Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace řízení společnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace řízení společnosti"— Transkript prezentace:

1 Organizace řízení společnosti
Valná hromada společnosti Parkinson Hotel Respondent, Proseč u Skutče Organizace řízení společnosti

2 Jindřich Kahoun Jsem ženatý, Moravák žijící v Praze. Mám tři dcery, syna a dva vnuky. Mám rád sport a divadlo. Chci být dobrovolníkem. Vystudoval jsem obor Ekonomika a řízení na Strojní fakultě VUT. V současné době pracuji na pozici ředitele pro strategický rozvoj produktů ve společnosti Asseco Solutions a.s., která se zabývá vývojem podnikového a účetního software prodávaným v ČR a SK pod značkou HELIOS. Zkušenosti v oblasti řízení organizací získávám průběžně od roku 1990 na různých řídících pozicích.

3        Tato prezentace navazuje na závěry jednání strategického týmu vedeného PhDr. Ivanou Plechatou Cílem prezentace je představit koncept postupu pro zkvalitnění řízení společnosti Parkinson… … který navrhnu nově zvolenému Výboru SP a společně dopracujeme a uvedeme do praxe…

4 Co je nezbytné Poslání, strategie, cíle
Proč tady jsme, kam jdeme, co musíme udělat Kompletní a fungující statutární orgány Výbor SP a Kontrolní komise SP Interní pravidla Organizační řád Kvalifikované výkonné orgány Pracovníci

5 Organizační řád Základní dokument každé společnosti Organizační schéma
Obsahuje pravidla pro řízení společnosti a členění odpovědností mezi jednotlivé pracovníky Vytváří, upravuje a schvaluje Výbor SP Organizační schéma Grafické znázornění struktury společnosti Součást organizačních řádu

6 Oblasti, kterým se musíme věnovat
Finanční, Ekonomika, legislativa, dotace Komunikační Styk s veřejností, publikace, Produkční Spolupráce s kluby a koordinace aktivit Zdravotní a sociální činnosti Materiálně technická Finanční a jiné zdroje nezbytné pro fungování Partneři a donátoři Personální Zaměstnanci, dobrovolníci, poradci,…

7 První cíle Výboru sp Dopracovat a schválit organizační řád
Zveřejnit v rámci společnosti základní dokumenty Poslání, strategii, organizační řád, kalendáře Zajistit personální obsazení … a zabezpečit potřebné financování Naplánovat jednání Výboru SP na 2013 A zařadit do kalendáře

8 poslání Vize, poslání a hodnoty
Stručná formulace vize, poslání a hodnot zaručuje vedení organizace nejen to, že má jasnou představu o sledovaných cílech, ale také usnadňuje sdílení této představy s ostatními lidmi … Statutární i výkonné vedení společnosti by měli najít shodu na této formulaci

9 Pravidla nestačí – společné hodnoty
OTEVŘENOST: Komunikujeme svoje cíle, záměry a výsledky. S ochotou přijímáme a dáváme náměty a zpětnou vazbu. Máme odvahu přiznat chybu a poučit se z ní. TÝMOVOST: Máme společné cíle. Naplňujeme je spoluprací, založenou na vzájemné úctě a důvěře. Navzájem se potřebujeme a společně rosteme. DŮVĚRA: Důvěřujeme našim schopnostem, máme odvahu dát důvěru druhým. Důvěrou vytváříme prostor pro samostatnou a tvořivou práci, motivuje nás a činí nás zodpovědnými. TOTO JSOU PŘÍKLADY HODNOT SPOLEČNOSTI ASSECO SOLUTIONS A.S. Další jsou … čestnost, tvořivost, vztahy… ČESTNOST Čestnost je pro nás základním stavebním kamenem k budování důvěry. Chováme se spravedlivě k druhým, i k sobě. Slibujeme jen to, co můžeme splnit. TVOŘIVOST Tvořivost je neustálá snaha o zlepšení. Jdeme svojí cestou, jsme zvídaví a tvořiví, přinášíme nové nápady a postupy. Podporujeme kreativitu a osobní rozvoj. VZTAHY Vztah je partnerství, založené na vzájemné důvěře, respektu a porozumění. Usilujeme o dlouhodobé vztahy s kolegy, zákazníky a partnery. Myslíme způsobem výhra – výhra. Vztahy jsou pro nás stejně důležité jako odborné znalosti.

10 závěrem Základní principy řízení komerční organizace jsou použitelné i pro neziskové organizace Pro zabezpečení rozvoje společnosti Parkinson, je nezbytné tyto principy přijmout a aplikovat Principy, pravidla, metody jsou jen část. Pro úspěšnou realizaci našeho společného poslání jsou nezbytní lidé Pracovití, čestní, otevření, ….   

11 První krokem je volba výbor sp


Stáhnout ppt "Organizace řízení společnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google