Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 32/Čj05/ , K. Týleová Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název výukového materiálu: Poezie – verš, rým, sloka Autor: PaedDr. Karolína Týleová Předmět: Český jazyk a literatura Třída: VI. Tématický okruh: Literární výchova Téma: Poezie – verš, rým, sloka Druh výukového materiálu: prezentace Použití ICT: interaktivní tabule, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): výklad - charakteristika druhů rýmu, přehled, využití čtenářských zkušeností žáků, aktivita žáků – doplňování schémat na IT, práce s čítankou; Lederbuchová, L., Beránková, E. Čítanka 6, Plzeň: Nakladatelství Fraus, ISBN ; Soukal, J. Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, Praha: SPN, ISBN

2 POEZIE Karolína Týleová

3 POEZIE A PRÓZA jsou to FORMY literárního díla
próza = psaná volně, nevázaně poezie = psaná ve verších, vázaná pravidly, je to řeč vázaná

4 POEZIE = BÁSNICTVÍ Je zvláštní forma vyjádření Je psaná ve verších
VERŠ jeden řádek v básni základní jednotka básně: významová jednotka (obsah slov) a zvuková jednotka (melodie, rytmus) SLOKA=STROFA skupina veršů společná myšlenka, rytmus oddělená řádkem

5 Slova ve verších jsou vázaná rytmem a rýmem.
RYTMUS střídání přízvučných a nepřízvučných slabik (to jsou doby a vytvářejí stopy) RÝM zvuková shoda hlásek (slabik) na konci veršů Shodují se např. slabiky (velká – selka), jednoslabičná slova spolu (z hub – zub) nebo s víceslabičnými (radši mám – drahokam).

6 DRUHY RÝMU rým sdružený rým střídavý rým obkročný rým přerývaný
rým postupný Voda hučí po lučinách, VERŠ dvojverší bory šumí po skalinách, VERŠ čtyřverší v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! rým

7 RÝM SDRUŽENÝ Shodují se (rýmují se) dva verše za sebou,
1. s 2., 3. s 4. atd. Byla jedna babka, a prodávala jabka, a za děravý groš b prodala jich koš. b Á, bé, cé, dé, _ kočka přede, _ kocour motá, _ pes počítá, _ kolik nití _ do desíti. _

8 RÝM STŘÍDAVÝ Shodují se verše střídavě, 1. a 3., 2. a 4.
Když kalendář hlásí Hromnice - a svátek v únoru, b sněženka otvírá jaru petlice, a pomáhá slunci nahoru b Sněženko sněžná, sněž, _ ale ne sníh, _ sněž něžnost, ty to dovedeš, _ a hrubá zima zmizí na saních. _ (Robert Desnos: Sněženka)

9 RÝM OBKROČNÝ Shoduje se 1. a 4. verš, 2. a 3. verš.
Na kraji lesa studánka je živá, a v ní stará olše list i kořen smáčí b a celý kraj se vůkolem v ní zračí, b i obloha jak holub modrosivá. a Sem Rusalka dřív chodívala snivá; _ teď stane chodec jen, když vedrem kráčí, _ žnec uřícený, pak to hejno ptačí, _ a v noci s kolouchem tu srna zpívá. _ (Josef Václav Sládek: Studánka)

10 RÝM PŘERÝVANÝ Rýmuje se pouze 2. verš se 4. (někdy 1. se 4.), ostatní se nerýmují Rozbořené staré zámky a zas se mohou vystavit, b ale co se mně zbořilo, c nemohu víc napravit. b (Lidová) Pod lístky jsem schovala _ bratra cvrčka, krásně cvrčí, _ poslouchejte, do kapsy _ všechny muzikanty strčí. _ (František Hrubín: Co říká mateřídouška dětem)

11 RÝM POSTUPNÝ Obdoba střídavého rýmu, shoduje se 1. a 2. a 3. verš.
V poklidu, zapředeném a v svit tmy, plující splavem, b vše sněží a vše splývá. c Proč na vás zapomenem, a sny naše, v jitru plavém, b jež do oken se dívá? C (Josef Hora: Zapomenutí)

12 Použité zdroje: AUTOR NEUVEDEN. dalkari.websnadno.cz [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: HRUBÍN, František; TRNKA, Jiří. Špalíček veršů a pohádek. Praha: Albatros, 1978, str. 16 LEDERBUCHOVÁ, L., BERÁNKOVÁ, E. Čítanka 6, Plzeň: Nakladatelství Fraus, ISBN SOUKAL, J. Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, Praha: SPN, ISBN


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google