Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předběžná finanční kontrola Příkazce operace. Úvod S účinností od 1.5.2011 byl na fakultě upřesněn vnitřní kontrolní systém předběžné finanční kontroly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předběžná finanční kontrola Příkazce operace. Úvod S účinností od 1.5.2011 byl na fakultě upřesněn vnitřní kontrolní systém předběžné finanční kontroly."— Transkript prezentace:

1 Předběžná finanční kontrola Příkazce operace

2 Úvod S účinností od 1.5.2011 byl na fakultě upřesněn vnitřní kontrolní systém předběžné finanční kontroly Hlavním vnějším znakem této změny je rozšíření počtu příkazců operací a zajištění jejich jedinečnosti v rámci stanovených pravomocí Funkce příkazce operace a správce rozpočtu, je stanovena shodně, jak pro příjmové, tak výdajové operace

3 Obecné vymezení předběžné finanční kontroly Předběžná finanční kontrola je kontrola finančních operací před uskutečněním finanční operace Dvě fáze kontroly: Kontrola před vznikem závazku Kontrola před uskutečněním operace (např.před uskutečněním úhrady) V obou fázích kontroly je úloha příkazce klíčová

4 I. Fáze finanční kontroly První fázi u výdajových operací zajišťuje příkazce operace a správce rozpočtu. Jednotlivé kroky 1. fáze: a) Definování výdaje - vystavení žádanky b) Kontrola, schválení žádanky příkazcem operace c) Ověření, kontrola a schválení správcem rozpočtu d) Informace příkazci o ukončení fáze

5 Žádanka Zamýšlený výdaj se uplatňuje prostřednictvím potřeby žadatele – vystavením žádanky Formulář (ŽÁDANKA/OBJEDNÁVKA) je definovaný a formálně stanovený rektorátem univerzity Žadatelem může být kterýkoliv člen katedry žádanka

6 Vyplnění žádanky Definování dodavatele: - výběrové řízení, smlouvy - průzkum trhu Vyplnění položek podle nabídkové ceny (proškrtnout nevyužité položky) Podpis žadatele, pokud je jiný než příkazce Schválený originál žádanky se doručí na ekonomické oddělení

7 Úkoly příkazce operace Příkazce posuzuje návrh žadatele na nákup zboží nebo poskytnutí služeb Jeho povinností je posoudit : - oprávněnost požadavku - ověřit hospodárnost výdaje - soulad s výší limitovaného příslibu - zkontrolovat platný výběr dodavatele (např. výběrová řízení) Pokud je vše v pořádku, připojí k žádance svůj podpis podle podpisového vzoru.

8 Úkoly správce rozpočtu Kontroluje oprávnění příkazce operace schválit konkrétní výdaj Schvalovacím procesem potvrzuje finanční krytí operace z finančních zdrojů fakulty Pokud nejsou zjištěny žádné nesrovnalosti připojí správce rozpočtu svůj podpis dle podpisového vzoru (jinak vrátí příkazci k doplnění) Pokud není výdaj finančně zajištěn nebude žádanka podepsána (individuální příslib) Žádanka opatřenou podpisy příkazce a správce je předána na ekonomické oddělení

9 Závěrečná operace 1. fáze Informace příkazci operace o schválení a realizace závazku zajišťuje ekonomické oddělení Vystavení konkrétní objednávky adresované na dodavatele – zajišťuje ekonomické oddělení fakulty Zadání objednávky včetně skenu žádanky s oprávněnými podpisy do účetního systému univerzity.

10 II. Fáze předběžné finanční kontroly

11 Faktura Druhá fáze začíná doručením faktury na adresu univerzity Příkazce operace zajišťuje v rámci vnitřní kontroly ověření věcné správnosti operace Příkazce osvědčuje, že zboží (služby) byly dodány v požadované kvalitě a množství Faktura je za účelem kontroly doručena příkazci operace elektronicky faktura

12 Postup při ověřování faktury Spolu s fakturou je příkazci operace doručena likvidační list k faktuře Likvidační list k faktuře příkazce vytiskne a v kolonce příkazce operace podle podpisového vzoru podepíše Originál likvidačního listu k faktuře bude příkazcem doručen na ekonomické oddělení fakulty Závěrečný krok před proplacení faktury pak zajistí hlavní účetní (rektorát) průvodka

13 Typy operací srovnání Opakované operace Limitovaný příslib Dílčí rozpočet katedry Nutnost kontrolovat čerpání, maximální čerpání do výše limitované položky Při splnění všech náležitostí podpis správce rozpočtu automatický Jednorázové operace Individuální příslib Každá operace je posuzována samostatně Zvýšené nároky na posouzení jak pro příkazce operace, tak pro správce rozpočtu Schválení správcem rozpočtu je individuální

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Předběžná finanční kontrola Příkazce operace. Úvod S účinností od 1.5.2011 byl na fakultě upřesněn vnitřní kontrolní systém předběžné finanční kontroly."

Podobné prezentace


Reklamy Google