Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

- DODACÍ LIST – seznam zaslaného zboží a jeho množství (resp. seznam provedených prací). Odběratel si podle dodacího listu může zkontrolovat úplnost dodávky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "- DODACÍ LIST – seznam zaslaného zboží a jeho množství (resp. seznam provedených prací). Odběratel si podle dodacího listu může zkontrolovat úplnost dodávky."— Transkript prezentace:

1

2 - DODACÍ LIST – seznam zaslaného zboží a jeho množství (resp. seznam provedených prací). Odběratel si podle dodacího listu může zkontrolovat úplnost dodávky. Není daňovým dokladem., jedná se o doplňující doklad k fakturaci. Náležitosti dodacího listu označení kupujícího a prodávajícího číslo dodacího listu datum vyskladnění zásilky datum vyhotovení dodacího listu číslo objednávky/kupní smlouvy popis obsahu zásilky (označení, množství, cena) datum výdeje a převzetí Dodací list se píše na formulář nebo jako samostatný obchodní dopis (jednoduchá stylizace).

3 Způsoby odeslání dodacího listu kupujícímu
jako samostatný obchodní dopis (posílá se doporučeně) vložení přímo do zásilky (např. do bedny) osobní předání (např. při dopravě kupujícího) Ukázka předlohy dodacího lisu

4

5 - FAKTURA (DAŇOVÝ DOKLAD) –
písemnost, kterou dodavatel vyúčtovává dodané zboží (provedené práce) odběrateli. Převážně forma předtisku. Náležitosti faktury označení slovem faktura (daňový doklad) + číslo faktury / rok = ( účetní období) označení prodávajícího a kupujícího (sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení) variabilní symbol = identifikační údaj platby (nejčastěji číslo fa), povinný údaj konstantní symbol = označuje účel platby, nepovinný údaj 0008 = dodávka zboží 0308 = dodávka služeb datum vystavení, odeslání a splatnosti faktury, způsob úhrady označení dodaných výrobků/služeb a množství cena za jednotku, cena celkem sazba DPH, částka Kč bez DPH, výše DPH podpis a razítko Ukázka předlohy Fakturace

6

7 OTÁZKY pro ústní nebo písemné vypracování
1. Vysvětlete rozdíl mezi dodacím listem a fakturou? 2. Jaký význam má dodací list a proč? 3. Vyjmenujte náležitosti dodacího listu? 4. Způsoby odeslání dodacího listu? 5. Který z dokladů Faktura – Dodací list , je daňovým dokladem? 6. Kdy a ve kterých případech se používají předtisky dokladů? 7. Účel fakturace a k čemu slouží? 8. Jaké jsou náležitosti faktury? 9. Ve kterých případech se musí uvést cena s DPH a bez DPH? 10. Jaké je číslování faktur a jejich platnost?

8 Vypracování odpovědí hodnoceno 2 body každá správná odpověď
celkem 20 bodů = výborný bodů chvalitebný bodů dobrý bodů dostatečný 4 body nedostatečný 1. Dodací list je doprovodným dokladem k faktuře. 2. Dle dohody se použije pro více dodávek zboží např . (pečivo), pravidelné časté dodávky zboží. 3. viz předloha vzoru v příloze. 4. Jako dopis (doporučeně), při odeslání vložen přímo ke zboží, při osobním předání. 5. Daňovým dokladem je jen faktura, dodací list je doprovodný doklad jako příloha faktury. 6. Předtisk dokladů se používá ve PC zpracování, firemní PC vlastní předtisk u velkých firem, pro snadnou přehlednost, velký sortiment zboží a jeho účelnost záznamů při prodeji. 7. Snadná evidence dokumentu, přehlednost v účetnictví, nutná přesnost zápisů. 8. Viz. předtisk vzoru v ukázce dokladů 9. Je-li prodejce plátce DPH musí být v dokladu uvedeny částky s DPH i bez DPH u jednotlivých položek. 10. Pro fakturaci je účetním obdobím 1 rok, začíná se vždy 1 ledna 0001 a zakončuje 32 prosince.

9 Literatura: [1] FLEISCHMANNOVÁ, E.; JONÁŠ, I.; KULDOVÁ, O. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy a veřejnost 2. První vydání. Praha: Fortuna, 2005, 152 s. ISBN [2] SLAVÍČKOVÁ, M.; VALEŠOVÁ, I. a kol. Obchodní dopisy nejen u státní zkoušky + sbírka úloh. 2. vydání. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání – oddělení Státní těsnopisný ústav, 2008, 27 s. ISBN [3] ŠTIKOVÁ, S. Písemná a elektronická komunikace 2. Uzavírání a plnění kupních smluv. 8. vydání. Plzeň: KORESPONDENT, 2007, 119 s.


Stáhnout ppt "- DODACÍ LIST – seznam zaslaného zboží a jeho množství (resp. seznam provedených prací). Odběratel si podle dodacího listu může zkontrolovat úplnost dodávky."

Podobné prezentace


Reklamy Google