Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nákupy na LF MU Ing. Jitka Smutná, 3.9. 2013. Obsah:  ICT  Kancelářské potřeby  Tonery  Drogistické zboží  Kancelářská technika  Propagační předměty.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nákupy na LF MU Ing. Jitka Smutná, 3.9. 2013. Obsah:  ICT  Kancelářské potřeby  Tonery  Drogistické zboží  Kancelářská technika  Propagační předměty."— Transkript prezentace:

1 Nákupy na LF MU Ing. Jitka Smutná, 3.9. 2013

2 Obsah:  ICT  Kancelářské potřeby  Tonery  Drogistické zboží  Kancelářská technika  Propagační předměty  Tiskařské služby  Grafické služby  Kancelářský nábytek  AVT  Laboratorní a zdravotnické přístroje  Chemikálie  Ostatní

3 ICT 1. Standard z katalogu a) žádanka DNS (sběr ke 14.dni v měsíci) Proces: zadání žádanky v INETU → předat žádanku ke schválení → schválení správcem rozpočtu → veřejná zakázka → obdržení nabídek → posouzení a hodnocení → výběr nejvhodnější nabídky → překlopení žádanek do formy objednávky (INET → Magion) → finanční kontrola objednávek → smlouva (konkrétní dodavatel,konkrétní zboží) → dodání b) žádanka RS (sběr na Referátu VZ každé pondělí do 11:00) Proces: zadání výzvy k plnění – ve formě žádanky v INETU (konkrétní zboží – model, konkrétnímu dodavateli, daná cena) → automatické předání do objednávek (INET → Magion, „Předat žádanku do objednávek“) → finanční kontrola objednávky → podpis osobou oprávněnou tajemnice LF) → odeslání dodavateli → akceptace dodavatelem (=uzavření smlouvy) → dodání 2. Nestandard (zboží vyš.parametrů než z katalogu, zboží mimo katalog – např. tablet) sběr požadavků cca 2x ročně, samostatná zakázka,žádost o nákup mimo DNS (schvaluje děkan LF) 3. Náhradní díly (např. RAM) -nákup bez veřejné zakázky: objednávka-faktura/přímý nákup-pokladna 4. Akutní potřeba -vzniklá např. opakovaným zrušením zakázky – žádost o nákup mimo veřejnou zakázku – akutní potřeba (schvaluje děkan LF)

4 Rámcové smlouvy na ICT  Rámcové smlouvy s 1 dodavatelem  Pro běžná zařízení, doplňují DNS  Rámcová smlouva na PC a periferie - Český servis a.s. (IČ: 27818331) – předmět smlouvy – PC vč, periferie, monitory – platnost do 24.7. 2014  Rámcová smlouva na notebooky - AutoCont CZ a.s. (IČ: 47676795) – předmět smlouvy – notebooky, dokovací stanice pro nakupované notebooky – platnost do 19.7. 2014

5 Rozdíl DNS x RS (s 1 dodavatelem) 1)  přes DNS zadáváme žádanku v INETU na zboží s určitými parametry (paměť, pevný disk, velikost obrazovky aj) = neznám konkrétní zboží ani dodavatele ani cenu  přes rámcovou smlouvu s jedním dodavatelem je již znám dodavatel i konkrétní zboží = objednávka konkrétního zboží u konkrétního dodavatele za pevnou cenu 2) Konfigurovatelnost některých položek  v katalogu DNS - pevné konfigurace parametrů (velikost disku, paměti apod.).  u uzavřených rámcových smluv - některé položky konfigurovatelné – např. různá velikost RAM aj.

6 Proces nákupu ICT přes RS 1. Založení žádanky v INETU– kategorie „Počítače – RÁMCOVÁ SMLOUVA“ a „Notebooky - RÁMCOVÁ SMLOUVA“. U některých položek je možné upravit přednastavenou konfiguraci (cenové navýšení) např. procesor, RAM apod. 2. Předání žádanky do objednávky z INETu do Magionu - úkonem „Předat žádanku do objednávek“ = Uzamčení žádanky k editaci 3. Vytištění objednávky z Magionu (šablona: „Objednávka CZ opis“) + podpis příkazce operace (event. i správce rozpočtu) + doručení podepsané žádanky na Referát veřejných zakázek LF MU, sběr každé pondělí do 11:00 4. Dokončení finanční kontroly na děkanátu LF 5. Elektronický podpis objednávky– podepisuje tajemnice LF MU a odeslání dodavateli 6. Akceptace ze strany dodavatele 7. Dodání zboží ( uvedeno u položky v katalogu) 8. Převzetí zboží (Odpovědná osoba) + provedení kontroly do 3 pracovních dnů - zjistí případné zjevné vady 9. Nahlášení případné reklamace ve lhůtě 3 pracovních dnů po převzetí zboží –na Referát veřejných zakázek LF, e-mailem – s přiložením kopie dodacího listu, čísla objednávky, popisu zjištěné vady. 10. Doručení reklamace převzatého zboží ve lhůtě 5 pracovních dnů dodavateli – Referátem veřejných zakázek LF 11. Úkony s daňovými doklady (faktura, dodací list) 12. Reklamace vad vzniklých v průběhu záruční lhůty (např. u PC 5 let, u notebooků 2 roky – upřesněno níže v dalších obchodních podmínkách) - osoba na pracovišti v součinnosti s EO LF MU

7 Časté otázky  Ruší se rámcovou smlouvu DNS?  Lze objednávat tiskárnu přes rámcovou smlouvu?  Jak se dozvím, kdy bude zboží dodáno?  Mohu upravovat žádanku, kterou jsem předala do objednávek?  Je vedoucí pracoviště příkazce operace?

8 Kancelářské potřeby - Standard z katalogu - žádanka DNS (sběr k 30.dni v měsíci) - Možnost zažádat o rozšíření katalogu (14 dnů před koncem fáze) - Akutní potřeba -vzniklá např. opakovaným zrušením zakázky – žádost o nákup mimo veřejnou zakázku – akutní potřeba (schvaluje děkan LF) - Pozor - změna přebírání – kontrola po převzetí – nahlášení zjevných vad do 5 pracovních dnů na OVZ RMU (Ing. Štohanzlová)

9 Tonery - Standard z katalogu - žádanka DNS (sběr k 30.dni v měsíci) - Originál/neoriginál; v žádance - inventární číslo zařízení pro které je toner/cartridge objednávána = v majetku LF MU - Možnost zažádat o rozšíření katalogu (14 dnů před koncem fáze) - Akutní potřeba -vzniklá např. opakovaným zrušením zakázky – žádost o nákup mimo veřejnou zakázku – akutní potřeba (schvaluje děkan LF) - Pozor - změna přebírání – kontrola po převzetí – nahlášení zjevných vad do 5 pracovních dnů na OVZ RMU (Ing. Štohanzlová)

10 Drogistické zboží - Standard z katalogu - žádanka DNS (sběr k 30.dni v měsíci) - Možnost zažádat o rozšíření katalogu (14 dnů před koncem fáze) - Speciální drogistické zboží do laboratoře – např. pytle na speciální biologický odpad – mimo DNS, na objednávce/pokladním vyúčtování uvést tuto skutečnost! - Akutní potřeba -vzniklá např. opakovaným zrušením zakázky – žádost o nákup mimo veřejnou zakázku – akutní potřeba (schvaluje děkan LF) - Pozor - změna přebírání – kontrola po převzetí – nahlášení zjevných vad do 5 pracovních dnů na OVZ RMU (Ing. Štohanzlová)

11 Kancelářská technika - Standard z katalogu - žádanka DNS (sběr 1 x za 2 měsíce) - Možnost zažádat o rozšíření katalogu (14 dnů před koncem fáze) - Akutní potřeba -vzniklá např. opakovaným zrušením zakázky – žádost o nákup mimo veřejnou zakázku – akutní potřeba (schvaluje děkan LF) - Pozor - změna přebírání – kontrola po převzetí – nahlášení zjevných vad do 5 pracovních dnů na OVZ RMU (Ing. Štohanzlová)

12 Propagační předměty - Především pro propagační činnost v rámci projektů - Typy předmětů - žádanka DNS (sběr k 30.dni v měsíci)– Referát veřejných zakázek, pracoviště dodává technickou specifikaci propagačních předmětů (např. propisovací pero – barva těla, potisk, barva tuhy…) - Akutní potřeba (např. pro workshop )-vzniklá např. opakovaným zrušením zakázky – žádost o nákup mimo veřejnou zakázku – akutní potřeba (schvaluje děkan LF) - Pozor - změna přebírání – kontrola po převzetí – nahlášení zjevných vad do 5 pracovních dnů na OVZ RMU (Ing. Štohanzlová)

13 Tiskařské služby 1. standard z katalogu DNS – vizitka, leták, plakát, pozvánka, hlavičkový papír, jednoduchá brožura- žádanka DNS (sběr k 30.dni v měsíci)– Referát veřejných zakázek, pracoviště dodává technickou specifikaci tiskařských služeb (např. plakát – náklad, barevnost, gramáž papíru…) 2. Rámcová smlouva (náklad >100ks):vizitky, leták (A5, DL), plakát (A4, A3, A2), pozvánka (A5,DL), katalog (A5,DL), billboard, skenování do formátu A0, lisování DVD, řezání grafiky na plotteru – výzva k poskytnutí plnění = objednávka – Referát veřejných zakázek na žádost pracoviště. Dodání do 2-7 pracovních dnů po odeslání tiskových podkladů 3. Konferenční postery – DNS, rámcová smlouva, nebo vnitroobjednávka na plotter ÚVT(pí Hrabálková, mimo strukturální fondy EU) 4. Akutní potřeba - vzniklá např. opakovaným zrušením zakázky, nebo nemožností naplánovat nákup– žádost o nákup mimo veřejnou zakázku – akutní potřeba (schvaluje děkan LF)

14 Grafické služby  Skupina č.1:grafické návrhy merkantilní a jednoduchých propagačních materiálů: vizitka, leták, plakát, pozvánka, hlavičkový papír, jednoduchá brožura, sloha, banner, vlajka, potisk propagačního materiálu → rámcová smlouva s 1 dodavatelem- výzva k plnění=objednávka Referát VZ LF MU Zhotovitel: Visual Agency Prague s.r.o., Dodací lhůty: 10-30 pracovních dnů  Skupina č. 2: grafické návrhy časopisů, publikací, skript, brožur, plakátů, výstavních panelů, propagačních a upomínkových předmětů → rámcová smlouva se 4 dodavateli- minitendr („malá veřejná zakázka)- Referát VZ LF MU Zhotovitel: Visual Agency Prague s.r.o., GRAFEX-AGENCY s.r.o., Metoda spol. s.r.o.,TAH reklamní agentura, s.r.o., Dodací lhůty: 10-60 pracovních dnů  Skupina č.3: zpracování webových stránek - poptávkové řízení - 3 nabídky- vyhodnocení-objednávka-odpovědná osoba na pracovišti/projektu (sekretářka, administrátor)  Skupina č.4 Složité grafické služby - kompletní reklamní kampaň včetně vizuálního stylu akce - Soutěž o návrh - Referát VZ LF MU - velice časově a administrativně náročné zadávací řízení!

15 Kancelářský nábytek  pracovní stoly, stolové sestavy, jednací stoly, kontejnery, nástavby, police konkrétní, skříně a skříňové sestavy, kancelářské židle, jednací židle  samostatná zakázka v DNS - Referát VZ LF MU/OVZ RMU - sběr požadavků 2x ročně (pracoviště přikládá jako vzor – informaci o konkrétním kusu nábytku)

16 AVT název komodity forma nákupuodpovědná osobaPoznámka AVT Skupina č.1 – zvukové přístroje objednávka- faktura/přímý nákup-pokladna odpovědná osoba na pracovišti/projektu (sekretářka, administrátor) Skupina č.2 – fotografické přístroje Veřejná zakázka/průzkum trhu[1]Referát VZ LF MU Sběr požadavků 2xročně Možnost ve výjimečných případech (např. zpoždění zakázky) individuálně zažádat o výjimku na nákup mimo DNS!! Skupina č.3 – Televizní a audiovizuzu ální přístroje Veřejná zakázka/průzkum trhu[1]Referát VZ LF MU Sběr požadavků 2xročně Možnost ve výjimečných případech (např. zpoždění zakázky) individuálně zažádat o výjimku na nákup mimo DNS!! náhradní díly objednávka- faktura/přímý nákup-pokladna odpovědná osoba na pracovišti/projektu (sekretářka, administrátor) 1 Dle předpokládané hodnoty plánovaného spolusouvisejícího plnění

17 Laboratorní a zdravotnické přístroje název komodity forma nákupuodpovědná osobaPoznámka Laboratorní a zdravotnické přístroje investiční Veřejná zakázka /investiční objednávka Referát VZ LF MU/EO LF MU Plánované neinvestiční – např. mikroskopy, laminární boxy, centrifugy, elektroforézy a inkubátory, modely, simulátory, trenažéry veřejná zakázka/investiční objednávka Referát VZ LF MU/EO LF MU ostatní neinvestiční nákup do 300 tis. bez DPH - objednávka- faktura/pro OPVK do 200 tis. bez DPH odpovědná osoba na pracovišti/projektu (sekretářka, administrátor) Sčítání – na pracovišti,na zakázce – spolusouvisející plnění- po stránce místní, časové, funkční a věcné nákup nad 300 tis. bez DPH mimo strukturální fondy- veřejná zakázkaReferát VZ LF MU nákup nad 200 tis. bez DPH v rámci strukturálních fondů- veřejná zakázkaReferát VZ LF MU

18 Chemikálie A Nepředvídatelné dodávky (jednorázové nákupy pořizované podle aktuální potřeby, objektivně nepředvídatelné, nelze je sčítat s jinými dodávkami) Jedná se o aktuální potřebu zadavatele. V době zadávání této veřejné zakázky mi není známo, že by na Masarykově univerzitě byla zadávána obdobná zakázka související se zadávanou zakázkou.“ - Do 300 tis. Kč bez DPH/do 200 tis. Kč bez DPH pro OPVK – nákup bez veřejné zakázky=objednávka, na objednávce: „Jedná se o aktuální potřebu zadavatele. V době zadávání této veřejné zakázky mi není známo, že by na Masarykově univerzitě byla zadávána obdobná zakázka související se zadávanou zakázkou.“ Jedná se o aktuální potřebu zadavatele. V době zadávání této veřejné zakázky mi není známo, že by na Masarykově univerzitě byla zadávána obdobná zakázka související se zadávanou zakázkou.“„Jedná se o cenu na trhu v místě a čase obvyklou - U OPVK: na objednávce: „Jedná se o aktuální potřebu zadavatele. V době zadávání této veřejné zakázky mi není známo, že by na Masarykově univerzitě byla zadávána obdobná zakázka související se zadávanou zakázkou.“ + „Jedná se o cenu na trhu v místě a čase obvyklou“, - U projektů – pracoviště musí být schopno doložit hospodárnost, efektivnost a účelnost nákupu, doporučení – průzkum trhu - nad 300 tis. Kč bez DPH/nad 200 tis. Kč bez DPH pro OPVK – veřejná zakázka – Referát veřejných zakázek L F MU B Předvídatelné dodávky (opakující se nákupy objektivně předvídatelné v průběhu kalendářního roku, cena dodávky = cena součtu všech obdobných spolu souvisejících dodávek) - Do 300 tis. Kč bez DPH/do 200 tis. Kč bez DPH pro OPVK – nákup bez veřejné zakázky=objednávka „Jedná se o cenu na trhu v místě a čase obvyklou“. - U OPVK - „Jedná se o cenu na trhu v místě a čase obvyklou“. - U projektů – pracoviště musí být schopno doložit hospodárnost, efektivnost a účelnost nákupu, doporučení – průzkum trhu - nad 300 tis. Kč bez DPH/nad 200 tis. Kč bez DPH pro OPVK – veřejná zakázka – Referát veřejných zakázek L F MU

19 Ostatní  nákup do 300 tis. bez DPH/pro OPVK do 200 tis. bez DPH - objednávka-faktura - odpovědná osoba na pracovišti/projektu (sekretářka, administrátor) – hospodárnost, účelnost a efektivnost nákupu  nákup nad 300 tis. bez DPH/nad 200 tis. bez DPH v rámci strukturálních fondů- veřejná zakázka Referát VZ LF MU

20 Diskuze

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nákupy na LF MU Ing. Jitka Smutná, 3.9. 2013. Obsah:  ICT  Kancelářské potřeby  Tonery  Drogistické zboží  Kancelářská technika  Propagační předměty."

Podobné prezentace


Reklamy Google