Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEFINICE A TYPOLOGIE BEZDOMOVSTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEFINICE A TYPOLOGIE BEZDOMOVSTVÍ"— Transkript prezentace:

1 DEFINICE A TYPOLOGIE BEZDOMOVSTVÍ
Ilja Hradecký Liptovský Ján

2 Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR
Definice a typologie Informační systém New People Vision Zmapování současné nabídky služeb Průzkum poskytování zdravotní péče Efektivita většího počtu soc. pracovníků Aktivní politika zaměstnanosti Vydání publikace

3 Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR
Definice a typologie Informační systém New People Vision Zmapování současné nabídky služeb Průzkum poskytování zdravotní péče Efektivita většího počtu soc. pracovníků Aktivní politika zaměstnanosti Vydání publikace

4 Cíl aktivity 1 Vytvořit typologii bezdomovství ve společenských a ekonomických podmínkách České republiky tak, aby byla kompatibilní s typologií FEANTSA používanou v členských státech Evropské unie Definovat v české terminologii charakteristické rysy bezdomovství tak, aby česká terminologie odpovídala vytvořené typologii

5 Teze a východiska Vzájemné pochopení je možné v jasně formulovaných a dohodnutých pojmech Zkoumat lze jen pojmenované a definované jevy Kvantifikace (měření) je možná v kategoriích Koncepce státní sociální politiky Zaměření sociálních služeb Přispět k rehabilitaci pejorativního vnímání bezdomovců

6 Evropský kontext Členství České republiky v Evropské unii
FEANTSA a členství českých NNO EOH – Evropská observatoř bezdomovství Bezdomovství je mnohorozměrný problém ETHOS (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion) Evropská strategie sociálního začleňování

7 Evropská typologie bezdomovství
Co je ETHOS Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení Koncepční kategorie (4) Operační (pracovní) kategorie (13) Generická definice a popis životní situace Národní subkategorie

8 Přehled realizace Příprava aktivity a úvodní seminář
5 schůzek pracovní skupiny a elektronická diskuse mezi schůzkami 3 workshopy za účasti odborníků Závěrečný seminář Příprava publikace Definice a typologie bezdomovství do tisku

9 Úvodní seminář Pojmenování úkolů aktivity 1 Definice a typologie
Představení ETHOS Bill Edgar Uvedení do problematiky Ilja Hradecký Tři workshopy, prezentace výstupů a diskuse k problematickým kategoriím Ustavení pracovní skupiny

10 Postup práce s ETHOS Brainstorming – vyjmenování různých situací života – bydlení – přežívání Typické znaky životních situací Seřazení životních situací podle společných znaků Přiřazení k definicím podle ETHOS Překážka: myšlení v kategoriích ZSS

11 Postup vytváření definice
Ujasnit si smysl a účel definice Mít na paměti kompatibilitu s ETHOS Zvolit pojmenování pro každou kategorii a subkategorii Definičně ohraničit každou (sub)kategorii Brainstorming (extrémní případy) Hledat konsensus

12 Tři domény vyloučení

13 Fyzická doména Má místo k bydlení, vhodné k obývání × Žádné obydlí
Má místo k bydlení, ale je nejisté nebo nevhodné k obývání Nevyhovující bydlení, nezpůsobilé k obývání

14 Právní doména Má právní nárok, jistotu užívacího práva ×
Žádný právní důvod na užívání prostoru Žádná jistota užívacího práva

15 Žádný soukromý a bezpečný osobní
Sociální doména Má prostor pro sociální vztahy × Žádný soukromý a bezpečný osobní prostor pro sociální vztahy

16 Tři domény vyloučení

17 osoby bezdomovstvím ohrožené
Dvě skupiny bezdomovci osoby bezdomovstvím ohrožené

18 Bez střechy 1.1 Osoby přežívající na ulici nebo ve veřejně přístupných prostorách bez možnosti ubytování 1.1.1 Osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut)

19 Bez střechy 2.1 Osoby bez obvyklého bydliště, které využívají nízkoprahové noclehárny 2.1.1 Osoby v nízkoprahové noclehárně 2.1.2 Osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek

20 Bez bytu 3.1 Osoby v azylových domech s krátko-dobým ubytováním
Muži, ženy, matky s dětmi, otcové s dětmi, úplné rodiny v azylovém domě – děti! 3.1.6 Osoby v domě na půli cesty

21 Bez bytu 3.2 Osoby ve veřejných ubytovnách s krátkodobým ubytováním, které nemají vlastní bydlení 3.2.1 Osoby ve veřejných ubytovnách s krátkodobým ubytováním, které nemají vlastní bydlení 3.2.2 Osoby v přístřeší po vystěhování z bytu

22 Bez bytu 3.3 Osoby v přechodném podporovaném ubytování
3.3.1 Ubytování s podporou výslovně určené pro bezdomovce neexistuje

23 Bez bytu 7.1 Senioři a osoby invalidní dlouhodobě ubytované v azylovém domě 7.1.1 Muži a ženy v seniorském věku nebo invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě 7.2 Dlouhodobé bydlení s podporou pro bývalé bezdomovce 7.2.1 Bydlení s podporou výslovně určené pro bezdomovce neexistuje

24 Nejisté bydlení 8.2 Bydlení bez právního nároku, nezákonné obsazení budovy 8.2.2 Osoby v nezákonně obsazené budově 8.3 Nezákonné obsazení pozemku 8.3.1 Osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice)

25 Výstupy aktivity ETHOS s národními subkategoriemi
Definice v komentáři k subkategoriím popis ke generickým definicím popis k národním subkategoriím rizika a příležitosti v subkategoriích Pojmenování a rozlišení bezdomovců a ohrožených osob Publikace Definice a typologie bezdomovství

26 Vývoj české typologie ETHOS reaguje na změny ve společnosti a na vývoj poznávání procesu bezdomovství Cílem aktivity byla harmonizace české typologie s ETHOS 2006 Výsledkem je česká verze ETHOS 2007 ETHOS není rigidním trvale platným dokumentem, bude se dále vyvíjet

27 ETHOS 2007 (evropská typologie)
Zjednodušena operační kategorie 7, do 3.3 doplněno podporované ubytování pro bezdomovce Doplněna generická definice 6.3 Zařízení pro děti Zjednodušena operační kategorie 8

28 Vztah ETHOS a zákonů Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách stanoví pravidla sociálních služeb Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi upravuje poskytování pomoci ETHOS popisuje sociální stav osob, který souvisí s absencí bydlení nebo s riziky bydlení

29 Problematické momenty
vztah mezi ETHOS a ZSS pojmy: bezdomovec × osoba bez přístřeší pojmy: přístřeší × osoba bez přístřeší český fenomen: holobyt pojmy: azyl, azylový dům (azylové ubytování)

30 Mgr. Ilja Hradecký, Naděje
Děkuji za pozornost Mgr. Ilja Hradecký, Naděje K Brance 11/19e Praha 5


Stáhnout ppt "DEFINICE A TYPOLOGIE BEZDOMOVSTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google