Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nákupy na LF MU Ing. Jitka Smutná, 3.9. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nákupy na LF MU Ing. Jitka Smutná, 3.9. 2013."— Transkript prezentace:

1 Nákupy na LF MU Ing. Jitka Smutná,

2 Obsah: ICT Kancelářské potřeby Tonery Drogistické zboží
Kancelářská technika Propagační předměty Tiskařské služby Grafické služby Kancelářský nábytek AVT Laboratorní a zdravotnické přístroje Chemikálie Ostatní

3 ICT 1. Standard z katalogu a) žádanka DNS (sběr ke 14.dni v měsíci)
Proces: zadání žádanky v INETU →předat žádanku ke schválení → schválení správcem rozpočtu→veřejná zakázka→obdržení nabídek→posouzení a hodnocení→výběr nejvhodnější nabídky→překlopení žádanek do formy objednávky (INET→Magion) →finanční kontrola objednávek→smlouva (konkrétní dodavatel,konkrétní zboží) →dodání b) žádanka RS (sběr na Referátu VZ každé pondělí do 11:00) Proces: zadání výzvy k plnění – ve formě žádanky v INETU (konkrétní zboží – model, konkrétnímu dodavateli, daná cena)→automatické předání do objednávek (INET→Magion, „Předat žádanku do objednávek“)→finanční kontrola objednávky→podpis osobou oprávněnou tajemnice LF)→odeslání dodavateli→akceptace dodavatelem (=uzavření smlouvy)→dodání 2. Nestandard (zboží vyš.parametrů než z katalogu, zboží mimo katalog – např. tablet) sběr požadavků cca 2x ročně, samostatná zakázka,žádost o nákup mimo DNS (schvaluje děkan LF) 3. Náhradní díly (např. RAM) -nákup bez veřejné zakázky: objednávka-faktura/přímý nákup-pokladna 4. Akutní potřeba -vzniklá např. opakovaným zrušením zakázky – žádost o nákup mimo veřejnou zakázku – akutní potřeba (schvaluje děkan LF)

4 Rámcové smlouvy na ICT Rámcové smlouvy s 1 dodavatelem
Pro běžná zařízení, doplňují DNS Rámcová smlouva na PC a periferie - Český servis a.s. (IČ: ) – předmět smlouvy – PC vč, periferie, monitory – platnost do Rámcová smlouva na notebooky - AutoCont CZ a.s. (IČ: ) – předmět smlouvy – notebooky, dokovací stanice pro nakupované notebooky – platnost do

5 Rozdíl DNS x RS (s 1 dodavatelem)
1) přes DNS zadáváme žádanku v INETU na zboží s určitými parametry (paměť, pevný disk, velikost obrazovky aj) = neznám konkrétní zboží ani dodavatele ani cenu přes rámcovou smlouvu s jedním dodavatelem je již znám dodavatel i konkrétní zboží = objednávka konkrétního zboží u konkrétního dodavatele za pevnou cenu 2) Konfigurovatelnost některých položek v katalogu DNS - pevné konfigurace parametrů (velikost disku, paměti apod.). u uzavřených rámcových smluv - některé položky konfigurovatelné – např. různá velikost RAM aj.

6 Proces nákupu ICT přes RS
1. Založení žádanky v INETU– kategorie „Počítače – RÁMCOVÁ SMLOUVA“ a „Notebooky - RÁMCOVÁ SMLOUVA“. U některých položek je možné upravit přednastavenou konfiguraci (cenové navýšení) např. procesor, RAM apod. 2. Předání žádanky do objednávky z INETu do Magionu - úkonem „Předat žádanku do objednávek“ = Uzamčení žádanky k editaci 3. Vytištění objednávky z  Magionu (šablona: „Objednávka CZ opis“) + podpis příkazce operace (event. i správce rozpočtu) + doručení podepsané žádanky na Referát veřejných zakázek LF MU, sběr každé pondělí do 11:00 4. Dokončení finanční kontroly na děkanátu LF 5. Elektronický podpis objednávky– podepisuje tajemnice LF MU a odeslání dodavateli 6. Akceptace ze strany dodavatele 7. Dodání zboží ( uvedeno u položky v katalogu) 8. Převzetí zboží (Odpovědná osoba) + provedení kontroly do 3 pracovních dnů - zjistí případné zjevné vady 9. Nahlášení případné reklamace ve lhůtě 3 pracovních dnů po převzetí zboží –na Referát veřejných zakázek LF, em – s přiložením kopie dodacího listu, čísla objednávky, popisu zjištěné vady. 10. Doručení reklamace převzatého zboží ve lhůtě 5 pracovních dnů dodavateli – Referátem veřejných zakázek LF 11. Úkony s daňovými doklady (faktura, dodací list) 12. Reklamace vad vzniklých v  průběhu záruční lhůty (např. u PC 5 let, u notebooků 2 roky – upřesněno níže v dalších obchodních podmínkách) - osoba na pracovišti v součinnosti s EO LF MU

7 Časté otázky Ruší se rámcovou smlouvu DNS?
Lze objednávat tiskárnu přes rámcovou smlouvu? Jak se dozvím, kdy bude zboží dodáno? Mohu upravovat žádanku, kterou jsem předala do objednávek? Je vedoucí pracoviště příkazce operace?

8 Kancelářské potřeby Standard z katalogu - žádanka DNS (sběr k 30.dni v měsíci) Možnost zažádat o rozšíření katalogu (14 dnů před koncem fáze) Akutní potřeba -vzniklá např. opakovaným zrušením zakázky – žádost o nákup mimo veřejnou zakázku – akutní potřeba (schvaluje děkan LF) Pozor - změna přebírání – kontrola po převzetí – nahlášení zjevných vad do 5 pracovních dnů na OVZ RMU (Ing. Štohanzlová)

9 Tonery Standard z katalogu - žádanka DNS (sběr k 30.dni v měsíci)
Originál/neoriginál; v žádance - inventární číslo zařízení pro které je toner/cartridge objednávána = v majetku LF MU Možnost zažádat o rozšíření katalogu (14 dnů před koncem fáze) Akutní potřeba -vzniklá např. opakovaným zrušením zakázky – žádost o nákup mimo veřejnou zakázku – akutní potřeba (schvaluje děkan LF) Pozor - změna přebírání – kontrola po převzetí – nahlášení zjevných vad do 5 pracovních dnů na OVZ RMU (Ing. Štohanzlová)

10 Drogistické zboží Standard z katalogu - žádanka DNS (sběr k 30.dni v měsíci) Možnost zažádat o rozšíření katalogu (14 dnů před koncem fáze) Speciální drogistické zboží do laboratoře – např. pytle na speciální biologický odpad – mimo DNS, na objednávce/pokladním vyúčtování uvést tuto skutečnost! Akutní potřeba -vzniklá např. opakovaným zrušením zakázky – žádost o nákup mimo veřejnou zakázku – akutní potřeba (schvaluje děkan LF) Pozor - změna přebírání – kontrola po převzetí – nahlášení zjevných vad do 5 pracovních dnů na OVZ RMU (Ing. Štohanzlová)

11 Kancelářská technika Standard z katalogu - žádanka DNS (sběr 1 x za 2 měsíce) Možnost zažádat o rozšíření katalogu (14 dnů před koncem fáze) Akutní potřeba -vzniklá např. opakovaným zrušením zakázky – žádost o nákup mimo veřejnou zakázku – akutní potřeba (schvaluje děkan LF) Pozor - změna přebírání – kontrola po převzetí – nahlášení zjevných vad do 5 pracovních dnů na OVZ RMU (Ing. Štohanzlová)

12 Propagační předměty Především pro propagační činnost v rámci projektů
Typy předmětů - žádanka DNS (sběr k 30.dni v měsíci)– Referát veřejných zakázek, pracoviště dodává technickou specifikaci propagačních předmětů (např. propisovací pero – barva těla, potisk, barva tuhy…) Akutní potřeba (např. pro workshop )-vzniklá např. opakovaným zrušením zakázky – žádost o nákup mimo veřejnou zakázku – akutní potřeba (schvaluje děkan LF) Pozor - změna přebírání – kontrola po převzetí – nahlášení zjevných vad do 5 pracovních dnů na OVZ RMU (Ing. Štohanzlová)

13 Tiskařské služby standard z katalogu DNS – vizitka, leták, plakát, pozvánka, hlavičkový papír, jednoduchá brožura- žádanka DNS (sběr k 30.dni v měsíci)– Referát veřejných zakázek, pracoviště dodává technickou specifikaci tiskařských služeb (např. plakát – náklad, barevnost, gramáž papíru…) Rámcová smlouva (náklad >100ks):vizitky, leták (A5, DL), plakát (A4, A3, A2), pozvánka (A5,DL), katalog (A5,DL), billboard, skenování do formátu A0, lisování DVD, řezání grafiky na plotteru – výzva k poskytnutí plnění = objednávka – Referát veřejných zakázek na žádost pracoviště. Dodání do 2-7 pracovních dnů po odeslání tiskových podkladů Konferenční postery – DNS, rámcová smlouva, nebo vnitroobjednávka na plotter ÚVT(pí Hrabálková, mimo strukturální fondy EU) Akutní potřeba - vzniklá např. opakovaným zrušením zakázky, nebo nemožností naplánovat nákup– žádost o nákup mimo veřejnou zakázku – akutní potřeba (schvaluje děkan LF)

14 Grafické služby Skupina č.1:grafické návrhy merkantilní a jednoduchých propagačních materiálů: vizitka, leták, plakát, pozvánka, hlavičkový papír, jednoduchá brožura, sloha, banner, vlajka, potisk propagačního materiálu →rámcová smlouva s 1 dodavatelem- výzva k plnění=objednávka Referát VZ LF MU Zhotovitel: Visual Agency Prague s.r.o., Dodací lhůty: pracovních dnů Skupina č. 2: grafické návrhy časopisů, publikací, skript, brožur, plakátů, výstavních panelů, propagačních a upomínkových předmětů →rámcová smlouva se 4 dodavateli- minitendr („malá veřejná zakázka)- Referát VZ LF MU Zhotovitel: Visual Agency Prague s.r.o., GRAFEX-AGENCY s.r.o., Metoda spol. s.r.o.,TAH reklamní agentura, s.r.o., Dodací lhůty: pracovních dnů Skupina č.3: zpracování webových stránek - poptávkové řízení - 3 nabídky- vyhodnocení-objednávka-odpovědná osoba na pracovišti/projektu (sekretářka, administrátor) Skupina č.4 Složité grafické služby - kompletní reklamní kampaň včetně vizuálního stylu akce - Soutěž o návrh - Referát VZ LF MU - velice časově a administrativně náročné zadávací řízení!

15 Kancelářský nábytek pracovní stoly, stolové sestavy, jednací stoly, kontejnery, nástavby, police konkrétní, skříně a skříňové sestavy, kancelářské židle, jednací židle samostatná zakázka v DNS - Referát VZ LF MU/OVZ RMU -  sběr požadavků 2x ročně (pracoviště přikládá jako vzor – informaci o konkrétním kusu nábytku)

16 AVT název komodity forma nákupu odpovědná osoba Poznámka AVT
forma nákupu odpovědná osoba Poznámka AVT Skupina č.1 – zvukové přístroje objednávka-faktura/přímý nákup-pokladna odpovědná osoba na pracovišti/projektu (sekretářka, administrátor) Skupina č.2 – fotografické přístroje Veřejná zakázka/průzkum trhu[1] Referát VZ LF MU Sběr požadavků 2xročně Možnost ve výjimečných případech (např. zpoždění zakázky) individuálně zažádat o výjimku na nákup mimo DNS!! Skupina č.3 – Televizní a audiovizuzuální přístroje náhradní díly 1 Dle předpokládané hodnoty plánovaného spolusouvisejícího plnění

17 Laboratorní a zdravotnické přístroje
název komodity forma nákupu odpovědná osoba Poznámka Laboratorní a zdravotnické přístroje investiční Veřejná zakázka /investiční objednávka Referát VZ LF MU/EO LF MU Plánované neinvestiční – např. mikroskopy, laminární boxy, centrifugy, elektroforézy a inkubátory, modely, simulátory, trenažéry veřejná zakázka/investiční objednávka ostatní neinvestiční nákup do 300 tis. bez DPH - objednávka-faktura/pro OPVK do 200 tis. bez DPH odpovědná osoba na pracovišti/projektu (sekretářka, administrátor) Sčítání – na pracovišti,na zakázce – spolusouvisející plnění- po stránce místní, časové, funkční a věcné nákup nad 300 tis. bez DPH mimo strukturální fondy- veřejná zakázka Referát VZ LF MU nákup nad 200 tis. bez DPH v rámci strukturálních fondů- veřejná zakázka

18 Chemikálie A Nepředvídatelné dodávky (jednorázové nákupy pořizované podle aktuální potřeby, objektivně nepředvídatelné, nelze je sčítat s jinými dodávkami) Do 300 tis. Kč bez DPH/do 200 tis. Kč bez DPH pro OPVK – nákup bez veřejné zakázky=objednávka, na objednávce: „Jedná se o aktuální potřebu zadavatele. V době zadávání této veřejné zakázky mi není známo, že by na Masarykově univerzitě byla zadávána obdobná zakázka související se zadávanou zakázkou.“ U OPVK: na objednávce: „Jedná se o aktuální potřebu zadavatele. V době zadávání této veřejné zakázky mi není známo, že by na Masarykově univerzitě byla zadávána obdobná zakázka související se zadávanou zakázkou.“ + „Jedná se o cenu na trhu v místě a čase obvyklou“, U projektů – pracoviště musí být schopno doložit hospodárnost, efektivnost a účelnost nákupu, doporučení – průzkum trhu nad 300 tis. Kč bez DPH/nad 200 tis. Kč bez DPH pro OPVK – veřejná zakázka – Referát veřejných zakázek L F MU B Předvídatelné dodávky (opakující se nákupy objektivně předvídatelné v průběhu kalendářního roku, cena dodávky = cena součtu všech obdobných spolu souvisejících dodávek) Do 300 tis. Kč bez DPH/do 200 tis. Kč bez DPH pro OPVK – nákup bez veřejné zakázky=objednávka U OPVK - „Jedná se o cenu na trhu v místě a čase obvyklou“.

19 Ostatní nákup do 300 tis. bez DPH/pro OPVK do 200 tis. bez DPH - objednávka-faktura - odpovědná osoba na pracovišti/projektu (sekretářka, administrátor) – hospodárnost, účelnost a efektivnost nákupu nákup nad 300 tis. bez DPH/nad 200 tis. bez DPH v rámci strukturálních fondů- veřejná zakázka Referát VZ LF MU

20 Diskuze

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Nákupy na LF MU Ing. Jitka Smutná, 3.9. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google