Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Literární teorie II III/2-CJ1/3.18/Šv. OBSAH 1. Opakování – pojem poetika 2. Jazykový plán uměleckého díla a jeho struktura 3. Zvuková stránka jazyka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Literární teorie II III/2-CJ1/3.18/Šv. OBSAH 1. Opakování – pojem poetika 2. Jazykový plán uměleckého díla a jeho struktura 3. Zvuková stránka jazyka."— Transkript prezentace:

1 Literární teorie II III/2-CJ1/3.18/Šv

2 OBSAH 1. Opakování – pojem poetika 2. Jazykový plán uměleckého díla a jeho struktura 3. Zvuková stránka jazyka 4. Rým 4.1. Rýmová schémata 4.2. Úkoly pro práci v hodině 5. Rytmus 5.1. Úkoly pro práci v hodině 6. Použitá literatura a zdroje

3 1. Opakování – pojem poetika = jedna z disciplín literární teorie, která se zabývá strukturou literárního díla Každé umělecké dílo má určitý OBSAH a FORMU. Můžeme ho zkoumat ze 3 hledisek (plánů):  tematického  kompozičního  jazykového Pozn.: O tematickém a kompozičním plánu bylo pojednáno v DUM III/2-CJ1/1.17/Šv.

4 2. Jazykový plán uměleckého díla a jeho struktura Tento plán uměleckého díla se ještě blíže rozdělíme na následující kapitoly a podkapitoly:  slovník umělecké literatury  Přímá pojmenování  Nepřímá (obrazná) pojmenování  syntaktické zobrazovací prostředky  zvuková stránka uměleckého díla Slovník uměleckého díla a syntaktické zobrazovací prostředky jsou hlavní tematickou náplní DUM III/2-CJ1/1.20/Šv (Literární teorie I).

5 3. Zvuková stránka jazyka Umělecké dílo = určitý jazykový projev, jehož uspořádání zvuků není nahodilé: Obsahuje např. hlásky různé jakosti, o různé síle (přízvučné a nepřízvučné slabiky), o různé délce a výšce. Zvuková stránka jazyka nabývá významu zejména v poezii. 1.Zopakujte si ústně, co je to próza a poezie. 2.Máte rádi poezii? Kdo je vaším oblíbeným básníkem? 3.Dovedli byste zarecitovat nějakou báseň?

6 Čeho si budeme v uměleckém díle všímat, budeme-li zkoumat zvukovou stránku jazyka: 1) Eufonie (libozvučnost) – uspořádané zvuky se příjemně poslouchají i dobře vyslovují: Svou violu jsem naladil co možno nejhlouběji (K. Hlaváček) 2) Kakofonie (nelibozvučnost) – seskupení hlásek v daném jazyce je považováno za nelibozvučné Krmí krví krky horských kondorů (V. Nezval) 3) Aliterace – opakování stejné hlásky nebo skupiny hlásek na začátku dvou nebo více sousedních slov nebo slovních skupin Potkal potkan potkana (J. Suchý)

7 4) Paronomázie – opakování stejných hlásek ve slovech stejného základu Jak zvoní zvonek zvoníku? (V. Nezval) 5) Zvukosled – vzniká opakováním hlásek ve verši V úvalech loňské listí tlí (K. Toman) 6) Onomatopoie (zvukomalba) - slovo vzniklé na základě napodobení zvuku Na topole podle skal zelený mužík zatleskal (K. J. Erben) 7) Rým- podrobněji v následující kapitole 8) Rytmus – podrobněji v následující kapitole

8 4. Rým = zvuková shoda na konci verše (event. jeho částech), v próze na koncích syntaktických úseků Rozlišujeme:  koncový rým(konec verše): Od souvratě ku souvrati, jak vás dnes to slunko zlatí! (J.V. Sládek)  vnitřní rým (uprostřed verše): Ach, již při vzpomínce blednu! Myslím, že to bylo v lednu, (E.A. Poe)

9  mužský rým - poslední slabika verše připadá na těžkou (přízvučnou) dobu stopy = teze  ženský rým - poslední slabika verše připadá na lehkou (nepřízvučnou) dobu stopy = arze Čas oponou trhnul - a změněn svět. = teze (mužský rým) Kam, kam padlo lidstvo staré? = arze (ženský rým) Ej, kamkoli tázavý letěl hled, = teze (mužský rým) vše nové, tak mladě jaré. = arze (ženský rým) (J. Neruda) Střídání mužských a ženských rýmů v básni zpestřuje rytmus.

10 4.1. Rýmová schémata 1) Sdružený rým Velké, širé, rodné lány,a jak jste krásny na vše strany,a od souvratě ku souvratib jak vás dnes to slunko zlatí!b (J.V. Sládek) 2) Střídavý rým Co mělo přijít, stalo se jen zpola.a Létat mne ve snu ptáci učili –b padat už ne: hle, Ikarova škola.a Banální výhry. Krásné omyly.b (J. Žáček)

11 3) Obkročný rým Nic, tato pěna, cudný rým,a jen, abych vytkl hlavní body,b tak mizí střemhlav na dně vodyb houf sirén, jenž si ztropil šprým.a (S. Mallarmé – V. Nezval) 4) Přerývaný rým Hajej, dadej, můj synáčkua s zelenými vlásky!b Nevdala se tvá matičkac ve příbytek lásky.b (K.J. Erben)

12 4.2. Úkoly pro práci v hodině Určete a zakreslete rýmová schémata: 1. Sviť měsíčku, polehoučku skrz ten hustý mrak, jakpak se ti Brixen líbí?- neškareď se tak. (K. H. Borovský) 2. neb můj též krásný věk, dětinství mého věk daleko odnesl divoký času vztek. Dalekoť jeho sen, umrlý jako stín, obraz co bílých měst u vody stopen klín, (K.H. Mácha)

13 3. Co z nás Slávů bude o sto roků? Cože bude z celé Evropy? Slávský živel, na vzor potopy, rozšíří svých všudy meze kroků; (J. Kollár) 4. Hrál kdosi na hoboj, a hrál již kolik dní, hrál vždycky na večer touž píseň mollovou a ani nerozžal si oheň pobřežní, neb všecky ohně prý tu zhasnou, uplovou. (K. Hlaváček)

14 5. Rytmus = pravidelné opakování určitých zvukových schémat Např. Přízvučné a nepřízvučné slabiky: trochej (- U) Nepřízvučné a přízvučné slabiky: jamb (U-) Dvou přízvučných a nepřízvučné slabiky: daktyl (- UU) Graficky značíme: Slabika přízvučná: -, slabika nepřízvučná: U Opakující se jednotka = stopa Rozlišujeme tady stopu trochejskou (–U), jambickou (U-) a daktylskou (- U U).

15 Příklady stop: J.V. Sládek: Velké, širé, rodné lány4 stopý trochej / - U/ - U/ - U/ - U/ J. Vrchlický: Za trochu lásky šel bych světa kraj 5 stopý jamb /U - / U -/ U - / U - / U -/ J. Neruda: Koho bych miloval širém tom na světě4 stopý daktyl / - U U/ - U U/ - U U / - U U/

16 5.1. Úkoly pro práci v hodině Určete a zakreslete rytmus těchto veršů: 1) pracuj s chutí usilovnou 2) a vím to já 3) tebe bych, národe 4) Byl pozdní večer – první máj 5) Okolo hřbitova cesta úvozová; šla tudy, plakala mladá, hezká vdova.

17 6. Použitá literatura a zdroje Literatura I, Výklad, Scientia, Praha 2003 Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, O. K. Soft, Vladimír Prokop Literatura v kostce pro střední školy, Fragment, Marie Sochrová Literatura pro 1. ročník středních škol, Didaktis

18 http://www.databazeknih.cz/knihy/slovnik-literarni-teorie-78736 http://www.mistnikultura.cz/files/images/slovValN__re____.gif http://www.martinus.sk/data/tovar/_m/34/m34745.jpg http://www.kacur.cz/data/USR_001_OBRAZKY/7534.jpg http://www.muzeumbn.cz/user_data/zpravodajstvi/obrazky/Image/rejstrik/cel akovsky_frantisek_ladislav.jpg http://www.antikvariat-sova.sk/knihy/e7157-small.jpg http://www.coramdeo.ro/dor-de-poezie http://reporti.net/kultura/piratske-radio-poezie-bude-v-praze-vysilat-machu http://leccos.com/index.php/clanky/havlicek-borovsky-karel http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/karel-jaromir-erben-200-vyroci- narozeni http://www.cesky-jazyk.cz/zivotopisy/frantisek-ladislav-celakovsky.html http://knihovnaksenov.webk.cz/pages/vyroci.html http://www.volny.cz/yettinka/indian.html http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%BDm

19 http://www.literaturaspse.ic.cz/08-3faze.html http://www.oskole.sk/?id_cat=4&clanok=9872 http://www.muzikus.cz/pro-muzikanty-clanky/Po-stopach-rytmu- a-metra~29~duben~2003/ http://www.reklamnifotky.cz/fotka/3d-question-mark-question- pixmac-icon-47672553/000047672553


Stáhnout ppt "Literární teorie II III/2-CJ1/3.18/Šv. OBSAH 1. Opakování – pojem poetika 2. Jazykový plán uměleckého díla a jeho struktura 3. Zvuková stránka jazyka."

Podobné prezentace


Reklamy Google