Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Policie České republiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Policie České republiky"— Transkript prezentace:

1 Policie České republiky
Je ozbrojeným bezpečnostním sborem České republiky Je státní policií s působností na celém území republiky Vznikla 15. července 1991 přeměnou Veřejné bezpečnosti Sboru národní bezpečnosti Plní zejména úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti

2 Reforma Policie ČR

3 Důvody reformy Nesladěnost území s VÚSC Složitá organizační struktura
Zákon z roku 1991 neodrážející společenský vývoj Vysoká zatíženost „nepolicejní“ činností Nadměrná byrokracie Roztříštěnost informačních systémů Nevyhovující stav služeben Zastaralá technika a vozový park Nedostatečná prezentace – negativní vnímání veřejnosti Nevyužívání moderních komunikačních kanálů

4 Hlavní cíl reformy Přeměna současné policie v moderní policejní sbor profesionálně vystupujících policistů, kteří jsou občany vnímáni jako partneři a ochránci Policisté pracující v dobrých podmínkách, kteří jsou hrdí na příslušnost ke svému sboru a své profesi

5 10 pilířů reformy 1) Působnost, pravomoci Policie ČR a dalších subjektů podílejících se na zajišťování vnitřní bezpečnosti státu 2) Policie - partner dalších orgánů státu, územních samosprávných celků a zejména veřejnosti 3) Ekonomické postavení policie  4) Vnitřní a vnější kontrola 5) Vzdělávání policistů - klíč k profesionalitě 6) Služební zákon - práce s lidmi 7) Projekt vstřícná tvář policie 8) Nová struktura neuniformované policie 9) „Dost bylo papírů“ 10) Debyrokratizace

6 Právní rámec reformy Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky
Zákon č. 274/2008 Sb. – tzv. změnový zákon Účinnost Novelizace 59 souvisejících zákonů Nejrozsáhlejší a nejucelenější legislativní změny v oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti Poprvé explicitně ustanoven nový styl policejní práce – „od represe k prevenci“

7 1. Působnost, pravomoci Policie ČR a dalších subjektů
Omezení „nepolicejních činností“ – zapojení jiných subjektů do odpovědnosti za veřejný pořádek a bezpečnost Pořadatelská služba Soudní zásilky Asistence u banálních dopravních nehod Doprovod nadměrných nákladů „občanští zaměstnanci“ u Policie ČR V účinnosti od

8 2. Policie ČR – partner dalších státních orgánů, ÚSC a veřejnosti
Od z 8 krajských policejních správ –> 8 krajských ředitelství policie Cíl do krajských ředitelství policie korespondujících s VÚSC (dle dosavadního vývoje možná už od ) Community Policing: nové formy a způsoby komunikace - vzájemná spolupráce s kraji, obcemi, neziskovými organizacemi, veřejností, samosprávou, soudy a státním zastupitelstvím

9 Stávající územní uspořádání PČR,
tj. 14 VÚSC a 8 PČR správ krajů Plánované územní uspořádání PČR, tj. 14 VÚSC=14 PČR správ krajů (k )

10 Nová vnitřní organizační struktura – nově 2 úrovně (dříve 3):
Policejní prezidium ČR Krajská ředitelství policie zrušení okresních ředitelství (běžná praxe v západní Evropě) zefektivnění řízení -->mzdová úspora

11 3. Ekonomické postavení policie ČR
Nový model ekonomického řízení – krajská ředitelství policie nově organizačními složkami státu a tak samostatnými účetními jednotkami Větší možnosti disponovat s finančními prostředky – samostatnost při investování Lepší koordinace čerpání peněz z EU Investice do policejních útvarů Odprodej nepotřebného majetku

12 4. Vnitřní a vnější kontrola
Změna stylu vedení a kontroly podřízených od vedoucích pracovníků Odpovědnost vedoucích pracovníků za poklesky svých podřízených Nastavení účinných kontrolních mechanismů – předpokládaný vznik Generální inspekce bezpečnostních sborů od Transformace Inspekce ministerstva vnitra na Inspekci policie k

13 5. Vzdělávání policistů Jednotný systém vzdělávaní pružně reagující na potřeby praxe Vstupní i celoživotní proces vzdělávání jako klíč k profesionalitě Kurzy jazykového vzdělávání Důraz na manažerské vzdělávání policistů Rozčlenění policejní akademie na 2 fakulty, akreditace nových studijních programů Proces dlouhodobý

14 6. Služební zákon – práce s lidmi
Nová systematizace služebních a pracovních míst – od snížení počtu řídících míst, jejich zpřehlednění Obsazení pozic schopnými policisty Vytvoření moderní organizační struktury policie – efektivnější a pružnější řízení Více policistů v terénu Personální stabilizace – postupné snižování podstavu Slušné finanční podmínky a další benefity

15 7. Projekt 1000 Projekt funguje od roku 2006 a probíhá v rámci jednotlivých etap dle schváleného harmonogramu Vstřícný přístup policie k občanům a vytvoření stavu důvěry k ní Modernizace policejních služeben a zavádění nových technologií Nákup pojízdných služeben Zlepšení pracovního prostředí

16

17 Vstřícná tvář Policie ČR
Změna vozového parku

18 8. Nová struktura neuniformované policie
Zefektivnění činnosti specializovaných útvarů Policie ČR Zřízení Národního kriminálního úřadu Policejního prezidia ČR – posílení jeho řídící a koordinační role, zatím nevznikl Zřízení analytických pracovišť služby kriminální policie – na krajích a územních odborech vznikly Spolupráce na elektronizaci trestního řízení, jež postupně probíhá

19 9. „Dost bylo papírů“ Elektronizace trestního řízení - integrace informačních systémů do jedné platformy a její sdílení s dalšími orgány činnými v trestním řízení Propojení Policie ČR jako celku, elektronizace dalších agend Zrychlení administrativy, odstranění časových průtahů V procesu

20 10. Debyrokratizace Redukce vysokého počtu interních předpisů
Snížení počtu občanských zaměstnanců Jednoduchá a přehledná pravidla správy Zrychlení úředních postupů Ochota a vstřícnost k veřejnosti V procesu

21 Další možnosti optimalizace struktury a fungování Policie ČR
Policejní prezidium – ještě další zjednodušení organizace Krajská ředitelství – optimalizace rozsahu agendy tak, aby nepodvazovala funkčnost ředitelství Striktní dodržování „3 – liniového modelu“ Uniformovaná služba Služba kriminální policie a vyšetřování (SKPV) Podpůrné činnosti

22 Služba kriminální policie a vyšetřování (SKPV) – centralizovat celorepublikové útvary (např. Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu) do jediného Obohacení kontrolních mechanizmů – policejní ombudsman Důslednější a profesionálnější personalistika

23 Další změny v policejním školství – rotace policistů z výkonu, užší spolupráce s výkonnými složkami policie, ještě intenzivnější průprava jazykových a manažerských dovedností postupné snížení policejního stavu – v průběhu cca 10 – 15 let až na 35 tis. příslušníků

24 Výměna uniforem – možnost inspirace švédským modelem

25

26 Výměna uniforem – možnost inspirace britským modelem

27


Stáhnout ppt "Policie České republiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google