Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Problém kázně v edukačním procesu versus autorita učitele/učitelky Školení pedagogických pracovníků Sloup v Čechách 4.-5. září 2009 Milan Kubát

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Problém kázně v edukačním procesu versus autorita učitele/učitelky Školení pedagogických pracovníků Sloup v Čechách 4.-5. září 2009 Milan Kubát"— Transkript prezentace:

1 1 Problém kázně v edukačním procesu versus autorita učitele/učitelky Školení pedagogických pracovníků Sloup v Čechách 4.-5. září 2009 Milan Kubát kubatm@skolalipa.cz

2 2 kubatm@skolalipa.cz Děkuji za pozornost 

3 3 „Škola bez kázně je jako mlýn bez vody“ J.A.K. KÁZEŇ: představuje řád (pořádek), který je nezbytný pro to, aby se žáci mohli efektivně učit (J.Průcha a kol.: Pedagogický slovník) Vědomé přesné plnění zadané sociální role, stanovených úkolů, určených činností spojené s respektováním AUTORITY (Hnutí tzv. NOVÉ ANTIAUTORATIVNÍ VÝCHOVY): Nepřijatelný prostředek ničící spontaneitu, tvořivost a individualitu žáka

4 4 NEJČASTĚJŠÍ PROJEVY NEVHODNÉHO CHOVÁNÍ: Přílišné mluvení, povídání bez vyvolání, vykřikování Hlučnost verbální i neverbální Nevěnování pozornosti učiteli, válení se na lavici, usínání Neplnění zadaných úkolů Bezdůvodné opouštění svého místa Pozdní příchody do hodiny Opakované žádosti o uvolňování na toaletu Konzumace potravin a pití při vyučování Vulgarity verbální a nonverbální

5 5 Problém kázně REAKCE NA NEKÁZEŇ Reagujte – podívejte se na žáka Hleďte mu chvíli do očí Jděte k němu, nespouštějte ho z očí Zůstaňte v blízkosti žáka Projevujte nonverbálně svoji nelibost Zarazte se v řeči a dívejte se na žáka,dokud si toho nevšimne Jmenujte žáka bez dalšího vysvětlení Položte žákovi otázku týkající se probírané látky

6 6 Problém kázně REAKCE NA NEKÁZEŇ • Položte žákovi otázku týkající se probírané látky nebo vhodnosti jeho chování • Promluvte s žákem po hodině (bez diváků) • Pohrozte žákovi přesazením; přesaďte ho • Pohrozte žákovi, že jeho chování ohlásíte TU,ŘŠ… • Věcně zapište podstatu nevhodného chování na papír a žáka nechte provést písemné vyjádření • Ohlaste nevhodné chování • Požádejte o pomoc zkušenější kolegy (Žádost o radu není v žádném případě projevem selhání) • Využívejte institutu GD (gentlemantské dohody)

7 7 Problém kázně PREVENCE HRUBÉ NEKÁZNĚ • Přiměřené zaměstnání všech žáků – nečinnost = zdroj nekázně • Určení jasných pravidel komunikace, pro mne přijatelného jednání a chování • Stanovit pouze tolik pravidel kolik jich mohu důsledně kontrolovat • Nedělat že neslyším vulgarity - reagovat • Využívat „veřejného“ mínění třídy – na otázku reagovat otázkou • Využívat pravidla TOP: Tělesná blízkost, Oční (vizuální) kontakt, Pokládání otázek • Chválit, chválit, chválit (pozor na kázání celé třídě) • Protivná důslednost + humor, nadhled a vtip

8 8 Problém kázně ve výchově a autority učitele/učitelky PŘÍČINY NEVHODNÉHO CHOVÁNÍ Pro nevhodné chování mají žáci vždy nějaký důvod, ale dobrý učitel by měl žákům zajistit podmínky pro vhodné chování. 1)nuda 2)dlouhotrvající duševní námaha 2) dlouhotrvající duševní námaha 3)neschopnost splnit zadaný úkol 3) neschopnost splnit zadaný úkol 4) malá sebedůvěra žáka – učitel musí udržet zájem žáků, prováděná činnost nesmí trvat příliš dlouho, nesmí být příliš snadná, nepřiměřená, musí být podnětná – je obtížná a nepříjemná vzhledem ke školní práci – strach před dalším selháním

9 9 Problém kázně ve výchově a autority učitele/učitelky PŘÍČINY NEVHODNÉHO CHOVÁNÍ 5) problémy v emoční oblasti – jejich příčinou může být šikana nebo zanedbávání rodiči 6) špatné postoje – dobré výkony nemusejí pro některé žáky znamenat pozitivní hodnotu znamenat pozitivní hodnotu 7) nepřítomnost negativních důsledků – učitel musí na nevhodné chování žáka adekvátně reagovat, nesmí ho nechat chování žáka adekvátně reagovat, nesmí ho nechat bez povšimnutí

10 10 AUTORITA Definice autority dle pedagogického slovníku „Autorita je legitimní moc, uplatňovaná v souladu s hodnotami těch, kdo jsou ovládáni, jim přijatelnou formou, která si získala jejich souhlas V pojetí autority neexistuje shoda, je to pojem velice komplikovaný a lidé ji podporují nebo oslabují podle svých potřeb. Jde vlastně o PROCES NEUSTÁLÉHO HLEDÁNÍ KOMPROMISU MEZI AUTORITOU, SVOBODOU A VLASTNÍ ODPOVĚDNOSTÍ.

11 11 AUTORITA Formální autorita – míra vlivu plynoucí z postavení, dána silou mocenské pozice, získána automaticky s funkcí Neformální autorita – založena na odborných a lidských kvalitách, souvisí s oblibou….

12 12 AUTORITA Vlastnosti důslednost spravedlnost empatie tolerance humor takt umět přiznat chybu náročnost komunikace

13 13 Problém kázně ve výchově a autority učitele/učitelky AUTORITA

14 14 Co autoritu oslabuje ? nedůslednost nerozhodnost nedodržení slibů nejasná komunikace nespravedlnost nevyrovnanost

15 15 Děkuji za pozornost  kubatm@skolalipa.cz kubatm@skolalipa.cz


Stáhnout ppt "1 Problém kázně v edukačním procesu versus autorita učitele/učitelky Školení pedagogických pracovníků Sloup v Čechách 4.-5. září 2009 Milan Kubát"

Podobné prezentace


Reklamy Google