Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Postup při vytváření projektu v MS Project Radka Svobodová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Postup při vytváření projektu v MS Project Radka Svobodová."— Transkript prezentace:

1 Postup při vytváření projektu v MS Project Radka Svobodová

2 vytvoření projektu2 1. Nastavení projektu  Začneme nastavením v záložce informace o projektu

3 vytvoření projektu3  Nejprve vybereme položku plánovat od  Datum zahájení projektu – termíny činností se budou počítat od počátku projektu (resp. D. dokončení P – plánování termínů od pevného konce projektu)  určíme Datum zahájení pro plánování od zahájení projektu  určíme Datum dokončení pro plánování od dokončení projektu

4 vytvoření projektu4 2. Možnosti výchozího nastavení  Nastavíme výchozí parametry projektu v záložce Možnosti

5 vytvoření projektu5  Zobrazit číslo osnovy zobrazí v Ganttově diagramu číslo osnovy (WBS)  Zobrazit souhrnný úkol projektu vytvoří fiktivní souhrnný úkol s dobou trvání celého projektu V záložce zobrazení lze nastavit: • výchozí zobrazení (které se zobrazí při otevření projektu) • formát data • možnosti osnovy

6 vytvoření projektu6 V záložce plán lze nastavit: •zobrazení jednotek přiřazení zdrojů jako desetinné číslo(jednotky) nebo v % •Formát zadávání doby trvání práce (v hodinách, dnech…) •nové úkoly – zahájení úkolu automaticky v den vytvoření činnosti nebo s počátkem projektu • Výchozí typ úkolu který se nastaví automaticky u nových činností může být pevné jednotky, pevná práce nebo pevná dob trvání • Nové úkoly jsou řízné úsilím pokud toto pole zaškrtneme pak je u nových úkolů automaticky povoleno řízení úsilím

7 vytvoření projektu7 V záložce kalendář lze nastavit standardní kalendář projektu, formát pracovního dne, týdne, měsíce – počet hodin Pomocí tlačítka nastavit jako výchozí, bude tento kalendář nastaven (defaultně) jako výchozí pro činnosti a zdroje, které nebudou mít nastaven vlastní základní kalendář

8 vytvoření projektu8 V záložce Změnit pracovní čas… nastavíme jednotlivé pracovní kalendáře 3. Kalendáře projektu

9 vytvoření projektu9  Nejprve nastavíme Standardní kalendář projektu Označením Po – Ne lze nastavit pracovní dobu jednotlivých dnů v týdnu, kterou vypíšeme do sloupců od/do vpravo od kalendáře  Zaškrtnutím nastavení na Nepracovní čas pro jednotlivé dny získáme nepracovní dny (svátky, dovolené…př. 15.listopad 08)  Pro uložení nového standardního kalendáře stiskneme OK

10 vytvoření projektu10  Dále můžeme nastavit další základní kalendáře, které můžeme použít pro zdroje nebo úkoly V okně Změnit pracovní čas vybereme nabídku nový Vybereme nabídku vytvořit nový základní kalendář a pojmenujeme ho Stejným postupem jako u standardního kalendáře nastavíme tento nový kalendář a potvrdíme tlačítkem OK

11 vytvoření projektu11 4. Pracovní a materiálové zdroje pro zadávání zdrojů do projektu využijeme zobrazení Seznam zdrojů

12 vytvoření projektu12 Do seznamu zdrojů zadáváme postupně po sloupcích názvy zdrojů, typ (jedná-li se o pracovní zdroj či spotřebovávaný – materiál), jednotky materiálu, zkratku zdroje, skupinu zdrojů, jednotky maximálně dostupné, hodinovou a jednotkovou sazbu zdroje, přesčas, jednorázové náklady na použití zdroje, způsob účtování nákladů v projektu, kalendář zdrojů podle kterých zdroje pracují

13 vytvoření projektu13  V zobrazení Seznam zdrojů dvojklikem na příslušný zdroj získáme následující dialogové okno, ve kterém můžeme zdroji přiřadit různé sazby, při práci zdroje na různých úkolech se může lišit i jeho ohodnocení(sazba)

14 vytvoření projektu14 5. Úkoly, jejich doba trvání a vazby  Pro zadávání úkolů projektu a jejich vlastností využijeme kombinované zobrazení Ganttův diagram a Formulář úkolů

15 vytvoření projektu15  Nejprve zapisujeme jednotlivé dílčí úkoly do sloupce název úkolu, po té pomocí zelených šipek v panelu nástrojů vytvoříme posunutím dílčích úkolů na nižší úroveň souhrnné úkoly  Dialog Informace o úkolu získáme dvojklikem na činnost (pravým tlačítkem na činnost) V tomto dialogu lze nastavit veškeré vlastnosti úkolu nastavíme vazby mezi úkoly (pouze mezi dílčími úkoly na nejnižší hierarchické úrovni)

16 vytvoření projektu16  V dalším kroku přiřadíme úkolům zdroje, které na něm budou pracovat + materiál potřebný k činnosti Nastavení přiřazení zdrojů lze vytvořit v dialogu Informace o úkolu - zdroje  V dialogu zdroje lze k úkolu přiřadit libovolný počet zdrojů  Do sloupce jednotky zapíšeme počet zdrojů jednoho druhu Přiřazení zdrojů

17 vytvoření projektu17  Následně nastavíme dobu trvání úkolů ve Formuláři úkolů Dobu trvání lze nastavit různými způsoby – odhad doby, normovaná práce  V Ganttově diagramu vybereme dílčí činnost na nejnižší hierarchické úrovni, pro kterou budeme určovat její délku  Dále můžeme u úkolu povolit/ zakázat řízení úsilím  Odhad doby trvání úkolu lze zadat do pole Doba trvání  Pomocí normované práce se automaticky dopočte doba trvání, zadáváme tedy normovanou práci k zdroji do sloupce Práce Doba trvání úkolů

18 vytvoření projektu18 6. Směrný plán v posledním kroku uložíme vytvořený projekt jako směrný plán  V nabídce nástroje - sledování vybereme Uložit směrný plán  Směrný plán dále již neměníme, slouží jako sledovací základna

19 vytvoření projektu19  V dialogu Uložit směrný plán vybereme první nabídku a uložíme směrný plán pro celý projekt Uložení směrného plánu


Stáhnout ppt "Postup při vytváření projektu v MS Project Radka Svobodová."

Podobné prezentace


Reklamy Google