Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Den otevřených dveří 8. ledna 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Den otevřených dveří 8. ledna 2010"— Transkript prezentace:

1 Den otevřených dveří 8. ledna 2010
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Den otevřených dveří 8. ledna 2010

2 Kdo jsme a co děláme? Vědecké zaměření katedry se větví do dvou oblastí sociální geografie: na regionální rozvoj a politickou geografii. Nedílnou součástí katedry je také didaktika geografie (učitelství). Regionální rozvoj spojuje znalosti z oblastí výzkumu veřejné správy, marketingu měst, geografie cestovního ruchu, přeshraniční spolupráce, geografie zemědělství, dopravy a průmyslu. Politická geografie je charakterizována studiem geopolitiky, globalizačních procesů, mezinárodních vztahů, etnicity a nacionalismu, národnostních menšin. Multidisciplinarita zkoumaných témat se odráží ve složení týmu katedry, kde vedle sociálních geografů naleznete politology, sociology, kartografy, ekonomy a jazykové lektory. Více informací na

3 Co u nás můžete studovat?
Bc. Politická a kulturní geografie (PKG) Geografie a regionální rozvoj (GRR) /i v kombinované formě studia na pobočce katedry v Českém Těšíně, od 2010/2011 v Ostravě/ Dvouoborové studium (Geografie plus druhý obor na PřF nebo FF), především příprava k učitelství Nav. Mgr. Politická a kulturní geografie Geografie a regionální rozvoj Učitelství geografie pro ZŠ nebo SŠ (s dalším oborem na PřF, PdF nebo FF nebo rozšiřující jednooborové pro SŠ) RNDr. u všech oborů Ph. D. Environmentální geografie (hlavním garantem KFG)

4 Jak jsme na to vybaveni? Studovna v budově fakulty – katedra každoročně investuje do nákupu knih a časopisů min. 350 tis., v elektronických databázích naleznete více jak 5000 odborných časopisů Kartografie se vyučuje ve spolupráci s katedrou fyzické geografie v moderní počítačové učebně Máme rozsáhlé programové vybavení pro analýzu maloobchodního trhu a nákupního chování zákazníků v ČR a Evropě Na chodbách budovy je k dispozici bezdrátové připojení k internetu, počítačové učebny jsou k dispozici ve všech budovách fakulty Všechny učebny jsou vybaveny dataprojektorem Zajišťujeme výuku angličtiny, němčiny, francouštiny, španělštiny, italštiny, ruštiny, arabštiny 7 kurzů z oblasti politické geografie a migrace je vyučováno přímo v anglickém jazyce

5 A když se budu chtít podívat ven…?
Studium v zahraničí: Patříme ke geografickým katedrám s největším počtem studentů vyjíždějících na zahraniční studium v České republice!!! Využíváme programu mobilit v rámci Erasmus/Socrates (půlroční nebo roční výměnné pobyty) Právě teď pobývá na našich 30 partnerských univerzitách 30 našich studentů. Studovat můžete převážně v Německu, Francii, Španělsku, Dánsku, Turecku, Finsku, Švédsku, Norsku, Belgii, Rumunsku a na Slovensku

6 Ale nebudu tam chtít studovat…
Exkurze a terénní praxe: Každoročně na podzim probíhá exkurze z regionální geografie České republiky Co dva roky zařazujeme exkurzi z cestovního ruchu sousedních zemí a z regionální geografie Evropy Podporujeme zahraniční stáže pro studenty nav. magisterského a doktorského studia vyjíždějící do institucí mezinárodního významu (EU, OSN, OECD, apod.) nebo jiných vědeckovýzkumných institucí.

7 Politická a kulturní geografie
Charakteristika oboru: Bc. Multidisciplinární obor zaměřený zejména na poznávání politicko-geografických problémů jednotlivých regionů světa, rozšířený zejména o kompetence jazykové, počítačové, kartografické, prezentační … Mgr. Hlubší, zejména již teoretická reflexe politicko-geografických problémů s přesahem do mezinárodních vztahů, národnostních a migračních studií.

8 Geografie a regionální rozvoj
Charakteristika oboru: Bc. ZÁKLAD OBORU: Analýza procesů v socioekonomické geografii s propojením na regionální rozvoj v podmínkách evropské integrace. NAVÍC: Získání přehledu o způsobu fungování veřejné správy v ČR a orgánů EU. A ROVNĚŽ: Osvojení si metod a dovedností vedoucích k pochopení problémů a schopnosti samostatné i týmové odborné práce se zdroji informací a jejich využití jak v komerční tak i ve veřejné sféře. Mgr. ZÁKLAD OBORU: Pokročilá analýza sociálněekonomických procesů s výrazným aplikačním propojením na regionální rozvoj. A TÉŽ: zvládnutí metod územního, komunitního a strategického plánování a procesu předkládání rozvojových projektů.

9 Chci pracovat a studovat zároveň
Pak volím kombinovanou formu studia. Mohu ji využít u bakalářského oboru GRR. Stávající studium probíhá na pobočce katedry v Českém Těšíně. Od akademického roku 2010/2011 se přesune do Ostravy. S vyučujícím komunikuji zejména elektronicky a zúčastním se 8 až 9 celodenních (9:00 – 16:00) tutoriálů (kombinace přednášky se cvičením) za semestr. Přijímací řízení se skládá z písemného testu a ústního pohovoru ze dvou základních okruhů: Regionální geografie ČR a Regionální geografie světa:

10 Učitelství Charakteristika oboru:
Bc. – dvouoborové studium – příprava na učitelství Pro uchazeče rozhodnuté studovat později dále učitelství, nebo pro nerozhodnuté uchazeče s obecným zájmem o geografii. Každý z obou oborů je pojatý jako komplexní studium disciplíny. Mgr. – Učitelství geografie ZŠ nebo SŠ (dvouoborové studium), Učitelství geografie pro SŠ (jednooborové, tj. rozšiřující) Příprava absolventů bakalářského studia na zaměstnání učitele zaměřená na vlastní realizaci výuky geografie v rámci oborové didaktiky i na vzdělávání v rámci pedagogických disciplín vzájemně propojených prostřednictvím praxí na školách.

11 Kde se uplatníte? Absolventi PKG:
Veřejná správa ČR – města, kraje a ústřední orgány státní správy – zejména ministerstvo zahraničí (zastupitelské úřady) Instituce a orgány EU a další mezinárodní organizace Neziskové organizace Soukromý sektor: cestovní kanceláře, masmédia (zejména zahraniční redakce) Věda a výzkum: agentury pro výzkum veřejného mínění, vysoké školy

12 Kde se uplatníte? Absolventi GRR:
Veřejná správa ČR – města, kraje a ústřední orgány státní správy: odbory regionálního rozvoje Instituce a orgány EU Statistické úřady: jako specialista na regionální či odvětvovou statistiku, Soukromý sektor: developerské společnosti: analytik trhu s nemovitostmi, poradenské instituce a společnosti, realitní kanceláře, cestovní kanceláře Věda a výzkum: agentury pro výzkum veřejného mínění, vysoké školy, vzdělávání v oblasti lokálního a regionálního rozvoje

13 A jak se k nám dostanete? (Přijímací řízení Bc.)
Přihláška plus poplatek 350 Kč do hod. Všechny obory Bc. – Test obecných studijních předpokladů dle stanovených termínů Národních srovnávacích zkoušek (akceptujeme termíny: , , , , termín Přírodovědecká fakulta OU neakceptuje). Důležité!!! Podáním přihlášky ke studiu na vysokou školu nejste automaticky přihlášeni k NSZ! Ke zvolenému termínu NSZ se musí uchazeč včas přihlásit u společnosti Scio a zaplatit jí poplatek s tím spojený!!!! Způsob přihlášení k NSZ: K Národním srovnávacím zkouškám se uchazeč přihlašuje elektronicky prostřednictvím www stránek společnosti Scio kde je v rámci informací o Národních srovnávacích zkouškách uveden i odkaz PŘIHLÁŠKA.

14 Pozor nově! Ceníme si Vašeho studia na střední škole a proto těm z Vás, kteří jste měli vynikající prospěch na střední škole, odpouštíme přijímací zkoušky! Přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří splní obě následující podmínky: Uchazeč doručí na oddělení studia nejpozději do (rozhodující je datum doručení) žádost o prominutí přijímací zkoušky. Součástí této žádosti budou notářsky ověřené kopie vysvědčení za poslední 4 roky studia na SŠ (pololetní i závěrečné vysvědčení vyjma posledního roku, tam pouze pololetní vysvědčení). Uchazeč musí dosáhnout průměr známek do 1,5 včetně z předmětů zeměpis, dějepis a základy společenských věd (u GRR jen první dva; podmínka průměru do 1,5 se týká každého z těchto předmětů). Student musí absolvovat všechny předměty a průměry za každý předmět se počítají ze všech vysvědčení dohromady.

15 Co když už bc. jsem? (Přijímací řízení Mgr.)
Přihláška plus poplatek 550 Kč do Všechny obory na katedře = písemný test + ústní pohovor (bonifikace jazykových znalostí, aktivního přístupu ke studiu, výsledků předchozího studia) Možnost prominutí přijímací zkoušky pro absolventy bakalářských oborů katedry s průměrem do 1,30 a složením státních zkoušek do termínu konání přijímací zkoušky

16 Další informace o katedře na http://prf.osu.cz/ksg/
Naviděnou v září  Další informace o katedře na Mgr. Monika Šumberová – tutor PKG Mgr. Pavel Bednář, Ph. D. – tutor GRR RNDr. Martin Kovář – tutor Učitelství geografie


Stáhnout ppt "Den otevřených dveří 8. ledna 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google