Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu DUM č. 15 – Model produkt - výdaje Autor Ing. Kateřina Smejkalová Tematická oblast Makroekonomie Anotace DUM je určen pro výklad učiva předmětu Makroekonomie jako příprava na maturitu, dále jako podklad pro výuku makroekonomie v ročnících 1., 2., 3. OA Ročník Ročníky 4., 2. a dále dle potřeby jako výchozí /doplňující při výkladu v ročníku 1. a3. Datum tvorby Leden 2014 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Model produkt – výdaje: určení rovnovážné produkce

3 Model, kterým lze zachytit vývoj produkce v krátkém období.
Ve vzájemné interakci výdaje jednotlivých ekonomických sektorů se skutečně vytvořeným produktem. Výdaje sektorů ovlivní výši produktu a naopak. Každý model je zjednodušená realita!!!! Proto je vždy založen na určitých předpokladech!!!!

4 Předpoklady pro model PRODUKT - VÝDAJE
Ekonomika pracuje POD úrovní potenciálního produktu Y* = existuje mezera produktu Dostatečná zásoba kapitálu Dostatečná zásoba práce Fixní cenová hladina Fixní nominální mzdy

5 Dvousektorová ekonomika
Uvažujeme existenci pouze domácností a firem Sledujeme uzavřenou ekonomiku bez veřejného sektoru (státu) Zde platí: HDP (hrubý domácní produkt) = YD (disponibilní důchod domácností) Domácnosti poskytují VF a za ty dostávají mzdy, renty, úroky, apod.. Neexistuje stát, který by část důchodu domácnostem vzal ve formě daní a část důchodu naopak poskytl ve formě transferů.

6 Dvousektorová ekonomika
Rovnovážný HDP je takový produkt, kdy se plánované výdaje rovnají skutečně vytvořenému produktu = neexistují neplánované investice! HDP = C (spotřeba) + I (investice) Také zde platí, že: HDP = YD (disponibilní důchod) = C (spotřeba) + S (úspory) Znamená to tedy: C + I = C + S I = S

7 Dvousektorová ekonomika. Výdajový multiplikátor
a/ O kolik se změní rovnovážný HDP: ∆𝑯𝑫𝑷= 𝟏 𝟏 −𝒄 ∆ 𝑰 𝒑 c = mezní sklon ke spotřebě 1 1 −𝑐 = jednoduchý výdajový multiplikátor dvousektorové ekonomiky b/ Dále ho využíváme pro stanovení konečného stavu rovnovážného HDP: 𝑯𝑫𝑷= 𝟏 𝟏 −𝒄 𝑪 𝒂 + 𝑰 𝒑 Rovnovážný HDP ve dvousektorové ekonomice = součet autonomních výdajů ( 𝑪 𝒂 - autonomní spotřeba a 𝑰 𝒑 - plánované, autonomní investice) vynásobíme jednoduchým výdajovým multipolikátorem.

8 Rovnovážný HDP ve třísektorové ekonomice
Přibíráme třetí sektor = stát (vláda) Uzavřená ekonomika = neexistence zahraničí Vláda ovlivňuje ekonomiku: Vybírá daně, tím snižuje disponibilní důchod (YD) domácností Poskytuje domácnostem transfery (TR), tím zvyšuje disponibilní důchod domácností Provádí nákupy statků a služeb (G)

9 Třísektorová ekonomika
Disponibilní důchod (YD) = důchod, který mají domácnosti skutečně k dispozici Při dvousektorové ekonomice a neexistenci vlády byl YD = HDP Při existenci státu nelze ztotožnit HDP s disponibilním důchodem Část důchodu vláda odebere prostřednictvím daní a část domácnostem poskytne prostřednictvím transferu.

10 Třísektorová ekonomika
Vláda vybírá zjednodušeně dva typy daní: a/ autonomní (Ta) – vybírány bez ohledu na to, jaký je produkt (důchod), např. majetkové daně b/ daně v závislosti na velikosti důchodu = dány daňovou sazbou (t) YD = HDP – Ta – t * HDP + TR Disponibilní důchod domácností = HDP – autonomní daně a daně závislé na výši důchodu + transfery

11 Třísektorová ekonomika: rovnovážný HDP
trisektor 𝑯𝑫𝑷=𝑪+ 𝑰 𝒑 +𝑮 Jednoduchý výdajový multiplikátor třísektorové ekonomiky: 𝑯𝑫𝑷= 𝟏 𝟏 −𝒄 (𝟏 −𝒕) ( 𝑪 𝒂 + 𝑰 𝒑 +𝑮+𝒄𝑻𝑹 −𝒄𝑻𝒂) Jednoduchý výdajový multiplikátor ve třísektorové ekonomice Autonomní výdaje = nezávislé na výši HDP

12 Třísektorová ekonomika
Jednoduchý výdajový multiplikátor třísektorové ekonomiky je menší než dvousektorové. Důvodem je existence důchodové daně! Rovnovážný HDP v třísektorové ekonomice dostaneme vynásobením autonomních výdajů jednoduchým výdajovým multiplikátorem třísektorové ekonomiky.

13 Rovnovážný HDP ve čtyřsektorové ekonomice
Otevřeme ekonomiku Vstupuje čtvrtý sektor – zahraničí Zahrneme ho v podobě čistého exportu Čistý export = export – import Předpoklad – export země nezávisí na HDP, je tedy autonomní a označujeme ho (Xa) Export závisí na měnovém kurzu, na cle, apod. Část dovozu je také nezávislá na HDP – jedná se o autonomní import (Ma) Druhá část importu na HDP závisí, protože domácnosti vynkladáají část svého příjmu na statky ze zahraničí.

14 Čtyřsektorová ekonomika
Kolik z příjmu vynaloží domácnosti na dovoz, je dáno tzv. mezním sklonem k importu (m) Čistý export: 𝑵𝑿=𝑿𝒂 −𝑴𝒂 −𝒎 ∗𝑯𝑫𝑷 Rovnovážný produkt: HDP = C + 𝑰 𝒑 +𝑮+𝑵𝑿

15 Čtyřsektorová ekonomika
Výpočet pomocí jednoduchého výdajového multiplikátoru: 𝑯𝑫𝑷= 𝟏 𝟏 −𝒄 𝟏 −𝒕 +𝒎 ( 𝑪 𝒂 + 𝑰 +𝑮+𝒄𝑻𝑹 −𝒄𝑻𝒂+𝑿 −𝑴𝒂) Jednoduchý výdajový multiplikátor čtyřsektorové ekonomiky Autonomní výdaje

16 Čtyřsektorová ekonomika
Jednoduchý výdajový multiplikátor čtyřsektorové ekonomiky je menší než ekonomiky třísektorové, protože zde existuje mezní sklon k importu. Lidé část svého důchodu věnují na statky a služby z dovozu = výdaje na HDP budou nižší

17 Změny rovnovážného produktu
Mezní sklon ke spotřebě Jeho růst zvyšuje hodnotu multiplikátoru a rovnovážný produkt je tedy vyšší Snížení = pokles hodnoty multiplikátoru Daňová sazba Zvýšení = snížení hodnoty multiplikátoru, menší rovnovážný produkt Mezní sklon k importu Zvýšení snižuje hodnotu multiplikátoru

18 Změny rovnovážného produktu
Autonomní spotřeba Zvýšením vzroste rovnovážný produkt a naopak Investice Transferové platby Autonomní daně Jejich zvýšením klesne rovnovážný produkt Vládní nákupy Export Autonomní import Zvýšením klesne rovnovážný produkt

19 Cvičení (PAVELKA, Tomáš. Makroekonomie: základní kurz. 1. vyd
Cvičení (PAVELKA, Tomáš. Makroekonomie: základní kurz. 1. vyd. Slaný: Melandrium, 2007, 278 s. ISBN ; str. 60 ): 1) Dvousektorová ekonomika je charakterizována spotřební funkcí C = ,9YD a plánovanými investicemi 𝐼 𝑝 = 650. Vypočítejte: a) výši jednoduchého výdajového multiplikátoru b) výši rovnovážného HDP 2) Ve dvousektorové ekonomice byly zjištěny následující údaje: a) napište rovnici spotřební funkce b) kolik domácnosti budou spořit, jestliže disponibilní důchod je 3400? Disponibilní důchod domácností Spotřeba domácností 1200 965 1400 1105 1700 1315 1850 1420

20 3. Při rovnovážném HDP lze říci, že neplánované investice jsou:
Vždy kladné Vždy nulové Vždy záporné Nelze jednoznačně říci, která z možností je správná 4. Růst autonomních daní povede za jinak stejných podmínek: K poklesu rovnovážného HDP Rovnovážný HDP se nezmění K růstu rovnovážného HDP Nelze jednoznačně určit dopad na rovnovážný HDP

21 Řešení: 1. a) 10; b) 2. a) C = ,7 YD ; b) 895 3. b 4. a

22 Opakování prostřednictvím videoprojekce:
dvousektor trisektor ctyrsektor

23 Použité zdroje: Makroekonomie: moderní přístup. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007, 514 s. ISBN PAVELKA, Tomáš. Makroekonomie: základní kurz. Slaný: Melandrium, 2007, 278 s. ISBN PAVELKA, Tomáš. Makroekonomie: základní kurz. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2007, 278 s. ISBN Vlastní materiály/poznámky získané studiem FM VSE v Praze


Stáhnout ppt "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google