Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 32/Čj05/3.6.2013, K. Týleová Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název výukového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 32/Čj05/3.6.2013, K. Týleová Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název výukového."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 32/Čj05/3.6.2013, K. Týleová Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název výukového materiálu: Poezie – verš, rým, sloka Autor: PaedDr. Karolína Týleová Předmět: Český jazyk a literatura Třída: VI. Tématický okruh: Literární výchova Téma: Poezie – verš, rým, sloka Druh výukového materiálu: prezentace Použití ICT: interaktivní tabule, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): výklad - charakteristika druhů rýmu, přehled, využití čtenářských zkušeností žáků, aktivita žáků – doplňování schémat na IT, práce s čítankou; Lederbuchová, L., Beránková, E. Čítanka 6, Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2003. ISBN 80-7238-248-9; Soukal, J. Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, Praha: SPN, 1998. ISBN 80-7235-026-9

2 POEZIE Karolína Týleová

3 POEZIE A PRÓZA jsou to FORMY literárního díla próza = psaná volně, nevázaně poezie = psaná ve verších, vázaná pravidly, je to řeč vázaná

4 POEZIE = BÁSNICTVÍ Je zvláštní forma vyjádření Je psaná ve verších VERŠ jeden řádek v básni základní jednotka básně: významová jednotka (obsah slov) a zvuková jednotka (melodie, rytmus) SLOKA=STROFAskupina veršů společná myšlenka, rytmus oddělená řádkem

5 Slova ve verších jsou vázaná rytmem a rýmem. RYTMUSstřídání přízvučných a nepřízvučných slabik (to jsou doby a vytvářejí stopy) RÝMzvuková shoda hlásek (slabik) na konci veršů Shodují se např. slabiky (velká – selka), jednoslabičná slova spolu (z hub – zub) nebo s víceslabičnými (radši mám – drahokam).

6 DRUHY RÝMU rým sdružený rým střídavý rým obkročný rým přerývaný rým postupný Voda hučí po lučinách, VERŠ dvojverší bory šumí po skalinách, VERŠ čtyřverší v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! rým

7 RÝM SDRUŽENÝ Shodují se (rýmují se) dva verše za sebou, 1. s 2., 3. s 4. atd. Byla jedna babka,a prodávala jabka,a za děravý grošb prodala jich koš.b Á, bé, cé, dé,_ kočka přede,_ kocour motá, _ pes počítá,_ kolik nití_ do desíti._

8 RÝM STŘÍDAVÝ Shodují se verše střídavě, 1. a 3., 2. a 4. Když kalendář hlásí Hromnice - a svátek v únoru, b sněženka otvírá jaru petlice, a pomáhá slunci nahoru. b Sněženko sněžná, sněž, _ ale ne sníh, _ sněž něžnost, ty to dovedeš, _ a hrubá zima zmizí na saních. _ (Robert Desnos: Sněženka)

9 RÝM OBKROČNÝ Shoduje se 1. a 4. verš, 2. a 3. verš. Na kraji lesa studánka je živá,a v ní stará olše list i kořen smáčíb a celý kraj se vůkolem v ní zračí, b i obloha jak holub modrosivá. a Sem Rusalka dřív chodívala snivá;_ teď stane chodec jen, když vedrem kráčí,_ žnec uřícený, pak to hejno ptačí, _ a v noci s kolouchem tu srna zpívá._ (Josef Václav Sládek: Studánka)

10 RÝM PŘERÝVANÝ Rýmuje se pouze 2. verš se 4. (někdy 1. se 4.), ostatní se nerýmují Rozbořené staré zámky a zas se mohou vystavit,b ale co se mně zbořilo, c nemohu víc napravit. b (Lidová) Pod lístky jsem schovala _ bratra cvrčka, krásně cvrčí, _ poslouchejte, do kapsy _ všechny muzikanty strčí. _ (František Hrubín: Co říká mateřídouška dětem)

11 RÝM POSTUPNÝ Obdoba střídavého rýmu, shoduje se 1. a 2. a 3. verš. V poklidu, zapředeném a v svit tmy, plující splavem, b vše sněží a vše splývá. c Proč na vás zapomenem, a sny naše, v jitru plavém, b jež do oken se dívá? C (Josef Hora: Zapomenutí)

12 Použité zdroje: AUTOR NEUVEDEN. dalkari.websnadno.cz [online]. [cit. 3.6.2013]. Dostupný na WWW: http://dalkari.websnadno.cz/cesky_jazyk/cj_2._rocnik/literarni_teorie_ii..pdf http://dalkari.websnadno.cz/cesky_jazyk/cj_2._rocnik/literarni_teorie_ii..pdf HRUBÍN, František; TRNKA, Jiří. Špalíček veršů a pohádek. Praha: Albatros, 1978, str. 16 LEDERBUCHOVÁ, L., BERÁNKOVÁ, E. Čítanka 6, Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2003. ISBN 80- 7238-248-9 SOUKAL, J. Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, Praha: SPN, 1998. ISBN 80-7235-026-9


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 32/Čj05/3.6.2013, K. Týleová Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název výukového."

Podobné prezentace


Reklamy Google