Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Šablona strategického plánu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Šablona strategického plánu"— Transkript prezentace:

1 Šablona strategického plánu

2 Tato šablona vám pomůže naplánovat zavedení sítě Yammer
Tato šablona vám pomůže naplánovat zavedení sítě Yammer. Po jejím nasazení bude sloužit jako strategický plán – od celkové vize po logistické podrobnosti nasazení. Pomůže vám udržet směr, plnit očekávání hlavních zainteresovaných stran a jasným způsobem prezentovat přínos sítě Yammer vaší organizaci.

3 Strategický plán Program Definice vize Určení obchodních výsledků
Identifikace klíčových zainteresovaných stran Vytvoření příkladů použití Vytvoření kontrolního seznamu pro nasazení

4 Definice vize

5 Microsoft Office 4/6/2017 Co je prohlášení o vizi? V prohlášení o vizi jsou v 1–4 větách definovány hodnoty sítě Yammer pro vaši společnost a její zaměstnance. Prohlášení o vizi pomáhají vašim spolupracovníkům a vedoucím pracovníkům porozumět přínosům sítě Yammer, což je klíčové pro získání jejich zájmu a podpory. Příklady prohlášení o vizi Změnit způsob, jakým jsou naše oddělení navzájem propojena, jak pracují na společných úkolech a projektech a komunikují s vedením, a zdokonalit postupy pro dosažení efektivnosti a přehlednosti.  Vytváříme bezpečnou a otevřenou platformu pro spolupráci, která má usnadnit sdílení firemních informací a zpráv mezi zaměstnanci a vylepšit tak efektivní zavádění nových strategií jako součásti naší výkonnostní kultury. © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

6 Koncept prohlášení o vizi
Načrtněte si prohlášení o vizi o délce 1–4 věty, a to nejlépe ve spolupráci s vedením společnosti, vedením oddělení a ostatními zainteresovanými stranami.

7 Určení obchodních výsledků

8 Proč určovat obchodní výsledky?
Microsoft Office 4/6/2017 Proč určovat obchodní výsledky? Definice jasných podnikatelských výsledků pomáhá zaměřit své úsilí na důležité cíle, s jejichž dosažením vám síť Yammer může pomoci. Při vytváření podnikových výsledků doporučujeme do procesu zapojit vedení společnosti a členy oddělení s vysokou prioritou. Příklady obchodních výsledků Marketing Dbejte na názory zákazníků. Urychlete kampaň a její souběžnou realizaci. Navažte úzkou a pevnou spolupráci s agenturami. Lidské zdroje Zrychlete adaptační procesy. Zvyšte míru udržení zaměstnanců. Vytvořte sjednocenou kulturu. Prodej Vytvořte sjednocené prostředí pro všechny zákazníky v rámci různých firemních odvětví a geografií. Zrychlete prodejní cyklus. Rychleji sdílejte informace o konkurenci. © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

9 Koncept obchodních výsledků
Microsoft Office 4/6/2017 Koncept obchodních výsledků Na základě své vize sestavte seznam obchodních výsledků, kterých má vaše společnost pomocí sítě Yammer dosáhnout. Oddělení 1 Výsledek Oddělení 2 Výsledek Oddělení 2 Výsledek © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

10 Výsledek

11 Kdo jsou klíčové zainteresované strany?
Microsoft Office 4/6/2017 Kdo jsou klíčové zainteresované strany? Pomocí Příručky k rolím v síti se rozhodněte, které role jsou vhodné pro váš tým provádějící nasazení. Nejúspěšnějšího nasazení sítě Yammer dosáhnete, pokud bude vyhrazený tým lidí z různých oblastí činnosti vaší firmy přesně znát své role a povinnosti. © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

12 Identifikace klíčových zainteresovaných stran
Microsoft Office 4/6/2017 Identifikace klíčových zainteresovaných stran Do tabulky níže vyplňte podrobnosti o týmu provádějícím nasazení. Role Povinnosti Oddělení Jména Projektový manažer Dohled nad celým procesem nasazení a zavedení. Manažer komunity Správa každodenní aktivity v síti a poskytování poradenství a doporučených postupů. Výkonný sponzor Formulace celkové vize a přínosu sítě Yammer pro společnost. Výkonní uživatelé Pomoc se školením uživatelů a zpracovávání námitek. Odborník v oblasti IT Dohled nad všemi technickými aspekty nasazení včetně integrací. Majitel firmy Vedení, schvalování a podpora procesu nasazení. Vedoucí skupin Určení způsobů použití sítě Yammer pro konkrétní oddělení, podpora aktivity. Vedoucí pracovník vzdělávání Správa a předávání školicích materiálů o síti Yammer. HR manažer Integrace sítě Yammer do procesu HR a správa HR obsahu v síti Yammer. Vedoucí pracovník pro komunikaci Dohled nad komunikací o síti Yammer v celé společnosti. © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

13 Vytvoření příkladů použití

14 Microsoft Office 4/6/2017 Co je příklad použití? Příklad použití vysvětluje, jak konkrétní funkce sítě Yammer usnadňují pracovní činnosti a pomáhají dosahovat obchodních výsledků. Příklad použití vytvoříte takto: Pro každý firemní cíl popište praktickou činnost potřebnou k jeho dosažení. Poté identifikujte funkce sítě Yammer, které tuto činnost usnadňují. Ukázky příkladů použití Marketing Obchodní výsledek. Dbát na názory zákazníků. Praktická činnost. Pochopit potřeby zákazníků, jejich vývoj a změny. Funkce sítě Yammer. Vytvořte skupinu v síti Yammer a vyzvěte týmy pracující se zákazníky k tomu, aby zveřejňovali názory, které jim zákazníci sdělují. Tyto názory pak použijte při rozhodování o marketingu. Lidské zdroje Obchodní výsledek. Zrychlení adaptačních procesů. Praktická činnost. Rychleji odpovídat na otázky a kontrolovat dokumenty. Funkce sítě Yammer. Vytvořte externí síť a pozvěte do ní nové zaměstnance, aby mohli komunikovat s nadřízenými a získat informace o společnosti. V této skupině zveřejňujte dokumenty týkající se HR a odpovědi na otázky. Prodej Obchodní výsledek. Vytvoření sjednoceného prostředí pro všechny zákazníky v rámci různých firemních odvětví a geografií. Praktická činnost. Rychle a konzistentně odpovídat na dotazy zákazníků. Funkce sítě Yammer. Vytvořte v síti Yammer veřejné skupiny pro týmy věnující se prodeji a zákazníkům. Vyzvěte zaměstnance, aby zde sdíleli nejnovější rozhodnutí a vývoj a všichni měli k těmto informacím přístup. © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

15 Identifikace příkladů použití
Microsoft Office 4/6/2017 Identifikace příkladů použití Sejděte se s funkčními týmy ve své organizaci a určete způsoby, jakými může síť Yammer praktickým způsobem pomoci při provádění pracovních činností a pomoci vám tak dosáhnout obchodních výsledků. Oddělení 1 Firemní výsledek. Praktická činnost. Funkce sítě Yammer. Oddělení 2 Firemní výsledek. Praktická činnost. Funkce sítě yammer. Oddělení 3 Firemní výsledek. Praktická činnost. Funkce sítě Yammer. © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

16 Vytvoření kontrolního seznamu pro nasazení

17 Co je kontrolní seznam pro nasazení?
Microsoft Office 4/6/2017 Co je kontrolní seznam pro nasazení? Kontrolní seznam pro nasazení usnadňuje organizaci klíčových aspektů nasazení, jako jsou komunikace a události, a zajistit tak, že nasazení bude probíhat podle plánu. © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.

18 Vytvoření kontrolního seznamu pro nasazení
Microsoft Office 4/6/2017 Vytvoření kontrolního seznamu pro nasazení Vyberte komunikační materiály a události pro zavedení a chronologický je zde uspořádejte. Čas Komunikace nebo událost Zodpovědné osoby Stav Teď Setkat se se zainteresovanými stranami s cílem definovat vizi, určit obchodní výsledky a vytvořit příklady použití. Vytvořit skupinu Nápověda k síti Yammer a odeslat výukové materiály. Vytvořit skupinu Nápady v síti Yammer. V rámci procesu nasazení podporovat spolupracovníky ve sdílení názorů na to, jak lze pomocí sítě Yammer vylepšit pracovní činnosti ve společnosti. 3–4 týdny před zavedením Představení sítě em od vedoucích pracovníků. 2 týdny před zavedením Představení sítě em vedoucím oddělení. Oznámení zaměstnancům společnosti, že se bude pořádat událost YamJam k zavedení sítě, školení a praktická cvičení. 1 týden před zavedením Připomenutí zaměstnancům společnosti, že se bude pořádat událost YamJam k zavedení sítě, školení a praktická cvičení. Týden zavedení Pořádání školení pro první oddělení s vysokou prioritou. Pořádání školení pro druhé oddělení s vysokou prioritou. Pořádání školení pro třetí oddělení s vysokou prioritou. Pořádání praktických cvičení. Pořádání události YamJam. © 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows, and other product names are or may be registered trademarks and/or trademarks in the U.S. and/or other countries. The information herein is for informational purposes only and represents the current view of Microsoft Corporation as of the date of this presentation. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information provided after the date of this presentation. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS PRESENTATION.


Stáhnout ppt "Šablona strategického plánu"

Podobné prezentace


Reklamy Google