Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bazotest – laboratorní provedení s použitím soupravy firmy Bühlmann Laboratories J. Havlasová, T. Sýkora InterImun Pardubice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bazotest – laboratorní provedení s použitím soupravy firmy Bühlmann Laboratories J. Havlasová, T. Sýkora InterImun Pardubice."— Transkript prezentace:

1 Bazotest – laboratorní provedení s použitím soupravy firmy Bühlmann Laboratories J. Havlasová, T. Sýkora InterImun Pardubice

2 test uvolnění histaminu (HRT, Histamine Release Test)
Testy založené na měření aktivace bazofilů –provokační testy in vitro : exprese aktivačních znaků na membráně bazofilů měřená průtokovou cytometrií (BAT, Basophil Activation Test) BASOTEST (1997), Glycotope Biotechnology GmbH (dříve Orpegen Pharma), Německo Flow CAST (2002), Flow2 CAST (2007), Bühlmann Laboratories test uvolnění histaminu (HRT, Histamine Release Test) syntéza a uvolnění sulfidoleukotrienů (CAST-2000 ELISA, Cellular Allergen Stimulation Test, Bühlmann Laboratories)

3 Předpoklady k zařazení testu do rutinní klinické diagnostiky:
jednoduché a standardní provedení přínos pro klinickou praxi

4 existují různé protokoly BAT (plná krev x separované leukocyty)
komerční kit Flow 2 CAST, Bühlmann Laboratories, Švýcarsko: inkubace plné krve pacienta s alergenem (ve stimulačním pufru) a značení pomocí monoklonálních protilátek lýza erytrocytů promytí vzorku měření na průtokovém cytometru cca 60 min do získání výsledku provedení testu

5 standardizované alergeny určené pro in vitro testy:
hmyzí jedy léky (ATB, analgetika, anestetika/myorelaxancia) potravinová aditiva alergeny pracovního prostředí potravinové alergeny inhalační alergeny (pyly trav, plevelů a stromů, plísně, roztoči, epitelie) cca 120 alergenů optimalizované koncentrace jednotlivých alergenů provedení testu - spektrum alergenů

6 Preanalytické požadavky
minimální množství vzorku (2ml - 15 alergenů) plná krev (aktivace buněk v jejich přirozeném prostředí, bez nevýhod separace) zkumavka s EDTA (2ml), naplněná vzorkem  z poloviny (vyšší koncentrace EDTA – falešně negativní výsledky) skladování a transport vzorků (funkční test, životaschopné buňky) vzorek se po odběru uchovává při 2-8°C test je optimální provést v den odběru (riziko falešně negativních výsledků) načasování odběru odběr provést před zahájením kožních nebo provokačních testů 6 týdnů -12 měsíců po akutní alergické reakci minimálně 24 hodin před odběrem vysadit celkově podávaná antihistaminika, glukokortikoidy a kromony provedení testu – preanalytické požadavky

7 Hodnocení výsledků testu
Identifikace populace bazofilů ve vzorku: CCR3 (bazofily kopií, mastocyty, eosinofily, Th2 T lymfo) IgE, CD203c, CRTH2(DP2) minimálně 200 bazofilů (40 – leukocytů) SS CCR3-PE A provedení testu – hodnocení výsledků

8 Procentuální zastoupení aktivovaných bazofilů:
CD63 (1991) exprimován na membráně cytoplazmatických granulí klidových buněk, po aktivaci, degranulaci extracelulárně CD203c – 1999, CD13, CD164, CD107a CCR3-PE CD63-FITC 93,4% I3/vosa A: SS CCR3-PE A provedení testu – hodnocení výsledků

9 Procentuální zastoupení aktivovaných bazofilů:
Normální hodnoty Flow 2 CAST: Inhalační a potravinové alergeny  15% Hmyzí jedy a latex  10% Léky, potravinová aditiva  5% (SI  2 ) vyšší % aktivace ?=?? závažnější alergická reakce provedení testu – hodnocení výsledků

10 Součástí testu jsou kontroly
negativní kontrola (pozadí, bez stimulace,  5% CD63+) Stimulační index SI = % CD63+ bazofilů po stimulaci alergenem/ % CD63+ bazofilů ve vzorku bez stimulace pozitivní kontroly ( 10% CD63+) stimulace anti-FcRI (3% - 15% nonresponders) fMLP (chemotaktický tripeptid N-formyl-methionyl- leucyl-phenylalanin) A: CCR3-PE CD63-FITC 90,1% anti-FcεRI A: A: CCR3-PE CD63-FITC 4,9% negativní kontrola fMLP 38,1% CD63-FITC CCR3-PE provedení testu

11 Souhrn k provedení testu
jednoduché provedení, rychlé získání výsledku k dispozici standardizované alergeny minimální množství vzorku zacházení po odběru obvyklé pro funkční testy komerční kit (CE) standardizace, reprodukovatelnost výsledků cena kumulace odběrů doporučeno používat čerstvě naředěné testovací alergeny (1 dávka určená pro vyšetření 4 pacientů) - připravujeme objednávací systém výjimka jed včely a vosy – lze testovat jednotlivě z organizačních důvodů (měření v den odběru) 1 den v týdnu (středy) provedení testu - shrnutí

12 Předpoklady k zařazení testu do rutinní klinické diagnostiky:
jednoduché a standardní provedení přínos pro klinickou praxi

13 Bazotest v diagnostice alergie na hmyzí jed
diskrepance mezi klinickým nálezem výsledky kožních testů výsledkem stanovení sp. IgE u 2/3 nejednoznačných výsledků může pomoci BAT (senzitivita a specifita 85-90%) pouze u 55% pacientů byla v souladu historie (reakce na bodnutí konkrétním druhem hmyzu) s odpovídajícím jednoznačně pozitivním sp. IgE i kožním testem (Ebo a kol., 2007) hlavní přínos BAT – může potvrdit klinický nález u pacientů s negativním kožním testem i sp. IgE (5-10% pacientů s anafylaktickou reakcí v anamnéze) přínos pro klinickou praxi

14 dvojitá pozitivita sp. IgE - včela i vosa
Bazotest v diagnostice alergie na hmyzí jed dvojitá pozitivita sp. IgE - včela i vosa 30-40 (50)% pacientů s alergickou reakcí na hmyzí bodnutí 2 skupiny pacientů: klinicky relevantní senzibilizace jedem včely i vosy (reakce nastane po bodnutí oběma druhy hmyzu) alergická reakce nastane jen u bodnutí jedním druhem hmyzu, druhá pozitivita je dána pouze sp. IgE proti „CCD“ (Cross-reactive Carbohydrate Determinants) klinicky irelevantní, in vitro fenomén vhodné odlišit při volbě alergenu pro SIT CAST testy (CAST ELISA, BAT) představují v současné době nejlepší nástroj pro určení druhu hmyzu který vyvolá klinické příznaky přínos pro klinickou praxi

15 CCD (Cross-reactive Carbohydrate Determinants)
součást oligosacharidových řetězců glykoproteinů různých druhů hmyzu a rostlin 2 pro člověka cizorodé strukturální motivy – fukóza a xylóza společné pro alergeny z taxonomicky odlišných zdrojů (hmyzí jed, potravinové alergeny rostl. původu, latex, pyly) u hmyzího jedu je nejvýznamnějším alergenem exprimujícím CCD hyaluronidáza N-glykan hmyzího jedu rostlinný N-glykan přínos pro klinickou praxi

16 CCD (Cross-reactive Carbohydrate Determinants)
pro člověka nejen cizorodé, ale zároveň silně imunogenní cca 20% alergických pacientů tvoří sp. IgE proti CCD IgE protilátky proti CCD jsou neškodné (pacient který má pouze tyto protilátky nemá klinické příznaky) přínos pro klinickou praxi

17 CCD (Cross-reactive Carbohydrate Determinants)
Hypotéza o příčině neškodnosti těchto protilátek cukerný řetězec obsahuje pouze jedno vazebné místo pro protilátku (celý glykoprotein pravděpodobně pouze 1 CCD) Pro efektivní přemostění IgE receptorů na bazofilech/mastocytech (aktivace, degranulace) je třeba multivalentní (minimálně divalentní) alergen. rostlinný N-glykan přínos pro klinickou praxi

18 dvojitá pozitivita sp. IgE - včela i vosa
Proč testy aktivace bazofilů tak výborně korelují s přítomností klinicky relevantní senzibilizace (konkrétním druhem hmyzu)? Abbas, A.K., Lichtman, A.H. Cellular and Molecular Immunology Testy aktivace bazofilů nutné přemostění receptorů na povrchu buněk Stanovení koncentrace sp. IgE dostačuje monovalentní vazba alergenu proto test prokazuje i klinicky irelevantní protilátky proti CCD

19 falešně pozitivní sp. IgE proti latexu (u polinotiků)
Testy aktivace bazofilů mohou pomoci určit klinický význam pozitivního nálezu sp. IgE v řadě dalších situací kdy v úvahu připadá přítomnost protilátek proti CCD: falešně pozitivní sp. IgE proti latexu (u polinotiků) u 90% pacientů s pozitivním sp. IgE a negativním kožním testem i klinickou anamnézou byl BAT na latex negativní (Ebo 2002) falešně pozitivní sp.IgE proti pylu trav, stromů a plevelů u 16% pacientů s alergií na hmyzí jed (n=259) (negativní SPT a anamnéza pylové alergie), prokázány protilátky proti CCD (Kochuyt 2005)

20 Závěr Díky relativně jednoduchému protokolu a letitým zkušenostem zdokumentovaným v odborných publikacích (hranice pozitivity, vhodné koncentrace alergenů atd.) je test připraven k zavedení do rutinní laboratorní diagnostiky. Nároky na preanalytickou fázi jsou srovnatelné s jinými funkčními testy. Test je obecně prezentován jako komplementární k dosud užívaným testům. I přes existenci kritických hlasů v recentní literatuře převažuje názor o jeho pozitivním přínosu v celé řadě klinických indikací. Celosvětově probíhající multicentrické studie zřejmě v blízké budoucnosti dále upřesní způsob jeho zařazení do vyšetřovacích algoritmů u alergií na jednotlivé typy alergenů.

21 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Bazotest – laboratorní provedení s použitím soupravy firmy Bühlmann Laboratories J. Havlasová, T. Sýkora InterImun Pardubice."

Podobné prezentace


Reklamy Google