Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář pro knihovníky Přístup k romskému dítěti, možnosti podpory rozvoje čtenářství 22. září 2011 PaedDr. Renata Wolfová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář pro knihovníky Přístup k romskému dítěti, možnosti podpory rozvoje čtenářství 22. září 2011 PaedDr. Renata Wolfová."— Transkript prezentace:

1 Seminář pro knihovníky Přístup k romskému dítěti, možnosti podpory rozvoje čtenářství 22. září 2011 PaedDr. Renata Wolfová

2 Kořeny romské mentality •Původ romské mentality •Život v Indii •Společenská hierarchie •Filosofie východní Indie •Indické jazyky – souvislosti v myšlení a řeči •Vliv mentality na výchovu dítěte •Historie školního vzdělávání Romů v Čechách

3 SOCIOKULTURNÍ MAKROSYSTÉM SOCIOKULTURNÍ ZÁZEMÍ SPOLEČNOSTI SOCIO- KULTURNÍ ZÁZEMÍ RODINY – SPOLEČNOSTI RODINA ŽÁK ŠKOLA UČITEL SOUČASNOST • zákon č. 561/2004 Sb.: § 2 Zásady a cíle vzdělávání; § 14 Vzdělávání příslušníků národnostních menšin; § 16 Vzdělávání dětí, žáků a studentů - SVP • žáci se SVP – SZ (ohrožená rodina s nízkým soc. kultur. statusem; nařízená ústavní nebo ochranná výchova;postavení azylanta ( Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu)

4 Sociokulturní makrosystém – východisko v přístupu k žákům se sociálním znevýhodněním ŠKOLA Školní úspěšnost žáka ŽÁK Konkrétní škola v systému školství (postavení v systému školství, prostředí, klima) Všeobecné požadavky (učební plány, ŠVP, hodnocení) Specifické podmínky výuky (organizace učení, učební styl, atmosféra) Zdravotní stav (vývojový a zdravotní stav) Percepční, kognitivní dovednosti (vnímání, učení, myšlení, koncentrace) Soc.+ kultur. + vých. působení rodiny (připravenost na zátěž, chování ve skupině, pracovní návyky) Kvalita předškolní stimulace

5 RIZIKOVÉ FAKTORY SPOLUPRÁCE •na straně pedagoga :  problémový žák - subjektivní kategorie; kvantitativní pojetí normy  osobní atribuční styl  postoj k žákovi (odmítnutí, negativní očekávání, interpretace příčin, neporozumění potřebám rodiny;..)  nebezpečí rezignace až vyhoření  potřeba podpory – ŠPP, ŠPZ, neziskové organizace (výuková, výchovná podpora, mediace)  organizace učení,učební styl  hodnocení (individuální vztahová norma) •na straně žáka, rodiny  sociální stigma - riziko sociálního vyloučení  sebehodnocení  zátěž – předchozí negativní zkušenosti nejen se školou, řešení konfliktů – obranné reakce  učební strategie, motivace ke školní práci, komunikační dovednosti, pracovní návyky  nepřiměřené chování rodičů (rozpad manželství, citová a sociální deprivace,...)  sociokulturní odlišnost

6 SOCIOKULTURNÍ ODLIŠNOST (specifická sociální zkušenost, komunikační problémy,vzorce, kontext, neverbální komunikace, hodnoty, normy, pravidla,mužská a ženská role, vztahy a role v rodině, ve skupině, sociální příslušnost v obou kulturách) •Romové ambivalence k vlastní identitě, jazyková bariéra (etnolekt), komunik.styl, hodnoty a normy, kolektivismus, soudržnost a solidarita, zvyky, tradice, styl života, vnímání času – v přítomnosti, prožívání, temperament, hodnoty majoritní x romské komunity, vztah ke vzdělání. • Číňané + Vietnamci jazyková bariéra, tradiční rodina, důraz na disciplínu, podřízenost autoritě, přizpůsobení skupině, skromnost, zdvořilost, píle, hodnota vzdělání, verb.+ neverb. komunikace, komunik. zvyklosti, jazykový + sociální kontext. •Arabské + muslimské země jazyková bariéra, míra islamizace rodiny, tradiční rodina (patriarchát, sexuální a věková hierarchie, role mužů a žen), hodnotová orientace (důraz na čest),odlišný přístup ke vzdělávání chlapců a dívek; možná uzavřenost komunity – sociální izolace žáků ve vrstevnické komunitě,... •Rusové + Ukrajinci nízká jazyková bariéra, národnostní rivalita, tradice kolektivistické výchovy, široké spektrum sociálních a vzdělanost. vrstev, stres, obavy z budoucnosti, opuštění rodiny, různorodé nároky rodiny na školní výkon

7 Pravidla komunikace s rodiči •Respekt k členům rodiny •Verbální projev pracovníka •Poskytnout časový prostor •Zhodnotit i pozitivní aspekty •Brát v úvahu skupinové rozhodování rodiny •Respektování kulturních zvyklostí •Zajistit intimitu sdělení •Návštěva rodinného prostředí •Nebezpečí vlastních sociálních stereotypů •Objasňovat kontinuitu a potřebnost vzdělávání

8 Základní škola Praha 3, Havlíčkovo náměstí •Historie školy – historie vzdělávání Romů na Žižkově •Škola s celodenním systémem vzdělávání (stanovení cílů, personální zajištění, organizace výuky, odpolední aktivity, posílení výuky ČJ, doučování, formy a metody výuky se zaměřením na praktické uplatnění, materiální podpora, hodnocení žáka, finanční zajištění) •Metody práce – výukové postupy se zaměřením na výuku čtení – rozvoj gramotnosti (zkušenost s výukou čtení zájem o čtení, zkušenost s rozvíjením všeobecných vědomostí •Možnosti zvýšení zájmu o čtení a práci s textem •Spolupráce se státními i neziskovými organizacemi WWW.meta-os.cz, www.inkluzivniskola.cz, www.epolis.cz, www.clovekvtisni.cz WWW.meta-os.czwww.inkluzivniskola.czwww.epolis.cz www.clovekvtisni.cz •North Vancouver City Library - www.cnv.org/nvclNorth Vancouver City Library

9 Základní škola Praha 3, Havlíčkovo náměstí


Stáhnout ppt "Seminář pro knihovníky Přístup k romskému dítěti, možnosti podpory rozvoje čtenářství 22. září 2011 PaedDr. Renata Wolfová."

Podobné prezentace


Reklamy Google