Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0258 Název projektu Inovace a individualizace výuky na OA a HŠ Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_08_PEK_470_Kou Druh učebního materiálu Prezentace Autor Ing. Marie Koumarová VY_32_INOVACE_08_PEK_470_Kou

2 Vzdělávací obor, pro který je materiál určen Hotelnictví Předmět Písemná a elektronická komunikace Ročník 2. Název tematické oblasti (sady) Obchodní korespondence v hotelovém a ubytovacím provozu Název vzdělávacího materiálu Faktura a její náležitosti Anotace Prezentace vysvětluje pojem faktura a představuje žákům druhy faktur a jejich povinné náležitosti. Objasňuje rozdíl mezi daňovým a nedaňovým dokladem. Uvádí, jaké další údaje může faktura obsahovat. K nácviku vystavení faktury slouží navazující pracovní list. Zhotoveno, (datum/období) 24. února 2013 Ověřeno 4. března 2013

3 Co musí obsahovat daňový doklad? 1 2

4  z latinského slova facere – dělat, udělat  je vžitý a často užívaný pojem, není však zakotven v žádném právním předpisu  je účet za provedenou práci nebo dodané zboží 3

5  její formální úprava není přesně určena (formulářů je řada, každý účetní program má svůj, existuje program jen pro vystavení faktury)  musí být vystavena v příslušném jazyce (v češtině pro daňové a finanční úřady v ČR)  musí obsahovat zákonem stanovené náležitosti, aby se z ní stal účetní doklad

6 Povinnost vyhotovit fakturu či jiný doklad o uskutečněné transakci stanovuje podnikateli:  zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví  zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (Pozn. Uvedené zákony najdete na http://business.center.cz/business/pravo/zakony/.) http://business.center.cz/business/pravo/zakony/

7 Plátci DPH (oproti neplátcům DPH) uvádějí na faktuře více povinných údajů - podle zákona o dani z přidané hodnoty. Formuláře (vzory) faktur najdete například zde: http://www.podnikatel.cz/formulare/interaktivni- faktura-pro-platce-i-neplatce-dph/ http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/statni-tesnopisny- ustav/balicek-tiskopisu

8 Vystavená faktura může mít formu:  papírovou  elektronickou Podpis vystavovatele faktury a razítko není nutné (podpisem fakturu opatří příjemce při jejím zaúčtování). Faktura vystavená v elektronické podobě může být opatřena digitálním podpisem (pokud bude archivována v elektronické podobě musí mít digitální podpis).

9  Faktura pro neplátce DPH  Proforma faktura  Zálohová faktura  Faktura – daňový doklad – pro plátce DPH Osoba, která není plátcem DPH nesmí vystavit daňový doklad! 4

10 Je jednodušší, obsahuje:  název a číslo dokladu (např. "Faktura č. 1452013„)  jméno a adresu toho, kdo fakturu vydal (včetně bankovního spojení, IČ a zápisu v živnostenském rejstříku)  jméno (název firmy a adresu), kdo fakturu přijal (včetně IČ)  datum vydání a datum splatnosti  předmět plnění a fakturovanou částku FO podnikatel, neplátce DPH – uvádí pouze celkovou fakturovanou částku.

11  předchází skutečné faktuře či faktuře zálohové  má většinou informativní charakter, slouží například jako cenová nabídka  není účetním dokladem  není daňovým dokladem a musí toto upozornění obsahovat  má obdobné náležitosti jako faktura – daňový doklad, cena se uvádí celková Po zaplacení zálohové faktury obdrží zákazník zboží a spolu s ním i fakturu – daňový doklad, kterou eviduje jako účetní doklad.

12  Zajišťuje platbu za určité produkty či služby předem. Vystavuje se tedy na úhradu zálohy.  Používá se pro uplatnění peněžitého nároku dodavatele na zálohu vůči odběrateli.  Po uhrazení zálohové faktury odběratelem, má dodavatel povinnost vystavit odběrateli fakturu - daňový doklad.

13  název firmy a sídlo - prodávajícího i kupujícího, jejich IČ a DIČ  peněžní ústav a číslo účtu prodávajícího  podnikatelé zapsaní v OR - údaj o zápisu, včetně spisové značky  podnikatelé nezapsaní v OR - údaj o zápisu (např. z registru živnostenského oprávnění)  číslo faktury a den jejího vystavení

14  konstantní symbol platby – (např. 0008 dodávka zboží, 0308 nájemné, práce a služby, 0408 přepravné, atd.)  datum uskutečnění zdanitelného plnění a datum splatnosti faktury, způsob platby  vyjádření množství (cena za jednotku bez daně, celková cena)

15  základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně  dopravné, balné, recyklační poplatky, poplatky za autorská práva, různé slevy atd.  celková částka faktury  vyčíslení DPH pro její zúčtování  výpočet DPH - nejprve sečtou ceny bez daně u jednotlivých položek (pro jednotlivé sazby DPH) a až z tohoto součtu se prostřednictvím základní nebo snížené sazby vypočítá daň.

16 Údaje o zásilce : číslo objednávky příjemce zásilky způsob dopravy, místo určení popis zásilky, jednotka množství, množství celkem 5 6

17  Jméno a podpis fakturanta  Telefon, fax, email  Přílohy  Úrok z prodlení při pozdním zaplacení faktury  Číslo dodacího listu  Jméno – podpis - osoby, která fakturu přijala 7

18 8

19 Úprava písemností zpracovaných textovými editory : ČSN 01 6910. Praha : Český normalizační institut, 2007. 45 s. ŠTIKOVÁ, Stanislava. Písemná a elektronická komunikace 2: Uzavírání a plnění kupních smluv; Ing. Stanislava Štiková - KORESPONDENT. 8. přeprac. vyd. Plzeň : Štiková, 2007. 119 s. KULDOVÁ, Olga a FLEISCHMANNOVÁ, Emílie. Jak psát obchodní dopisy a jiné písemnosti: pro střední školy i pro širokou veřejnost. 6. upr. vyd. Praha: Fortuna, 2007. 199 s. ISBN 978–80-7373-009-3.

20 http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/statni-tesnopisny-ustav http://www.nuv.cz/vzdelavani-v-cr/statni-tesnopisny-ustav/balicek-tiskopisu http://www.ipodnikatel.cz/ http://www.podnikatel.cz/formulare/interaktivni-faktura-pro-platce-i-neplatce-dph/ http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] [cit. 2013-02-24]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010 (viz http://explore.live.com/microsoft-service-agreement?mkt=cs-cz&CTT=114) na WWW: http://office.microsoft.com/cs-cz/images/>. [8] [cit. 2013-02-24]. http://www.nuov.cz/statni-tesnopisny-ustav/balicek-tiskopisu Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ Název školy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod Název."

Podobné prezentace


Reklamy Google