tabulky porovnávání čísel

15 http://is.muni.cz/prihlaska/ NUMERICKÉ MYŠLENÍ

16 http://is.muni.cz/prihlaska/ PROSTOROVÁ PŘEDSTAVIVOST schopnost myšlenkové orientace v prostoru integrace vizuální paměti, vnímání prostoru a polohy v něm, tvorby prostorových představ a operací s nimi (zrcadlení, posunutí, rotace obrazu atd.) typy položek: sestavování útvarů doplňování útvarů srovnávání délky, plochy, objemu vzájemná poloha útvarů rotace útvarů průměty útvarů

17 http://is.muni.cz/prihlaska/ PROSTOROVÁ PŘEDSTAVIVOST

18 http://is.muni.cz/prihlaska/ KULTURNÍ PŘEHLED základní přehled o obecné problematice historických, kulturních, politických společenských disciplín typy položek: odhad smyslu cizojazyčného textu na základě záchytných slov identifikace cizího jazyka nebo jazykové skupiny odhad významu odborných termínů či jiných cizích slov identifikace doby vzniku ukázky textu nebo doby, ke které se vztahuje geografická, historická, literární orientace orientace v současném společenskopolitickém dění

19 http://is.muni.cz/prihlaska/ KULTURNÍ PŘEHLED

20 http://is.muni.cz/prihlaska/ VERBÁLNÍ MYŠLENÍ schopnost rozpoznávat významové vztahy, gramatičnost/negramatičnost výrazů jazyka a pravidla jazyka typy položek: rozpoznávání synonym, homonym, antonym volba nejvhodnějšího slova v kontextu věty význam slov

21 http://is.muni.cz/prihlaska/ VERBÁLNÍ MYŠLENÍ

22 http://is.muni.cz/prihlaska/ ORGANIZACE TSP podávání přihlášky v období listopad- únor možnost preference termínu TSP v e-přihlášce každý uchazeč absolvuje pouze 1x celkově cca 450 testovacích sezení v prostorách MU čistý čas administrace testu 90 min

23 http://is.muni.cz/prihlaska/ VYHODNOCENÍ TSP právě jedna správná odpověď na každou položku hodnocení správná odpověď = 1 bod nesprávná odpověď = -0,25 bodu žádná odpověď = 0 bodů varianty testu nejsou zcela stejně obtížné, proto jsou dosažené body převáděny na percentily

24 http://is.muni.cz/prihlaska/ VYHODNOCENÍ TSP výsledky zpracovávány elektronicky cca týden po administraci v e-přihlášce výsledek testu – hrubý skór a percentil odpovědní formulář odpovědi uchazeče a jejich hodnocení zadání testu

25 http://is.muni.cz/prihlaska/ PŘÍPRAVA NA TSP Na webových stránkách MU zdarma: starší verze TSP on-line procvičování diskusní fórum pro uchazeče Doporučený postup přípravy vyzkoušet 1-2 testy analyzovat své slabé a silné stránky, promyslet řešení různých typů úloh procvičovat zvláště obtížnější úlohy dosahované výsledky při procvičování považovat za orientační

26 http://is.muni.cz/prihlaska/ STRATEGIE PŘI „OSTRÉM“ TSP promyslet si předem pořadí řešení subtestů nejdříve řešit subjektivně jednodušší a časově méně náročné položky vlastní označení položek v zadání netipovat odpovědi nepanikařit z (někdy jen zdánlivě) nových a obtížných typů úloh neztrácet čas sledováním ostatních uchazečů vzít si hodinky, vyhradit si čas na přepsání odpovědí do záznamového archu

27 http://is.muni.cz/prihlaska/ Závěr Děkujeme za pozornost!


Stáhnout ppt "Testy studijních předpokladů na Masarykově univerzitě Helena Klimusová, Petr Květon Studijní odbor RMU."

Podobné prezentace


Reklamy Google