Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEFINICE A TYPOLOGIE BEZDOMOVSTVÍ Ilja Hradecký Liptovský Ján 13. 11. 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEFINICE A TYPOLOGIE BEZDOMOVSTVÍ Ilja Hradecký Liptovský Ján 13. 11. 2007."— Transkript prezentace:

1 DEFINICE A TYPOLOGIE BEZDOMOVSTVÍ Ilja Hradecký Liptovský Ján 13. 11. 2007

2 Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR 1.Definice a typologie 2.Informační systém New People Vision 3.Zmapování současné nabídky služeb 4.Průzkum poskytování zdravotní péče 5.Efektivita většího počtu soc. pracovníků 6.Aktivní politika zaměstnanosti 7.Vydání publikace

3 Strategie sociální inkluze bezdomovců v ČR 1.Definice a typologie 2.Informační systém New People Vision 3.Zmapování současné nabídky služeb 4.Průzkum poskytování zdravotní péče 5.Efektivita většího počtu soc. pracovníků 6.Aktivní politika zaměstnanosti 7.Vydání publikace

4 Cíl aktivity 1 •Vytvořit typologii bezdomovství ve společenských a ekonomických podmínkách České republiky tak, aby byla kompatibilní s typologií FEANTSA používanou v členských státech Evropské unie •Definovat v české terminologii charakteristické rysy bezdomovství tak, aby česká terminologie odpovídala vytvořené typologii

5 Teze a východiska •Vzájemné pochopení je možné v jasně formulovaných a dohodnutých pojmech •Zkoumat lze jen pojmenované a definované jevy •Kvantifikace (měření) je možná v kategoriích •Koncepce státní sociální politiky •Zaměření sociálních služeb •Přispět k rehabilitaci pejorativního vnímání bezdomovců

6 Evropský kontext •Členství České republiky v Evropské unii •FEANTSA a členství českých NNO •EOH – Evropská observatoř bezdomovství •Bezdomovství je mnohorozměrný problém •ETHOS (European Typology of Homelessness and Housing Exclusion) •Evropská strategie sociálního začleňování

7 Co je ETHOS Evropská typologie bezdomovství a vyloučení z bydlení •Koncepční kategorie (4) –Operační (pracovní) kategorie (13) •Generická definice a popis životní situace –Národní subkategorie

8 Přehled realizace •Příprava aktivity a úvodní seminář •5 schůzek pracovní skupiny a elektronická diskuse mezi schůzkami •3 workshopy za účasti odborníků •Závěrečný seminář •Příprava publikace Definice a typologie bezdomovství do tisku

9 Úvodní seminář •Pojmenování úkolů aktivity 1 Definice a typologie •Představení ETHOS Bill Edgar •Uvedení do problematiky Ilja Hradecký •Tři workshopy, prezentace výstupů a diskuse k problematickým kategoriím •Ustavení pracovní skupiny

10 Postup práce s ETHOS •Brainstorming – vyjmenování různých situací života – bydlení – přežívání •Typické znaky životních situací •Seřazení životních situací podle společných znaků •Přiřazení k definicím podle ETHOS •Překážka: myšlení v kategoriích ZSS

11 Postup vytváření definice •Ujasnit si smysl a účel definice •Mít na paměti kompatibilitu s ETHOS •Zvolit pojmenování pro každou kategorii a subkategorii •Definičně ohraničit každou (sub)kategorii •Brainstorming (extrémní případy) •Hledat konsensus

12 Tři domény vyloučení

13 Fyzická doména Má místo k bydlení, vhodné k obývání × Žádné obydlí Má místo k bydlení, ale je nejisté nebo nevhodné k obývání Nevyhovující bydlení, nezpůsobilé k obývání

14 Právní doména Má právní nárok, jistotu užívacího práva × Žádný právní důvod na užívání prostoru Žádná jistota užívacího práva

15 Sociální doména Má prostor pro sociální vztahy × Žádný soukromý a bezpečný osobní prostor pro sociální vztahy

16 Tři domény vyloučení

17 Dvě skupiny bezdomovci osoby bezdomovstvím ohrožené

18 Bez střechy 1.1 Osoby přežívající na ulici nebo ve veřejně přístupných prostorách bez možnosti ubytování 1.1.1 Osoby spící venku (např. ulice, pod mostem, nádraží, letiště, veřejné dopravní prostředky, kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny, sklepy a půdy domů, vraky aut)

19 Bez střechy 2.1 Osoby bez obvyklého bydliště, které využívají nízkoprahové noclehárny 2.1.1 Osoby v nízkoprahové noclehárně 2.1.2 Osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek

20 Bez bytu 3.1 Osoby v azylových domech s krátko- dobým ubytováním 3.1.1-3.1.5 Muži, ženy, matky s dětmi, otcové s dětmi, úplné rodiny v azylovém domě – děti! 3.1.6 Osoby v domě na půli cesty

21 Bez bytu 3.2 Osoby ve veřejných ubytovnách s krátkodobým ubytováním, které nemají vlastní bydlení 3.2.1 Osoby ve veřejných ubytovnách s krátkodobým ubytováním, které nemají vlastní bydlení 3.2.2 Osoby v přístřeší po vystěhování z bytu

22 Bez bytu 3.3 Osoby v přechodném podporovaném ubytování 3.3.1 Ubytování s podporou výslovně určené pro bezdomovce neexistuje

23 Bez bytu 7.1 Senioři a osoby invalidní dlouhodobě ubytované v azylovém domě 7.1.1 Muži a ženy v seniorském věku nebo invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě 7.2 Dlouhodobé bydlení s podporou pro bývalé bezdomovce 7.2.1 Bydlení s podporou výslovně určené pro bezdomovce neexistuje

24 Nejisté bydlení 8.2 Bydlení bez právního nároku, nezákonné obsazení budovy 8.2.2 Osoby v nezákonně obsazené budově 8.3 Nezákonné obsazení pozemku 8.3.1 Osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice)

25 Výstupy aktivity •ETHOS s národními subkategoriemi •Definice v komentáři k subkategoriím –popis ke generickým definicím –popis k národním subkategoriím –rizika a příležitosti v subkategoriích •Pojmenování a rozlišení bezdomovců a ohrožených osob •Publikace Definice a typologie bezdomovství

26 Vývoj české typologie •ETHOS reaguje na změny ve společnosti a na vývoj poznávání procesu bezdomovství •Cílem aktivity byla harmonizace české typologie s ETHOS 2006 •Výsledkem je česká verze ETHOS 2007 •ETHOS není rigidním trvale platným dokumentem, bude se dále vyvíjet

27 ETHOS 2007 (evropská typologie) •Zjednodušena operační kategorie 7, do 3.3 doplněno podporované ubytování pro bezdomovce •Doplněna generická definice 6.3 Zařízení pro děti •Zjednodušena operační kategorie 8

28 Vztah ETHOS a zákonů •Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách stanoví pravidla sociálních služeb •Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi upravuje poskytování pomoci •ETHOS popisuje sociální stav osob, který souvisí s absencí bydlení nebo s riziky bydlení

29 Problematické momenty •vztah mezi ETHOS a ZSS •pojmy: bezdomovec × osoba bez přístřeší •pojmy: přístřeší × osoba bez přístřeší •český fenomen: holobyt •pojmy: azyl, azylový dům (azylové ubytování)

30 Děkuji za pozornost Mgr. Ilja Hradecký, Naděje K Brance 11/19e 155 00 Praha 5 hradecky@nadeje.cz


Stáhnout ppt "DEFINICE A TYPOLOGIE BEZDOMOVSTVÍ Ilja Hradecký Liptovský Ján 13. 11. 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google