Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ MS SPOLEČNOST UNIE ROSKA V ČR. UNIE ROSKA •Unie Roska je občanské sdružení působící v ČR od roku 1992. Jeho hlavním posláním je pomáhat lidem s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ MS SPOLEČNOST UNIE ROSKA V ČR. UNIE ROSKA •Unie Roska je občanské sdružení působící v ČR od roku 1992. Jeho hlavním posláním je pomáhat lidem s."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ MS SPOLEČNOST UNIE ROSKA V ČR

2 UNIE ROSKA •Unie Roska je občanské sdružení působící v ČR od roku Jeho hlavním posláním je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život. •Unie Roska má celorepublikovou působnost, jejích 37 regionálních organizací najdete ve všech krajích ČR. Má více než členů •Unie Roska je členem mezinárodní federace MSIF (Multiple Sclerosis International Federation) a její evropské platformy EMSP (European Multiple Sclerosis Platform).

3 •Motto Unie „Sursum corda“ („Vzhůru srdce“) vyjadřuje nutnost bojovat, překonávat překážky a nikdy se nevzdávat. •Růže (anglicky „ROSE“) ve znaku Rosky symbolizuje trnitou cestu životem s nelehkým onemocněním RS. •Unie Roska nesdružuje pouze nemocné s RS a jejich blízké. Je otevřená všem osobám, jejichž společným zájmem je pomáhat nemocným s RS.

4 NAŠE AKTVITY •vlastní akreditované vzdělávací pracoviště pro cvičitele nemocných RS •6 MS center Roska, která slouží jako informační, poradenská a kontaktní místa, cvičební prostory a místa pro jazykové a další kursy. •odborné přednášky a semináře •spolupráce s lékaři a dalšími odborníky •kompletní informační servis a poskytujeme sociální, pracovně-právní a psychologické poradenství ve složitých situacích, které nemocné s RS a jejich blízké potkávají.

5 •Ediční činnost - časopis Roska, řada knižních publikací, vzdělávacích brožur, instruktážních a naučných cd a dvd •provoz portálu •Každoročně pořádáme nejrůznější akce ke Dni roztroušené sklerózy v České republice (25.6.), z nichž nejvýznamnější je národní konference „Místo pro kvalitní život s RS“ •Oslavy Světového dne RS •domácí i zahraniční ozdravné akce a rekondiční rehabilitační pobyty, zájezdy •cvičení, plavání a hipoterapie •konference, benefiční a humanitární akce

6

7

8 Změna invalidních důchodů v roce 2010 •Od – Nově 3 stupně invalidity •Plný invalidní důchod – nově III. Stupeň •Částečný inv. důchod při poklesu nejméně •o 50% - nově II stupeň •Částečný inv. důchod při poklesu méně než 50% - nově I stupeň •Nové posouzení zdr. stavu v roce 2010

9 Podmínky nároku na invalidní důchod Pokles pracovní schopnosti Doba pojištění Stupeň invalidity podle poklesu pracovní schopnosti 1.Stupeň – pokles nejméně o 35% a nejvýše o 49% 2. Stupeň – pokles nejméně o 50% a nejvýše o 69% 3. Stupeň – pokles nejméně o 70%

10 Potřebná doba pojištění pro vznik invalidního důchodu podle věku Do 20 let – méně než jeden rok let – jeden rok 22 – 24 let – dva roky let – tři roky let - čtyři roky Nad 28 let - pět let

11 Přeměna invalidního důchodu na starobní •Pokud poživatel invalidního důchodu dosáhne věku 65 let, zaniká nárok na tento invalidní důchod, a v tento den mu vzniká nárok na starobní důchod, a to ve výši, v jaké mu náležel dosavadní důchod.

12 Podání námitky Písemná námitka do 30 dnů ode dne kdy bylo rozhodnutí oznámeno Podání – orgánu sociálního zabezpečení, který rozhodnutí vydal

13

14 Příspěvek na péči zák. 108/2006 Sb. Příspěvek na péči náleží lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci druhé osoby a to v běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Určující je zvládnutí 36 kritérii Péče o vlastní osobu – denní úkony – přijímání stravy, osobní hygiena.oblékání Soběstačnost – obstarat si osobní záležitosti, uvařit,vyprat a uklidit Příspěvek náleží osobě o kterou je pečováno Čtyři stupně závislosti – I. Stupeň – 2000,-- Kč II. Stupeň – 4000,-- Kč III. Stupeň – 8000,-- Kč IV. Stupeň ,-- Kč Žádost – příslušný poveřený úřad s rozšířenou působností dle trvalého bydliště žadatele – jen písemnou formou na příslušném formuláři. Žadatel je povinen se podrobit – sociálnímu šetření, lékařskému vyšetření, doložit podpis pečující osoby, kterým vyjádří svůj souhlas s poskytovanou péčí.

15 Změny v roce Příspěvek na péči bude nižší – I. Stupeň se sníží o 1200,-- Kč na 800,-- Kč. Netýká se dětí Ostatní stupně se nemění -Sociální příplatek – minimálně na rok se bez náhrady zruší – do budou dostávat jen sociálně slabé rodiny – čistý měsíční příjem nepřekročí dvojnásobek životního minima – jednotlivec – 3126,-- Kč -Přídavek na dítě – pro rok 2011 zůstává ve stejné výši jako v roce Pohřebné – jen při úmrtí dítěte v částce 5000,-- kč

16 Kontakty Unie Roska, Česká MS společnost tel./fax: P. O. Box Praha 2 Statutární zástupce: Karel Hrkal, prezident Odborný garant: Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

17 DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "ČESKÁ MS SPOLEČNOST UNIE ROSKA V ČR. UNIE ROSKA •Unie Roska je občanské sdružení působící v ČR od roku 1992. Jeho hlavním posláním je pomáhat lidem s."

Podobné prezentace


Reklamy Google