Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zařízení a služby sociální péče ve městě Brně pro osoby v nepříznivé sociální situaci Brno říjen 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zařízení a služby sociální péče ve městě Brně pro osoby v nepříznivé sociální situaci Brno říjen 2007."— Transkript prezentace:

1 Zařízení a služby sociální péče ve městě Brně pro osoby v nepříznivé sociální situaci Brno říjen 2007

2 Zařízení města Brna  1. Oddělení sociální prevence a pomoci OSP MMB  2. Zařízení Centra sociálních služeb - Ubytovna pro přechodný pobyt - Noclehárna - Noční krizové centrum - Dům sociální prevence - Středisko osobní hygieny  3. Oddělení sociální rehabilitace OSP MMB

3 Oddělení sociální prevence a pomoci, Křenová 20 Brno (sociální kurátoři pro dospělé) Odbor sociální péče Magistrátu města Brna Oddělení sociální prevence a pomoci, Křenová 20 Brno (sociální kurátoři pro dospělé) Odbor sociální péče Magistrátu města Brna

4 Charakteristika oddělení a nabídka služeb Oddělení je součástí Odboru sociální péče MMB, poskytuje dávky a služby občanům města po dosažení zletilosti, zejm.:  koordinuje péči o osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené  nabízí poradenskou, výchovnou a psychoterapeutickou péči  nabízí právní pomoc  poskytuje peněžité a věcné dávky  nabízí ubytování  možnost osobní hygieny, praní a výměny prádla či oblečení  seberealizace v dílnách pracovní terapie  zabezpečuje sociální a protidrogovou prevenci

5 Cílová skupina uživatelů - osoby ohrožené sociálním vyloučením, zejm.  Občané propuštění z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody  Občané po ukončení léčby chorobných závislostí po propuštění ze zdr. zařízení, psychiatrické léčebny nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti  Občané propuštění ze školských zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounských rodin po dosažení zletilosti, resp. v 19 letech  Občané, kteří nemají uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že jsou osobami bez přístřeší  Občané, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby

6 Bezdomovství jako sociální problém  Mezinárodní právo definuje bezdomovce jako cizince žijícího na území daného státu bez platného povolení a bez státní příslušnosti.  U nás zažitý pejorativní význam a správný je odborný termín občan bez přístřeší Pojem „bezdomovec“

7 Další činnosti  Pracovní terapie  Sociálně – právní poradenství  Protidrogová sociální práce  Motivované vyhledávání TBC  Komunitní plánování sociálních služeb

8 Projekty 1. Motivované vyhledávání TBC u rizikových osob (2005 – dosud) 2. Sčítání bezdomovců v Brně 2006 3. Bezúplatný převod padělků k humanitárním účelům (2006 – 2007)

9 Vývoj počtu osob ohrožených sociálním vyloučením 19911996199920012003200420052006 Počet občanů společensky nepřizpůsobených v evidenci soc. kurátorů 6261489217822852436242528322893 Počet občanů společensky nepřizpůsobených na 1 kurátora 104186174183195194227231 Počet soc. kurátorů 6812,512,512,512,512,512,5

10 Projekt „Motivovaného vyhledávání TBC u rizikových osob“  Projekt realizují sociální kurátoři společně s partnery (KHS Brno a poliklinika Zahradníkova) od r. 2005 (vyhledávání nemocných TBC mezi „bezdomovci“...). odesláno k vyš vyšetřenonálezy 2005 744 osob 566 osob 4 x TBC 2006 232 osob 178 osob 1 x TBC Celkem 976 osob 744 osob 5 x TBC

11 Veškerá nabídka výše uvedených služeb oddělení je bezplatná a je založena na principu dobrovolnosti spolupráce ze strany klienta.

12 Zařízení Centra sociálních služeb, p.o. města Brna

13 Centrum sociálních služeb je příspěvkovou organizací Statutárního města Brna. Byla zřízena k 1.1.2001 na dobu neurčitou. Předmětem činnosti je zajišťování ústavní sociální péče a provoz účelových zařízení sociální péče města Brna. Na úseku péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením provozuje:  Ubytovnu pro přechodný pobyt  Nízkoprahovou noclehárnu a noční krizové centrum  Dům sociální prevence (noclehárny, ubytovny, bytové jednotky, denní pobytovou místnost)  Středisko osobní hygieny

14 Model třístupňového bydlení Muži  Noclehárna Vídeňská 4, DSP – Podnásepní 20  Ubytovna Křenová 20, DSP – Podnásepní 20  Byty se sociální intervencí DSP – Podnásepní 20 Ženy  Noclehárna DSP - Podnásepní 20  Ubytovna Křenová 20, DSP - Podnásepní 20  Byty se sociální intervencí DSP – Podnásepní 20

15 Ubytovna pro přechodný pobyt Brno, Křenová 20  Slouží pro střednědobé ubytování na základě písemného doporučení soc. kurátora a za podmínky přímého vstupu těchto pracovníků na zařízení  Pro muže i ženy v nepříznivé sociální situaci, kteří mají trvalé bydliště v městě Brně a jsou v péči sociálních kurátorů  Celoroční nepřetržitý provoz  Celkem 18 míst, 12 pro muže a 6 pro ženy  Poplatek v rozmezí 0 nebo 80,- Kč dle soc. situace klienta

16 Noclehárna Brno,Vídeňská 4  Nízkoprahové režimové zařízení umožňující pouze přespání a základní hygienu  Určena mužům v nepříznivé soc. situaci  Celotýdenní noční provoz od 20 hod do 7.30  Kapacita 31 lůžek  Poplatek v rozmezí 0 nebo 50 Kč

17 Noční krizové centrum Brno, Vídeňská 4  Sociální nelůžkové zařízení poskytující azyl  Určen mužům i ženám  Celotýdenní provoz v nočních hodinách a zimních měsících, tj. říjen - březen  Kapacita cca 30 osob  Pobyt je bez poplatku

18 Dům sociální prevence Brno, Podnásepní 20 Vznikl jako režimové zařízení, v provozu je od 15. března 2002, jako nově postavená budova za účelem motivačního ubytování třístupňového modelu pro klienty sociálních kurátorů. Je to zařízení nenahrazující domov, má termínovaný charakter. Cílem je najít další zakotvení osob bez přístřeší a umožnit jim řešit samostatně jejich problémy. Celková kapacita je 86 lůžek.

19 Noclehárny  Přijetí na základě doporučení soc. kurátora a lze i jako azyl na platný doklad totožnosti  Určena mužům (28 míst) a ženám (14 míst)  Celoroční noční provoz od 20 hod. do 7.30 hod.  Poplatek na základě posouzení soc. situace klienta stanovuje soc. kurátor (0 nebo 50,-)

20 Ubytovny  Přijetí na základě písemného doporučení soc. kurátora  Termínované bydlení v délce 1 roku  Klient musí být v pracovním poměru či mít jiný stálý příjem a spolupracovat se soc. kurátorem na vyřešení své budoucí bytové situace  Poplatek stanoven ve výši 0 nebo 80,- Kč/den

21 Byty se sociální intervencí  6 samostatných bytových jednotek pro klienty na konci resocializačního programu, termínované bydlení (zpravidla 12 měsíců)  Bydlení pro jednotlivce, páry, rodiny s dětmi, kteří jsou schopni vést samostatně domácnost, jsou zapojeni do pracovního procesu, příp. mají jiný stálý příjem, s relativně pevnými soc. vazbami  Platby ve výši á/den: matka 60,-Kč, dítě á 30,-Kč, 2 děti á 25,-Kč, 3 a více dětí á 20,- Kč, otec á 70,-. Jednotlivec á 90,- Kč, vratná jistina ve výši Kč 1000 na bytovou jednotku

22 Středisko osobní hygieny  Sociální zařízení určené pro osobní hygienu, dezinfekci a dezinsekci s cílem snížit zdravotní rizika a eliminovat epidemické nákazy  Určeno mužům i ženám, lze ošetřit i klienty s trvalým bydlištěm mimo Brno  Kromě osobní hygieny možnost medikamentozní léčby kožních onemocnění (např. svrab), ošetření při výskytu vši šatní i vlasové  Bez poplatku

23 Stav dosažené péče ve městě Brně  135 lůžek nabízí Město Brno v zařízeních pro osoby „společensky nepřizpůsobené“ (ohrožené sociálním vyloučením)  169 lůžek nabízí nestátní neziskové organizace  V zařízeních města Brna bylo v roce 2006 ubytováno celkem 519 osob

24 Děkujeme za pozornost. Mgr. Martin Petřík Mgr. Sylvie Zukalová


Stáhnout ppt "Zařízení a služby sociální péče ve městě Brně pro osoby v nepříznivé sociální situaci Brno říjen 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google