Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_08_PEK_470_Kou

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_08_PEK_470_Kou"— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_08_PEK_470_Kou
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_08_PEK_470_Kou Druh učebního materiálu Prezentace Autor  Ing. Marie Koumarová

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Předmět Ročník
Hotelnictví Předmět Písemná a elektronická komunikace Ročník 2. Název tematické oblasti (sady) Obchodní korespondence v hotelovém a ubytovacím provozu Název vzdělávacího materiálu Faktura a její náležitosti Anotace Prezentace vysvětluje pojem faktura a představuje žákům druhy faktur a jejich povinné náležitosti. Objasňuje rozdíl mezi daňovým a nedaňovým dokladem. Uvádí, jaké další údaje může faktura obsahovat. K nácviku vystavení faktury slouží navazující pracovní list. Zhotoveno, (datum/období) 24. února 2013 Ověřeno 4. března 2013

3 Faktura a její náležitosti
2 Co musí obsahovat daňový doklad? 1

4 Faktura z latinského slova facere – dělat, udělat
je vžitý a často užívaný pojem, není však zakotven v žádném právním předpisu je účet za provedenou práci nebo dodané zboží 3

5 Faktura její formální úprava není přesně určena (formulářů je řada, každý účetní program má svůj, existuje program jen pro vystavení faktury) musí být vystavena v příslušném jazyce (v češtině pro daňové a finanční úřady v ČR) musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti, aby se z ní stal účetní doklad

6 Fakturace Povinnost vyhotovit fakturu či jiný doklad
o uskutečněné transakci stanovuje podnikateli: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (Pozn. Uvedené zákony najdete na

7 Fakturace Plátci DPH (oproti neplátcům DPH) uvádějí na faktuře více povinných údajů - podle zákona o dani z přidané hodnoty. Formuláře (vzory) faktur najdete například zde: faktura-pro-platce-i-neplatce-dph/ ustav/balicek-tiskopisu

8 Forma faktury Vystavená faktura může mít formu: papírovou
elektronickou Podpis vystavovatele faktury a razítko není nutné (podpisem fakturu opatří příjemce při jejím zaúčtování). Faktura vystavená v elektronické podobě může být opatřena digitálním podpisem (pokud bude archivována v elektronické podobě musí mít digitální podpis).

9 Druhy faktur Faktura pro neplátce DPH Proforma faktura
Zálohová faktura Faktura – daňový doklad – pro plátce DPH Osoba, která není plátcem DPH nesmí vystavit daňový doklad! 4

10 Faktura pro neplátce DPH
Je jednodušší, obsahuje: název a číslo dokladu (např. "Faktura č „) jméno a adresu toho, kdo fakturu vydal (včetně bankovního spojení, IČ a zápisu v živnostenském rejstříku) jméno (název firmy a adresu), kdo fakturu přijal (včetně IČ) datum vydání a datum splatnosti předmět plnění a fakturovanou částku FO podnikatel, neplátce DPH – uvádí pouze celkovou fakturovanou částku.

11 Proforma faktura předchází skutečné faktuře či faktuře zálohové
má většinou informativní charakter, slouží například jako cenová nabídka není účetním dokladem není daňovým dokladem a musí toto upozornění obsahovat má obdobné náležitosti jako faktura – daňový doklad, cena se uvádí celková Po zaplacení zálohové faktury obdrží zákazník zboží a spolu s ním i fakturu – daňový doklad, kterou eviduje jako účetní doklad.

12 Zálohová faktura Zajišťuje platbu za určité produkty či služby předem. Vystavuje se tedy na úhradu zálohy. Používá se pro uplatnění peněžitého nároku dodavatele na zálohu vůči odběrateli. Po uhrazení zálohové faktury odběratelem, má dodavatel povinnost vystavit odběrateli fakturu - daňový doklad.

13 Faktura – daňový doklad má tyto náležitosti:
název firmy a sídlo - prodávajícího i kupujícího, jejich IČ a DIČ peněžní ústav a číslo účtu prodávajícího podnikatelé zapsaní v OR - údaj o zápisu, včetně spisové značky podnikatelé nezapsaní v OR - údaj o zápisu (např. z registru živnostenského oprávnění) číslo faktury a den jejího vystavení

14 Faktura – daňový doklad má tyto náležitosti:
konstantní symbol platby – (např dodávka zboží, 0308 nájemné, práce a služby,  přepravné, atd.) datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum splatnosti faktury, způsob platby vyjádření množství (cena za jednotku bez daně, celková cena)

15 Faktura – daňový doklad má tyto náležitosti:
základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně dopravné, balné, recyklační poplatky, poplatky za autorská práva, různé slevy atd. celková částka faktury vyčíslení DPH pro její zúčtování výpočet DPH - nejprve sečtou ceny bez daně u jednotlivých položek (pro jednotlivé sazby DPH) a až z tohoto součtu se prostřednictvím základní nebo snížené sazby vypočítá daň.

16 Faktura – daňový doklad také obsahuje:
Údaje o zásilce : číslo objednávky příjemce zásilky způsob dopravy, místo určení popis zásilky, jednotka množství, množství celkem 5 6

17 Jaké další údaje mohou být na faktuře?
Jméno a podpis fakturanta Telefon, fax, Přílohy Úrok z prodlení při pozdním zaplacení faktury Číslo dodacího listu Jméno – podpis - osoby, která fakturu přijala 7

18 faktura 8

19 Použitá literatura: Úprava písemností zpracovaných textovými editory : ČSN Praha : Český normalizační institut, s. ŠTIKOVÁ, Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 2: Uzavírání a plnění kupních smluv; Ing. Stanislava Štiková - Korespondent. 8. přeprac. vyd. Plzeň : Štiková, s. Kuldová, Olga a Fleischmannová, Emílie. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti: pro střední školy i pro širokou veřejnost. 6. upr. vyd. Praha: Fortuna, s. ISBN 978–

20 Použité zdroje: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] [cit ]. Dostupný pod licencí Microsoft Office (viz  na WWW:  [8] [cit ]. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_08_PEK_470_Kou"

Podobné prezentace


Reklamy Google