Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problém kázně v edukačním procesu versus autorita učitele/učitelky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problém kázně v edukačním procesu versus autorita učitele/učitelky"— Transkript prezentace:

1 Problém kázně v edukačním procesu versus autorita učitele/učitelky
Školení pedagogických pracovníků Sloup v Čechách září 2009 Milan Kubát

2 Děkuji za pozornost Milan Kubát

3 „Škola bez kázně je jako mlýn bez vody“ J.A.K.
představuje řád (pořádek), který je nezbytný pro to, aby se žáci mohli efektivně učit KÁZEŇ: (J.Průcha a kol.: Pedagogický slovník) Vědomé přesné plnění zadané sociální role, stanovených úkolů, určených činností spojené s respektováním AUTORITY (Hnutí tzv. NOVÉ ANTIAUTORATIVNÍ VÝCHOVY): Nepřijatelný prostředek ničící spontaneitu, tvořivost a individualitu žáka

4 NEJČASTĚJŠÍ PROJEVY NEVHODNÉHO CHOVÁNÍ:
Přílišné mluvení, povídání bez vyvolání, vykřikování Hlučnost verbální i neverbální Nevěnování pozornosti učiteli, válení se na lavici, usínání Neplnění zadaných úkolů Bezdůvodné opouštění svého místa Pozdní příchody do hodiny Opakované žádosti o uvolňování na toaletu Konzumace potravin a pití při vyučování Vulgarity verbální a nonverbální

5 Problém kázně REAKCE NA NEKÁZEŇ Reagujte – podívejte se na žáka
Hleďte mu chvíli do očí Jděte k němu, nespouštějte ho z očí Zůstaňte v blízkosti žáka Projevujte nonverbálně svoji nelibost Zarazte se v řeči a dívejte se na žáka,dokud si toho nevšimne Jmenujte žáka bez dalšího vysvětlení Položte žákovi otázku týkající se probírané látky

6 Problém kázně REAKCE NA NEKÁZEŇ
Položte žákovi otázku týkající se probírané látky nebo vhodnosti jeho chování Promluvte s žákem po hodině (bez diváků) Pohrozte žákovi přesazením; přesaďte ho Pohrozte žákovi, že jeho chování ohlásíte TU,ŘŠ… Věcně zapište podstatu nevhodného chování na papír a žáka nechte provést písemné vyjádření Ohlaste nevhodné chování Využívejte institutu GD (gentlemantské dohody) Požádejte o pomoc zkušenější kolegy (Žádost o radu není v žádném případě projevem selhání)

7 Problém kázně PREVENCE HRUBÉ NEKÁZNĚ
Přiměřené zaměstnání všech žáků – nečinnost = zdroj nekázně Určení jasných pravidel komunikace, pro mne přijatelného jednání a chování Stanovit pouze tolik pravidel kolik jich mohu důsledně kontrolovat Nedělat že neslyším vulgarity - reagovat Využívat „veřejného“ mínění třídy – na otázku reagovat otázkou Využívat pravidla TOP: Tělesná blízkost, Oční (vizuální) kontakt, Pokládání otázek Chválit, chválit, chválit (pozor na kázání celé třídě) Protivná důslednost + humor, nadhled a vtip

8 Problém kázně ve výchově a autority učitele/učitelky
PŘÍČINY NEVHODNÉHO CHOVÁNÍ Pro nevhodné chování mají žáci vždy nějaký důvod, ale dobrý učitel by měl žákům zajistit podmínky pro vhodné chování. nuda – učitel musí udržet zájem žáků, prováděná činnost nesmí trvat příliš dlouho, nesmí být příliš snadná, nepřiměřená, musí být podnětná 2) dlouhotrvající duševní námaha – je obtížná a nepříjemná 3) neschopnost splnit zadaný úkol 4) malá sebedůvěra žáka vzhledem ke školní práci – strach před dalším selháním

9 Problém kázně ve výchově a autority učitele/učitelky
PŘÍČINY NEVHODNÉHO CHOVÁNÍ 5) problémy v emoční oblasti – jejich příčinou může být šikana nebo zanedbávání rodiči 6) špatné postoje – dobré výkony nemusejí pro některé žáky znamenat pozitivní hodnotu 7) nepřítomnost negativních důsledků – učitel musí na nevhodné chování žáka adekvátně reagovat, nesmí ho nechat bez povšimnutí

10 AUTORITA Definice autority dle pedagogického slovníku „Autorita je legitimní moc, uplatňovaná v souladu s hodnotami těch, kdo jsou ovládáni, jim přijatelnou formou, která si získala jejich souhlas V pojetí autority neexistuje shoda, je to pojem velice komplikovaný a lidé ji podporují nebo oslabují podle svých potřeb. Jde vlastně o PROCES NEUSTÁLÉHO HLEDÁNÍ KOMPROMISU MEZI AUTORITOU, SVOBODOU A VLASTNÍ ODPOVĚDNOSTÍ.

11 AUTORITA Formální autorita Neformální autorita
– míra vlivu plynoucí z postavení, dána silou mocenské pozice, získána automaticky s funkcí Neformální autorita – založena na odborných a lidských kvalitách, souvisí s oblibou….

12 Vlastnosti AUTORITA důslednost humor spravedlnost takt empatie
tolerance náročnost umět přiznat chybu komunikace

13 Problém kázně ve výchově a autority učitele/učitelky
AUTORITA

14 Co autoritu oslabuje ? AUTORITA nedůslednost nespravedlnost nejasná
komunikace nedodržení slibů nevyrovnanost nerozhodnost

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Problém kázně v edukačním procesu versus autorita učitele/učitelky"

Podobné prezentace


Reklamy Google