Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poezie. • Vzniká specifickým využitím zvukové stránky jazyka. • Všechny versologické systémy stojí na INTONACI – každý verš (řádek) je určitou intonační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poezie. • Vzniká specifickým využitím zvukové stránky jazyka. • Všechny versologické systémy stojí na INTONACI – každý verš (řádek) je určitou intonační."— Transkript prezentace:

1 Poezie

2 • Vzniká specifickým využitím zvukové stránky jazyka. • Všechny versologické systémy stojí na INTONACI – každý verš (řádek) je určitou intonační jednotkou (pronáší se na jeden nádech). • Využívá melodického spádu řeči. • Má rým • Je uspořádaná do rytmických celků. • Pzn.: Rým a rytmus nemusí být vždy uplatněn.

3 Základní prvky poezie • Je členěná do veršů (v psané formě i přednesu). • Ve verši musí být patrná PERIODIČNOST = pravidelné opakování určitých prvků → a) slabik, b) počet přízvuků, c) rozmístění přízvuků, d) rýmů.

4 • METRUM = grafické vyjádření schématu textu → vyvolává pocit pravidelnosti. • Základní faktor, kterým se veršovaná skladba odlišuje od prozaického textu je tzv. METRICKÝ IMPULS.

5 Výstavba básně • Báseň je psána do určitých celků. Jeden takový celek se nazývá VERŠ. • Verše jsou poté uspořádány do SLOK. • Sloka = STROFA • Verš je základní stavební prvek básně, který se dále člení na STOPY. • STOPA = skupina hlásek s jedním přízvukem – IKTEM.

6 Stopa • Stopu můžeme charakterizovat jako slabiku, přičemž rozlišujeme dva druhy slabik: • TĚŽKÁ STOPA – přízvučná – TEZE, značíme ji – • LEHKÁ STOPA – nepřízvučná – ARZE, značíme ji  • Přízvuk se zpravidla nachází na 1. slabice

7 Druhy stop Stopy sestupné • TROCHEJ = jakékoliv dvojslabičné slovo ško / la –  • DAKTYL = jakékoliv trojslabičné slovo práz/dni / ny –   Stopy vzestupné • JAMB = „trochej s předrážkou“  – • SPONDEJ = – –

8 Prozodie • Nauka o rytmu; zkoumá využití zvukových prvků ve verši. • Podle toho, jak jsou verše založeny na slovním přízvuku, na délce a počtu slabik nebo kombinaci jednotlivých prvků, rozlišujeme tyto prozodické systémy: • TÓNICKÝ VERŠ • SYLABICKÝ VERŠ • SYLABOTÓNICKÝ VERŠ • ČASOMĚRNÝ VERŠ • VOLNÝ VERŠ

9 Nechoď, Vašku, s pány na led… –  / –  / –  / –  / 1 2 3 4 → čtyřstopý trochej Syn jsem doby svého kraje, –  / –  / prostý voják v českém voji –  / –  / Stříhali dohola malého chlapečka… –   / –   / –   / –   1 2 3 4 → čtyřstopý daktyl Když jsem šel přes lávky, –   / Našel jsem korálky –   / –   / 1 2 →dvoustopý daktyl


Stáhnout ppt "Poezie. • Vzniká specifickým využitím zvukové stránky jazyka. • Všechny versologické systémy stojí na INTONACI – každý verš (řádek) je určitou intonační."

Podobné prezentace


Reklamy Google