Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pěší doprava v územním plánu Prahy – očekávání a naděje Michaela Valentová Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., 120 00 Praha 2, Kateřinská 26 www.ekopolitika.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pěší doprava v územním plánu Prahy – očekávání a naděje Michaela Valentová Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., 120 00 Praha 2, Kateřinská 26 www.ekopolitika.cz."— Transkript prezentace:

1 Pěší doprava v územním plánu Prahy – očekávání a naděje Michaela Valentová Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., 120 00 Praha 2, Kateřinská 26 www.ekopolitika.cz

2 Ústav pro ekopolitiku Projekty a výzkum v oblasti živ.prostředí a udržitelného rozvoje, indikátory udržitelného rozvoje, témata udržitelné dopravy (car-sharing, pěší, dopravní zklidňování), MA 21, suburbanizace, brownfield – VaV nepřírodní biotopy, revitalizace Pražské matky Bezpečné cesty do škol, ochrana ovzduší

3 Chůze - základní způsob dopravy •Nejšetrnější vůči ŽP •Zdravá, nenáročná na prostor •Nenáročná na infrastrukturu •Ale: pomalá •(pěší 4 km/h, tram. 15 km/h, auto ve městě 15 km/h, metro 32 km/h.), malý dosah •25 % cest v Praze jen pěšky, konečně zahrnuta do v dělbě přepravní práce

4 Veřejný prostor

5 Malostranské náměstí

6

7 Snaha regulovat…

8

9 Kritika OS při zpracování konceptu a návrhu ÚP schváleného 1999 a při následujících vlnách změn •Návrhy zpracovat generel pěší dopravy (Odmítnuto – mimo podrobnost ÚP) •Snížit nabídku rozvojových ploch •Omezit suburbanizaci a vylidňování centra •Změny ÚP jen podložené vyhodnocením dopadů (např. 1. vlna změn: cca 30 ha ze zeleně, ca 0,7 ha do zeleně)

10 Hodnoty města by neměly určovat jen zájmy automobilistů

11 Současný stav? Negativa: •Rozvoj se soustřeďuje na automobil, případně na veřejnou dopravu - prostě „co jezdí“ •Chybí: systém i systémové myšlení, obhájce zájmů pěších, rozhodnutí ve prospěch chodců •Investice do velkých dopravních staveb – ignorování dopravní indukce •Omezování MHD

12

13 Kdo vytváří město a pro koho?

14 Pro chodce je nepříjemné •nucená změna úrovně - •„nahoru dolů“ •dlouhé zacházky x cíl na dohled •rychlost vozidel •hluk, zápach

15 Současný stav? Pozitiva: •Město má dobré Zásady dopravní politiky •Výbor dopravy ZHMP doporučil zpracovat Generel pěší dopravy (územní studie) a vytvořit pracovní skupinu pěší •Zásady pěší dopravy čekají na schválení Rady města •Problematiku pěších zpracovává ÚRM (obeslal MČ, zájem) http://www.urm.cz/sfSimpleCMS/show/slug/generel_pesi_dopravy •Začaly působit OS podporující bezbariérovou dopravu a bezpečnost

16

17 Generel pěší dopravy v Plzni Zastavěné území Dopravní funkce •Základní síť pěších tras •Sledované bezbariérové trasy •Významná pěší propojení Společenská funkce •Významné městské třídy •Významné městské prostory Krajinné zázemí města Rekreačně sportovní funkce •Greenways •Příměstský pěší okruh •Radiální pěší trasy •Doplňková síť extravilánových pěších tras http://ukr.plzen.eu/dokumenty_ Doprava_pesi_cz.php

18 Co je třeba v ÚP Prahy pro pěší udělat dál ?  Podporovat polycentrický rozvoj města.  Polyfunkční využití území, rekreační zázemí v dostupné vzdálenosti.  Regulovat zdrojová/cílová místa dopravy.  Zmapovat bariéry, zajistit propojení sídelních struktur.  Překonání bariér (liniové stavby, vodní toky, velké areály) je součástí celoměstského řešení.  Kvalitní napojení pěších cest na MHD.  Na úrovní městských částí: Podpora společenské funkce (významné městské třídy, město prostupné pro pěší).  Doplnění infrastruktury propěší.  Využití zelených koridorů a vodních toků i pro pěší.

19 Proč a jak patří chůze jako jedna z vrstev do ÚP?  Přínos pro město (šetrná z hlediska spotřeby energie, znečištění ovzduší, hluku, zábor plochy, umožňuje využití veřejného prostoru i pro jiné funkce, bezpečná, indikátor kvality prostředí).  Uznání přínosů chůze znamená dát přednost chůzi před jinými způsoby dopravy (v ÚP, investičně), podpora musí být systémová a celoměstská.  V praxi: Omezovat fyzické, psychické, sociální i institucionální bariéry pro chůzi.  O pěší dostupnosti, možnostech a kvalitě pěší dopravy se rozhoduje již při ÚP – cíle a zdroje, polyfunkční využití území, nezbytné doplnění infrastruktury.

20

21 Děkuji Vám za pozornost. Michaela.Valentova@ekopolitika.cz Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., 120 00 Praha 2, Kateřinská 26 www.ekopolitika.cz


Stáhnout ppt "Pěší doprava v územním plánu Prahy – očekávání a naděje Michaela Valentová Ústav pro ekopolitiku, o.p.s., 120 00 Praha 2, Kateřinská 26 www.ekopolitika.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google