Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Policie ČR pplk. JUDr. Martin BOHMAN Policejní akademie ČR v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Policie ČR pplk. JUDr. Martin BOHMAN Policejní akademie ČR v Praze."— Transkript prezentace:

1 Policie ČR pplk. JUDr. Martin BOHMAN Policejní akademie ČR v Praze

2 Pojem „policie“ policie – z řec. polis, resp. politeia policie – z řec. polis, resp. politeia v současnosti má 2 významy: v současnosti má 2 významy: 1. činností, tj. P. jako správa 2. institucionální, tj. P. jako subjekt speciální policejní terminologie speciální policejní terminologie

3 Historie policie úvod úvod období I. republiky (1918 – 1939) období I. republiky (1918 – 1939) - rakousko-uherské uspořádání, státní + komunální policie a četnictvo, - rakousko-uherské uspořádání, státní + komunální policie a četnictvo, - zal. jsou Mezin. komise kriminální policie (1923) a Všeobecná kriminální ústředna (1929) - zal. jsou Mezin. komise kriminální policie (1923) a Všeobecná kriminální ústředna (1929) Protektorát Čechy a Morava (1939 – 1945) Protektorát Čechy a Morava (1939 – 1945) - jakoby suverénní vnitro bezpečnostní aparát, podřízený něm. okupační správě, zpravodajství zajišťovaly něm. bezpečnostní orgány - jakoby suverénní vnitro bezpečnostní aparát, podřízený něm. okupační správě, zpravodajství zajišťovaly něm. bezpečnostní orgány Československo (1945 – 1989) Československo (1945 – 1989) - sjednocení složek do SNB (VB, StB, Pohotovostní sbor) - sjednocení složek do SNB (VB, StB, Pohotovostní sbor) - změny v „policejní“ legislativě (1945,1947, 1948, 1965, 1974) - změny v „policejní“ legislativě (1945,1947, 1948, 1965, 1974) Československo po roce 1989 Československo po roce 1989 - zrušení StB a SNB, vznik FPS (1991), později Policie ČR - zrušení StB a SNB, vznik FPS (1991), později Policie ČR

4 Policie ČR zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii ČR zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii ČR Policie ČR (dále jen PČR) je ozbrojený bezpečnostní sbor Policie ČR (dále jen PČR) je ozbrojený bezpečnostní sbor plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, zejména (§2/1-4): … plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, zejména (§2/1-4): … PČR v rámci Bezpečnostního systému ČR: PČR v rámci Bezpečnostního systému ČR: PČR je jedním z hlavních prvků bezp. systému* PČR je jedním z hlavních prvků bezp. systému* PČR je základní složkou Integrovaného záchranného systému (viz diagram) PČR je základní složkou Integrovaného záchranného systému (viz diagram) * spolu s AČR, HZS ČR, ZZS a VP

5 Policie ČR Policie ČR jako součást IZS

6 Organinzace ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejm. pro veřejný pořádek a bezpečnost ve vymezeném rozsahu, krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a IZS – vnitřní rozměr bezpečnosti ČR – je Ministerstvo vnitra ČR (dále MV ČR) ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejm. pro veřejný pořádek a bezpečnost ve vymezeném rozsahu, krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a IZS – vnitřní rozměr bezpečnosti ČR – je Ministerstvo vnitra ČR (dále MV ČR) od roku 2006 je v jeho čele MUDr. Mgr. Ivan Langer od roku 2006 je v jeho čele MUDr. Mgr. Ivan Langer Policie ČR (dále PČR) je podřízena MV ČR; policejního presidenta jmenuje do fce. ministr, kterému je také policejní president odpovědný za výkon své funkce Policie ČR (dále PČR) je podřízena MV ČR; policejního presidenta jmenuje do fce. ministr, kterému je také policejní president odpovědný za výkon své funkce PČR působí na celém území státu PČR působí na celém území státu PČR je tvořena Policejním prezidiem ČR, útvary s celostátní působností a útvary s územně vymezenou působností PČR je tvořena Policejním prezidiem ČR, útvary s celostátní působností a útvary s územně vymezenou působností další členění stanoví ministr vnitra na návrh policejního presidenta stanoví členění PČR další členění stanoví ministr vnitra na návrh policejního presidenta stanoví členění PČR od roku 2007 stojí v čele PČR plk. Mgr. Oldřich Martinů od roku 2007 stojí v čele PČR plk. Mgr. Oldřich Martinů

7 Organizační struktura PČR - odb. mezinár. pol. spolupráce - spec. činnosti a koord. - hosp. org. odd. - ALO - odb. vnitřní kontr. - úřad SKPV (ÚSKPV) - kynologie a hipologie - skup. spec. čin. a koord. ekon útvarů - PIS - bezp. odd. atd. - odbor obecné kriminality - řed. pořád. a žel. služby - odd. ekon. plán. a analýz - správa a kontr.os.údajů - odbor hospodářské kriminality - řed. dopr. služby - odd. centr. nákupů - kancelář podpory kvality - odbor krim. analýz a informatiky - řed. služby spr. čin. - hosp. správa - KŘ a bezp. ochrana objektů - odbor pátrání atd. - pyrotechnický odb. atd. - atd. - operační odd. atd. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - ÚOOZ SKPV - ÚOÚČ ochranné služby - URNA - ÚO korupce a fin. krim. SKPV - ÚOPČR ochranné služby - NPC SKPV - letecká služba - ÚDaVZK SKPV - služba ciz. a pohr. policie - Útvar zvl čin. a Útvar spec. čin. SKPV atd. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- policejní president náměstek PP pro trestní řízení náměstek PP pro uniformovanou policii náměstek PP pro ekonomiku kancelář PP okresní, městská a obvodní ředitelství PČR útvary s působností na celém území ČR PČR útvary s územně vymezenou působností Policejní prezidium ČR správy krajů, správa hl. m. Prahy

8 Policie ČR a její služby služba kriminální policie a vyšetřování služba kriminální policie a vyšetřování služba pořádkové a železniční policie služba pořádkové a železniční policie služba dopravní policie služba dopravní policie letecká služba letecká služba služba správních činností služba správních činností ochranná služba ochranná služba služba cizinecké a pohraniční policie služba cizinecké a pohraniční policie služba rychlého nasazení služba rychlého nasazení

9 Policista a jeho povinnosti a oprávnění počet příslušníků PČR: skutečný – 42 124 (cca 10 % žen); tabulkový – 47 415 počet příslušníků PČR: skutečný – 42 124 (cca 10 % žen); tabulkový – 47 415 počet o.z. u PČR: skutečný / tabulkový – 11 000 (k 1.1.2008) počet o.z. u PČR: skutečný / tabulkový – 11 000 (k 1.1.2008) příslušníci PČR jsou ve služebním, tedy veřejnoprávním poměru příslušníci PČR jsou ve služebním, tedy veřejnoprávním poměru (zák. 361/2003 Sb. – viz dále) podmínky pro vstup k PČR podmínky pro vstup k PČR povinnosti (např. dbát cti; poučit; zakročit i mimo službu; výzva, mlčenlivost) povinnosti (např. dbát cti; poučit; zakročit i mimo službu; výzva, mlčenlivost) oprávnění (např. vysvětlení+totožnost; zajištění; odebrat zbraň; prohlídka dopr. prostředku; zákaz vstupu; vstup do živnostenských provozoven; otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor; použití podpůrných oper. pátracích prostředků aj.) oprávnění (např. vysvětlení+totožnost; zajištění; odebrat zbraň; prohlídka dopr. prostředku; zákaz vstupu; vstup do živnostenských provozoven; otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor; použití podpůrných oper. pátracích prostředků aj.)

10 Mezinárodní policejní spolupráce  odbor mezinárodní policejní spolupráce  Interpol  Sirene  Europol  odd. pro zahraniční styky  CEPOL  a další

11 Kontrola činnosti PČR občanská kontrola: legislativní proces, rozpočet, kontrola ministra, kontrolní orgány parlamentu, další mechanizmy občanská kontrola: legislativní proces, rozpočet, kontrola ministra, kontrolní orgány parlamentu, další mechanizmy vnitřní kontrolní mechanizmy: odbor vnitřní kontroly, Inspekce ministra vnitra, (Generální inspekce ?) vnitřní kontrolní mechanizmy: odbor vnitřní kontroly, Inspekce ministra vnitra, (Generální inspekce ?)

12 Reforma PČR 1. globální aspekt 2. národní aspekt

13 Vnitřní bezpečnost na přelomu 20. a 21. století globalizační a integrační procesy ↓ ↓ ↓ trendy v bezpečnostním prostředí ↓ ↓ ↓ KLASICKÝ MODEL zajišťování BEZPEČNOSTI (stát je jediný a privilegovaný referenční objekt bezpečnosti) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ rozšiřování konceptu bezpečnosti („Extended Concept of Security“) ↓ ↓ ↓ mezinárodní model ↓ klasický národní model ↓ regionální model ↓ PARTICIPAČNÍ MODEL BEZPEČNOSTI ↓ REFORMA BEZPEČNOSTÍHO SYSTÉMU (Policie)

14 Důvěra veřejnosti v bezpečnostní orgány Zdroj: http://www.domaci.ihned.cz (zpravodajský server Hospodářských novin)

15 Reforma PČR – 10 pilířů

16 1. pilíř – Působnost, pravomoci PČR odstranit servisní služby soukromým a veřejným subjektům – tzv. „odbřemenění“ policie odstranit servisní služby soukromým a veřejným subjektům – tzv. „odbřemenění“ policie př.: kulturní, sportovní a společenské akce; dopravní nehody; měření rychlosti; zkoušky přítomnosti alkoholu a OPL v organizmu; přeprava osob na záchytky; eskorty; doručování písemností; asistence soudních exekutorů; atd. př.: kulturní, sportovní a společenské akce; dopravní nehody; měření rychlosti; zkoušky přítomnosti alkoholu a OPL v organizmu; přeprava osob na záchytky; eskorty; doručování písemností; asistence soudních exekutorů; atd. rozšířit pravomoci občanských zaměstnanců PČR (zejm. na úseku správních činností) rozšířit pravomoci občanských zaměstnanců PČR (zejm. na úseku správních činností) rozšířit pravomoci dalších subjektů rozšířit pravomoci dalších subjektů

17 2. pilíř – PČR, partner dalších orgánů státu; nové územní a organizační členění Stávající územní uspořádání PČR, tj. 14 VÚSC a 8 PČR správ krajů. Plánované územní uspořádání PČR, tj. 14 VÚSC=14 PČR správ krajů (k 1.1.2012)

18 3. pilíř – Ekonomické postavení policie racionalizace ekonomických procesů racionalizace ekonomických procesů decentralizace decentralizace ekonomická samostatnost krajských správ PČR, tj. krajské správy budou organizačními složkami státu a účetními jednotkami ekonomická samostatnost krajských správ PČR, tj. krajské správy budou organizačními složkami státu a účetními jednotkami

19 4. pilíř – Vnitřní a vnější kontrola 1. reforma Inspekce ministra vnitra? 2. vznik Generální inspekce? 3. parlamentní kontrola policie?

20 5. pilíř – vzdělávání nedostatečná práce s lidskými zdroji, včetně procesu vzdělávání nedostatečná práce s lidskými zdroji, včetně procesu vzdělávání základní odborná příprava základní odborná příprava sjednocení odpovědnosti za policejní školství (PP ČR) sjednocení odpovědnosti za policejní školství (PP ČR) Policejní akademie ČR (fakulty) Policejní akademie ČR (fakulty) těsnější sepjetí s praxí těsnější sepjetí s praxí rotace mezi posty na policejních školách a v policii samotné rotace mezi posty na policejních školách a v policii samotné důraz na jazyk. a manažer. vzdělávání důraz na jazyk. a manažer. vzdělávání

21 6. pilíř - Služební zákon, práce s lidmi

22 7. pilíř – Projekt 1000, vstřícná tvář policie aneb community policing v podmínkách PČR www.p1000.cz www.p1000.czwww.p1000.cz →

23 Vstřícná tvář Policie ČR →

24

25 8. pilíř – Nová struktura neuniformované policie duplicita velitelských funkcí u SKPV duplicita velitelských funkcí u SKPV zlepšení koordinace a ujednocení metodického vedení trestního řízení zlepšení koordinace a ujednocení metodického vedení trestního řízení omezení výkonu vyšetřování tr. čin. (sazba do 3 let) pořádkovou službou PČR omezení výkonu vyšetřování tr. čin. (sazba do 3 let) pořádkovou službou PČR reorganizace útvarů SKPV (ÚOOZ, NPC, ÚOKFK) reorganizace útvarů SKPV (ÚOOZ, NPC, ÚOKFK) informační systémy (dnes asi 30) informační systémy (dnes asi 30) absence analytického informačního systému (poznatkového fondu) absence analytického informačního systému (poznatkového fondu)

26 9. pilíř – Elektronizace práce množství informačních systémů množství informačních systémů zastaralé HW vybavení zastaralé HW vybavení vybavenost policistů v terénu vybavenost policistů v terénu elektronická komunikace elektronická komunikace absence elektronického trestního spisu mezi OČTŘ absence elektronického trestního spisu mezi OČTŘ

27 10. pilíř - Debyrokratizace odstranění „nepolicejních“ činností odstranění „nepolicejních“ činností interní akty řízení – formalizovaný styl řízení interní akty řízení – formalizovaný styl řízení transformace, resp. zrušení tzv. čárkového systému transformace, resp. zrušení tzv. čárkového systému policejní statistiky policejní statistiky

28 Reformy policejních sborů v Evropě posilování mezinárodní a regionální spolupráce posilování mezinárodní a regionální spolupráce reforma německé policie reforma německé policie nizozemská dálniční policie nizozemská dálniční policie změny ve Spojeném království změny ve Spojeném království

29 Dotazy & diskuze

30 Děkuji za pozornost MBohman@polac.cz MBohman@seznam.cz


Stáhnout ppt "Policie ČR pplk. JUDr. Martin BOHMAN Policejní akademie ČR v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google