Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K modelování realizace výstavby na počítači Doc. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. CONTEC Kralupy n. Vlt. Česká republika Fakulta stavební.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K modelování realizace výstavby na počítači Doc. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. CONTEC Kralupy n. Vlt. Česká republika Fakulta stavební."— Transkript prezentace:

1

2

3 K modelování realizace výstavby na počítači Doc. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. CONTEC Kralupy n. Vlt. Česká republika Fakulta stavební ČVUT v Praze

4 O čem bude řeč? l modelování výroby staveb pomocí stavebně technol. síťového grafu l tvorba nabídek a řídících dokumentů staveb s bilancí zdrojů l kontrolní a zkušební plány s evidencí zkoušek l operativní evidence s aktualizací modelu l praktické zkušenosti  „O peníze jde vždy až v 1. řadě.“ (Prof. V. Klaus)  Řádná příprava a řízení výroby staveb přináší významné úspory nákladů dodavateli i financí investorovi. $ ?!!

5 Otázky při plánování investice nebo stavby  cena a náklady stavby  termín dokončení  žádaná životnost  kvalitativní úroveň  disponibilní zdroje v čase “Potřebuji počítačový model realizace stavby!!!”

6 Současné obvyklé řešení  rozpočet, někdy výrobní kalkulace  harmonogram (Excel nebo ručně)  síťový graf (MS Project, Primavera, Time-line a jiné systémy se zastaralou metodou síťové analýzy, doby činností odhadovány, pracnost zpracování)  zpracování bez řádné stavebně-technologické analýzy a syntézy

7 Model - stavebně technologický projekt  technologický normál, finanční plán  stavebně technologický síťový graf  harmonogram  časoprostorový graf  grafy potřeby zdrojů v čase  kontrolní a zkušební plán Všechny dokumenty jsou vytvářeny najednou a současně.

8 CONTEC - expertní systém pro plánování a řízení realizace staveb l vlastního procesu výstavby l procesu údržby v pravidelných časových intervalech l rekonstrukce staveb l demolice Modelování: Hlavní hledisko - optimalizace procesu realizace stavby

9 Pracovní oblasti systému

10 Hlavní podmínky modelování l záměry investora –co se má stavět, rekonstruovat l typové síťové grafy –předem připravené počítačové modely stavění neb rekonstrukce objektů včetně technologického postupu a vazeb (JSOU NAFUKOVACÍ) l databáze údajů o stavebních procesech l databáze kontrol kvality l software pro modelování

11 Modifikace typových SG f = (M / C) * 100 [%] Součinitel pracovní fronty

12 Věta databáze činností

13 Věta databáze kontrol

14 Postup modelování na počítači l Určení typového síťového grafu (TSG) l Modifikace TSG dle velikosti a prostorové struktury objektu l Počítačová simulace procesu výstavby - prvotní model l Upřesnění modelu dle výkazu výměr, rozpočtů, výrobních kalkulací, termínu ukončení ap. l Nový výpočet modelu, tvorba kontrolního a zkušebního plánu l Pravidelná aktualizace dle postupu výstavby

15 Příklad modelu postupu výstavby Hala betonová m 3 o. p. • 1500 m pilot • nosná konstrukce - mont. železobeton • začátek • lhůta výstavby - 1 rok • směnový časový fond - 8 hod/směnu • časová jednotka - 1 týden

16 Úvodní údaje o projektu

17 Přehled procesů

18 Věta stavebního procesu

19 Síťový graf (část)

20 Technologický normál

21 Časový graf s hlavními vazbami

22 Grafy potřeby zdrojů

23 Princip agregace

24 Typy agregace l procesy technologických etap l procesy stupně rozestavěnost l procesy objektové l procesy skupin stavebních dílů a řemeslných oborů l procesy prací jednotlivých dodavatelů l procesy dle návrhu uživatele

25 Časoprostorový graf

26 Kontrolní a zkušební plán Seznam kontrol v technol. sledu Listování kontrolami

27 Věta kontroly kvality Evidence zkoušek

28 Harmonogram kontrol a provedených zkoušek

29 Oper. evidence - jak se dělá dosud l náklady z podnikového účetnictví jdou měsíčně na stavbu l fakturace dle rozpočtových položek VK, tj. dle plánovaných, nikoli skutečných nákladů l neznalost skutečného zisku v průběhu výstavby l pracnost zpracování “Krucifix, s tím se musí něco udělat!!!”

30 Řešení dle stavebně technologického projektu l oper. evidence dle položek SG, s aut. návrhem podle plánu l aut. aktualizace SG l kontrolní dokumenty stavby l návaznost na účetnictví - finanční deník l rozkontace došlých faktur do činností SG s automatickým návrhem rozpisu l okamžité zjištění ziskovosti l výpočet ceníku dle skutečných nákladů To je projektový controlling - tak to dělá CONTEC!

31 Kontrolní dokumenty stavby l soupis provedených prací l zjišťovací protokol l přehled a porovnání plánu a skutečnosti dle všech nákladů l podklady pro vytýkací řízení l grafy a tabulky cash flow (bilance cen, nákladů a zisku v čase, s evidencí skutečnosti)

32 Sídliště Zbraslav Královna

33 Areál Ungelt Praha

34 Toskánský palác v Praze

35 Obecní dům Praha

36 Promstrojbanka St. Petěrburk Výstup v ruském jazyce pod českými Windows

37 Sazka aréna Vypracován POV pro dokumentaci pro stavební povolení

38 Užití systému CONTEC •Určen pro počítače IBM PC se systémem Windows 95/98/NT/2000/XP •Používán ve více než 350 firmách •Nabídky, řízení výstavby a rekonstrukce •Státní knihovna Liberec •Masarykova nemocnice Ústí n. L. •Sanace skládky Chabařovice •Regenerace areálu Škoda Plzeň •Linka pražského metra C Ládví - Letňany

39 Výhody proti konkurenci •Model ve stavebně technologickém pojetí •Netradiční metoda stavebně technologického SG •Co dělají jiní týden, my máme za 2 hodiny •Možnost ladění a aktualizace SG s výpočtem pracovních sil dle daného termínu •Okamžitá tvorba kontrolních a zkušebních plánů •Nové pojetí operativní evidence - controling •Návaznost na systémy VK, CAD, účetnictví •Možnost poloautomatického překladu

40 Získání více informací l CONTEC Kralupy n. Vlt., tel./fax l l Stavební fakulty všech technických vysokých škol v ČR a SR l Hlavní uživatelé: Metrostav Praha, SKANSKA, Subterra Praha, Unistav Brno, Energie Kladno, AHI group Praha, ICKM, Atyp Prešov atd.

41 Děkuji za pozornost.

42


Stáhnout ppt "K modelování realizace výstavby na počítači Doc. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. CONTEC Kralupy n. Vlt. Česká republika Fakulta stavební."

Podobné prezentace


Reklamy Google