Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM č. 13 – Spotřeba a investice AutorIng. Kateřina Smejkalová Tematická oblastMakroekonomie AnotaceDUM je určen pro výklad učiva předmětu Makroekonomie jako příprava na maturitu, dále jako podklad pro výuku makroekonomie ve druhém ročníku OA RočníkRočníky 4., 2. a dále dle potřeby jako výchozí /doplňující při výkladu v ročníku 3. Datum tvorbyLeden 2014 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Problematika krátkého období v makroekonomii SPOTŘEBA, ÚSPORY A INVESTICE

3  1. Fixní cenová hladina – krátkodobě se cenová hladina NEBUDE měnit  2. Dostatečná zásoba práce – fixní mzda  3. Dostatečná zásoba kapitálu – firmy nejsou limitovány svými výrobními kapacitami, nejsou limitovány množstvím kapitálu  4. Nedochází k technologickému pokroku PŘEDPOKLADY PRO TEORETICKÝ EXKURZ DO PROBLEMATIKY V KRÁTKÉM OBDOBÍ:

4  Disponibilní důchod (YD) = osobní důchod po odečtení daní. Domácnosti ho dělí na spotřebu (C) a úspory (S).  Osobní důchod = souhrn veškerých důchodů, které domácnosti obdrží  Spotřeba (C) = výdaje domácností na nákup spotřebních statků a služeb  Úspory = část YD domácností, kterou domácnosti nepoužijí ihned ke spotřebě.  Investice = ekonomická činnost, při které se subjekt vzdává současné spotřeby s výhledem na zvýšení budoucí spotřeby VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

5  YD  Analytické body týkající se příjmů domácností 1. polovina 2013 – zdroj: http://www.mpsv.cz/files/clanky/16668/analyza_1q_2013.pdf http://www.mpsv.cz/files/clanky/16668/analyza_1q_2013.pdf  hrubý disponibilní důchod v sektoru domácností (na bázi národních účtů) klesl nominálně o 0,4 %,  při srovnání růstu MEZD jako největšího zdroje peněžních příjmů domácností a trendu HDP, tedy hlavního ukazatele ekonomické výkonosti státu, je zřejmá větší setrvačnost u vývoje mezd a změny tohoto ukazatele jsou proto pomalejší;  pokles tempa růstu mezd až s určitým zpožděním oproti hrubému domácímu produktu - kromě 1. čtvrtletí roku 2013, kdy se mzdy snížily i nominálně, nedocházelo ani v době recese k výraznému poklesu tohoto ukazatele, a to z důvodu nepružnosti mezd směrem dolů, AKTUALITY

6  ačkoliv u převážně proexportních států (jako ČR) je tlak na zvýšení konkurenceschopnosti pomocí snižování mzdových hladin, mzdy byly v tuzemsku snižovány jen reálně, tedy inflací, a ta letos byla - i díky nízké poptávce – nižší než 2 %,  průměrná nominální měsíční mzda v národním hospodářství činila 24 503 Kč  příjmy domácností SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU - druhé nejvýznamnější složky úhrnných příjmů domácností – mírně vzrostly (o 0,3 %);  vzrostl průměrný počet evidovaných nezaměstnaných a zároveň i počet evidovaných nezaměstnaných s nárokem na podporu (http://www.mpsv.cz/cs/14156; http://www.aktualne.cz/wiki/finance/podpora-v-nezamestnanosti- 2013/r~i:wiki:3552/ ), průměrná výše podpory v nezaměstnanosti se meziročně zvýšila o 7,3 % na 6 211 Kč měsíčně,http://www.mpsv.cz/cs/14156 http://www.aktualne.cz/wiki/finance/podpora-v-nezamestnanosti- 2013/r~i:wiki:3552/ AKTUALITY

7  výrazně (o 40 %) se zvýšil objem prostředků vyplacených na dávky pomoci v hmotné nouzi zejména v souvislosti s navýšením počtu příjemců dávek v důsledku méně příznivé situace v oblasti příjmů z pracovní činnosti, zvyšujícího se počtu dlouhodobě nezaměstnaných bez nároku na podporu v nezaměstnanosti, růstu počtu domácností v tzv. jiných formách bydlení (především na ubytovnách) a jejich nákladů na bydlení,  meziroční průměrný růst spotřebitelských cen (cenové inflace) o 1,7 % (nižší o 1,8 p.b. než v 1. pololetí 2012) byl ze tří čtvrtin způsoben lednovým posunem obou sazeb DPH, přičemž snížená sazba vzrostla ze 14 % na 15 % (zejména u potravin, zdravotní péče, bydlení, kultury, rekreací a dopravy), v celém dalším spektru spotřebního koše se základní sazba zvedla na 21 %; kromě lednové částečné deregulace v oblasti bydlení (elektřina, plyn, teplo, vodné) a květnového výrazného zlevnění plynu, působil pouze tržní cenový pohyb většinou u potravin a v dopravě (pohonné hmoty), který měl nadále převážně nákladový charakter; také nízká spotřeba domácností inflaci (zejména u zbytného zboží a služeb) spíše tlumila, AKTUALITY

8  jen mírně vyšší než před rokem (2012) byly výdaje domácností na individuální spotřebu sektoru domácností, které omezily svá vydání nejen za zbytné druhy zboží a služeb, ale fyzicky i za řadu dalších položek „spotřebních“ vydání; po zvýšení obou sazeb DPH i tržním cenovým růstem,  intenzita čerpání peněžních půjček se znovu o něco zmírnila, přesto jejich objem u bank dosáhl 1,15 bil. Kč, v jejich skladbě stále dominovaly hypoteční úvěry na bydlení (přírůstek 40,8 mld. Kč, tj. o 6,0 %),

9  Běžné příjmy sektoru domácností (podle statistiky národních účtů) dosáhly celkové výše 1 505,9 mld. Kč. Meziročně tak poklesly nominálně o 0,1 % (-1,1 mld. Kč) a reálně o 1,8 % (při poklesu hrubého domácího produktu ve stálých cenách o 1,8 %).  Po odpočtu běžných výdajů (především daní z příjmů a příspěvků na sociální a zdravotní pojištění) zůstal sektoru domácností úhrnný disponibilní důchod v částce 1 022,0 mld. Kč, což bylo nominálně o 0,4 % a reálně o 2,1 % méně než ve srovnatelném období roku 2012 (kdy se kupní síla jeho objemu v porovnání s rokem 2011 rovněž snížila o 1,9 %). AKTUALITY 2013

10  Uvažujeme spotřebu domácností! SPOTŘEBA Předměty krátkodobé spotřeby: potraviny, nápoje, denní tisk, tabák, apod. Netrvanlivé výrobky Předměty dlouhodobé spotřeby: auta, elektronika, nábytek, apod. Trvanlivé výrobky Doprava, vzdělávání, rekreace, apod. Služby

11  Anglický ekonom John Maynard Keynes v r. 1936; kniha „Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz“  Spotřeba (C) má dle Keynese v uzavřené ekonomice 2 základní složky: KEYNESOVA TEORIE SPOTŘEBY Autonomní spotřeba (Ca) Její výše je nezávislá na velikosti disponibilního důchodu domácnosti. (Př. základní potraviny) Indukovaná spotřeba (cYD) Její výše závisí na disponibilním důchodu domácnosti. http://citizensusa.wordpress.com/for-liberals/central-planning-doesn%E2%80%99t-work-keynesian-economics/http://citizensusa.wordpress.com/for-liberals/central-planning-doesn%E2%80%99t-work-keynesian-economics/, 8.1.2014

12 FUNKCE SPOTŘEBY

13 Určitou část utratit na spotřební výdaje C Zbývající část mohou uspořit S DISPONIBILNÍ DŮCHOD MOHOU DOMÁCNOSTI POUŽÍT POUZE DVĚMA ZPŮSOBY: YD = C + S

14 MEZNÍ SKLON KE SPOTŘEBĚ „C“ = MPC

15  Horizontální osa – disponibilní důchod (YD)  Vertikální osa – spotřeba (C)  Spotřební funkce znázorňuje vztah mezi úrovní spotřebních výdajů a úrovní YD GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ FUNKCE SPOTŘEBY http://www.ecorp.euweb.cz/Teorie%20produktu.htmlhttp://www.ecorp.euweb.cz/Teorie%20produktu.html, l8.1.2014 Spotřební funkce Rozpouštění úspor Tvorba úspor C = Y C = Ca + cYD B C Y Ca 0 Spotřeba

16  „Základním psychologickým zákonem, na který se můžeme spolehnout zcela bezpečně nejenom a priori, vycházíme-li z naší znalosti lidské povahy, ale i na základě podrobného zkoumání zkušeností, je to, že lidé jsou zpravidla a v průměru ochotni zvyšovat svou spotřebu, zvětšuje-li se jejich důchod, ale nikoliv ve stejné míře, v jaké roste důchod.“ (J. M. Keynes)  Tzn.: S růstem disponibilního důchodu spotřeba sice absolutně roste, ale její podíl na disponibilním důchodu klesá = klesá průměrný sklon ke spotřebě.  Autonomní spotřeba (Ca) zůstává stejná.  Základní charakteristikou spotřební funkce je klesající podíl spotřeby na celkovém důchodu.  Celé platí pro krátké období!!!  V dlouhém období je podíl spotřeby vysvětlován například teorií životního cyklu.

17  Lidé chtějí v průběhu svého života udržovat stabilní úroveň spotřeby.  Proto v mládí, kdy mají nízký příjem, si musí půjčovat.  V produktivním věku utrácejí méně, než vydělají a více spoří.  Ve stáří mají zase vyšší spotřebu než důchod, utrácejí to, co si ušetřili v produktivním věku. TEORIE ŽIVOTNÍHO CYKLU

18 Makroekonomie: moderní přístup. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007, 514 s. ISBN 978-80-7261-174-4.

19  Co dále ovlivňuje spotřebu: ZPĚT KE KRÁTKODOBÉ SPOTŘEBNÍ FCI Ovlivňuje domácnosti v tom, kolik uspoří. Vzroste-li úroková míra, mohou domácnosti za své úspory v bance větší výnos, proto omezí spotřebu. Úroková míraRůst bohatství lidí Očekávají-li domácnosti pozitivní vývoj do budoucnosti, mohou více utrácet a naopak. Očekávání domácností

20  Uvedli jsme, že domácnosti mohou svůj disponibilní důchod použít na spotřebu nebo na úspory.  Úsporová fce je zrcadlovým obrazem fce spotřební  Je-li důchod (YD) nulový, potřebují domácnosti z něčeho financovat svou spotřebu vybírají ze svých úspor  Úsporová fce tedy vychází z bodu na záporné ose – autonomní úspory Sa (nositeli záporné hodnoty, protože je vybíráme při nulovém YD);  V absolutní hodnotě se autonomní úspory rovnají autonomní spotřebě Ca ÚSPOROVÁ FUNKCE

21

22 C, S S = -Sa + sYD C = YD C = Ca + cYD A = B = úspory A B Ca -Sa 0 YD http://www.ucitelka.info/ekonomie/makroekonomiehttp://www.ucitelka.info/ekonomie/makroekonomie, 8.1.2014

23  = Ta část příjmu, která je vložena do kapitálu. Tímto jsou dlouhodobé statky, které nepřináší okamžitý prospěch, ale umožní zvýšení statků v budoucnosti.  Investice mají dva úkoly: a)Ovlivňovat agregátní poptávku (AD) a tím i produkt a zaměstnanost b)Vedou k akumulaci kapitálu = dlouhodobě vedou ke zvyšování potenciálního produktu (Y*) a podporují ekonomický růst!!! Říkáme, že působí PROCYKLICKY. INVESTICE

24  Provádějí je zejména soukromé firmy  Dělení investic: INVESTICE Investice do budov, strojů a zařízení firem Domácnosti do nových domů a bytů Opotřebovávají se Vždy plánované!!! Fixní investice Rozdíl mezi stavem zásob na konci a na začátku období Zásoby jsou jednak finální statky určené k prodeji, ale také materiál Plánované i neplánované! Změna zásob

25 Firma plánuje nákup strojů a budov např. Neplánované investice Souvisí se změnou zásob Kladné = zásoby rostou Záporné = zásoby klesají Nulové = zásoby se nemění Neplánované investice do zásob vznikají tehdy, když firma prodá méně zboží, než kolik plánovala prodat. Neprodané zboží zůstane v zásobách – vytváří neplánovaný přírůstek zásob neboli neplánovanou investici. PLÁNOVANÉ A NEPLÁNOVANÉ INVESTICE

26 INVESTIČNÍ FCE Ip Investice I (mld. Kč) 0 200 HDP (mld. Kč) http://www.ucitelka.info/ekonomie/makroekonomiehttp://www.ucitelka.info/ekonomie/makroekonomie, 8.1.2014

27  Kolik firmy PLÁNUJÍ investovat, nezávisí na výši HDP  Plánované investice jsou bez ohledu na HDP neustále stejné, nezávisí na velikosti produkce = AUTONOMNÍ INVESTICE FAKTORY, NA KTERÝCH ZÁVISÍ PLÁNOVANÉ INVESTICE

28 PLÁNOVANÉ INVESTICE ZÁVISÍ NA NÁSLEDUJÍCÍCH FAKTORECH: čím nižší, tím levnější bude financování investic Úroková míraDaňová politika Očekávání investorů stran budoucnosti, apod.

29  Spotřebu tvoří výdaje domácností na statky krátkodobé a dlouhodobé spotřeby a na služby.  Spotřeba se člení na autonomní část, která není odvislá od velikosti disponibilního důchodu a na část, která na YD závisí.  Mezní sklon ke spotřebě udává o kolik se změní spotřeba, jestliže se disponibilní důchod změní o jednotku.  Spotřeba roste, klesá-li úroková míra, roste-li bohatství, zlepšuje-li se očekávání budoucího vývoje.  Krátkodobě spotřeba absolutně roste, ale její podíl na disponibilním důchodu se snižuje. Dlouhodobě je podíl spotřeby na disponibilním důchodu stabilní.  V období s vysokým příjmem domácnosti vydávají na spotřebu méně, než činí jejich disponibilní důchod, to jim umožňuje tvořit úspory, které využijí v době, kdy jsou jejich příjmy nízké.  Mezní sklon k úsporám udává, jak se změní úspory, jestliže se disponibilní důchod změní o jednotku.  Součet mezního sklonu ke spotřebě a mezního sklonu k úsporám je jedna. SHRNUTÍ:

30  Skutečné investice jsou dány součtem plánovaných investic a neplánovaných investic (změnou stavu zásob).  Plánované investice nezávisí na velikosti HDP, ale závisí na úrokové míře.  Z údajů Českého statistického úřadu zpracujte krátkou zajímavou zprávu týkající se spotřeby a investic.

31  BELLOVÁ, Jana a Zdeněk MENDL. Makroekonomie: moderní přístup. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007, 514 s. České dějiny (Daranus). ISBN 978-80-7261-174-4.  PAVELKA, Tomáš a Zdeněk MENDL. Makroekonomie: základní kurz. Vyd. 3. Slaný: Melandrium, 2007, 278 s. České dějiny (Daranus). ISBN 978-80-86175-58-4.  Makroekonomie: moderní přístup. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2007, 514 s. ISBN 978-80-7261-174-4  http://cs.wikipedia.org/wiki/Investice http://cs.wikipedia.org/wiki/Investice  Vlastní poznámky ze studia FM VSE v Praze POUŽITÉ ZDROJE:


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google