Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské projekty v prevenci HIV/AIDS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské projekty v prevenci HIV/AIDS"— Transkript prezentace:

1 Evropské projekty v prevenci HIV/AIDS
MUDr. Eva Jílková Poradna HIV/AIDS Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

2 Zdroj informací http://www.mzcr.cz/Unie
20. května 2009 byl oficiálně ukončen termín pro předkládání projektů na rok Letos podalo žádost na 254 zájemců

3 Informační seminář MZ ČR 4. prosinec 2009
V pátek pořádá MZ ČR ve spolupráci se slovenským MZ „Informační seminář“, který odborníky i zájemce z řad odborné veřejnosti seznámí s 2. akčním programem Společenství v oblasti zdraví, včetně Pracovního plánu na rok   V rámci semináře vystoupí také zástupci Státního zdravotního ústavu, kteří představí projekt DETERMINE (sociální a ekonomické determinanty zdraví) - spolufinancován právě z tohoto programu. Podrobný program semináře ke stažení zde. Zájemci se mohou registrovat na ové adrese: Podobný seminář proběhne za účasti českého zástupce také 9. prosince 2009 v Bratislavě. Program.pdf (98 Kb)

4 Kontakty Celkovou odpovědnost za realizaci programu nese Evropská komise, resp. její Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC): ec.europa.eu/eahc: odpovídá za výběr projektů, finanční řízení, monitorování i hodnocení programu a další činnosti s tím související, včetně poskytování informací a poradenství.

5 Kontakty S šířením informací o programu, podmínkách účasti, výzvách apod. napomáhá EAHC také síť tzv. národních kontaktních míst v jednotlivých členských státech. V ČR plní tuto informační roli Ministerstvo zdravotnictví, resp. odbor mezinárodních věcí a EU (národní kontaktní místo oprávněno pomáhat při samotném vyplňování žádostí). Kontaktní osoba: Eva Sobotková Tel: +420 224 972 696 Fax: +420 224 915 430

6 Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Moskevská 15 Ústí n.L. Tel.: Fax: Ředitel: ing. Pavel Kutil

7 ZÚ se sídlem v Ústí n.L. -leden 2003
zřízen podle §86 z. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění (k vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek, biologického materiálu…) zdravotnické zařízení.. statutární orgán - ředitel, jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví Centrum imunologie a mikrobiologie poradny pro HIV/AIDS (ÚL, TP, MO, CV)

8 EU-Projekty prevence HIV/AIDS
EC - 51 projektů, které se zabývají HIV/AIDS, 47 - primární prevencí SUNFLOWER odpověď na výzvu k připojení se k projektu, zahájení projektu H-CUBE doba trvání 30 měsíců

9 Public Health Executive Agency
SUNFLOWER YOUNG AND HIV: EUROPEAN NETWORK TO ARRANGE AN INNOVATIVE PREVENTION CAMPAIGN AND TO EXCHANGE GOOD PRACTICES-EXPERIENCES IN EUROPE (Project No ) EU: euro, trvání 30 měsíců Programme of community action in the fiels of Public Health ( )

10 SUNFLOWER mezinárodní projekt „SUNFLOWER - Mladí a HIV: Evropská síť na vytvoření inovativní kampaně prevence HIV/AIDS“ je spolufinancovaný Evropskou komisí, Výkonnou agentúrou pro zdraví a spotřebitelů (EAHC), patřící pod Direktorát pro zdraví a spotřebitele (DG SANCO). do projektu je pod vedením italské organizace ANLAIDS (Associone Nazionale per Lotta control AIDS-sez. Lombardia) - Miláno asociovaných dalších 10 významných institucí z osmi zemí Evropy jedním z partnerů podílejícich se na realizaci projektu je i Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem.

11 SUNFLOWER země zúčastněné v projektu Itálie Řecko Litva Velká Británie
Slovensko země zúčastněné v projektu Litva Velká Británie Německo Česká republika Rumunsko Itálie Bulharsko Řecko

12 Doba realizace : Cíl: shromažďování a rozšiřování “správné praxe, správných praktik” metod prevence HIV/AIDS mezi mladými lidmi. Vyzkoušené a vylepšené metody budou využívat nevládní organizace, státní zdravotnické instituce zúčastněných zemí, pedagogové, výchovní pracovníci a další odborníci z nových členských zemí EU, kteří pracují  na poli HIV prevence Cílová skupina: mladí lidé ve věku let

13 SUNFLOWER RECOMMENDATIONS - obecná doporučení pro preventivní kampaň HIV/AIDS (Sofie, říjen 2009):
1) v preventivní kampani cílené na HIV/AIDS musí být použit srozumitený a vhodný jazyk. Musí být uvedeno slovo “KONDOM” (bez eufemismů) jako základní slovo, jako zpráva pro mladé lidi v prevenci HIV/AIDS a to ve všech zemích Evropské Unie 2) aktivní podpora HIV testování u gravidních žen 3) každá kampaň musí vycházet z reálné epidemiologické situace, tj. validních dat o výskytu jednak nových onemocnění - incidence (HIV+, HC a HB), a prevalence případů (chronický charakter onemocnění). Nutností je tedy vytvoření národního objektivního podkladu - databáze tj. monitorování aktuální epidemiologické situace: data by měla být sledována podle pohlaví, věku, možné cesty přenosu, sexuální orientace, etnické příslušnosti, dosaženého vzdělání

14 webové stránky : www.sunflower-project.eu

15 Etapy naplňování projektu
aspekty šíření HIV v jednotlivých evropských zemích a analýza lokálního kontextu epidemiologické situace definice, vyhledávání a výměna preventivních programů („správná praxe“)- současná fáze realizace projektu zorganizování evropské preventivní kampaně realizace vybraných projektů v lokálních podmínkách

16 Bára Zuzana

17 Zuzana

18


Stáhnout ppt "Evropské projekty v prevenci HIV/AIDS"

Podobné prezentace


Reklamy Google