Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro knihovníky Přístup k romskému dítěti, možnosti podpory rozvoje čtenářství 22. září 2011 PaedDr. Renata.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro knihovníky Přístup k romskému dítěti, možnosti podpory rozvoje čtenářství 22. září 2011 PaedDr. Renata."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro knihovníky Přístup k romskému dítěti, možnosti podpory rozvoje čtenářství září PaedDr. Renata Wolfová

2 Kořeny romské mentality
Původ romské mentality Život v Indii Společenská hierarchie Filosofie východní Indie Indické jazyky – souvislosti v myšlení a řeči Vliv mentality na výchovu dítěte Historie školního vzdělávání Romů v Čechách

3 SOCIOKULTURNÍ MAKROSYSTÉM
SOUČASNOST • zákon č. 561/2004 Sb.: § 2 Zásady a cíle vzdělávání; § 14 Vzdělávání příslušníků národnostních menšin; § 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů - SVP • žáci se SVP – SZ (ohrožená rodina s nízkým soc. kultur. statusem; nařízená ústavní nebo ochranná výchova;postavení azylanta (Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu) SOCIOKULTURNÍ MAKROSYSTÉM SOCIOKULTURNÍ ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI SOCIO- KULTURNÍ ZÁZEMÍ RODINY – SPOLEČNOSTI RODINA ŽÁK ŠKOLA UČITEL

4 Kvalita předškolní stimulace
Sociokulturní makrosystém – východisko v přístupu k žákům se sociálním znevýhodněním ŠKOLA Školní úspěšnost žáka ŽÁK Konkrétní škola v systému školství (postavení v systému školství, prostředí, klima) Všeobecné požadavky (učební plány, ŠVP, hodnocení) Specifické podmínky výuky (organizace učení, učební styl, atmosféra) Zdravotní stav (vývojový a zdravotní stav) Percepční, kognitivní dovednosti (vnímání, učení, myšlení, koncentrace) Soc.+ kultur. + vých. působení rodiny (připravenost na zátěž, chování ve skupině, pracovní návyky) Kvalita předškolní stimulace

5 RIZIKOVÉ FAKTORY SPOLUPRÁCE
na straně pedagoga : problémový žák - subjektivní kategorie; kvantitativní pojetí normy osobní atribuční styl postoj k žákovi (odmítnutí, negativní očekávání, interpretace příčin, neporozumění potřebám rodiny;..) nebezpečí rezignace až vyhoření potřeba podpory – ŠPP, ŠPZ, neziskové organizace (výuková, výchovná podpora, mediace) organizace učení,učební styl hodnocení (individuální vztahová norma) na straně žáka, rodiny sociální stigma - riziko sociálního vyloučení sebehodnocení zátěž – předchozí negativní zkušenosti nejen se školou, řešení konfliktů – obranné reakce učební strategie, motivace ke školní práci, komunikační dovednosti, pracovní návyky nepřiměřené chování rodičů (rozpad manželství, citová a sociální deprivace,...) sociokulturní odlišnost

6 Arabské + muslimské země
SOCIOKULTURNÍ ODLIŠNOST (specifická sociální zkušenost, komunikační problémy,vzorce, kontext, neverbální komunikace, hodnoty, normy, pravidla,mužská a ženská role, vztahy a role v rodině, ve skupině, sociální příslušnost v obou kulturách) Romové ambivalence k vlastní identitě, jazyková bariéra (etnolekt), komunik.styl, hodnoty a normy, kolektivismus, soudržnost a solidarita, zvyky, tradice, styl života, vnímání času – v přítomnosti, prožívání, temperament, hodnoty majoritní x romské komunity, vztah ke vzdělání. • Číňané + Vietnamci jazyková bariéra, tradiční rodina, důraz na disciplínu, podřízenost autoritě, přizpůsobení skupině, skromnost, zdvořilost, píle, hodnota vzdělání, verb.+ neverb. komunikace, komunik. zvyklosti, jazykový + sociální kontext. Arabské + muslimské země jazyková bariéra, míra islamizace rodiny, tradiční rodina (patriarchát, sexuální a věková hierarchie, role mužů a žen), hodnotová orientace (důraz na čest),odlišný přístup ke vzdělávání chlapců a dívek; možná uzavřenost komunity – sociální izolace žáků ve vrstevnické komunitě, ... Rusové + Ukrajinci nízká jazyková bariéra, národnostní rivalita, tradice kolektivistické výchovy, široké spektrum sociálních a vzdělanost. vrstev, stres, obavy z budoucnosti, opuštění rodiny, různorodé nároky rodiny na školní výkon

7 Pravidla komunikace s rodiči
Respekt k členům rodiny Verbální projev pracovníka Poskytnout časový prostor Zhodnotit i pozitivní aspekty Brát v úvahu skupinové rozhodování rodiny Respektování kulturních zvyklostí Zajistit intimitu sdělení Návštěva rodinného prostředí Nebezpečí vlastních sociálních stereotypů Objasňovat kontinuitu a potřebnost vzdělávání

8 Základní škola Praha 3, Havlíčkovo náměstí
Historie školy – historie vzdělávání Romů na Žižkově Škola s celodenním systémem vzdělávání (stanovení cílů, personální zajištění, organizace výuky, odpolední aktivity, posílení výuky ČJ, doučování, formy a metody výuky se zaměřením na praktické uplatnění, materiální podpora, hodnocení žáka, finanční zajištění) Metody práce – výukové postupy se zaměřením na výuku čtení – rozvoj gramotnosti (zkušenost s výukou čtení zájem o čtení, zkušenost s rozvíjením všeobecných vědomostí Možnosti zvýšení zájmu o čtení a práci s textem Spolupráce se státními i neziskovými organizacemi North Vancouver City Library -

9 Základní škola Praha 3, Havlíčkovo náměstí


Stáhnout ppt "Seminář pro knihovníky Přístup k romskému dítěti, možnosti podpory rozvoje čtenářství 22. září 2011 PaedDr. Renata."

Podobné prezentace


Reklamy Google