Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny slovenského práva II Ladislav Vojáček Právo v letech 1918 – 1938.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny slovenského práva II Ladislav Vojáček Právo v letech 1918 – 1938."— Transkript prezentace:

1 Dějiny slovenského práva II Ladislav Vojáček Právo v letech 1918 – 1938

2 Problémy z nejednotnosti práva neznalost právního řádu druhé části republiky neznalost právního řádu druhé části republiky odlišnosti při aplikaci nových předpisů odlišnosti při aplikaci nových předpisů nedostatek znalců uherského práva nedostatek znalců uherského práva úředníci a právníci z českých zemí na Slovensku úředníci a právníci z českých zemí na Slovensku normotvorba Ministra s plnou mocí pro správu Slovenska normotvorba Ministra s plnou mocí pro správu Slovenska

3 Normotvorba Ministra s plnou mocí pro správu Slovenska nařízení (podzákonné normy, ale..) nařízení (podzákonné normy, ale..) Úradné noviny (Šrobárova sbírka) Úradné noviny (Šrobárova sbírka) oblasti úpravy, zejména: oblasti úpravy, zejména: budování státní správy (tzv. nařízení o županech)budování státní správy (tzv. nařízení o županech) zásobovánízásobování ochrana pořádku a bezpečnostiochrana pořádku a bezpečnosti opatření proti Maďarské republice radopatření proti Maďarské republice rad

4 Struktura výkladu Soukromoprávní předpisy Soukromoprávní předpisy Zásahy do vlastnických vztahů Zásahy do vlastnických vztahů Pracovní a sociální zákonodárství Pracovní a sociální zákonodárství Jiné stránky ekonomického života Jiné stránky ekonomického života Vyrovnávání ekonomických podmínek Vyrovnávání ekonomických podmínek Správní předpisy Správní předpisy Řešení vztahu státu a církve Trestní právo hmotné Trestní právo hmotné Trestní právo procesní Trestní právo procesní

5 Soukromoprávní předpisy manželská novela (z. č. 320/1919 Sb.) manželská novela (z. č. 320/1919 Sb.) zrušení šlechtictví, řádů a titulů (z. č. 61/1918 Sb.) zrušení šlechtictví, řádů a titulů (z. č. 61/1918 Sb.) nová úprava zápisů do obchodního rejstříku (č. 397/1919 Sb.) nová úprava zápisů do obchodního rejstříku (č. 397/1919 Sb.) možnost zakládat i na Slovensku a PR s.r.o. (zákon č. 58/1906 ř. z.) možnost zakládat i na Slovensku a PR s.r.o. (zákon č. 58/1906 ř. z.) živnostenský řád pro území Slovenska a PR č. 259/1924 Sb. živnostenský řád pro území Slovenska a PR č. 259/1924 Sb. zákon o osvojení č. 56/1928 Sb. zákon o osvojení č. 56/1928 Sb.

6 Zásahy do vlastnických vztahů Předpisy pozemkové reformy: Předpisy pozemkové reformy: záborový zákon (č.215/1919 Sb.záborový zákon (č.215/1919 Sb. přídělový zákon (č. 81/1920 Sb.)přídělový zákon (č. 81/1920 Sb.) náhradový zákon (č. 329/1920 Sb.)náhradový zákon (č. 329/1920 Sb.) Socializační zákony (č. 143-145/1920 Sb.) Socializační zákony (č. 143-145/1920 Sb.)

7 Pracovní a sociální zákonodárství osmihodinová pracovní doba (z. č. 91/1918 Sb.) osmihodinová pracovní doba (z. č. 91/1918 Sb.) zákon o obnově nedělního a svátečního pracovního klidu (č. 150/1919 Sb.) zákon o obnově nedělního a svátečního pracovního klidu (č. 150/1919 Sb.) úprava dětské práce (č. 420/1919 Sb.) úprava dětské práce (č. 420/1919 Sb.) 1922 zákon o úpravě právních poměrů na Slovensku a Podkarpatské Rusi 1922 zákon o úpravě právních poměrů na Slovensku a Podkarpatské Rusi zákon o pracovních soudech (č. 131/1931 Sb.) zákon o pracovních soudech (č. 131/1931 Sb.) gentský systém (zákony č. 267 a 322/1921 Sb.) gentský systém (zákony č. 267 a 322/1921 Sb.) zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (č. 241/1924 Sb.) zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (č. 241/1924 Sb.)

8 Zákon o osmihodinové pracovní době osmihodinová pracovní doba osmihodinová pracovní doba pracovní přestávky pracovní přestávky práce přes čas a noční práce práce přes čas a noční práce zaměstnávání mladistvých pracovníků zaměstnávání mladistvých pracovníků práce osob zaměstnaných a bydlících v domácnosti svých zaměstnavatelů práce osob zaměstnaných a bydlících v domácnosti svých zaměstnavatelů zachování výše mzdy v podnicích, v nichž se na základě tohoto zákona zkrátí pracovní doba zachování výše mzdy v podnicích, v nichž se na základě tohoto zákona zkrátí pracovní doba

9 Zákon o práci dětí (č. 420/1919 Sb.) omezil zaměstnávání dětí (do 14 let) omezil zaměstnávání dětí (do 14 let) obecně: děti je možné zaměstnávat jen potud, pokud to nepoškozuje jejich zdraví, neohrožuje jejich tělesný a duševní vývoj nebo mravnost a nepřekáží v jejich docházce do školy obecně: děti je možné zaměstnávat jen potud, pokud to nepoškozuje jejich zdraví, neohrožuje jejich tělesný a duševní vývoj nebo mravnost a nepřekáží v jejich docházce do školy děti mladší 12 let v zásadě ne (10 a 11-leté děti jen k lehkým pracím v zemědělství a v domácnosti) děti mladší 12 let v zásadě ne (10 a 11-leté děti jen k lehkým pracím v zemědělství a v domácnosti) rozdíl: zaměstnávání dětí vlastních a cizích rozdíl: zaměstnávání dětí vlastních a cizích dozor: orgán politické správy dozor: orgán politické správy

10 Úprava pracovněprávních poměrů na Slovensku a PR (č. 244/1922 Sb.) kogentní úpravou zajistil mzdové nároky kogentní úpravou zajistil mzdové nároky povinnosti zaměstnavatelů vůči nemocným zaměstnancům a při ochraně života a zdraví zaměstnanců povinnosti zaměstnavatelů vůči nemocným zaměstnancům a při ochraně života a zdraví zaměstnanců podmínky výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru podmínky výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru významně novelizovaný v roce 1924 = rozšíření působnosti na všechny zaměstnance (derogovala opomenuté uherské předpisy) významně novelizovaný v roce 1924 = rozšíření působnosti na všechny zaměstnance (derogovala opomenuté uherské předpisy)

11 Jiné stránky ekonomického života zákon č. 84/1919 Sb. zmocňující ministra, aby provedl okolkování bankovek a soupis jmění za účelem uložení dávky zákon č. 84/1919 Sb. zmocňující ministra, aby provedl okolkování bankovek a soupis jmění za účelem uložení dávky zákon č. 12/1920 Sb. o podnicích, které mají sídlo mimo území československého státu (nostrifikace podniků) zákon č. 12/1920 Sb. o podnicích, které mají sídlo mimo území československého státu (nostrifikace podniků) zákon o nekalé soutěži (č. 111/1927 Sb.) zákon o nekalé soutěži (č. 111/1927 Sb.) kartelový zákon (č. 141/1933 Sb.) kartelový zákon (č. 141/1933 Sb.)

12 Vyrovnávání ekonomických podmínek na Slovensku a v českých zemích zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 6. dubna 1906, č. 58 ř. z. o společnostech s ručením omezeným na Slovensko a PR... (zákon č. 271/1920 Sb.) zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 6. dubna 1906, č. 58 ř. z. o společnostech s ručením omezeným na Slovensko a PR... (zákon č. 271/1920 Sb.) živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi č. 259/1924 Sb. živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi č. 259/1924 Sb. unifikovaný směnečný zákon č. 1/1928 Sb. unifikovaný směnečný zákon č. 1/1928 Sb. + úprava pracovněprávních poměrů pro Sovensko a PR (č. 244/1922 Sb.) + úprava pracovněprávních poměrů pro Sovensko a PR (č. 244/1922 Sb.)

13 Správní předpisy zákon č. 300/1920 Sb. o mimořádných opatřeních, částečně modifikovaný zákonem č. 125/1933 Sb. zákon č. 300/1920 Sb. o mimořádných opatřeních, částečně modifikovaný zákonem č. 125/1933 Sb. zákon o potulných cikánech (č 117/1927 Sb.) zákon o potulných cikánech (č 117/1927 Sb.) malý tiskový zákon (č. 126/1933 Sb.) malý tiskový zákon (č. 126/1933 Sb.) zákon o zastavování činnosti a rozpouštění politických stran (č. 201/1933 Sb. zákon o zastavování činnosti a rozpouštění politických stran (č. 201/1933 Sb. zákon o obraně státu č. 131/1936 Sb. zákon o obraně státu č. 131/1936 Sb.

14 Řešení vztahu státu a církve vzájemné napětí kongruový zákon (č. 122/1926) Modus vivendi 1927 hranice diecézí obsazování církevních úřadů

15 Trestní právo hmotné zákon proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních č. 309/1921 Sb. zákon proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních č. 309/1921 Sb. zákon na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. zákon na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. zákon o zřízení nucených pracovních kolonií (č. 102/1929 Sb.) zákon o zřízení nucených pracovních kolonií (č. 102/1929 Sb.)

16 Trestní právo procesní zákon o podmínečném odsouzení a o podmínečném propuštění (č. 562/1919 Sb.) zákon o podmínečném odsouzení a o podmínečném propuštění (č. 562/1919 Sb.) zákon o Státním soudu (č. 51/1923 Sb.) zákon o Státním soudu (č. 51/1923 Sb.) řízení o tiskových deliktech (č. 124/1924 Sb.) řízení o tiskových deliktech (č. 124/1924 Sb.) zákon o soudnictví nad mládeží (č. 48/1931 Sb.) zákon o soudnictví nad mládeží (č. 48/1931 Sb.)


Stáhnout ppt "Dějiny slovenského práva II Ladislav Vojáček Právo v letech 1918 – 1938."

Podobné prezentace


Reklamy Google