Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní institut pro další vzdělávání  Nové výzvy pro jazykového vzdělávání v České republice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní institut pro další vzdělávání  Nové výzvy pro jazykového vzdělávání v České republice."— Transkript prezentace:

1 Národní institut pro další vzdělávání  Nové výzvy pro jazykového vzdělávání v České republice

2 Motto: V mnohojazyčném světě se bez vícejazyčných kompetencí neobejdeme!

3 Co je podstatné: Praktické jazykové dovednosti potřebné pro život: ÚROVEŇ a ODBORNOST

4 Aktuální výzvy pro jazykové vzdělávání v ČR: Zvyšování úrovně znalostí cizích jazyků všech pedagogických pracovníků (nejen vyučujících cizích jazyků): internacionalizace škol, zavádění CLIL Zkvalitňování a rozšiřování didaktických kompetencí vyučujících cizích jazyků Jak?  v rámci pregraduálního vzdělávání učitelů (otevírat oborové kombinace s CJ, zahrnout do přípravy učitelů CJ aktuální aspekty výuky pro potřeby praxe: CLIL, propedeutika, vícejazyčná kurikula, specifika výuky 2. CJ výuka CJ žáků s SVP…)  v rámci DVPP  v rámci státem garantované podpory cizích jazyků

5 DVPP učitelů cizích jazyků - dostatečná a atraktivní nabídka vzdělávacích programů k metodám a formám práce při výuce CJ - zahraniční jazykově-metodické stáže pro vyučující CJ - odborné stáže v zahraničí pro vyučující ostatních předmětů (Erasmus+) - rozvojové programy a projekty spolufinancované ESF zaměřené na jazykové vzdělávání (Výzva č. 55) - mezinárodní spolupráce institucí zajišťujících DVPP - mezinárodní projekty pro učitele z různých zemí - účast českých pedagogů na zahraničních konferencích atd.

6 Dlouhodobá podpora vyučujících cizích jazyků  V rámci aktivit projektů spolufinancovaných ESF (JAME, MEJA, Brána jazyků otevřená, CLIL, CISKOM atd.)  Formou průběžného vzdělávání: - dlouhodobé jazykové kurzy pro vyučující CJ bez odborné způsobilosti - krátkodobé metodické a didaktické semináře - letní jazykové školy, konference a mezinárodní spolupráce  Realizací rezortních úkolů a priorit MŠMT 2013 - pracovní semináře ke Standardům ZV vzdělávací obory Cizí jazyk a Další cizí jazyk - RÚ Podpora vícejazyčnosti ve školách - RÚ Podpora výuky odborného cizího jazyka na SŠ a SOŠ

7 Fakta a čísla o jazykovém DVPP - celorepublikově Jazykové vzdělávání NIDV v roce 2012: 192 jazykových vzdělávacích programů ve všech krajích 2.617 účastníků Jazykové vzdělávání NIDV v roce 2013: 290 jazykových vzdělávacích programů ve všech krajích 3 791 účastníků CISKOM – Certifikace, instruktáž, školení k výkonu rolí a funkcí k realizaci nové maturitní zkoušky Projekt ESF: březen 2009 – březen 2013: Proškoleno 87.000 pedagogů (o 96 % více než plánováno) 2013 - Rezortní úkol MŠMT: V 589 kurzech proškoleno 11.916 pedagogů SŠ

8 Rezortní úkoly NIDV 2013 V rámci rezortních úkolů proškolil NIDV v roce 2013 18.000 pedagogů, z toho na podporu CJ:  Pracovní semináře ke Standardům pro ZV pro jednotlivé vzdělávací obory Cizí jazyk a další cizí jazyk (7 seminářů, 257 účastníků)  Podpora výuky odborné angličtiny na SŠ 3 kulaté stoly 9 kurzů (20 hod. prezenčního studia + 10 hod. e-learning: terminologie chemická, strojírenská, obchod a marketing) – 165 absolventů  Podpora vícejazyčnosti ve školách – motivační setkání a mezinárodní konference - 380 účastníků

9 Rezortní úkoly NIDV 2014 – podpora výuky cizích jazyků Podpora výuky odborné angličtiny na SŠ a SOŠ Podpora výuky odborné němčiny s ruštiny na SOŠ Terminologie: strojírenství, cestovní ruch, farmaceutická výroba, obchod a marketing, zdravotnictví 10 kurzů v 10 krajích: Brno, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Praha, Ústí n. Labem, Zlín Cíl: Pomoci SŠ a SOŠ propojit výuku cizího jazyka s výukou odborné terminologie využívané v praxi

10 Rezortní úkoly NIDV 2014 – podpora výuky cizích jazyků Podpora vícejazyčnosti ve školách Zavádění jazykové propedeutiky  23. září 2014 – 3. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti  Semináře k jazykové propedeutice - pro učitelky MŠ a pedagogy 1. stupně ZŠ - seznámení s principy a možnostmi využití jazykové propedeutiky. Jazyková propedeutika a její principy jsou zahrnuty i do návrhu Akčního plánu výuky cizích jazyků v ČR pro období 2015 – 2020. Příručka ke stažení na webu: http://propedeutika.vuppraha.cz/http://propedeutika.vuppraha.cz/

11 Rezortní úkoly NIDV 2014 – podpora výuky cizích jazyků Metodické semináře ke vzdělávacímu oboru Další cizí jazyk - prezenční semináře k výuce němčiny a francouzštiny jako 2. cizího jazyka v každém kraji od května do listopadu 2014 Metodické semináře k problematice výuky cizích jazyků pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - prezenční semináře v každém kraji od září do listopadu 2014

12 Příručka Vícejazyčná lingvistická terminologie Cílová skupina:  vyučující všech typů a stupňů škol pro výuku všech oborů vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace  žáci, studenti, lingvisté a ostatní zájemci Hlavní cíl:  podpořit realizaci konceptu mnohojazyčnosti v rámci jazykového vzdělávání v české škole  poskytnout učitelům (cizích) jazyků srovnávací pohled na vybrané jazykové jevy v češtině, angličtině, francouzštině, němčině a ruštině

13

14 NIDV a podpora zavádění CLIL V letech 2010 – 2011 realizoval NIDV IPo Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. st. ZŠ a nižším st. víceletých gymnázií – CLIL Výstupy:  Prezenční školení (40 hodin) – 575 absolventů (31 skupin pro AJ, 2 skupiny pro NJ a 1 skupina FJ)  Vyškoleni lektoři CLIL – 27 absolventů  Podpořeno 10.459 žáků zapojených škol  Metodická příručka CLIL (CD + elektronická)

15 Statistiky - zavádění CLIL

16

17

18

19 NIDV a podpora zavádění CLIL Jaký je zájem o DVPP k metodě CLIL? Metoda CLIL poprvé v naší škole (8 hodin) (nabízeno 30krát, realizováno 7krát, 125 absolventů Používáme metodu CLIL - 8 hod. (nabízeno 12krát, nerealizováno) Kombinace jazykové a obsahové výuky – překážky a přínosy - 7 hodin (nabízeno 1krát, neuskutečněno) Příčiny nezájmu či malého zájmu:  obecně nedostatečná osvěta a propagace této metody (mnozí učitelé i ředitelé škol ji neznají)  zvýšené nároky na přípravu (plánování a organizace výuky, koordinace a spolupráce více pedagogů)  jazykové bariéry (učitelé odborného předmětu)

20 NIDV a podpora zavádění CLIL

21 Přínos používání metody CLIL z pohledu ředitelů škol  rozvoj jazykových dovedností žáků 92%  vyšší míra motivace a aktivního zapojení žáků do výuky 58%  zvýšení prestiže školy a konkurenceschopnosti 45%  pozitivní ohlas od rodičů žáků37%  rozvoj spolupráce mezi učiteli v pedagogickém sboru 37%  rozvoj kritického myšlení žáků 28%  pozitivní klima ve třídách mezi žáky vyučovanými CLIL25%  efektivnější plánování a třídění obsahu učiva 11%  příležitost pro žákovo sebehodnocení 7%

22 Zavádění CLIL a bilingvální moduly Příklady dobré praxe ze Saska Netzwerk Bilinguale Module an Gymnasien Abschlussbericht Sächsisches Staatsministerium für Kultus und Sport Referat Gymnasien, Abendgymnasien und Kollegs Carolaplatz 1, 01097 Dresden

23 Děkuji za pozornost Alena Faberová faberova@nidv.cz


Stáhnout ppt "Národní institut pro další vzdělávání  Nové výzvy pro jazykového vzdělávání v České republice."

Podobné prezentace


Reklamy Google