Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postup při vytváření projektu v MS Project

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postup při vytváření projektu v MS Project"— Transkript prezentace:

1 Postup při vytváření projektu v MS Project
Radka Svobodová

2 1. Nastavení projektu Začneme nastavením v záložce informace o projektu vytvoření projektu

3 Nejprve vybereme položku plánovat od
Datum zahájení projektu – termíny činností se budou počítat od počátku projektu (resp. D. dokončení P – plánování termínů od pevného konce projektu) určíme Datum zahájení pro plánování od zahájení projektu určíme Datum dokončení pro plánování od dokončení projektu vytvoření projektu

4 2. Možnosti výchozího nastavení
Nastavíme výchozí parametry projektu v záložce Možnosti vytvoření projektu

5 V záložce zobrazení lze nastavit:
výchozí zobrazení (které se zobrazí při otevření projektu) formát data možnosti osnovy Zobrazit číslo osnovy zobrazí v Ganttově diagramu číslo osnovy (WBS) Zobrazit souhrnný úkol projektu vytvoří fiktivní souhrnný úkol s dobou trvání celého projektu vytvoření projektu

6 V záložce plán lze nastavit:
zobrazení jednotek přiřazení zdrojů jako desetinné číslo(jednotky) nebo v % nové úkoly – zahájení úkolu automaticky v den vytvoření činnosti nebo s počátkem projektu Formát zadávání doby trvání práce (v hodinách, dnech…) Výchozí typ úkolu který se nastaví automaticky u nových činností může být pevné jednotky, pevná práce nebo pevná dob trvání Nové úkoly jsou řízné úsilím pokud toto pole zaškrtneme pak je u nových úkolů automaticky povoleno řízení úsilím vytvoření projektu

7 V záložce kalendář lze nastavit standardní kalendář projektu,
formát pracovního dne, týdne, měsíce – počet hodin Pomocí tlačítka nastavit jako výchozí, bude tento kalendář nastaven (defaultně) jako výchozí pro činnosti a zdroje, které nebudou mít nastaven vlastní základní kalendář vytvoření projektu

8 3. Kalendáře projektu V záložce Změnit pracovní čas… nastavíme jednotlivé pracovní kalendáře vytvoření projektu

9 Nejprve nastavíme Standardní kalendář projektu
Označením Po – Ne lze nastavit pracovní dobu jednotlivých dnů v týdnu, kterou vypíšeme do sloupců od/do vpravo od kalendáře Zaškrtnutím nastavení na Nepracovní čas pro jednotlivé dny získáme nepracovní dny (svátky, dovolené…př. 15.listopad 08) Pro uložení nového standardního kalendáře stiskneme OK vytvoření projektu

10 Dále můžeme nastavit další základní kalendáře,
které můžeme použít pro zdroje nebo úkoly V okně Změnit pracovní čas vybereme nabídku nový Vybereme nabídku vytvořit nový základní kalendář a pojmenujeme ho Stejným postupem jako u standardního kalendáře nastavíme tento nový kalendář a potvrdíme tlačítkem OK vytvoření projektu

11 4. Pracovní a materiálové zdroje pro zadávání zdrojů do projektu využijeme zobrazení Seznam zdrojů
vytvoření projektu

12 Do seznamu zdrojů zadáváme postupně po sloupcích názvy zdrojů, typ
(jedná-li se o pracovní zdroj či spotřebovávaný – materiál), jednotky materiálu, zkratku zdroje, skupinu zdrojů, jednotky maximálně dostupné, hodinovou a jednotkovou sazbu zdroje, přesčas, jednorázové náklady na použití zdroje, způsob účtování nákladů v projektu, kalendář zdrojů podle kterých zdroje pracují vytvoření projektu

13 V zobrazení Seznam zdrojů dvojklikem na příslušný zdroj získáme následující dialogové okno, ve kterém můžeme zdroji přiřadit různé sazby, při práci zdroje na různých úkolech se může lišit i jeho ohodnocení(sazba) vytvoření projektu

14 5. Úkoly, jejich doba trvání a vazby
Pro zadávání úkolů projektu a jejich vlastností využijeme kombinované zobrazení Ganttův diagram a Formulář úkolů vytvoření projektu

15 úkolu získáme dvojklikem na činnost (pravým tlačítkem na činnost)
Nejprve zapisujeme jednotlivé dílčí úkoly do sloupce název úkolu, po té pomocí zelených šipek v panelu nástrojů vytvoříme posunutím dílčích úkolů na nižší úroveň souhrnné úkoly Dialog Informace o úkolu získáme dvojklikem na činnost (pravým tlačítkem na činnost) V tomto dialogu lze nastavit veškeré vlastnosti úkolu nastavíme vazby mezi úkoly (pouze mezi dílčími úkoly na nejnižší hierarchické úrovni) vytvoření projektu

16 Přiřazení zdrojů V dalším kroku přiřadíme úkolům zdroje, které na něm budou pracovat + materiál potřebný k činnosti Nastavení přiřazení zdrojů lze vytvořit v dialogu Informace o úkolu - zdroje V dialogu zdroje lze k úkolu přiřadit libovolný počet zdrojů Do sloupce jednotky zapíšeme počet zdrojů jednoho druhu vytvoření projektu

17 Následně nastavíme dobu trvání úkolů ve Formuláři úkolů
Doba trvání úkolů Následně nastavíme dobu trvání úkolů ve Formuláři úkolů Dobu trvání lze nastavit různými způsoby – odhad doby, normovaná práce V Ganttově diagramu vybereme dílčí činnost na nejnižší hierarchické úrovni, pro kterou budeme určovat její délku Dále můžeme u úkolu povolit/ zakázat řízení úsilím Odhad doby trvání úkolu lze zadat do pole Doba trvání Pomocí normované práce se automaticky dopočte doba trvání, zadáváme tedy normovanou práci k zdroji do sloupce Práce vytvoření projektu

18 6. Směrný plán v posledním kroku uložíme vytvořený projekt jako směrný plán
V nabídce nástroje - sledování vybereme Uložit směrný plán Směrný plán dále již neměníme, slouží jako sledovací základna vytvoření projektu

19 Uložení směrného plánu
V dialogu Uložit směrný plán vybereme první nabídku a uložíme směrný plán pro celý projekt vytvoření projektu


Stáhnout ppt "Postup při vytváření projektu v MS Project"

Podobné prezentace


Reklamy Google