Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tanečně pohybová terapie MUDr. Iveta Zedková Jeseník, 28.4.2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tanečně pohybová terapie MUDr. Iveta Zedková Jeseník, 28.4.2012."— Transkript prezentace:

1 Tanečně pohybová terapie MUDr. Iveta Zedková Jeseník, 28.4.2012

2 Definice TPT psychoterapeutické užití pohybu a tance, které umožňuje kreativní zapojení jedince do procesu, v němž je podporována emoční, kognitivní, fyzická a sociální integrace jedince (ADMP UK) tanec = veškeré neverbální projevy jedince, které mají komunikační potenciál neverbální projevy odrážejí aktuální prožívání daného člověka a jeho zkušenost s vnějším světem neverbální projevy vytvářejí osobitou „choreografii“ expresivní terapie MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

3 Pohyb a tanec jako psychoterapie pohyb je přednostním prostředkem pro navazování terapeutického vztahu a vyjadřování vnitřního prožívání „pohyb“ = tanec: nabývá úrovně (pre)symbolické, expresivní, komunikační psychoterapie je především léčbou, ale i profylaxí a rehabilitací poruch zdraví (Vymětal, 2003)‏ uskutečňuje se výhradně psychologickými prostředky – prostředky komunikační a vztahové povahy vědomá, záměrná, strukturovaná a vědecky podložená interakce mezi terapeutem a pacientem (Vymětal, 2003)‏ MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

4 Co činí tanec tancem? estetická složka expresivita tanečníka tanečník pomocí komunikačních symbolů a metafor zprostředkovává informaci o jeho prožívání, vtahuje nás do příběhu a umožňuje nám sdílet s ním jeho zkušenost MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

5 Historie TPT souběžný vznik a rozvoj moderního tance a psychoterapie spontaneita, autenticita individuálního výrazu, vědomí těla, témata, která odrážela celou škálu pocitů a vztahů Isadora Duncan (zaměření se na uvědomění a poznávání, moudrost těla, hodnota informací, které tělo může přinést, vztah k zemi, rytmu a k ostatním lidem) Ruth St. Denis, Rudolf Laban a Mary Wigman MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

6 Historie a současnost TPT Marian Chace, Francizska Boas, Mary Whitehouse, Troodi Schoop, Blanche Evan ADTA (American Dance Therapy Association, založena 1966) EADMT (European Association Dance Movement Therapy, založena 2010)‏ TANTER (Česká asociace taneční a pohybové terapie, založena 2002)‏ MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

7 Teoretické principy TPT tělo a mysl jsou v neustálé reciproční interakci (Berger, 1989; Berrol, 1992)‏ v pohybu se odráží osobnost jedince (North, 1972)‏ stěžejní pro efektivitu TPT je terapeutický vztah pohyb (podobně jako sny, kresba či volné asociace) může být nositelem symbolických významů a metafor vycházejících z nevědomí (Davis & Skupien, 1974)‏ kreativní pohyb má terapeutický potenciál MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

8 Teoretická východiska výzkum neverbálního chování (Birdwhistel, Scheflen, Condon, Kendon, Davis)‏ kulturní a sociální antropologie (Hanna, Serlin)‏ etologie (Darwin, Morris)‏ kreativita, hra (Arieti) vztah pohybového vývoje a vývoje self (Kestenberg, Thelen)‏ pohybový projev a osobnost/ psychopatologie výzkum v oblasti neurověd - souvislosti popisují např. Poněšický, Tortora, Roehricht, Koch MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

9 Teoretická východiska pohyb jako psychofyzický proces intersubjektivita embodiment enaction systém zrcadlících neuronů MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

10 Intersubjektivita kapacita sdílet, poznávat a porozumět, empatizovat, vciťovat se, podílet se, rezonovat a vstupovat do žitých subjektivních zkušeností druhých (Stern, 2005)‏ kapacita matky dávat smysl preverbální zkušenosti svého dítěte závisí na tom, jak výstižně dokáže interpretovat vnitřní afektivní stavy svého dítěte na základě jejich intenzity, rytmu a formy (Stern 1985)‏ význam časné, preverbální zkušenosti – intersubjektivní vztahový model z intersubjektivní perspektivy je nutné vědomnější/uvědomovanější práce terapeuta s neverbálním procesem (Stern, 2005)‏ MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

11 Embodiment (Csordas, 1993)‏ integrace a hledání rovnováhy mezi různými aspekty self (senzorické, emocionální a mentální) v kontejnujícím „prostoru“ těla, ohraničeného kůží a reagujícího na vnitřní a vnější podněty. (Bloom, 2006)‏ smysl se vynořuje na nevědomé preverbální úrovni ve spojení s percepčním rozpoznáváním ostatních lidských bytostí a je dán intersubjektivní interakcí ztělesněná senzomotorická zkušenost umožňuje terapeutovi prohloubení empatického vnímání klienta MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

12 Neurobiologické podklady: systém zrcadlících neuronů aktivují se, když pohybový akt provádíme, stejně jako když jej pozorujeme u druhých základem mechanismu je transformace specifických senzorických informací do motorického formátu hrají významnou roli v mnoha kognitivních funkcích, od porozumění akci a záměru, přes imitaci, řeč až pro prožívání emocí/empatii (Febbri-Destro, Rizzolati, 2008)‏ MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

13 Principy a metody práce v TPT terapeutický proces terapeutický vztah pohybový dialog (následování vedení klienta, zachytávání pohybů, zrcadlení, vylaďování, vyjasňování, rozvíjení)‏ empatická reflexe (svědectví, kinestetické vidění, kinestetická empatie)‏ nevědění, vědomá přítomnost pohybová metafora, téma polarity, preverbální zkušenosti, kinestetická paměť MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

14 Práce se skupinou léčivé procesy: synchronie, exprese, rytmus, vitalizace, integrace, koheze, vzájemné učení, symbolizace (Schmais)‏ struktura verbalizace, pomůcky, hudba, techniky fyzický kontakt, dotyk terapeutická úskalí péče terapeuta o sebe sama Obecné poznámky MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

15 Systémy pozorování a popisu pohybu LMA, KMP, BF, další odvozené systémy pozorování, zkoušení pozorování přirozeného pohybu primárně neinterpretativní MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

16 Labanova analýza pohybu MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

17 Labanova analýza pohybu Dynamika VÁHA lehkost ---------------------- síla ČAS zrychlení --------------------- zpomalení PLYNUTÍ volné -------------------- vázané PROSTOR přímý ------------------ nepřímý MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

18 sagitální rovina – pohyb dopředu/ postupování vpřed učení se dedukovat krok za krokem, předvídat důsledky Váhavý pohyb (prekurzor Zadrženého)‏ sagitální rovina – pohyb dozadu/ ustupování vzad učení se indukcí, na základě předchozí zkušenosti Ukvapený pohyb (prekurzor Náhlého)‏ vertikální rovina – pohyb nahoru/ narůstání hledání různých vysvětlení problému Jemný pohyb (prekurzor Lehkosti)‏ vertikální rovina – pohyb dolů/ stlačování učení se argumentovatPrudký pohyb (prekurzor Síly)‏ horizontální rovina – pohyb od těla do strany/ rozsévání asociační učení a učení se generalizovat Flexibilní pohyb (prekurzor Nepřímého)‏ horizontální rovina – pohyb ze strany k tělu/ shrnování učení se definovat problém, soustředit se Zaměřující pohyb (prekurzor Přímého)‏ SMĚRY V PROSTORU/TVARY VZORCE UČENÍ PREKURZORY DYNAMIKY MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

19 Pohybový profil podle Kestenberg Rytmy Plynutí Napětí (Tension Flow Rythms) – odrážejí nevědomé pudy a potřeby charakteristické Vlastnosti Plynutí Napětí – odrážejí temperament a afektivitu Prekurzory Dynamiky (Pre-efforts) – odrážejí nezralé způsoby a strategie zvládání (často používané v procesech učení a zároveň v obranných mechanismech Vlastnosti Dynamiky pohybu (Efforts) – odrážejí způsob zvládání světa ve vztahu k Prostoru, Váze a Času MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

20 Možnosti využití TPT rozvoj osobnosti a primární prevence léčba – psychoterapie udržovací/rehabilitační péče (terciální prevence) MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

21 Cíle a formy TPT cíle na pohybové úrovni zlepšení interpersonálního fungování zpřístupnění důležitých emočních témat a jejich vyjádření (obsahů nevědomí a reintegrace do vědomí)‏ individuální, skupinová, rodinná TPT MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

22 Terapeutický tanec Nevyžaduje specializovaný výcvik v TPT ani supervizi Podmíněno odborným vzděláním v TPT, práce pod supervizí Velikost skupiny libovolná (cca 4-30 lidí)‏Velikost skupiny max. 8 pacientů Skupinová formaIndividuální i skupinová Volnější hranice i strukturaJasná struktura, hranice, terapeutický vztah Cílem je dosažení příjemného pocitu, ev. příprava představení Cílem je zaměření na terapeutické potřeby pacienta Práce s předem připraveným zadáním (kroky, cvičení, hry)‏ Práce s tématy klienta v kontextu terapeutického procesu Aktivita pro uvolnění, relaxaciForma psychoterapie Terapeutický tanecTPT MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

23 Jiné směry využívající tanec a pohyb Psychobalet Primitivní exprese Tanec 5 rytmů Kruhové tance Psychogymnastika Body-mind centering Koncentrativní pohybová terapie Bioenergetika Biosyntéza (Boadella)‏ Pesso-Boyden System Psychomotor Therapy Proces-orientovaná psychoterapie Arnolda Mindella Rolfing Feldenkraisova metoda MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012

24 …. KONEC MLUVENÍ MUDr. Iveta Zedková, Jeseník, 28.4.2012


Stáhnout ppt "Tanečně pohybová terapie MUDr. Iveta Zedková Jeseník, 28.4.2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google