Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOBILITA V AKTUALIZACI STRATEGICKÉHO PLÁNU Marek Zděradička SEMINÁŘ PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY - Aktuální přístupy k dopravnímu plánování PRAHA, KCP 26.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOBILITA V AKTUALIZACI STRATEGICKÉHO PLÁNU Marek Zděradička SEMINÁŘ PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY - Aktuální přístupy k dopravnímu plánování PRAHA, KCP 26."— Transkript prezentace:

1 MOBILITA V AKTUALIZACI STRATEGICKÉHO PLÁNU Marek Zděradička SEMINÁŘ PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY - Aktuální přístupy k dopravnímu plánování PRAHA, KCP 26. 6. 2014

2 STRATEGICKÉ CÍLE: Otevřené a soudržné město LIDÉ Živé město KREATIVITA Prosperující město PROSPERITA Fyzicky prostupné, dostupné a propojené město MOBILITA Funkční a esteticky kvalitní prostředí ve městě PROSTŘEDÍ Chytře a transparentně spravované město SYSTÉM AKTUALIZACE STRATEGIE MĚSTA Poslední aktualizace z roku 2008 – potřeba reagovat na nové skutečnosti a vývoj

3 Zátěž rozpočtu města na výdaje na dopravu – zejména únosnost investic v porovnání odhadovaných potřebných prostředků na výstavbu Změna vývoje trendů v dopravě – výkony silniční dopravy kulminují, v centru klesají, zatímco roste poptávka po železniční dopravě, obecný trend rostoucího podílu obyvatel měst bez auta Hledisko kvality života - potřeba čelit desurbanizaci města větší atraktivitou městského prostředí Porovnání s evropskými městy – lídry – ve většině měst hodnocených jako nejlepší místo pro život vítězí ta, která změnila své priority v koncepci a dosáhla pozitivní změny modal splitu od IAD a kvality veřejného prostoru – prostoru pro sociální aktivity Potřeba změnit dopravní plánování – chybí integrovaný přístup, sjednocující dokument, zohledňující aspekt jednak členění města a jednak reflektující silné aglomerační vztahy VÝCHODISKA

4 Cíl: Udržitelná mobilita založená na vyváženém poměru jednotlivých způsobů dopravy, dobrá dostupnost Prahy v regionálním, národním, celoevropském měřítku, kvalitní propojenost a prostupnost veřejného prostoru, přírodních a krajinných prvků Prostředek: nový přístup k řešení a plánování dopravy - mobility Posuzování rozvoje a řešení z těchto pohledů: Kritérium udržitelnosti a proveditelnosti - finančním možnosti města jako investora (investice a provozní náklady) v čase Kritérium kvality prostoru zlepšování podmínek pro pohyb městem a tudíž i kvality života v něm Kritérium přínosu k životnímu prostředí - kvalita života a priority investic CÍLE A KRITÉRIA

5 Národní (meziregionální) a evropské vazby ČR Evropa svět Doprava v metropolitním regionu Doprava v prostoru města HIERARCHICKÝ PŘÍSTUP PRO DEFINOVÁNÍ POLITIK metropolitní aglomerace město

6 4. STRATEGICKÝ CÍL: MOBILITA NAVRŽENÉ POLITIKY 4.1Integrace do evropských dopravních sítí 4.2Metropolitní veřejná doprava 4.3Propojování přírodních a krajinných prvků 4.4Doprava v prostoru města

7 Cíl: o Zlepšit dopravní spojení Prahy v národním, celoevropském i světovém měřítku Příklady opatření: Rozvoj Letiště Václava Havla a jeho spojení železniční dopravou s centrem města Zvýšení kapacity a rychlosti železničních koridorů a příprava rychlých žel. spojení Napojení na dálniční a silniční síť - s prioritou Pražského okruhu Vytváření podmínek pro kombinovanou a nákladní železniční dopravu Rozvoj dálkových cyklistických traS Politika 4.1: Integrace do evropských dopravních sítí 4. STRATEGICKÝ CÍL: MOBILITA

8 Cíl: o Posílit atraktivitu a význam veřejné dopravy vůči individuální automobilové dopravě Příklady opatření: Rozvoj infrastruktury kolejové dopravy Rozvoj systémů P+R, K+R a B+R Preference tramvají a autobusů v uličním provozu Zlepšování přestupních vazeb ve veřejné dopravě Informovanosti cestujících v reálném čase Zlepšování přístupu k zastávkám (bezbariérové přístupy) Integrace PID a SID, vytvoření jednotného metropolitního integrovaného systému Politika 4.2: Metropolitní veřejná doprava 4. STRATEGICKÝ CÍL: MOBILITA

9 Cíl: o Propojit město s aglomerací systémem zelených koridorů pro turistiku, volný čas a místní dopravu, propojit plochy vhodné k rekreaci uvnitř města. Dílčí politiky: Propojenost zeleně Prahy se zelení v pražském okolí pro rekreaci a denní život obyvatel. Využít údolí přítoků Vltavy jako propojení zeleně v Praze, s využitím pro turistiku i cesty za prací Politika 4.3:Propojování přír. a krajinných prvků 4. STRATEGICKÝ CÍL: MOBILITA

10 Politika 4.4: Doprava v prostoru města Dílčí politiky: Postupně dosáhnout souladu dopravy s kvalitou veřejného prostoru - opatření pro řešení dopravy v klidu (dořešení zón placeného stání), optimalizace řízení provozu dopravy, projektování vedoucí ke kvalitnímu VP Zlepšit podmínky pro bezmotorovou dopravu a bezbariérovost a zvýšit atraktivity těchto cest. - opatření ke zlepšení podmínek pro chůzi a pro používání jízdních kol, bezbariérová opatření pro bezmotorové uživatele s omezením pohybu či orientace, zvýšení bezpečnosti provozu 4. STRATEGICKÝ CÍL: MOBILITA

11 Politika 4.4: Doprava v prostoru města Dílčí politiky: Přehodnocení dostavby městského komunikačního systému -vyhodnocení dosud uvažovaných záměrů výstavby komunikačního skeletu uvnitř SOKP s ohledem na vývoj výkonů IAD, možnosti rozpočtu a současné trendy Doplnit nová městotvorná dopravní propojení - výstavba nových městotvorných dopravních propojení - ulice, mosty, lávky, cesty, stezky City logistika - zavedení vyššího stupně organizace zásobování města s časoprostorovým usměrňováním toků 4. STRATEGICKÝ CÍL: MOBILITA

12 → Pražské stavební předpisy →Metropolitní plán Aktualizace ZUR + aktualizace Územní plán OTP ÚAP, ÚS (PPR) Strategie a politiky Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky Zásady rozvoje pěší dopravy Koncepce zřizování a provozování zón placeného stání Zásady pro rozvoj dopravní telematiky Praha kolejová Studie obsluhy hl. m. Prahy a jeho okolí hromadnou dopravou osob Novelizace koncepce přestavby ŽUP Potenciál rozvoje systému P+R v Praze Strategie hl. m. Prahy pro oblast logistiky Oborové koncepce Akční plán pro měst. mobilitu Operační programy KONCEPČNÍ DOKUMENTY ÚPD a ÚPP Evropské nástroje Strategie pro veřejný prostor Integrované teritoriální investice Plán zlepšování kvality ovzduší ŽP Mezinárodní konference a projekty SMART CITIES 2013/2014 Strategický plán + Program realizace SP (Zásady dopravní politiky))

13 Děkuji za pozornost. Marek Zděradička Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Kancelář infrastruktury a krajiny zderadicka@ipr.praha.eu


Stáhnout ppt "MOBILITA V AKTUALIZACI STRATEGICKÉHO PLÁNU Marek Zděradička SEMINÁŘ PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY - Aktuální přístupy k dopravnímu plánování PRAHA, KCP 26."

Podobné prezentace


Reklamy Google