Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

pplk. JUDr. Martin BOHMAN Policejní akademie ČR v Praze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "pplk. JUDr. Martin BOHMAN Policejní akademie ČR v Praze"— Transkript prezentace:

1 pplk. JUDr. Martin BOHMAN Policejní akademie ČR v Praze
Policie ČR pplk. JUDr. Martin BOHMAN Policejní akademie ČR v Praze

2 Pojem „policie“ policie – z řec. polis, resp. politeia
v současnosti má 2 významy: činností, tj. P. jako správa institucionální, tj. P. jako subjekt speciální policejní terminologie

3 Historie policie úvod období I. republiky (1918 – 1939)
- rakousko-uherské uspořádání, státní + komunální policie a četnictvo, - zal. jsou Mezin. komise kriminální policie (1923) a Všeobecná kriminální ústředna (1929) Protektorát Čechy a Morava (1939 – 1945) - jakoby suverénní vnitro bezpečnostní aparát, podřízený něm. okupační správě, zpravodajství zajišťovaly něm. bezpečnostní orgány Československo (1945 – 1989) - sjednocení složek do SNB (VB, StB, Pohotovostní sbor) - změny v „policejní“ legislativě (1945,1947, 1948, 1965, 1974) Československo po roce 1989 - zrušení StB a SNB, vznik FPS (1991), později Policie ČR

4 Policie ČR zákon ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii ČR
Policie ČR (dále jen PČR) je ozbrojený bezpečnostní sbor plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, zejména (§2/1-4): … PČR v rámci Bezpečnostního systému ČR: PČR je jedním z hlavních prvků bezp. systému* PČR je základní složkou Integrovaného záchranného systému (viz diagram) * spolu s AČR, HZS ČR, ZZS a VP

5 Policie ČR jako součást IZS

6 Organinzace ústředním orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejm. pro veřejný pořádek a bezpečnost ve vymezeném rozsahu, krizové řízení, civilní nouzové plánování, ochranu obyvatelstva a IZS – vnitřní rozměr bezpečnosti ČR – je Ministerstvo vnitra ČR (dále MV ČR) od roku 2006 je v jeho čele MUDr. Mgr. Ivan Langer Policie ČR (dále PČR) je podřízena MV ČR; policejního presidenta jmenuje do fce. ministr, kterému je také policejní president odpovědný za výkon své funkce PČR působí na celém území státu PČR je tvořena Policejním prezidiem ČR, útvary s celostátní působností a útvary s územně vymezenou působností další členění stanoví ministr vnitra na návrh policejního presidenta stanoví členění PČR od roku 2007 stojí v čele PČR plk. Mgr. Oldřich Martinů

7 Organizační struktura PČR
Policejní prezidium ČR policejní president - odb. mezinár. pol. spolupráce - spec. činnosti a koord. - hosp. org. odd. - ALO - odb. vnitřní kontr. - úřad SKPV (ÚSKPV) - kynologie a hipologie - skup. spec. čin. a koord. ekon útvarů - PIS - bezp. odd. atd. - odbor obecné kriminality - řed. pořád. a žel. služby - odd. ekon. plán. a analýz - správa a kontr.os.údajů - odbor hospodářské kriminality - řed. dopr. služby - odd. centr. nákupů - kancelář podpory kvality - odbor krim. analýz a informatiky - řed. služby spr. čin. - hosp. správa - KŘ a bezp. ochrana objektů - odbor pátrání atd. - pyrotechnický odb. atd. - atd. - operační odd. atd ÚOOZ SKPV - ÚOÚČ ochranné služby - URNA - ÚO korupce a fin. krim. SKPV - ÚOPČR ochranné služby - NPC SKPV - letecká služba - ÚDaVZK SKPV - služba ciz. a pohr. policie - Útvar zvl čin. a Útvar spec. čin. SKPV atd. náměstek PP pro trestní řízení náměstek PP pro uniformovanou policii náměstek PP pro ekonomiku kancelář PP PČR útvary s působností na celém území ČR PČR útvary s územně vymezenou působností okresní, městská a obvodní ředitelství správy krajů, správa hl. m. Prahy

8 Policie ČR a její služby
služba kriminální policie a vyšetřování služba pořádkové a železniční policie služba dopravní policie letecká služba služba správních činností ochranná služba služba cizinecké a pohraniční policie služba rychlého nasazení

9 Policista a jeho povinnosti a oprávnění
počet příslušníků PČR: skutečný – (cca 10 % žen); tabulkový – počet o.z. u PČR: skutečný / tabulkový – (k ) příslušníci PČR jsou ve služebním, tedy veřejnoprávním poměru (zák. 361/2003 Sb. – viz dále) podmínky pro vstup k PČR povinnosti (např. dbát cti; poučit; zakročit i mimo službu; výzva, mlčenlivost) oprávnění (např. vysvětlení+totožnost; zajištění; odebrat zbraň; prohlídka dopr. prostředku; zákaz vstupu; vstup do živnostenských provozoven; otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor; použití podpůrných oper. pátracích prostředků aj.)

10 Mezinárodní policejní spolupráce
odbor mezinárodní policejní spolupráce Interpol Sirene Europol odd. pro zahraniční styky CEPOL a další

11 Kontrola činnosti PČR občanská kontrola: legislativní proces, rozpočet, kontrola ministra, kontrolní orgány parlamentu, další mechanizmy vnitřní kontrolní mechanizmy: odbor vnitřní kontroly, Inspekce ministra vnitra, (Generální inspekce ?)

12 globální aspekt národní aspekt
Reforma PČR globální aspekt národní aspekt

13 Vnitřní bezpečnost na přelomu 20. a 21. století
globalizační a integrační procesy ↓ ↓ ↓ trendy v bezpečnostním prostředí ↓ ↓ ↓ KLASICKÝ MODEL zajišťování BEZPEČNOSTI (stát je jediný a privilegovaný referenční objekt bezpečnosti) ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ rozšiřování konceptu bezpečnosti („Extended Concept of Security“) ↓ ↓ ↓ mezinárodní model klasický národní model regionální model PARTICIPAČNÍ MODEL BEZPEČNOSTI REFORMA BEZPEČNOSTÍHO SYSTÉMU (Policie)

14 Důvěra veřejnosti v bezpečnostní orgány
Zdroj: (zpravodajský server Hospodářských novin)

15 Reforma PČR – 10 pilířů

16 1. pilíř – Působnost, pravomoci PČR
odstranit servisní služby soukromým a veřejným subjektům – tzv. „odbřemenění“ policie př.: kulturní, sportovní a společenské akce; dopravní nehody; měření rychlosti; zkoušky přítomnosti alkoholu a OPL v organizmu; přeprava osob na záchytky; eskorty; doručování písemností; asistence soudních exekutorů; atd. rozšířit pravomoci občanských zaměstnanců PČR (zejm. na úseku správních činností) rozšířit pravomoci dalších subjektů

17 2. pilíř – PČR, partner dalších orgánů státu; nové územní a organizační členění
Stávající územní uspořádání PČR, tj. 14 VÚSC a 8 PČR správ krajů. Plánované územní uspořádání PČR, tj. 14 VÚSC=14 PČR správ krajů (k )

18 3. pilíř – Ekonomické postavení policie
racionalizace ekonomických procesů decentralizace ekonomická samostatnost krajských správ PČR, tj. krajské správy budou organizačními složkami státu a účetními jednotkami

19 4. pilíř – Vnitřní a vnější kontrola
reforma Inspekce ministra vnitra? vznik Generální inspekce? parlamentní kontrola policie?

20 5. pilíř – vzdělávání nedostatečná práce s lidskými zdroji, včetně procesu vzdělávání základní odborná příprava sjednocení odpovědnosti za policejní školství (PP ČR) Policejní akademie ČR (fakulty) těsnější sepjetí s praxí rotace mezi posty na policejních školách a v policii samotné důraz na jazyk. a manažer. vzdělávání

21 6. pilíř - Služební zákon, práce s lidmi

22 7. pilíř – Projekt 1000, vstřícná tvář policie aneb community policing v podmínkách PČR

23 Vstřícná tvář Policie ČR

24 Vstřícná tvář Policie ČR

25 8. pilíř – Nová struktura neuniformované policie
duplicita velitelských funkcí u SKPV zlepšení koordinace a ujednocení metodického vedení trestního řízení omezení výkonu vyšetřování tr. čin. (sazba do 3 let) pořádkovou službou PČR reorganizace útvarů SKPV (ÚOOZ, NPC, ÚOKFK) informační systémy (dnes asi 30) absence analytického informačního systému (poznatkového fondu)

26 9. pilíř – Elektronizace práce
množství informačních systémů zastaralé HW vybavení vybavenost policistů v terénu elektronická komunikace absence elektronického trestního spisu mezi OČTŘ

27 10. pilíř - Debyrokratizace
odstranění „nepolicejních“ činností interní akty řízení – formalizovaný styl řízení transformace, resp. zrušení tzv. čárkového systému policejní statistiky

28 Reformy policejních sborů v Evropě
posilování mezinárodní a regionální spolupráce reforma německé policie nizozemská dálniční policie změny ve Spojeném království

29 Dotazy & diskuze

30 MBohman@polac.cz MBohman@seznam.cz
Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "pplk. JUDr. Martin BOHMAN Policejní akademie ČR v Praze"

Podobné prezentace


Reklamy Google