Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček III. Soudnictví, územní správa, bezpečnostní sbory.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček III. Soudnictví, územní správa, bezpečnostní sbory."— Transkript prezentace:

1 Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček III. Soudnictví, územní správa, bezpečnostní sbory

2 Soudní organizace recipované soudy nová soudní organizace (1928) veřejnoprávní soudy

3 Civilní a trestní soudy řádné (sjednoceny 1928)řádné (sjednoceny 1928) mimořádné trestní (kmetské, vojenské, státní soud, soudy mládeže)mimořádné trestní (kmetské, vojenské, státní soud, soudy mládeže) civilní mimořádné a rozhodčí (živnostenské /od roku 1932 pracovní/, labské plavební, pojišťovací apod.)civilní mimořádné a rozhodčí (živnostenské /od roku 1932 pracovní/, labské plavební, pojišťovací apod.)

4 Řádné soudy (1928) okresní (samosoudce) okresní (samosoudce) krajské (sborové soudy první instance) krajské (sborové soudy první instance) civilní, trestní, obchodní, exekučnícivilní, trestní, obchodní, exekuční vrchní (sborové soudy druhé instance) vrchní (sborové soudy druhé instance) Nejvyšší soud Nejvyšší soud /trojinstanční řízení/

5 Veřejnoprávní soudy Ústavní soud (1920) Nejvyšší správní soud (1918) Volební soud (1920)

6 Organizace územní správy po vzniku republiky recepce recepce základním článkem obce základním článkem obce na Slovensku municipální správa (župy, municipální města) na Slovensku municipální správa (župy, municipální města) v českých zemích dvojkolejnost v českých zemích dvojkolejnost

7 Organizace územní správy podle župního zákona č. 126/1920 Sb. - částečně realizována jen na Slovensku (1923) (župní svazy)(župní svazy) 21 žup21 žup (mimo Praha, spory o Podkarpatskou Rus) okresyokresy

8

9

10 Orgány župy župan župní úřad župní zastupitelstvo župní výbor komise

11 Orgány v okresech okresní úřady okresní náčelník okresní výbor komise

12 Zákon o organizaci politické správy (č. 125/1927 Sb.) = kombinace státní správy a samosprávy země (krajiny) země (krajiny) ČeskáČeská Moravsko-slezskáMoravsko-slezská SlovenskáSlovenská PodkarpatoruskáPodkarpatoruská okresy okresy

13 Prvorepubliková ČSR – zemské uspořádání

14 Orgány na úrovni země zemský úřad zemský prezident zemské zastupitelstvo zemský výbor zemské komise

15 Orgány na úrovni okresu okresní úřad okresní hejtman okresní zastupitelstvo okresní výbor komise

16 Obce na Slovensku rozpuštění městských a obecních výborů rozpuštění městských a obecních výborů přetvoření městských, obecních a župních výborů (nař. MPS č. 31/1920 Úr. n.) přetvoření městských, obecních a župních výborů (nař. MPS č. 31/1920 Úr. n.) prozatímní úprava politické správy na Slovensku (č. 210/1920 Sb. + vl. n. 275/1922 Sb.) prozatímní úprava politické správy na Slovensku (č. 210/1920 Sb. + vl. n. 275/1922 Sb.) zrušení municipálních měst a řady měst se zřízeným magistrátemzrušení municipálních měst a řady měst se zřízeným magistrátem zákon o prozatímním obecním zřízení (č. 243/1922 Sb.) zákon o prozatímním obecním zřízení (č. 243/1922 Sb.) úprava postavení obecních a obvodních notářů (z. č. 211/1920 Sb.) = postátnění úprava postavení obecních a obvodních notářů (z. č. 211/1920 Sb.) = postátnění

17 Zákon o prozatímním obecním zřízení (č. 243/1922 Sb.) města se zřízeným magistrátem (Blava, Košice) města se zřízeným magistrátem (Blava, Košice) zastupitelstvo (+ 5-členné „predsedníctvo“),zastupitelstvo (+ 5-členné „predsedníctvo“), starosta (jmenovaný vládou) + 2 náměstcistarosta (jmenovaný vládou) + 2 náměstci radarada obecní komiseobecní komise městský notářský úřad (vrchní notář)městský notářský úřad (vrchní notář) městský senát (vrchní notář + 2 přísedící)městský senát (vrchní notář + 2 přísedící) velké obce (zastupitelstvo, rada, starosta, komise) velké obce (zastupitelstvo, rada, starosta, komise) malé obce (obdobně) malé obce (obdobně)

18 Obce v českých zemích zákon č. 76/1919 Sb. zákon č. 76/1919 Sb. = doplnění a změna obecních zřízení obecní zastupitelstvo (dříve výbor)obecní zastupitelstvo (dříve výbor) obecní rada (dříve představenstvo)obecní rada (dříve představenstvo) starostastarosta komisekomise

19 Ozbrojené složky armáda armáda četnictvo (žandárstvo) četnictvo (žandárstvo) státní policie státní policie obecní policie obecní policie finanční stráž finanční stráž (1919 – 1927: pohraniční finanční stráž a důchodková kontrola)

20 Armáda vrchním velitelem prezident republiky vrchním velitelem prezident republiky MNO MNO Hlavní štáb čs. branné moci Hlavní štáb čs. branné moci 4 zemská vojenská velitelství (+ 48 doplňovacích okresních velitelství) 4 zemská vojenská velitelství (+ 48 doplňovacích okresních velitelství) NROS (1936) NROS (1936) Stráž obrany státu (SOS, 1936) Stráž obrany státu (SOS, 1936)

21 Četnictvo (žandárstvo) zákon o četnictvu 299/1920 Sb. (1928) zákon o četnictvu 299/1920 Sb. (1928) MV MV Generální velitelství četnictva (+ územní organizace) Generální velitelství četnictva (+ územní organizace) Ústřední pátrací oddělení 1922 (+ pátrací oddělení 1928) Ústřední pátrací oddělení 1922 (+ pátrací oddělení 1928) četnické pohotovostní oddíly (1933) četnické pohotovostní oddíly (1933)

22 a

23 Státní policie policejní ředitelství + policejní komisariáty (pohraniční p. k.) policejní ředitelství + policejní komisariáty (pohraniční p. k.) zákon č. 165/1920 – zmocnění pro vládu, zřizovat policejní úřady (1936) zákon č. 165/1920 – zmocnění pro vládu, zřizovat policejní úřady (1936) sbory stráže bezpečnosti (1922, sjednocení 1936) sbory stráže bezpečnosti (1922, sjednocení 1936) Zpravodajská ústřednna (1923) Zpravodajská ústřednna (1923) Všeobecná kriminální ústředna (1929) Všeobecná kriminální ústředna (1929)

24 a


Stáhnout ppt "Dějiny slovenského práva II. Ladislav Vojáček III. Soudnictví, územní správa, bezpečnostní sbory."

Podobné prezentace


Reklamy Google