Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poezie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poezie."— Transkript prezentace:

1 Poezie

2 Poezie Vzniká specifickým využitím zvukové stránky jazyka.
Všechny versologické systémy stojí na INTONACI – každý verš (řádek) je určitou intonační jednotkou (pronáší se na jeden nádech). Využívá melodického spádu řeči. Má rým Je uspořádaná do rytmických celků. Pzn.: Rým a rytmus nemusí být vždy uplatněn.

3 Základní prvky poezie Je členěná do veršů (v psané formě i přednesu).
Ve verši musí být patrná PERIODIČNOST = pravidelné opakování určitých prvků → a) slabik, b) počet přízvuků, c) rozmístění přízvuků, d) rýmů.

4 METRUM = grafické vyjádření schématu textu → vyvolává pocit pravidelnosti.
Základní faktor, kterým se veršovaná skladba odlišuje od prozaického textu je tzv. METRICKÝ IMPULS.

5 Výstavba básně Báseň je psána do určitých celků. Jeden takový celek se nazývá VERŠ. Verše jsou poté uspořádány do SLOK. Sloka = STROFA Verš je základní stavební prvek básně, který se dále člení na STOPY. STOPA = skupina hlásek s jedním přízvukem –IKTEM.

6 Stopa Stopu můžeme charakterizovat jako slabiku, přičemž rozlišujeme dva druhy slabik: TĚŽKÁ STOPA – přízvučná – TEZE, značíme ji – LEHKÁ STOPA – nepřízvučná – ARZE, značíme ji  Přízvuk se zpravidla nachází na 1. slabice

7 Druhy stop Stopy sestupné TROCHEJ = jakékoliv dvojslabičné slovo
ško / la –  DAKTYL = jakékoliv trojslabičné slovo práz/dni / ny –   Stopy vzestupné JAMB = „trochej s předrážkou“  – SPONDEJ = – –

8 Prozodie Nauka o rytmu; zkoumá využití zvukových prvků ve verši.
Podle toho, jak jsou verše založeny na slovním přízvuku, na délce a počtu slabik nebo kombinaci jednotlivých prvků, rozlišujeme tyto prozodické systémy: TÓNICKÝ VERŠ SYLABICKÝ VERŠ SYLABOTÓNICKÝ VERŠ ČASOMĚRNÝ VERŠ VOLNÝ VERŠ

9 Nechoď, Vašku, s pány na led… –  / –  / –  / –  / → čtyřstopý trochej Syn jsem doby svého kraje, prostý voják v českém voji –  / –  / –  / –  / Stříhali dohola malého chlapečka… –   / –   / –   / –   → čtyřstopý daktyl Když jsem šel přes lávky, –   / –   / Našel jsem korálky –   / –   / 1 2 →dvoustopý daktyl


Stáhnout ppt "Poezie."

Podobné prezentace


Reklamy Google