Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sklenářství a rámování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sklenářství a rámování"— Transkript prezentace:

1 Sklenářství a rámování

2 Úvod Program byl vytvořen a přizpůsoben pro konkrétní potřeby zpracování a vedení zakázek pro oblast sklenářství a rámování. Kromě toho je schopen vytvořit souhrnné výstupy a jednoduché analýzy nutné k rozhodování o nákupu zboží do skladu, o vyčlenění cílové skupiny zákazníků pro oslovení, o plánování náročnějších a úspěšnějších období roku dle počtu a objemu zakázek apod. Také je schopen pomocí hromadné korespondence „komunikovat“ s okolním světem dodavatelů a odběratelů aj. Více podrobných informací dále >>

3 První pohled na program

4 Obsah databáze Databázi tvoří:
Evidence zakázek – eviduje, zpracovává a provádí výstupy zakázek zadaných do systému Evidence dodavatelů – obsahuje údaje nutné ke komunikaci s dodavateli, spolupracuje s evidencí zboží Evidence odběratelů (zákazníků) – spolupracuje s evidencí zakázek, automaticky vkládá do zakázek pevné údaje o vybraném odběrateli Evidence zboží a služeb, evidence detailních položek (pohybů) zboží – tvoří číselník pro výběr zboží do zakázky, ceník a jednoduché vedení stavu zásob materiálu Evidence kalendáře k zakázkám Další pomocné evidence potřebné pro výstupy sestav, hromadné korespondence, exporty do excelu apod.

5 Přehled zakázek

6 Evidence zakázky zahrnuje následující
Evidence (hlaviček) zakázek – kde jsou vyplněny (předplněny) základní informace o dodavateli, zálohách, termínech, slevové skupině, stavu zakázky. Na tuto navazuje evidence řádků zakázek – jež je přehledem prací, jenž se mají vykonat. Pro každý řádek je možno stanovit pevnou cenu, která se zobrazí na faktuře (nebude na ni mít vliv detailní rozbor materiálu potřebné pro splnění danou operaci (práci). Tento přehled použitého materiálu a služeb je možno sestavit v detailním řádku zakázky. Detailní řádek zakázky – je výrobním listem (použitého materiálu) i podkladem pro kalkulaci ceny. Do této části programu je nejvíce zabudován systém pro rámování. Podle zadaných rozměrů (šířky vybrané lišty..) je schopen automaticky počítat pro vybrané zboží potřebné množství materiálu (délku lišty, velikost pasparty apod) a tedy i rychle vytvořit cenu zakázky. Přitom stačí zadat vnější nebo vnitřní rozměr rámu.

7 Práce s předdefinovanými formami
V rámci zakázak je možno pracovat také s předdefinovanými formami. Jednoduše řešeno je to uložený řádek (a především detailní řádky zakázky) pro určitou operaci. Například víme, ze pro zarámování obrazu s paspartou potřebujeme lištu, paspartu, práci apod.. Pokud si tento řádek uložíme jako předlohu pro „rám s paspartou“ – po výběru se nám vloží všechny potřebné řádky automaticky do zakázky a stačí vyplnit jen rozměr rámu, případně změnit typ lišty apod – což urychluje práci se zákazníkem a eliminuje možnost zapomenout zahrnout do kalkulace nějakou podstatnou položku.

8 Další možnosti zakázky
Zaslání informace o dokončení zakázky mailem Tisk objednávky a faktury Sledování termínů zakázek Možnost použít plánovacího kalendáře pro upozornění na činnost týkající se zákazníka/zakázky Rychlá orientace v zakázkách

9 Evidence dodavatelů

10 Evidence dodavatele zahrnuje jeho základní údaje, adresu, kontaktní osobu, telefonní, faxové číslo, mail, web adresu apod. Vše tohle je třeba pro komunikaci s ním, pro rozbory v dalších evidencích- jakožto pro použití hromadné korespondence. Evidence dodavatelů je používána jako číselník dodavatelů při příjmu materiálu do skladu.

11 Evidence odběratelů

12 Stejně jako evidence dodavatelů obsahuje karta odběratele údaje nutné pro komunikaci a použití v sestavách a rozborech. Evidence odběratelů je základní databází pro tvorbu zakázky, kalkulace a také pro nabídkové kampaně (pokud u vás existují) pro udržení klientely. K odběrateli jsme přiřadit slevová skupina, jenž je (může být) aplikována na objednanou zakázku.

13 Číselník zboží a služeb

14 Číselník zboží a služeb je použit při výběru zakázky.
Sestává z karet zboží (nebo služeb), jež obsahují údaje o dodavateli, minimálním množství na skladě, měrných jednotkách, prodejní a nákupní ceně. Zde je možno zboží také rozčlenit (zařadit) do kategorií zboží ( typ, druh ) – jenž jde posléze použít pro třídění, sortování a filtrování v rámci analýz. Karta zboží může obsahovat také fotografii pro visuální přehled o zboží v zakázce např.barva nebo profil rámu apod. S kartou zboží, resp.s evidencí zboží souvisí příjem zboží, jenž je možné z karty zboží zadat. Příjmy zboží a čerpání zboží se ukládají do databáze detailních položek zboží – jenž je zpětně přehlednou evidencí pohybu zboží a použití na zakázkách (opět např.také pro kalkulace).

15 Plánování aktivit, pomocný kalendář

16 Tato pomocná funkcionalita slouží k uchování důležitých informací jež je třeba znát k zakázce.
Respektive časově vázané informace, které je třeba nezapomenout (např.někam zavolat, něco objednat, zjistit, domluvit). Naplánované informace lze jednoduše zobrazovat v rámci okna plánování (kalendáře) – kde je možno zjistit pohromadě informace ke všem zakázkám za vybrané časové období (např.den, týden dopředu apod.) a následně označit jako splněné. Informace je možno použít v generátoru sestav – tedy ještě více „třídit“ ,tisknout, exportovat…

17 Generátor sestav, exportů, hromadná korespondence, grafy

18 Slouží k vytvoření výstupů ze všech hlavních databází systému resp
Slouží k vytvoření výstupů ze všech hlavních databází systému resp. jejich kombinací. (výběr údajů z více evidencí do jednoho výstupu). Je velmi jednoduché a intuitivní vytvořit doklad jednoduše procházením stromu databází a údajů. Pomocí generátoru „sestav“ lze vytvořit a uložit: Sestavu Export do excelu Hromadnou korespondenci, resp. Formulářový výstup z programu pomocí MS Wordu Součtové sestavu s grafy Uloženou „sestavu“ lze posléze jednoduše vybrat ze seznamu sestav, aplikovat na ni třídění, skupinování, vytvořit omezovací podmínku pro konečný rozsah dat.

19

20 Nastavení uživatelů, práv a parametrů programu
V programu lze evidovat přihlášené uživatele – jež se pak ukládají jako tvůrce vytvořených řádků v evidencích. Toho lze například využít při výstupu přijatých peněz za zakázky (pro inventuru kasy apod.) z databáze evidence hotovosti, jenž se tvoří při zaplacení zakázky, ale také pro zpětné dohledání toho, kdo zakázku vyřizoval, které zboží který prodejce dokáže nejlépe prodat ( s nadsázkou). Pomocí přihlašovacích profilů je možno povolit (resp.zakázat) přístup do určitých částí programu.

21 Závěr Program má ještě spoustu dalších funkcí jako stahování aktualizací a automatické hledání řešení a oprava chyb z databáze na internetu, zálohování, modul pro grafickou úpravu vytvořených sestav apod. Program se stále vyvíjí. Logické a věcné názory klientů zabudováváme do standardní verze programu. Kontakt:


Stáhnout ppt "Sklenářství a rámování"

Podobné prezentace


Reklamy Google