Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dějiny slovenského práva II Ladislav Vojáček Právo a místní správa v letech 1918 – 1938.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dějiny slovenského práva II Ladislav Vojáček Právo a místní správa v letech 1918 – 1938."— Transkript prezentace:

1 Dějiny slovenského práva II Ladislav Vojáček Právo a místní správa v letech 1918 – 1938

2 Právo I. ČSR

3 Problémy z nejednotnosti práva neznalost právního řádu druhé části republiky neznalost právního řádu druhé části republiky odlišnosti při aplikaci nových předpisů odlišnosti při aplikaci nových předpisů nedostatek znalců uherského práva nedostatek znalců uherského práva úředníci a právníci z českých zemí na Slovensku úředníci a právníci z českých zemí na Slovensku normotvorba Ministra s plnou mocí pro správu Slovenska normotvorba Ministra s plnou mocí pro správu Slovenska

4 Normotvorba Ministra s plnou mocí pro správu Slovenska nařízení (podzákonné normy, ale..) nařízení (podzákonné normy, ale..) Úradné noviny (Šrobárova sbírka) Úradné noviny (Šrobárova sbírka) oblasti úpravy, zejména: oblasti úpravy, zejména: budování státní správy (tzv. nařízení o županech)budování státní správy (tzv. nařízení o županech) zásobovánízásobování ochrana pořádku a bezpečnostiochrana pořádku a bezpečnosti opatření proti Maďarské republice radopatření proti Maďarské republice rad

5 Soukromoprávní předpisy manželská novela (z. č. 320/1919 Sb.) manželská novela (z. č. 320/1919 Sb.) zrušení šlechtictví, řádů a titulů (z. č. 61/1918 Sb.) zrušení šlechtictví, řádů a titulů (z. č. 61/1918 Sb.) nová úprava zápisů do obchodního rejstříku (č. 397/1919 Sb.) nová úprava zápisů do obchodního rejstříku (č. 397/1919 Sb.) možnost zakládat i na Slovensku a PR s.r.o. (zákon č. 58/1906 ř. z.) možnost zakládat i na Slovensku a PR s.r.o. (zákon č. 58/1906 ř. z.) živnostenský řád pro území Slovenska a PR č. 259/1924 Sb. živnostenský řád pro území Slovenska a PR č. 259/1924 Sb. zákon o osvojení č. 56/1928 Sb. zákon o osvojení č. 56/1928 Sb.

6 Zásahy do vlastnických vztahů zákon o obstavení velkostatků (1918) zákon o obstavení velkostatků (1918) předpisy pozemkové reformy: předpisy pozemkové reformy: záborový zákon (č.215/1919 Sb.záborový zákon (č.215/1919 Sb. přídělový zákon (č. 81/1920 Sb.)přídělový zákon (č. 81/1920 Sb.) náhradový zákon (č. 329/1920 Sb.)náhradový zákon (č. 329/1920 Sb.) socializační zákony (č. 143-145/1920 Sb.) socializační zákony (č. 143-145/1920 Sb.)

7 Pracovní a sociální zákonodárství osmihodinová pracovní doba (z. č. 91/1918 Sb.) osmihodinová pracovní doba (z. č. 91/1918 Sb.) zákon o obnově nedělního a svátečního pracovního klidu (č. 150/1919 Sb.) zákon o obnově nedělního a svátečního pracovního klidu (č. 150/1919 Sb.) úprava dětské práce (č. 420/1919 Sb.) úprava dětské práce (č. 420/1919 Sb.) zákon o pracovních soudech (č. 131/1931 Sb.) zákon o pracovních soudech (č. 131/1931 Sb.) gentský systém (zákony č. 267 a 322/1921 Sb.) gentský systém (zákony č. 267 a 322/1921 Sb.) zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (č. 241/1924 Sb.) zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (č. 241/1924 Sb.)

8 Jiné stránky ekonomického života zákon č. 84/1919 Sb. zmocňující ministra, aby provedl okolkování bankovek a soupis jmění za účelem uložení dávky zákon č. 84/1919 Sb. zmocňující ministra, aby provedl okolkování bankovek a soupis jmění za účelem uložení dávky zákon č. 12/1920 Sb. o podnicích, které mají sídlo mimo území československého státu (nostrifikace podniků) zákon č. 12/1920 Sb. o podnicích, které mají sídlo mimo území československého státu (nostrifikace podniků) zákon o nekalé soutěži (č. 111/1927 Sb.) zákon o nekalé soutěži (č. 111/1927 Sb.) kartelový zákon (č. 141/1933 Sb.) kartelový zákon (č. 141/1933 Sb.)

9 Vyrovnávání ekonomických podmínek na Slovensku a v českých zemích zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 6. dubna 1906, č. 58 ř. z. o společnostech s ručením omezeným na Slovensko a Podkarpatskú Rus... (zákon č. 271/1920 Sb.) zákon, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 6. dubna 1906, č. 58 ř. z. o společnostech s ručením omezeným na Slovensko a Podkarpatskú Rus... (zákon č. 271/1920 Sb.) živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi č. 259/1924 Sb. živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi č. 259/1924 Sb. unifikovaný směnečný zákon č. 1/1928 Sb. unifikovaný směnečný zákon č. 1/1928 Sb.

10 a

11 Alois Rašín

12 a Antonín Švehla

13 Správní předpisy zákon č. 300/1920 Sb. o mimořádných opatřeních, částečně modifikovaný zákonem č. 125/1933 Sb. zákon č. 300/1920 Sb. o mimořádných opatřeních, částečně modifikovaný zákonem č. 125/1933 Sb. zákon o potulných cikánech (č 117/1927 Sb.) zákon o potulných cikánech (č 117/1927 Sb.) malý tiskový zákon (č. 126/1933 Sb.) malý tiskový zákon (č. 126/1933 Sb.) zákon o zastavování činnosti a rozpouštění politických stran (č. 201/1933 Sb. zákon o zastavování činnosti a rozpouštění politických stran (č. 201/1933 Sb. zákon o obraně státu č. 131/1936 Sb. zákon o obraně státu č. 131/1936 Sb.

14 Řešení vztahu státu a církve vzájemné napětí kongruový zákon (č. 122/1926) Modus vivendi 1927 hranice diecézí obsazování církevních úřadů

15 Trestní právo hmotné zákon proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních č. 309/1921 Sb. zákon proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních č. 309/1921 Sb. zákon na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. zákon na ochranu republiky č. 50/1923 Sb. zákon o zřízení nucených pracovních kolonií (č. 102/1929 Sb.) zákon o zřízení nucených pracovních kolonií (č. 102/1929 Sb.)

16 Trestní právo procesní zákon o podmínečném odsouzení a o podmínečném propuštění (č. 562/1919 Sb.) zákon o podmínečném odsouzení a o podmínečném propuštění (č. 562/1919 Sb.) zákon o Státním soudu (č. 51/1923 Sb.) zákon o Státním soudu (č. 51/1923 Sb.) řízení o tiskových deliktech (č. 124/1924 Sb.) řízení o tiskových deliktech (č. 124/1924 Sb.) zákon o soudnictví nad mládeží (č. 48/1931 Sb.) zákon o soudnictví nad mládeží (č. 48/1931 Sb.)

17 Územní správa I. ČSR

18 Organizace územní správy podle župního zákona č. 126/1920 Sb. - částečně realizována jen na Slovensku (1923) (župní svazy)(župní svazy) 21 žup21 žup (mimo Praha, spory o Podkarpatskou Rus) okresyokresy

19

20 Orgány župy župan župní úřad župní zastupitelstvo župní výbor komise

21 Orgány v okresech okresní úřad okresní náčelník okresní výbor komise

22 Zákon o organizaci politické správy (č. 125/1927 Sb.) = kombinace státní správy a samosprávy země (krajiny) země (krajiny) ČeskáČeská Moravsko-slezskáMoravsko-slezská SlovenskáSlovenská PodkarpatoruskáPodkarpatoruská okresy okresy

23 Prvorepubliková ČSR – zemské uspořádání

24 Orgány na úrovni země zemský úřad zemský prezident zemské zastupitelstvo zemský výbor zemské komise

25 Orgány na úrovni okresu okresní úřad okresní hejtman okresní zastupitelstvo okresní výbor komise

26 Obce na Slovensku rozpuštění městských a obecních výborů rozpuštění městských a obecních výborů přetvoření městských, obecních a župních výborů (nař. MPS č. 31/1920 Úr. n.) přetvoření městských, obecních a župních výborů (nař. MPS č. 31/1920 Úr. n.) prozatímní úprava politické správy na Slovensku (č. 210/1920 Sb. + vl. n. 275/1922 Sb.) prozatímní úprava politické správy na Slovensku (č. 210/1920 Sb. + vl. n. 275/1922 Sb.) zrušení municipálních měst a řady měst se zřízeným magistrátemzrušení municipálních měst a řady měst se zřízeným magistrátem zákon o prozatímním obecním zřízení (č. 243/1922 Sb.) zákon o prozatímním obecním zřízení (č. 243/1922 Sb.) úprava postavení obecních a obvodních notářů (z. č. 211/1920 Sb.) = postátnění úprava postavení obecních a obvodních notářů (z. č. 211/1920 Sb.) = postátnění

27 Zákon o prozatímním obecním zřízení (č. 243/1922 Sb.) města se zřízeným magistrátem (Blava, Košice) města se zřízeným magistrátem (Blava, Košice) zastupitelstvo (+ 5-členné „predsedníctvo“),zastupitelstvo (+ 5-členné „predsedníctvo“), starosta (jmenovaný vládou) + 2 náměstcistarosta (jmenovaný vládou) + 2 náměstci radarada obecní komiseobecní komise městský notářský úřad (vrchní notář)městský notářský úřad (vrchní notář) městský senát (vrchní notář + 2 přísedící)městský senát (vrchní notář + 2 přísedící) velké obce (zastupitelstvo, rada, starosta, komise) velké obce (zastupitelstvo, rada, starosta, komise) malé obce (obdobně) malé obce (obdobně)

28 Obce v českých zemích zákon č. 76/1919 Sb. zákon č. 76/1919 Sb. = doplnění a změna obecních zřízení obecní zastupitelstvo (dříve výbor)obecní zastupitelstvo (dříve výbor) obecní rada (dříve představenstvo)obecní rada (dříve představenstvo) starostastarosta komisekomise


Stáhnout ppt "Dějiny slovenského práva II Ladislav Vojáček Právo a místní správa v letech 1918 – 1938."

Podobné prezentace


Reklamy Google