Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nákup v prostředí internetových tržnic. e – business, e- procurement, e – sourcing, e– shopping, e – commerce, e - fulfilment Virtuální komunikační prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nákup v prostředí internetových tržnic. e – business, e- procurement, e – sourcing, e– shopping, e – commerce, e - fulfilment Virtuální komunikační prostředí."— Transkript prezentace:

1 Nákup v prostředí internetových tržnic

2 e – business, e- procurement, e – sourcing, e– shopping, e – commerce, e - fulfilment Virtuální komunikační prostředí v němž si kupující vybírají pro ně nejvhodnější nabídku na výrobky a služby z těch, které dodavatelé v tomto prostředí umisťují a následně uskutečňují všechny obchodní operace související s jejich realizací.

3 4 způsoby uskutečnění nákupu v IT prostředí Prostřednictvím www stránek 1 prodejce1 zákazník Přímý kontakt dvou partnerů bez zprostředkovatelů - do nedávné doby převládající způsob obchodu v prostředí internetu Prodejní portály Agregovaná nabídka mnoha prodejců 1 zákazník Pro potřeby nákupních oddělení velkých firem, které tím získávají standardní informace o nabídce dodavatelů, mají přehlednou kontrolu o realizovaných nákupech, které případně uskutečňují decentralizované podřízené jednotky mající povinnost portál využívat pro krytí svých potřeb Nákupní portály 1 prodejce mnoho zákazníků Zejména pro oblast B2C Internetové tržnice Velký počet prodejců Velký počet zákazníků B2B nákup E-hubs

4 Internetové tržnice v oblasti B2B (E-hubs)  snižují náklady na celý proces zásobování, případně vytvářejí podmínky pro růst výnosů partnerů v dodavatelských řetězcích při relativně nízkých vstupních investicích Vliv na nákupní proces:  výrazně rozšiřují výběrové základny dodavatelů pro zákazníky z oblasti výroby a obchodu • umožňují přístup dodavatelů k širokému okruhu potencionálních zákazníků jejich vzájemným propojením,  automatizace všech nutných obchodních a logistických transakcí prostřednictvím integrace toku informací mezi dodavateli výrobků, logistických služeb (3PL partnerů) a zákazníky a

5 Internetové tržnice v oblasti B2B (E-hubs) Příklady efektů OblastEfekt v % Urychlené uzavření obchodu19,4 Získání dlouhodobější spolupráce10,3 Proniknutí na nové trhy22,1 Úspora obstarávacích nákladů8,4 Poznání vlastní konkurenceschopnosti8,0 Úspěch bez nutnosti předchozích kontaktů7,7 Okamžité porovnání s nabídkou konkurence, pružná reakce 19,8 Jiný přínos0,2 Málo využívaná elektronické tržiště, Logistika 9/2002, str.11, Economia Praha ISSN 1211-0957 [1] materiály BCG, SAP •Náklady na jednu objednávku, které se v EU pohybují mezi 30-47 EUR, lze snížit o cca 15 EUR. •Redukce možných chyb při přenosu dat vzhledem k tomu, že údaje o dodavatelích jsou generovány přímo z jejich aktualizované databáze, nedochází k záměnám ve velikost skupinových balení apod. •Výrazná redukce doby na zpracování objednávek z průměrných 10 dnů na několik minut. •Možnost vystavování hromadných objednávek a posílení vyjednávací síly kupujících Dignum F.:E-commerce in production, Integrated Manufacturing Systems 13/5 (2002 )page 283-294

6 Současný stav ve využití elektronického nákupu v ČR Zpracováno podle údajů dostupných na stránkách ČSÚ – 1.čtvrtletí 2005 Velikost podniku (počet pracovníků) - 9 (první sloupec) 10-49 (druhý sloupec) 50-249(třetí sloupec) 250 - (čtvrtý sloupec) (B2C) růst o 50%, ale dosahuje jen 6% na celkovém obratu.

7 Podmínky využití: Realizace změn interních procesů: • integrace •vhodná SW podpora – ERP (Enterprise Resources Planning) - propojení distribuce a výroby s nákupem Dodavatel musí udržovat a aktualizovat nabídkové katalogy Přímá komunikace dodavatel – zákazník prostřednictvím internetu, nebo EDI (Electronic Data Intechange) Ochrana dat Logistická podpora uzavřených obchodních vztahů – nabídka služeb 3PL partnerů: e-fulfilment Okolnosti působící na využití internetových tržnic: Situace na trhu: •Jaký je počet dodavatelů a zákazníků • zda jde o trh otevřený všem partnerům, nebo slouží jen pro uzavřenou skupinu zájemců, •zda jde o dodávky v rámci dlouhodobých smluv nebo jde o jednorázové nákupy. Typ výrobku: •Standardní výrobky nebo výrobky včetně jejich variant – snadný výběr podle katalogů výrobců •Výrobky vyráběné dodavatelem podle individuálních potřeb

8 Klasifikace nákupních situací pro potřeby výstavby internetových tržnic pro výrobní činnost pro ostatní aktivity firmy Významné rozdíly podle odvětví • v nakupovaném zboží • logistických službách Nutná specializace dodavatelů výrobků a služeb VERTIKÁLNÍ DODAVATELÉ Zboží a služby nakupované pestrou paletou zákazníků pro údržbu, obnovu administrativu Dodavatelé se nespecializují, nutná komunikace s nejrůznějšími zákazníky HORIZONTÁLNÍ DODAVATELÉ výrobky

9 Základní principy funkce internetových tržnic (EH) 1. Princip agregace Pro silně fragmentované trhy Katalogové ceny EH umožňuje v jednostupňovém procesu objednat celý požadovaný sortiment Výhodné v případech, kdy náklady na objednávky jsou jinak relativně vysoké Nevhodné pro komoditní zboží Dodavatelé i zákazníci mají v EH teoreticky stejné postavení Další dodavatel zvýhodní zákazníky, další zákazník dodavatele

10 Dopředná agregace

11 Zpětná agregace Reakce antimonopolního úřadu v ČR ???

12 Typy katalogů •Interní katalogy sloužící k uspokojování vnitřních potřeb organizace z vlastních zásob •Katalogy významných dodavatelů v intranetu firmy. Jejich provoz a údržba je záležitostí firmy, jejich obsahovou náplň dodávají do katalogu integrovaní dodavatelé • katalogy provozované a aktualizované jednotlivými dodavateli a přístupné pro firmu prostřednictvím internetu nebo EDI • Katalogy velkého množství dodavatelů provozované externími organizacemi, které zabezpečují jejich provoz, aktualizaci dat a údržbu marketplace

13 Příklad katalogu

14

15 2. Princip volného vyjednávání •Pro komoditní zboží, velké objemy nákupu a prodeje •Prostor o vyjednávání o ceně •Výhodné pro operativní (spotové) nákupy •Virtuální prostředí pro aukce •Anonymita obchodů •Dodavatelé i zákazníci mají v EH stejné postavení •Znalost cenových mechanizmů nezbytná

16 Realizace nákupu v prostředí internetových tržnic Dvě části E sourcing Elektronická podpora výběru dodavatelů E procurement Elektronická podpora realizace dodávek

17 Realizace nákupu v prostředí internetových tržnic E – sourcing – postup: Krok 1: Nákupčí nebo výběrová komise buď •sami vyberou v použité B2B tržnici nebo prodejních portálech potenciální zákazníky nebo • zadají přesně specifikovaný požadavek na nákup na své kontaktní WWW stránce nebo v prostředí B2B tržnice na dokumentu standardního formátu Krok 2: Nákupčí nebo výběrová komise •zhodnotí úplnost požadovaných informací •požádá případně o doplnění údajů o nabízené položce, dokladů o způsobilosti dodavatele a • provede první selekci dodavatelů pro výběrové řízení

18 Realizace nákupu v prostředí internetových tržnic E – sourcing – postup: Krok 3: Nákupčí nebo výběrová komise •Vyzvou vybrané dodavatele k výběrovému řízení. •přesné specifikovat požadavky na informace od účastníků řízení •lze zveřejnit i přesný způsob hodnocení nabídek včetně vah kritérií •rozhodnout o typu aukce •využít možnosti rychlé a trvalé komunikace s dodavateli a možnosti přímého přístupu všech účastníků k informacím Krok 4: Nákupčí nebo výběrová komise •Přímo vybere dodavatele, nebo použije pro výběr standardního výběrového algoritmu Krok 5: Nákupčí nebo výběrová komise •zpřesní podmínky dodávek, balení apod.

19 Realizace nákupu v prostředí internetových tržnic Nákup MRO položek Krok 1: Žadatel buď přímo vybere z dostupného katalogu přes intranet požadovanou položku a na standardním formuláři (objednávce) doplní většinou jen požadované množství – ostatní údaje jsou předtištěny, nebo Pokud jde o výrobek, který nebyl dosud objednáván, předá požadavek elektronickou poštou nákupčímu Krok 2: V rámci intranetu je stanoveno standardní schvalovací řízení podle vlastností nakupované položky (nejčastěji podle ceny), které nelze obejít Krok 3: Po schválení je automaticky generována objednávka (nebo zařazena do agregované objednávky) a přes Internet nebo EDI předána dodavateli, který ji potvrdí – trvalé sledování stavu jejího plnění!

20 Realizace nákupu v prostředí internetových tržnic Nákup přímého materiálu Nákup v prostředí integrovaného propojení dodavatele a zákazníka Plán výroby Plán zásobování Generování objednávek Přenos objednávek Dodavatel ERP dodavateleERP objednávající firmyPřes EDI CRM (Customer Relations Management) prostředí

21 Realizace nákupu v prostředí internetových tržnic Průběh ceny při elektronické aukci cena Cílová cena Soutěž 2. a 3. konkurenta Odchod 1. konkurenta Časový průběh aukce 1. konkurent 2. konkurent 3. konkurent

22 Realizace nákupu v prostředí internetových tržnic E – procurement – postup: Výrobce dílů Výrobce komponentVýrobce finálních výrobků Zákazník čas Stav zásob dílů Stav zásob komponent Místo přenosu vystavování a přenosu objednávek – on line přenos stavu zásob Doplňování konsignačních zásob po poklesu pod signální mez Pevná nebo dynamická velikost doplňovací dávky

23

24 Elektronický výběr dodavatelůElektronické objednávání Přímý materiál Režijní materiál e-information Strukturované databáze dodavatelů, výběrové algoritmy pro rozhodování o dodavatelích, informace o firmě pro zákazníky e-sourcing Podpora strat.výběru dodavatelů Elektronické aukce Rychlé vyjednávání o ceně e-catalogs Vertikální katalogová tržnice Bohaté výběrové funkce Funkce vytváření nákupního koše Automatizovaný schvalovací proces Příklad struktury elektronické tržnice Simenes Buy-Side Marketplace

25 Propojení elektronické tržnice Simenes Buy-Side Marketplace s dodavateli a zákazníky Zákazník ERP Loklánlí e-procurement systém Tržnice Katalogové služby CAS CMS Katalogy Nákupní služby PCS Služby tržnice MTS SAS SIS Dodavatelé ERP dod. 1 ERP dod. 2 ERP dod. k MTS (Market Trasaction Service), univerzální rozhraní SAS (Supplier Access Service) napojení účastníků do sítě CMS (Catalog Management Service) údržba katalogů CAS (Catalog Access Service) výběrové algoritmy SIS (Supplier Integration Service) obchodní komunikace mezi partnery

26 Příčiny současného stavu v EH v ČR


Stáhnout ppt "Nákup v prostředí internetových tržnic. e – business, e- procurement, e – sourcing, e– shopping, e – commerce, e - fulfilment Virtuální komunikační prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google