Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_ČjL.2.05 Vytvořeno:16. 03. 2013 Ověřeno: DD. 03. 2013 Třída:2. OA, 2. VE

2 Národní obrození Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace. Předmět:Český jazyk a literatura Ročník:2. Autor:Mgr. Martina Sedlářová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:žádné Klíčová slova:Dobrovský, ad fontes, kriticismus, racionalismus, osvícenství Anotace: Žák se z prezentace dozví o J. Dobrovském – zakladateli slavistiky, literární historie a spisovné jazykové normy. V závěru prezentace se nachází krátký test pro zopakování látky formou otevřených a uzavřených otázek.

3 Národní obrození Významné osobnosti 1 – Josef Dobrovský

4 Josef Dobrovský (1753 - 1829 ) kněz, jezuita, český filolog, historik a zakladatel slavistiky v českých zemích. Je považován za vzor kriticky důsledného, racionálního osvícenského vědce. nepsal česky a nevěřil v budoucnost českého jazyka

5 Byl synem vojína Jakuba Doubravského (změnu jména způsobil chybný zápis v matrice). Jeho otec byl brzy přeložen do Klatov a rodina Dobrovského se usadila v Horšovském Týně. V jeho rodině se mluvilo německy, česky se naučil až na gymnáziu v Havlíčkově Brodě (tehdy Německý Brod) V letech 1767–1769 studoval u jezuitů v Klatovech. roku 1773 byl zrušen celý jezuitský řád v českých zemích a Josef Dobrovský se rozhodl dokončit studium teologie v Praze. V roce 1787 jej v Hradci Králové biskup Jan Leopod Hay vysvětil na kněze

6 Ausführliches Lehrge­bäude der böhmischen Sprache ( Zevrubná mluvnice českého jazyka, 1809) Německo-český slovník (1802 - 1821) latinsky psaný spis Institutiones linguae Slavicae dialecti veteris (1822, mluvnice staroslověnštiny, kterou mylně pokládal za praslovanštinu, tj. za společný jazyk starých Slovanů, za tzv. prajazyk)

7 důležité pro slavistiku byly sborníky Slavin (1806 - 1807) a Slovanka (1814 - 1815) spisem Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur ( Dějiny českého jazyka a literatury, 1792 ) založil Dobrovský naši literární historii v druhém vydání (s pozměněným titulem...und älteren... 1818) dovedl látku jen do r. 1526 jeho periodizace jazyka a literatury platí v podstatě dodnes za vrchol našeho literárního vývoje pokládá dobu Veleslavínovu

8 Dobrovského zásada vždy jít k pramenům (ad fontes) nedůvěřoval soudům převzatým z druhé ruky - kriticismus Význam J. Dobrovského: o zakladatelem nové spisovné jazykové normy o zakladatelem nového literárního dějepisu o zakladatelem slavistiky

9 shromažďoval okolo sebe soukromé zájemce o jazyk a literaturu a dal jim vědecké základy - Václav Hanka a František Palacký působil i na novočeské básnictví, jak dokazuje jeho zájem o prozódii vypracoval pravidla přízvučné prozódie, která se stala základem českého verše 19. století jeho prozodické požadavky realizovala družina Puchmajerova, která se tím výrazně odlišila od barokního básnictví, pěstujícího buď verš sylabický, nebo časomíru

10 Prozódie nauka o výstavbě verše z hlediska zvukové stránky jazyka, tj. rytmu a metra. Rozeznává se prozódie: o časoměrná (řazení slov do rytmických řad podle délky slabik) o sylabická (založená na počtu slabik), tónická (přízvučná) o sylabotónická o volného verše

11 Opakování

12 Poznejte osobu na obrázku, co o této osobě víte? Josef Dobrovský kněz, jezuita, český filolog, historik a zakladatel slavistiky v českých zemích. Je považován za vzor kriticky důsledného, racionálního osvícenského vědce. nepsal česky a nevěřil v budoucnost českého jazyka

13 Co znamená „ Ausführliches Lehrge­bäude der böhmischen Sprache“? Zevrubná mluvnice českého jazyka, 1809 Jmenujte další díla J. Dobrovského: o Německo-český slovník (1802 - 1821) o mluvnice staroslověnštiny o Sborníky Slavin a Slovanka o Dějiny českého jazyka a literatury, 1792

14 Co je to prozódie? o nauka o výstavbě verše z hlediska zvukové stránky jazyka, tj. rytmu a metra Jmenujte druhy prozódie: o Časoměrná o Sylabická o Sylabotónická o Prozódie volného verše V jakých jazycích psal J. Dobrovský svá vědecká díla? o V němčině a latině

15 Jaká byla vědecká zásada J. Dobrovského? Uveďte její latinský název. o vždy jít k pramenům o ad fontes Jsou tyto výroky pravdivé? Roku 1773 byl zrušen jezuitský řád. V jeho rodině se mluvilo česky. Nedůvěřoval soudům převzatým z druhé ruky. ANO NE

16 Použité zdroje Obrázek: o Josef Dobrovský. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. 1. vyd. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2011-2013, 9.2.2013 [cit. 2013-03- 20]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Dobrovskýhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Dobrovský

17 KONEC Navazující prezentace: VY_32_INOVACE_ ČjL.2.06 - Národní obrození - 1.fáze - osobnosti_2 - Dobner, Pelcl Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google