Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Den otevřených dveří 8. ledna 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Den otevřených dveří 8. ledna 2010."— Transkript prezentace:

1 Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Den otevřených dveří 8. ledna 2010

2 Kdo jsme a co děláme? Vědecké zaměření katedry se větví do dvou oblastí sociální geografie: na regionální rozvoj a politickou geografii. Nedílnou součástí katedry je také didaktika geografie (učitelství). Regionální rozvoj spojuje znalosti z oblastí výzkumu veřejné správy, marketingu měst, geografie cestovního ruchu, přeshraniční spolupráce, geografie zemědělství, dopravy a průmyslu. Politická geografie je charakterizována studiem geopolitiky, globalizačních procesů, mezinárodních vztahů, etnicity a nacionalismu, národnostních menšin. Multidisciplinarita zkoumaných témat se odráží ve složení týmu katedry, kde vedle sociálních geografů naleznete politology, sociology, kartografy, ekonomy a jazykové lektory. Více informací na http://prf.osu.cz/ksg/. http://prf.osu.cz/ksg/

3 Co u nás můžete studovat? Bc. –Politická a kulturní geografie (PKG) –Geografie a regionální rozvoj (GRR) /i v kombinované formě studia na pobočce katedry v Českém Těšíně, od 2010/2011 v Ostravě/ –Dvouoborové studium (Geografie plus druhý obor na PřF nebo FF), především příprava k učitelství Nav. Mgr. –Politická a kulturní geografie –Geografie a regionální rozvoj –Učitelství geografie pro ZŠ nebo SŠ (s dalším oborem na PřF, PdF nebo FF nebo rozšiřující jednooborové pro SŠ) RNDr. –u všech oborů Ph. D. –Politická a kulturní geografie –Environmentální geografie (hlavním garantem KFG)

4 Jak jsme na to vybaveni? Studovna v budově fakulty – katedra každoročně investuje do nákupu knih a časopisů min. 350 tis., v elektronických databázích naleznete více jak 5000 odborných časopisů Kartografie se vyučuje ve spolupráci s katedrou fyzické geografie v moderní počítačové učebně Máme rozsáhlé programové vybavení pro analýzu maloobchodního trhu a nákupního chování zákazníků v ČR a Evropě Na chodbách budovy je k dispozici bezdrátové připojení k internetu, počítačové učebny jsou k dispozici ve všech budovách fakulty Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektorem Zajišťujeme výuku angličtiny, němčiny, francouštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, arabštiny 7 kurzů z oblasti politické geografie a migrace je vyučováno přímo v anglickém jazyce

5 A když se budu chtít podívat ven…? Studium v zahraničí: Patříme ke geografickým katedrám s největším počtem studentů vyjíždějících na zahraniční studium v České republice!!! Využíváme programu mobilit v rámci Erasmus/Socrates (půlroční nebo roční výměnné pobyty) Právě teď pobývá na našich 30 partnerských univerzitách 30 našich studentů. Studovat můžete převážně v Německu, Francii, Španělsku, Dánsku, Turecku, Finsku, Švédsku, Norsku, Belgii, Rumunsku a na Slovensku

6 Ale nebudu tam chtít studovat… Exkurze a terénní praxe: Každoročně na podzim probíhá exkurze z regionální geografie České republiky Co dva roky zařazujeme exkurzi z cestovního ruchu sousedních zemí a z regionální geografie Evropy Podporujeme zahraniční stáže pro studenty nav. magisterského a doktorského studia vyjíždějící do institucí mezinárodního významu (EU, OSN, OECD, apod.) nebo jiných vědeckovýzkumných institucí.

7 Politická a kulturní geografie Charakteristika oboru: Bc. Multidisciplinární obor zaměřený zejména na poznávání politicko- geografických problémů jednotlivých regionů světa, rozšířený zejména o kompetence jazykové, počítačové, kartografické, prezentační … Mgr. Hlubší, zejména již teoretická reflexe politicko-geografických problémů s přesahem do mezinárodních vztahů, národnostních a migračních studií.

8 Geografie a regionální rozvoj Charakteristika oboru: Bc. ZÁKLAD OBORU: Analýza procesů v socioekonomické geografii s propojením na regionální rozvoj v podmínkách evropské integrace. NAVÍC: Získání přehledu o způsobu fungování veřejné správy v ČR a orgánů EU. A ROVNĚŽ: Osvojení si metod a dovedností vedoucích k pochopení problémů a schopnosti samostatné i týmové odborné práce se zdroji informací a jejich využití jak v komerční tak i ve veřejné sféře. Mgr. ZÁKLAD OBORU: Pokročilá analýza sociálněekonomických procesů s výrazným aplikačním propojením na regionální rozvoj. A TÉŽ: zvládnutí metod územního, komunitního a strategického plánování a procesu předkládání rozvojových projektů.

9 Chci pracovat a studovat zároveň Pak volím kombinovanou formu studia. Mohu ji využít u bakalářského oboru GRR. Stávající studium probíhá na pobočce katedry v Českém Těšíně. Od akademického roku 2010/2011 se přesune do Ostravy. S vyučujícím komunikuji zejména elektronicky a zúčastním se 8 až 9 celodenních (9:00 – 16:00) tutoriálů (kombinace přednášky se cvičením) za semestr. Přijímací řízení se skládá z písemného testu a ústního pohovoru ze dvou základních okruhů: Regionální geografie ČR a Regionální geografie světa: http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=131&id=6482. http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=131&id=6482

10 Učitelství Charakteristika oboru: Bc. – dvouoborové studium – příprava na učitelství Pro uchazeče rozhodnuté studovat později dále učitelství, nebo pro nerozhodnuté uchazeče s obecným zájmem o geografii. Každý z obou oborů je pojatý jako komplexní studium disciplíny. Mgr. – Učitelství geografie ZŠ nebo SŠ (dvouoborové studium), Učitelství geografie pro SŠ (jednooborové, tj. rozšiřující) Příprava absolventů bakalářského studia na zaměstnání učitele zaměřená na vlastní realizaci výuky geografie v rámci oborové didaktiky i na vzdělávání v rámci pedagogických disciplín vzájemně propojených prostřednictvím praxí na školách.

11 Kde se uplatníte? Absolventi PKG: Veřejná správa ČR – města, kraje a ústřední orgány státní správy – zejména ministerstvo zahraničí (zastupitelské úřady) Instituce a orgány EU a další mezinárodní organizace Neziskové organizace Soukromý sektor: cestovní kanceláře, masmédia (zejména zahraniční redakce) Věda a výzkum: agentury pro výzkum veřejného mínění, vysoké školy

12 Kde se uplatníte? Absolventi GRR: Veřejná správa ČR – města, kraje a ústřední orgány státní správy: odbory regionálního rozvoje Instituce a orgány EU Statistické úřady: jako specialista na regionální či odvětvovou statistiku, Soukromý sektor: developerské společnosti: analytik trhu s nemovitostmi, poradenské instituce a společnosti, realitní kanceláře, cestovní kanceláře Věda a výzkum: agentury pro výzkum veřejného mínění, vysoké školy, vzdělávání v oblasti lokálního a regionálního rozvoje

13 A jak se k nám dostanete? (Přijímací řízení Bc.) Přihláška plus poplatek 350 Kč do 28. 2. 2010 24 hod. Všechny obory Bc. – Test obecných studijních předpokladů dle stanovených termínů Národních srovnávacích zkoušek (akceptujeme termíny: 5. 12. 2009, 6. 2. 2010, 6. 3. 2010, 1. 4. 2010, 1. 5. 2010 - termín 29. 5. 2010 Přírodovědecká fakulta OU neakceptuje). Důležité!!! Podáním přihlášky ke studiu na vysokou školu nejste automaticky přihlášeni k NSZ! Ke zvolenému termínu NSZ se musí uchazeč včas přihlásit u společnosti Scio a zaplatit jí poplatek s tím spojený!!!! Způsob přihlášení k NSZ: K Národním srovnávacím zkouškám se uchazeč přihlašuje elektronicky prostřednictvím www stránek společnosti Scio http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/info.asp, kde je v rámci informací o Národních srovnávacích zkouškách uveden i odkaz PŘIHLÁŠKA. http://www.scio.cz/in/2vs/nsz/info.asp

14 Pozor nově! Ceníme si Vašeho studia na střední škole a proto těm z Vás, kteří jste měli vynikající prospěch na střední škole, odpouštíme přijímací zkoušky! Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří splní obě následující podmínky: –Uchazeč doručí na oddělení studia nejpozději do 28.2.2010 (rozhodující je datum doručení) žádost o prominutí přijímací zkoušky. Součástí této žádosti budou notářsky ověřené kopie vysvědčení za poslední 4 roky studia na SŠ (pololetní i závěrečné vysvědčení vyjma posledního roku, tam pouze pololetní vysvědčení). –Uchazeč musí dosáhnout průměr známek do 1,5 včetně z předmětů zeměpis, dějepis a základy společenských věd (u GRR jen první dva; podmínka průměru do 1,5 se týká každého z těchto předmětů). Student musí absolvovat všechny předměty a průměry za každý předmět se počítají ze všech vysvědčení dohromady.

15 Co když už bc. jsem? (Přijímací řízení Mgr.) Přihláška plus poplatek 550 Kč do 28. 2. 2010. Všechny obory na katedře = písemný test + ústní pohovor (bonifikace jazykových znalostí, aktivního přístupu ke studiu, výsledků předchozího studia) Možnost prominutí přijímací zkoušky pro absolventy bakalářských oborů katedry s průměrem do 1,30 a složením státních zkoušek do termínu konání přijímací zkoušky

16 Naviděnou v září Další informace o katedře na http://prf.osu.cz/ksg/http://prf.osu.cz/ksg/ Mgr. Monika Šumberová – tutor PKGPKG –monika.sumberova@osu.czmonika.sumberova@osu.cz Mgr. Pavel Bednář, Ph. D. – tutor GRRGRR –pavel.bednar@osu.czpavel.bednar@osu.cz RNDr. Martin Kovář – tutor Učitelství geografieUčitelství geografie –martin.kovar@osu.czmartin.kovar@osu.cz


Stáhnout ppt "Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Den otevřených dveří 8. ledna 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google