Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tanečně pohybová terapie (TPT )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tanečně pohybová terapie (TPT )"— Transkript prezentace:

1 Tanečně pohybová terapie (TPT )
Olga Škvařilová Sdružení Podané ruce, o.s. Drogové služby ve vězení a následná péče

2 CV Praxe v oblasti závislostí od roku 1993
Speciální pedagog – etoped, vychovatel pro nápravná zařízení UP Olomouc SUR výcvik, Skálův institut, 1996 členka – profesionál České asociace taneční a pohybové terapie v ČR „TANTER“ výcvik „Taneční a pohybová terapie“,pod záštitou ADTA ( American Dance Therapy Association ) USA, Dr.Miriam Roskin Berger a Dr.Judith Bunney , 1997 – 1999 „Aktivní asociace pohybu“, Johan Chodorow Ph.D., jungiánská psychoanalytička a taneční terapeutka, členka ADTR ( Academy of Dance Therapists Registred ), 2006 „Tanec domů“ a „Tanči 5 rytmů“, Julie Deal ( UK ), 2006 „Pohyb a motivace“, Judith Mendelsson ( Izrael ), 2006 Taneční tarapie, dramaterapie a psychodrama, Jana Špinarová –Dusbábková, M.A., IES Brno, 2007 Srdce na dlani aneb Emoce v pohybu, Saryo van Lakerveld, (Holandsko), 2007 Labanova analýza pohybu, Janet Kaylo, Kanada,2007 Stáž Velká Británie Londýn a Bristol (Dance Voice ) 2007 Body-Mind Centering (vylaďování těla a mysli), A.Sedláčková,SK, 2008 Frekventantka výcviku Koncentrativní pohybové terapie od 2010, SK

3 Praxe v TPT 1999 – 2000 Centrum prevence - klub Vrak bar Jihlava, klienti ve věku 15 – 21 let, experimentátoři, UD 2002 – Drogové služby ve vězení SPR, Věznice Kuřim, 7mi měsíční skupinová práce s UD, kombinace různých neverbálních technik 2006 – Doléčovací centrum Jamtana SPR 2006 – TK Podcestný mlýn SPR, dramaterapeutické představení v rámci Toxi Morality, kino Art Brno 2007 – substituční léčba, DPS Elysium SPR 2008 – 2009: o.s.Práh Brno TPT s duševně nemocnými 2007 – doposud: Věznice Kuřim, tanečně pohybová terapie 2009 – doposud: individuální TPT s klienty ve vězení a následné péči Semináře/ workshopy na konferencích, Kurzy SPR IES 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 (květen)

4 Historie tance a TPT Tanec reflektuje dobu, ve které žijeme
Prostředek k sebevyjádření, součást posvátných rituálů a obřadů Prostředek společenského uvolnění a zábavy Léčivá síla tance – šamanské metody s hudbou a tancem, komunikace s bohy TPT se vyvinula z moderního tance na poč. 20. stol. – zdůraznění spontaneity, autentičnosti, individuální výraz, vědomí těla, výraz emoce Isadora Duncan ( 1877 – 1927 ) – zakladatelka moderního tance Rudolf Laban ( 1879 – 1958 ), vyvinul systém zaznamenávání a označování tanečního pohybu – základ pohybové analýzy v taneční terapii

5 Významné osobnosti TPT
Marian Chace ( 1896 – 1970 ), považována za zakladatelku ( 1965 vznik ADTA ), práce s pacienty na psychiatrických klinikách Francisca Boas, práce s dětmi v psychiatrické léčebně v NY, změna obrazu těla zprostředkováním nových možností pohybu Trudi Shoop, psychotičtí pacienti – chroničtí schizofrenici Mary Whitehous, práce s neurotiky, propojila tanec a pohyb s myšlenkami hlubinné psychologie, vedení klientů k objevení pohybu v sobě, který by byl spontánní, neplánovaný, vycházející z nevědomí

6 Expresivní terapie expresivní terapie = klient se vyjadřuje prostřednictvím tance, pohybu, menší kontrola exprese emocí a tím může dojít k emočnímu odreagování, orientuje se na „zde a nyní“, zlepšuje sebeuvědomění v současném okamžiku

7 Principy TPT I. TPT vychází z principu, že mezi pohybem a emocemi je vztah, tělo je využíváno jako expresivní prostředek ve vztahu k právě probíhajícím myšlenkám a pocitům, najít tento vztah a porozumět mu je v TPT jedním z hlavních cílů.

8 Principy TPT II. Pohyb je hlavní terapeutický prostředek k dosažení změny Pohyb vede k lepší orientaci v našem těle Pohyb odráží naši osobnost TPT pracuje „vývojově“ – pracuje se tam, kde se klient nachází K úspěšnému projití jedné fáze je nutné uspokojivě zvládnout fázi předchozí Vést klienty, aby hledali své vlastní pohyby Účinnost TPT závisí na vztahu terapeuta a klienta – ten probíhá zejména na pohybové úrovni – zrcadlení, synchronizace, amplifikace,interakce s pohybem klienta

9 Základní témata léčebného procesu
Práce s pohybovými vzorci, zaměření na pohybovou změnu Využití pohybu a tance jako prostředku komunikace Případné verbální zpracování a reflektování prožitku Centrálním aspektem procesu TPT je přivádět nevědomé do vědomí

10 Důvody pro pozorování pohybu
Je nástrojem pro určení silných a slabých stránek – z toho vycházejí potřeby klientů Je prostředkem umožňující pozorovat klienta odpoutaného od jiných vztahů Je metodou pro určení pohybových témat a stanovení pohybových cílů skupiny v lekci

11 Specifické cíle TPT dosažení emoční a fyzické integrace jedince
ustanovit sjednocující interaktivní vztah mezi myšlením a tělem, mezi představivostí a realitou vědomí těla, hranic těla a jeho vztahu k prostoru realistické vnímání své vnitřní představy o těle akceptace a bezpečný způsob zvládání napětí v těle, úzkosti, stres a potlačované energie schopnost identifikovat a vyjadřovat své pocity bezpečným a přijatelným způsobem ( např. pomoc při kontrole impulsivního chování, atd. )

12 Ale také…. K abreakci úzkosti,uvolnění strachu, smutku, radosti,
K odreagování, relaxace a návrat k hravosti Ke smíření s rytmy lidského života Pomoci lidem rozhýbat jejich tělo, mysl, duši i ducha

13 Tělo Zřetelná hranice, jasně nás vymezuje vůči ostatním
Pomocí vztahu ke svému tělu můžeme lépe porozumět a prožít vztah k sobě Tělo můžeme chápat jako fyzický aspekt osobnosti Tělo není představa, je vždy přítomné, reálné, práce na tom :“teď a tady“ Nejranější zkušenost, kterou máme s vědomím je skrze tělo Fyzické vědomí je základ, ze kterého se dále psychologicky vyvíjíme

14 Tělo jako referenční bod
Nejprve orientace v sobě, pak až v druhých, jak vnímá: Otevřenost x uzavřenost Blízkost x vzdálenost Prostorové vztahy se utvářejí nejprve pomocí poznání našeho těla Mnoho našich pocitů, životních situací je zakotveno v tělesné terminologii ( některé situace je těžké ustát, stát pevně na vlastních nohách, odchod od rodičů,..)

15 Popis sezení skupinové práce v TPT
Zahřátí, rozhýbání, procítění těla účastníků Alespoň částečné uvolnění napětí Rozpoznání atmosféry ve skupině, Zjištění aktuálního psychického stavu klienta a jejich ochoty se zapojit Výběr tématu a techniky Zakončení Důležitá je práce s celkovou energií ve skupinové práci

16 Pomůcky Míče Šátky, látky Guma, popruh Obruče, tyče Písek, štěrky
Padák Orfovo instrumentárium Bubny Převleky Maňásci

17 Hudba Výběr Kontraindikace Specifika K čemu slouží, co podporuje
Rytmus

18 Drogově závislí a ve vězení
Relaxace, uvolnění, zapomenutí na vězeňské prostředí Sebeuvědomění, vnímání svého těla – vnímání svých limitů, potřeb – nepřekračování svých hranic a možností Práce s agresivitou - Ve skupině, kdy by bylo vyjádření agrese nebezpečné, je možné pohyb strukturovat v energický pohyb, což výsledně povede ke stejnému uvolnění svalů, ale eliminuje vědomý emoční kontext Proměna na tělesné úrovni – rozšíření pohybového vzorce Práce na problémech vztahu k sobě a k ostatním Propojení verbální terapie a TPT – témata blízkosti, intimity, doteku, vztahy, sebepřijetí, otevřenost, uzavřenost, důvěra,….

19 Literatura Blížkovská, Jarmila:“Úvod do tanečně pohybové terapie“ MU Brno 1999 Paynová, Helen:“Kreativní pohyb a tanec Portál 1999 Čížková,Klára:“Tanečně pohybová terapie, Triton 2005 Chodorowová, Joan:“Taneční terapie a hlubinná psychologie,Imaginace v pohybu“,Triton 2006 Gräffová, Christine:“Koncentrativní pohybová terapie, SCAN, naklad.Albert 1999

20 Odkazy www.tanter.cz www.arteterapie.cz www.fokus-praha.cz

21 Děkuji za pozornost i společný tanec. Olga Škvařilová www. podaneruce
Děkuji za pozornost i společný tanec ! Olga Škvařilová

22


Stáhnout ppt "Tanečně pohybová terapie (TPT )"

Podobné prezentace


Reklamy Google