Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÁ MS SPOLEČNOST UNIE ROSKA V ČR. UNIE ROSKA •Unie Roska je občanské sdružení působící v ČR od roku 1992. Jeho hlavním posláním je pomáhat lidem s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÁ MS SPOLEČNOST UNIE ROSKA V ČR. UNIE ROSKA •Unie Roska je občanské sdružení působící v ČR od roku 1992. Jeho hlavním posláním je pomáhat lidem s."— Transkript prezentace:

1 ČESKÁ MS SPOLEČNOST UNIE ROSKA V ČR

2 UNIE ROSKA •Unie Roska je občanské sdružení působící v ČR od roku 1992. Jeho hlavním posláním je pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou žít kvalitní, důstojný a plnohodnotný život. •Unie Roska má celorepublikovou působnost, jejích 37 regionálních organizací najdete ve všech krajích ČR. Má více než 3 000 členů •Unie Roska je členem mezinárodní federace MSIF (Multiple Sclerosis International Federation) a její evropské platformy EMSP (European Multiple Sclerosis Platform).

3 •Motto Unie „Sursum corda“ („Vzhůru srdce“) vyjadřuje nutnost bojovat, překonávat překážky a nikdy se nevzdávat. •Růže (anglicky „ROSE“) ve znaku Rosky symbolizuje trnitou cestu životem s nelehkým onemocněním RS. •Unie Roska nesdružuje pouze nemocné s RS a jejich blízké. Je otevřená všem osobám, jejichž společným zájmem je pomáhat nemocným s RS.

4 NAŠE AKTVITY •vlastní akreditované vzdělávací pracoviště pro cvičitele nemocných RS •6 MS center Roska, která slouží jako informační, poradenská a kontaktní místa, cvičební prostory a místa pro jazykové a další kursy. •odborné přednášky a semináře •spolupráce s lékaři a dalšími odborníky •kompletní informační servis a poskytujeme sociální, pracovně-právní a psychologické poradenství ve složitých situacích, které nemocné s RS a jejich blízké potkávají.

5 •Ediční činnost - časopis Roska, řada knižních publikací, vzdělávacích brožur, instruktážních a naučných cd a dvd •provoz portálu www.roska.eu •Každoročně pořádáme nejrůznější akce ke Dni roztroušené sklerózy v České republice (25.6.), z nichž nejvýznamnější je národní konference „Místo pro kvalitní život s RS“ •Oslavy Světového dne RS •domácí i zahraniční ozdravné akce a rekondiční rehabilitační pobyty, zájezdy •cvičení, plavání a hipoterapie •konference, benefiční a humanitární akce

6

7

8 Změna invalidních důchodů v roce 2010 •Od 1.1.2010 – Nově 3 stupně invalidity •Plný invalidní důchod – nově III. Stupeň •Částečný inv. důchod při poklesu nejméně •o 50% - nově II stupeň •Částečný inv. důchod při poklesu méně než 50% - nově I stupeň •Nové posouzení zdr. stavu v roce 2010

9 Podmínky nároku na invalidní důchod Pokles pracovní schopnosti Doba pojištění Stupeň invalidity podle poklesu pracovní schopnosti 1.Stupeň – pokles nejméně o 35% a nejvýše o 49% 2. Stupeň – pokles nejméně o 50% a nejvýše o 69% 3. Stupeň – pokles nejméně o 70%

10 Potřebná doba pojištění pro vznik invalidního důchodu podle věku Do 20 let – méně než jeden rok 20 - 22 let – jeden rok 22 – 24 let – dva roky 24 - 26 let – tři roky 26 - 28 let - čtyři roky Nad 28 let - pět let

11 Přeměna invalidního důchodu na starobní •Pokud poživatel invalidního důchodu dosáhne věku 65 let, zaniká nárok na tento invalidní důchod, a v tento den mu vzniká nárok na starobní důchod, a to ve výši, v jaké mu náležel dosavadní důchod.

12 Podání námitky Písemná námitka do 30 dnů ode dne kdy bylo rozhodnutí oznámeno Podání – orgánu sociálního zabezpečení, který rozhodnutí vydal

13

14 Příspěvek na péči zák. 108/2006 Sb. Příspěvek na péči náleží lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci druhé osoby a to v běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Určující je zvládnutí 36 kritérii Péče o vlastní osobu – denní úkony – přijímání stravy, osobní hygiena.oblékání Soběstačnost – obstarat si osobní záležitosti, uvařit,vyprat a uklidit Příspěvek náleží osobě o kterou je pečováno Čtyři stupně závislosti – I. Stupeň – 2000,-- Kč II. Stupeň – 4000,-- Kč III. Stupeň – 8000,-- Kč IV. Stupeň - 12000,-- Kč Žádost – příslušný poveřený úřad s rozšířenou působností dle trvalého bydliště žadatele – jen písemnou formou na příslušném formuláři. Žadatel je povinen se podrobit – sociálnímu šetření, lékařskému vyšetření, doložit podpis pečující osoby, kterým vyjádří svůj souhlas s poskytovanou péčí.

15 Změny v roce 2011 -Příspěvek na péči bude nižší – I. Stupeň se sníží o 1200,-- Kč na 800,-- Kč. Netýká se dětí Ostatní stupně se nemění -Sociální příplatek – minimálně na rok se bez náhrady zruší – do 31.12.2010 budou dostávat jen sociálně slabé rodiny – čistý měsíční příjem nepřekročí dvojnásobek životního minima – jednotlivec – 3126,-- Kč -Přídavek na dítě – pro rok 2011 zůstává ve stejné výši jako v roce 2010 -Pohřebné – jen při úmrtí dítěte v částce 5000,-- kč

16 Kontakty Unie Roska, Česká MS společnost tel./fax: +420 266 712 511 P. O. Box 38 120 00 Praha 2 http://www.roska.eu e-mail: roska@roska.eu Statutární zástupce: Karel Hrkal, prezident Odborný garant: Doc. MUDr. Eva Havrdová, CSc.

17 DĚKUJI ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "ČESKÁ MS SPOLEČNOST UNIE ROSKA V ČR. UNIE ROSKA •Unie Roska je občanské sdružení působící v ČR od roku 1992. Jeho hlavním posláním je pomáhat lidem s."

Podobné prezentace


Reklamy Google