Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příručka k měření přínosu pro firmu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příručka k měření přínosu pro firmu"— Transkript prezentace:

1 Příručka k měření přínosu pro firmu

2 Obsah Program I. Úvod II. Kvalitativní míry III. Kvantitativní míry
A. Panel analýz B. Export dat C. Rozhraní API pro export dat D. Aplikace třetích stran

3 I. Úvod

4 Porozumění třem hlavním tématům
Přínos pro firmu je definován kvantitativní a kvalitativní analýzou vaší sítě měřenou v porovnání s vaší vizí podnikového sociálního prostředí – vizí inspirovanou alespoň jedním z následujících témat. Pozornost Adaptace Růst Naslouchejte důležitým konverzacím. Přizpůsobte se a rozhodujte se chytřeji. Inovujte a vyvíjejte nové produkty ke spokojenosti zákazníků.

5 Mějte na paměti případy použití
Tato tři témata inspirují vizi sociálního podnikového prostředí ve vaší společnosti a poskytují kontext pro určení obchodních výsledků s vysokou prioritou a jednotlivých případů použití. Určením těchto případů použití vám umožní definovat konkrétní dosažitelné výsledky. Vize Případy použití Obchodní výsledky s vysokou prioritou

6 Porozumění závěrům plynoucím z konverzací
K tomu, abyste ze své sítě získali pro firmu přínos vedou tři kroky. Přimět zaměstnance, aby ve vaší síti komunikovali, je důležitý první krok. Když ale nebudete vědět, o čem mluví, bude pro vás obtížné porozumět přínosu. Vědět, o čem lidé mluví, je užitečné, ale když nebudete vědět, jaké závěry konverzací vyvodit, nebude jednoduché prozumnět jejich hodnotě. Porozumění závěrům plynoucím z těchto konverzací je klíčem k získání přínosu pro firmu. Lidé mluví. Přínos pro firmu Lidé mluví o prodeji. Lidé mluví o prodeji a to zvyšuje příjmy.

7 Přínos pro firmu závisí na stádiu rozvoje sítě
Pamatujte, že počet propojení v síti roste téměř exponenciálně vzhledem k počtu uživatelů sítě. Proto je důležité mít v síti Yammer dostatek aktivních uživatelů, než se zaměříte na přínos pro firmu. V průběhu rozvoje sítě je třeba upravovat cíle s ohledem na obchodní výsledky a přínos pro společnost. Jinými slovy: Na začátku zaměřte na přijetí sítě a další kvantitativní míry stavu sítě. Zkrátka, přimějte lidi, aby v síti komunikovali. Dále se zaměřte na cílenou aktivitu. To znamená přimějte lidi, aby mluvili o konkrétních oblastech obchodní činnosti a tématech. Nakonec se zaměřte na přínos pro firmu.

8 Přizpůsobte své případy použití stádiu rozvoje sítě
Při posuzování případů použití zohledňujte stádium rozvoje sítě. Rozvinuté sítě lze ideálně využít pro sofistikované případy použití, které nejvíce posilují přínos pro firmu. Zjednodušení všech funkcí a úkolů souvisejících s obchodní činností Spolupráce na obsahu Sdílení doporučených postupů Nahrazení schůzí Sdílení nejčastějších dotazů v týmu a oddělení Přijato zaměstnanci Propojenost zaměstnanců Kulturní iniciativy Sdílení článků a zpráv z oboru

9 Kvantitativní a kvalitativní míry
Měření přínosu pro firmu vyžaduje kvantitativní a kvalitativní analýzu. Když popisujeme kvantitativní míry, mluvíme o statistíkách sítě získaných z panelu analýz sítě Yammer a exportu dat. Tyto statistiky poskytují rychlý přehled stavu sítě, který využijete převážně u novějších sítí. Když popisujeme kvalitativní míry, mluvíme o úspěšných projektech, které znázorňují přínos, který síť Yammer vaší firmě přináší. Tyto příběhy je těžší zachytit, představují však nejúčinnější způsob jak demonstrovat přínos pro firmu, protože ukazují podstatu interakcí v síti Yammer a obchodní výsledky, které jsou na jejich generovány.

10 II. Kvalitativní míry

11 Kvalitativní míry přínosu pro firmu
Kvalitativní míry jsou nejlepší způsob jak porozumět přínosu, který síť Yammer pro firmu představuje. Je to proto, že podnikové sociální sítě představují spíše infrastrukturu než nástroj. Na rozdíl od nástrojů, u nichž lze snadno měřit návratnost investic, lze u infrastruktur, včetně sociálních infrastruktur jako Yammer, předpovědět jejich přínos jen obtížně. Zamyslete se nad tímto: Chcete raději mít v síti 100 lidí, kteří si jen tak povídají, nebo 25 lidí, kteří zvyšují úroveň prodeje sdílením informací o tom, co jim pomohlo uzavřít jejich nejdůležitější obchody?

12 Relevance kvalitativních měr
Spíše než měření, které předpokládá kvantitativní shromažďování dat, je podle mého názoru účinnější prezentace příběhů, z nichž jsou patrné užitečnost, přínos a návratnost investic. Jeden příklad úspěchu může často převážit nad náklady na ESN za celý rok. Kai Riemer Na strategickém summitu CIO Skutečná hodnota podnikové sociální sítě se neprojevuje v měřitelných datech, která jsou vám prezentována na panelu, ale spíše v její schopnosti posílit neformální sociální vztahy, které vytváří interakce a podporují dokončení práce ve společnosti. CMS Wire

13 Čtyři kroky ke kvalitativnímu měření
Pamatujte na svou vizi. Analyzujte svou síť jejím porovnáním se svou vizí toho, jak má Yammer pomoci vaší organizaci se zlepšováním pozornosti, adaptace a růstu. Proveďte průzkum. Pomocí průzkumů můžete změřit cílenou aktivitu spolupracovníků a zaměstnanců. Otázky můžete zahrnout do každoročních průzkumů mínění zaměstnanců, které vaše společnost již provádí. Sledujte témata #YamWin. Chcete-li sledovat dobré konverzace v síti Yammer, vytvořte v síti Yammer téma, např. #YamWin. Přidejte toto téma do všech konverzací, které představují pro firmu přínos. Budete je tak moci v síti snadno najít. Sdílejte příběhy. Vybízejte členy sítě k tomu, aby sdíleli příběhy svých úspěchů v síti Yammer a případy, kdy zjistili něco nového, aby se z jejich příběhů mohli poučit i ostatní.

14 Pamatujte na svou vizi Jasná vize je důležitá z následujících důvodů: Umožňuje zaměstnancům předpovídat hodnotu, kterou síť Yammer organizaci a jim samotným přinese. Zaručuje, že je účel každé činnosti jasný, což umožňuje bezpečný nákup a podporu. Široce definuje, jak může síť Yammer pomoci odstranit bariéry v komunikaci. Odráží cíle jednotlivců v rámci organizace.

15 Provedení průzkumu Jedním z nejjednodušších způsobů, jak zjistit, zda vaše síť představuje pro firmu přínos, je promluvit si s kolegy a členy sítě. Můžete vytvořit průzkum nebo dotazník, pomocí kterého posoudíte úroveň přijetí podnikové sociální sítě, získáte zpětnou vazbu a identifikujete příležitosti ke zlepšení sítě. Uvádíme několik příkladů otázek, které můžete položit: Jakými způsoby síť Yammer primárně používáte? Jak často síť Yammer používáte? Jak často používáte síť Yammer k účelům spojeným s obchodní činností? Jak moc pro vás bylo použití Yammer přínosné vzhledem k vašemu pracovnímu postupu?

16 Sledování tématu #YamWins
Zaměstnanec noční směny nahlásí problém vymykající se běžnému rámci. Charleston Dallas Identifikujte konverzace, které vykazují mezifunkční spolupráci a práci v týmu. Tyto konverzace označte tématem #YamWin, abyste mohli sledovat jejich průběh. Při analýze sítě pak vyhledáním tématu #YamWin můžete rychle nalézt konverzace prokazující přínos pro firmu. Další prodejny z různých částí země potvrdí stejný problém. Salt Lake City Phoenix Vedoucí pracovník problém vezme problém na vědomí. Toto vlákno ukazuje následující: Identifikace nerutinní práce. Nerutinní práce klade větší nároky na rozhodování a rozvážnost konkrétního přispěvatele. Společnosti potřebují nástroje, jako je síť Yammer, které jednotlivým zaměstnancům pomáhají lépe se rozhodovat a provádět nerutinní práci. Přístup ke komunikačním nástrojům pro pracovníky v terénu nebo bez přístupu k u, které dosud nebyly k dispozici. Identifikace problémů od zaměstnanců z různých zeměpisných oblastí. Řešení problémů a komunikace s vedením. Toto vlákno pochází od zaměstnance noční směny. Tento zaměstnanec také nemá ovou adresu, takže mu síť Yammer dává možnost komunikovat s ostatními zaměstnanci společnosti způsobem, kterou doposud neměl. Nyní upozorňuje na problém s produktem, který jeho prodejna obdržela. Následující tři odpovědi obsahují potvrzení z prodejen v dalších částech země, které se potýkají se stejným problémem. Společnost je tak schopna na jednom místě zjistit, že problém má dopad minimálně na tři další prodejny, a to přímo od jejich zaměstnanců. Viceprezident výrobního oddělení a oddělení zdrojů se zapojí a vezme problém na vědomí. Později pokračuje s řešením problému. Chicago Problém je vyřešen.

17 Sdílení příběhů Zachycení a sdílení příběhů o úspěšném využití sítě Yammer a momentech typu #YamWin je jedním z nejlepších způsobů, jak demonstrovat přínos pro firmu. Při sdílení příběhu o síti Yammer nezapomeňte na následující podrobnosti: Čas. Příběh by měl začínat označením času, aby čtenáři věděli, kdy se odehrál. Postavy. V příběhu by měla být uvedena jména, aby čtenáři věděli, kdo se na něm podílel. Události. Příběh by měl podávat svědectví o událostech, ke kterým došlo. Vizuální pomůcky. Čtenáři by si měli být schopni představit, k čemu došlo. Příběhy o přínosu pro firmu lze snadno v síti interně sdílet prostřednictvím skupiny Příběhy úspěšně dokončených projektů v síti Yammer. Pomocí sítě YCN (Yammer Customer Network) můžete příběhy také snadno sdílet externě s širší komunitou sítě Yammer.

18 Příklady příběhů úspěšně dokončených projektů
Zde uvádíme několik příkladů příběhů úspěšně dokončených projektů zákazníků. Chcete-li se svou organizací sdílet vlastní příběhy úspěšně dokončených projektů, vytvořte skupinu Yammer – úspěšně dokončené projekty. Když síť restaurací Red Robin uvedla svůj slaninou proložený burger Pig Out, bylo vedení zklamáno z nedostatku reakcí zákazníků na facebookové stránce restaurace Red Robin. Mnoho informací však nalezli v rozsáhlé diskuzi v síti Yammer. „Manažeři začali mluvit o tom, jak by se dal recept na Pig Out vylepšit, a za čtyři týdny jsme měli vylepšenou a ozkoušenou verzi, kterou jsme začali prodávat v restauracích. Twnto proces by dříve zabral 12 až 18 měsíců.“ Chris Laping Ředitel informačních technologií „V našich nákupních centrech pořádáme mnoho akcí a mobilní funkce sítě Yammer našim zaměstnancům na pracovišti usnadňují zveřejňování aktuálních informací a videí, díky čemuž máme my ostatní okamžtý přehled o jejich činnosti.“ Když měl vítěz australského X Factoru turné po několika centrech, „náš tým v reálném čase zveřejňoval fotografie a videa z různých míst. Bylo to úžasné, a to nejen proto, že jsme tak mohli sdílet tyto zážitky, ale také proto, že jsme díky tomu mohli vylepšit každé další vystoupení na základě toho předchozího.“ Andy Hedges Management nákupního centra Technovision je každoroční interní dokument, který znázorňuje, jak mohou zákazníci v různých sektorech nejlépe nasadit určitou technologii. Tento dokument vytváří malá skupina technických ředitelů. V roce 2012 se tito pracovníci rozhodli sdílet předběžnou zprávu v síti Yammer a požádali o zpětnou vazbu. „Naše zprávy Technovision byly vždy založeny na zkušenostech několika velmi zkušených a chytrých technologických pracovníků… Letošní dokument je však ještě zajímavější, protože v něm obsažené myšlenky mohli vidět lidé z celého světa, kteří je pomohli rozvunout na příkladech práce s klienty po celém světě. Síť Yammer pomohla našim technickým ředitelům zprávu vylepšit tím, že jim zpřístupnila názory více než lidí v naší síti. Práce navíc zabrala pouhé dva týdny. Toho by pomocí u nebylo možné docílit.“ Tom Barton Ředitel pro komunikaci

19 Další zdroje informací
V těchto zdrojích informací naleznete další informace o měření přínosu pro firmu z kvalitativního hlediska. CMS Wire – Konec nadvlády dat v podnikových sociálních sítích  Analýza a hodnocení podnikových sociálních sítí: Proč jedno funguje, a druhé ne? Příspěvek blogu – Měření přínosu pro firmu Článek Kaie Riemera o přijetí podnikových sociálních sítí

20 III. Kvantitativní míry

21 Důležitost kvantitativních měr
Monitorování a sledování výkonu sítě umožňuje pozorovat její stav, udržovat si přehled o tom, jak organizace používá síť Yammer a identifikovat příležitosti k růstu. Kvantitativní měření je zvláště relevantní pro měření růstu u relativně nových sítí, které dosud neposkytují firmě plný potenciální přínos. Nabízíme několik nástrojů, které usnadňují kvantitativní měření. Na následujících snímcích vysvětlujeme, jak tyto nástroje pomáhají s analýzou dat sítě: Řídicí panel Analýzy Export dat Rozhraní API pro export dat Aplikace třetích stran

22 Odhalování příležitostí na základě kvantitativních metrik
Pomocí kvantitativních metrik lze v síti odhalit oblasti s potenciálem k růstu. Můžete tedy na jejich základě podniknout patřičné kroky, které podpoří příjetí a cílenou aktivitu v rámci celé společnosti. Příklady: Pokud zjistíte nízké využití souborů a poznámek, uspořádejte školení na téma spolupráce a použití těchto nástrojů. Pokud zjistíte nízké využití mobilních funkcí, spusťte kampaň na zvýšení povědomí o těchto funkcích a podporu jejich využití. Pokud je určitá skupina oblíbená, vyzvěte skupinu administrátorů ke sdílení doporučených postupů, pomocí nichž bude možné skupinu udržet aktivní.

23 Jak začít s měřením? Až si přečtete zdroje informací v této části příručky, začněte analyzovat kvantitativní metriky v síti následujícími způsoby: Kontrola řídicího panelu Analýzy Plánování harmonogramu exportu dat Provedení exportu dat Vytvoření kontingenční tabulky v Excelu na základě vlastních dat Sdílení informací o typu sestavy, kterou jste vytvořili, a postupu jejího vytvoření v síti YCN (Yammer Customer Network)

24 A. Řídicí panel Analýzy

25 Použití řídicího panelu
Řídicí panel Analýzy v síti Yammer poskytuje určité statistické údaje o aktivitě v síti, na jejichž základě můžete posoudit stav sítě, a to především u mladých sítí. Tyto statistické údaje jsou ideální, chcte ke znázornění růstu v síti a potvrzení toho, zda je síť aktivní. Rostoucí tendence počtu příspěvků například značí, že je síť aktivní a že zaměstnanci se sítí pracují. Následující snímky vysvětlují hlavní metriky, mezi něž patří: Počet členů Počet hodnocení To se mi líbí Počet příspěvků POčet skupin

26 Přehed analýzy sítě TIP
Chcete-li analyzovat, jak událost uvedení produktu na trh ovlivňuje úroveň aktivity v síti, porovnejte metriky přehledu před a po této události. Můžete přepínat mezi zobrazením aktivity za posledních 7 a 28 dní.

27 Kvantifikace aktivních členů
TIP Proveďte analýzu počtu aktivních členů oproti celkovému počtu členů. Aktivní je takový člen, který provedl některou z následujících činností: Odeslal soukromou zprávu, založil vlákno, odpověděl v rámci vlákna, označil konverzaci jako To se mi líbí. Zobrazil celou konverzaci nebo klikl na příkaz k rozbalení příspěvku.

28 Porozumění objemu zpráv
TIP Proveďte analýzu počtu zpráv zveřejněných v rámci skupiny oproti počtu odeslaných soukromých zpráv. Změřte měsíční počet zpráv zveřejněných za posledních 6 měsíců.

29 Analýza aktivity skupin
TIP Zkontrolujte procentuální podíl aktivních skupin v síti. Pokud je určitá skupina oblíbená, vyzvěte skupinu administrátorů ke sdílení doporučených postupů pro udržení skupiny v aktivním stavu.

30 Kvantifikace sdílení souborů
TIP Zobrazte celkový počet souborů, které byly odeslány do sítě v průběhu času. Pokud zjistíte nízké využití souborů, uspořádejte školení na téma doporučených postupů při spolupráci.

31 Porozumění využití poznámek
TIP Proveďte analýzu počtu poznámek, které byly vytvořeny v průběhu času, a počtu jedinečných úprav a zobrazení poznámek. Pokud zjistíte nízké využití poznámek, uspořádejte školení na téma doporučených postupů při spolupráci.

32 Porozumění použití poznámek
TIP Proveďte analýzu toho, jak členové vaší sítě používají poznámky, na základě počtu zobrazení a účelu poznámek (např. poznámky související s obchodní činností nebo projektem ve srovnání s konverzací o lednici na pracovišti).

33 Identifikace přístupových bodů přihlášení
TIP Zjistěte, jak se členové k síti Yammer připojují (např. pomocí webových stránek, mobilního zařízení, počítače nebo služby SharePoint). Máte možnost zvýšit povědomí o určitých přístupových bodech?

34 Analýza využití mobilních zařízení
TIP Zjistěte, které mobilní platformy uživatelé používají. Poté uspořádejte školení na téma mobilních aplikací pro nejoblíbenější platformy. Pokud zjistíte nízké využití mobilních aplikací, uspořádejte kampaň na podporu použití sítě Yammer v mobilních zařízeních.

35 B. Export dat

36 Co lze ze sítě Yammer exportovat?
Export dat sítě Yammer zabalí a exportuje všechny zprávy (veřejné i soukromé), poznámky, soubory, témata, uživatele a skupiny. Expor dat sítě Yammer je k dispozici pouze ověřeným administrátorům. Data budou exportována do samostatných souborů .CSV. Soubory .CSV budou obsahovat podrobnosti všech typů dat, jako jsou ID zpráv, časová razítka,účastníci, názvy skupin atd.  Soubory budou v jejich nativním formátu a poznámky budou exportovány ve formátu HTML. Exporty budou obsahovat pouze soubory a poznámky vytvořené nebo upravené v časovém období zadaném při exportu.

37 Jaké činnosti mohu s daty provádět?
Můžete vytvářet kontingenční tabulky, což je funkce aplikace Microsoft Excel, která umožňuje agregovat a vizualizovat exportovaná data. Analýzou souboru Messages.csv můžete: Vyhledat 10 nejaktivnějších skupin na základě příspěvků a konverzací a zobrazit podrobné statistiky za jednotlivé dny. Vyhledat 10 nejaktivnějších přispěvatelů a zobrazit podrobné statistiky za jednotlivé dny. Analýzou souboru Topics.csv můžete: Zobrazit počet témat vytvořených každý den.

38 Porovnání řídicího panelu a exportu dat
Řídicí panel Analýzy v síti Yammer a funkce Export dat vám poskytují přístup k různým metrikám. Řídicí panel Yammer Týdenní aměsíční růst sítě Aktivní členové Počet zveřejnějněných zpráv Celkový počet skupin a počet aktivních skupin Celkový počet souborů a počet odeslaných souborů Celkový počet poznámek a počet vytvořených poznámek Nejlepší poznámky a soubory Jak se organizace připojuje k síti Yammer Použitá mobilní zařízení Export dat a Excel Požití vzorců, vyhledávání klíčových slov, jako je název konkrétní kampaně nebo projektu Použití kontingenčních tabulek, zobrazení podrobností a agregace dat na hlubší úrovní, jako například: Růst sítě na denní úrovni Počet zpráv zveřejněných za den, týden nebo měsíc Počet zpráv zveřejněných v jednotlivých skupinách Vytváření diagramů a grafů zobrazujících analýzy Síť Yammer vám pomocí exportu dat může poskytnout obecný přehled sítě. V aplikaci Excel pak můžete zobrazit podrobnosti.

39 C. Rozhraní API pro export dat

40 Co je rozhraní API pro export dat?
Rozhraní API pro export dat umožňuje IT administrátorům v síti nastavit a přizpůsobit automatické, opakované exporty. Díky tomu získáte lepší kontrolu, flexibilitu a možnosti přizpůsobení. URL: Metoda: GET Ověřování: Přístupový token OAuth2, uživatel musí být věřený administrátor. Informace o vytvoření přístupového tokenu naleznete v síti Yammer Developer Network.

41 Parametry dotazu access_token – nozný token OAuth ověřeného administrátora. model – určuje, které modely mají být exportovány. Pokud není zadán žádný model, budou exportovány všechny dostupné modely. Zadáním více parametrů s názvem „model“ lze zadat více modelů. Mezi dostupné modely patří: User Group Message Topic UploadedFileVersion DocumentVersion since – určuje počáteční datum exportu. Exportovány budou změny, ke kterým došlo od tohoto data. Datum musí být kódováno jako datum ISO-8601. include – definuje, zda mají být zahrnuty přílohy, či nikoli. Možnosti: csv (bez příloh) a vše (zahrnout přílohy). network – určuje, které sítě chcete exportovat. Sítě musí být dostupné na základě zadaného nosného tokenu OAuth. Musí se tedy jednat o sítě přidružené k tokenu, nebo související externí sítě. include_ens – pokud je zadána hodnota true, budou automaticky zahrnuty všechny externí sítě související se sítí, která je přidružená k nosnému tokenu OAuth.

42 D. Aplikace třetích stran

43 GoodData Co to je? GoodData je partnerská aplikace sítě Yammer, která umožňuje ověřeným administrátorům extrahovat a analyzovat data exportovaná pomocí rozhraní API. Jedná se o aplikace pro vytváření analýz a sestav vytvořenou na základě doporučených postupů a klíčových indikátorů výkonu pro měřené sítí Yammer. Aplikace je založená na výkonné platformě business intelligence společnosti GoodData a obsahuje integrované řídicí panely. Co tato aplikace dovede? Klíčové oblasti zaměření analýzy zahrnují sledování aktivity skupin, identifikaci vlivných a velmi vlivných uživatelů, témat s rostoucí tendencí a analýzu virálnosti. Aplikace GoodData podporuje: Snadné rozšíření a přizpůsobení jedinečným potřebám vaší organizace. Zahrnutí jiných zdrojů dat s cílem poskytnout úplný přehled o sociálních investicích organizace včetně zdrojů, jako je Facebook, Twitter, Google+ a ostatní podnikové sociální sítě nebo interní zdroje dat.  Sledování a analýzu interního použití sítě Yammer a jejího přijetí, což zajišťuje, že vaše organizace vytěží ze svých investic do podnikové sociální sítě maximum. 

44 ViewPoint Enterprise ViewPoint Enterprise je partnerská aplikace sítě Yammer, která poskytuje federované zobrazení platforem Yammer a SharePoint ve vaší společnosti. Pomocí aplikace ViewPoint lze: Sledovat změny v přijetí sítě v průběhu času u uživatelů a skupin. Zobrazit, které skupiny a webu jsou nejaktivnější a nejméně aktivní (podle příspěvků, hodnocení To se mi líbí, sdílených dokumentů a dalších ukazatelů). Identifikovat nejvlivnější uživatele v rámci celého podniku. Další informace o aplikaci ViewPoint Enterprise naleznete na webu ViewDo Labs na následující adrese:

45 Dodatek

46 Příklady dotazů v rozhraní API pro export dat
Exportovat všechna data od 9. února 2012: Exportovat všechna data od 9. února 2012 s výjimkou přiložených souborů: Exportovat data zpráv do 9. února 2012 s výjimkou příloh:

47 Tipy pro vytvoření kontingenční tabulky
Vytvořte kopie svých souborů CSV. Rozbalte všechny sloupce. Rozdělte sloupce kalendářních dat (created_at, deleted_at atd.) do jednoho sloupce Datum. Pojmenujte prázdný sloupec Datum a na sousední řádek přidejte následující vzorec: „=CONCATENATE(LEFT(X#,10))“, kde X# představuje buňku s datem a časem pro daný řádek. Příklad pro soubor Messages.csv: Buňku U1 pojmenujte jako Datum vytvoření. Do buňky u2 zadejte následující vzorec: „=CONCATENATE(LEFT(S2,10))“. Přidejte sloupec pro počet dní uplynulých od poslední aktivity a zadejte do něj následující vzorec: „=TODAY()-X#“, kde za X# představuje výše uvedenou výslednou buňku.

48 Zdroje informací ke kontingenčním tabulkám
Zde naleznete kvalitní zdroje informací od týmu Microsoft Office, které vám pomohou začít s kontingenčními tabulkami: Vytvoření kontingenční tabulky k analýze dat listu Uspořádání polí v kontingenční tabulce pomocí Seznamu polí Aktualizace dat kontingenční tabulky Filtrování dat v kontingenční tabulce Seřazení dat v kontingenční tabulce Odstranění kontingenční tabulky

49 Zdroje informací o aplikaci GoodData
Chcete-li získat informace o cenách, napište na vou Ostatní informace získáte na následujícím webu: GoodData pro Yammer Skupina GoodData v síti YCN (Yammer Customer Network)


Stáhnout ppt "Příručka k měření přínosu pro firmu"

Podobné prezentace


Reklamy Google