Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Linde Gas Management bezpečnosti speciálních plynů 8.4.2010 Pavla Vášová, za ČATP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Linde Gas Management bezpečnosti speciálních plynů 8.4.2010 Pavla Vášová, za ČATP."— Transkript prezentace:

1 Linde Gas Management bezpečnosti speciálních plynů 8.4.2010 Pavla Vášová, za ČATP

2 Linde Gas 2 EIGA Workshop 2010 „Safe Management of Special Gases“ Brussels 28 January 2010 Jednotlivé přednášky jsou umístěny na stránkách: www.eiga.eu

3 Linde Gas 3 Část 1: Legislativní a ostatní požadavky Zajištění bezpečnosti EIGA WG4 Special Gases and the Safety Advisory Group Poučení z nehod a skoronehod – soustavné zlepšování bezpečnosti  Bezpečný systém práce - řízení a vyhodnocení rizik - systém jakosti a pracovní postupy - školení a trénink - vyhodnocení způsobilosti - management změn - provádění auditů  Shoda legislativními požadavky  Informovanost zákazníků, školení, podpora  „Product Stewardship“ – zodpovědný a etický management bezpečnosti, ochrany zdraví a environmentálních rizik našich produktů v průběhu jejich „životního cyklu“ (dohled nad produktem)

4 Linde Gas 4 Část 1: Legislativní a ostatní požadavky Základní předpisy týkající se plynů  Lahve a ventily •ČSN EN 849 (078606) - Lahve na přepravu plynů - Ventily pro lahve - Technické podmínky a typové zkoušky. •ISO 10297 - Transportable gas cylinders - Cylinder valves - Specification and type testing  Značení a bezpečnostní listy •CLP nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí •REACH  Přeprava •ADR, RID, IMDG

5 Linde Gas 5 Část 1: Legislativní a ostatní požadavky CEFIC/ICCA Global Product Strategy (GPS)  Zlepšuje dohled nad produktem v průběhu jeho „životního cyklu“  Klíčovými prvky GPS jsou •pravidla pro dohled nad produktem vč. předávání informací •postupy pro doplnění bezpečnostních charakteristik chemikálií a postupy managementu rizik •představení dohledu nad produktem s ohledem na koncového uživatele v chemickém průmyslu •vyhledání potenciální možnosti spolupráce mezi mezivládními organizacemi vedoucí ke zlepšení globálního dohledu nad produktem  více informací na www.cefic.eu

6 Linde Gas 6 Část 1: Legislativní a ostatní požadavky Komunikace se zákazníky  REACH: komunikace v dodavatelském řetězci zlepšení pohybu informací o bezpečném používání látek mezi výrobcem/dovozcem/dodavatelem a koncovým uživatelem J. Eiselt, „Communication to Customers“

7 Linde Gas 7 Část 1: Legislativní a ostatní požadavky Komunikace se zákazníky  Bezpečnostní listy a značení J. Eiselt, „Communication to Customers“

8 Linde Gas 8 Část 1: Legislativní a ostatní požadavky Komunikace se zákazníky  Expoziční scénáře • výroba, příprava • průmyslové, profesionální použití • expozice • životnost • rozložitelnost J. Eiselt, „Communication to Customers“

9 Linde Gas 9 Část 2: Výroba směsí, plnění a likvidace Zajištění bezpečnosti při plnění  Technické řešení plnicího zařízení • kompatibilita použitých materiálů • vhodný jmenovitý tlak jednotlivých částí • ochranné prvky – pojistné ventily, atd. • jednoznačný popis zařízení • snadná údržba • HAZOP

10 Linde Gas 10 Část 2: Výroba směsí, plnění a likvidace Zajištění bezpečnosti při plnění  Bezpečnost pracovníků • školení a trénink • pracovní postupy a manuály • osobní ochranné prostředky a ergonometrické řešení • preventivní údržba • ventilace, monitoring úniku plynu • barevné značení • ochrana tlakových lahví proti pádu  Bezpečnost při plnění směsí •IGC Doc 39 The safe preparation of gas mixtures

11 Linde Gas 11 Část 2: Výroba směsí, plnění a likvidace Bezpečnost při plnění flam-ox směsí  Směsi obsahující hořlavou a oxidující složku J.-P. Barbier, „Safe Preparation of Oxy-Fuel Mixtures and Silan

12 Linde Gas 12 Část 2: Výroba směsí, plnění a likvidace Bezpečnost při plnění flam-ox směsí  IGC Doc 139 Safe preparation of Flam-ox Mixtures • stanovení bezpečné směsi • směrnice pro bezpečnou přípravu

13 Linde Gas 13 Část 2: Výroba směsí, plnění a likvidace EIGA Codes of Practice  Silan • IGC Doc G-13Storage and Handling of Silane and Silane Mixtures • pyroforický plyn, DMV: 1,3%, metastabilní při koncentraci > 4,3% ve vzduchu  Fluorid dusitý • IGC Doc 92Code of Practice NF 3 • škodlivý, nehořlavý, oxidující  Fluor • IGC Doc 140Code of Practice F 2 • vysoce toxický, korozivní, vysoký oxidační potenciál

14 Linde Gas 14 Část 2: Výroba směsí, plnění a likvidace Likvidace a zacházení s odpady  Legislativní požadavky • Directive 2008/98/EC • Council Directive 96/62/EC  Odpad – movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit  Nebezpečný odpad – takový odpad, který se vyznačuje negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí nebo zvířat, nebo při manipulaci s ním hrozí nějaké další nebezpečí

15 Linde Gas 15 Část 2: Výroba směsí, plnění a likvidace Likvidace a zacházení s odpady  Hierarchie nakládání s odpady • prevence • opětovné použití • recyklace • regenerace • likvidace  IGC Doc 30Disposal of Gases

16 Linde Gas 16 Část 3: Přeprava, skladování a použití Ochrana zdraví a majetku při přepravě a skladování  Speciální plyny mohou být •velmi drahé • nebezpečné lidskému zdraví nebo životnímu prostředí • zneužitelné, např. pro výrobu drog, terorismus  EIGA Doc 913/05Transport security guideline

17 Linde Gas 17 Část 3: Přeprava, skladování a použití Ochrana zdraví a majetku při přepravě a skladování  Klíčové prvky zabezpečení závodu/skladu • oplocení • bezpečnostní kamery • přístupové systémy • strážení • osvětlení, alarmy • detekce pohybu

18 Linde Gas 18 Část 3: Přeprava, skladování a použití Způsobilost zákazníků pro nakládání s chemikáliemi  Způsobilost zákazníka je hodnocena: • nový zákazník • stávající zákazník požaduje nový produkt • stávající zákazník výrazně zvyšuje spotřebu  Hodnotící kriteria • Je zákazník skutečný? – IČO,existující dodací adresa,atd. • Je použití produktu legitimní? – známá aplikace, smysluplné množství • Je produkt u zákazníka zabezpečen?  EIGA Doc „Security standard for Qualifying Customers purcahsing compressed gases“ je v připomínkovém řízení

19 Linde Gas 19 Část 3: Přeprava, skladování a použití Organizace havarijního systému  Připravenost • definovat, co je mimořádná událost • rozpracovat možné scénáře • určit jednotlivé servisní úrovně – call centrum, odborný znalec, zasahující tým • určit jednotlivé týmy a jejich umístění • určit potřebné vybavení • určit komunikační řetězec

20 Linde Gas 20 Část 3: Přeprava, skladování a použití Organizace havarijního systému  Pracovníci • dostatečně školení a trénovaní • zkušení a pohotoví • komunikační schopnosti • hluboké chemické znalosti  Přednostní způsoby řešení unikající tlakové lahve • zastavení úniku plynu • umístění tlakové lahve do krycí nádoby • převedení obsahu do jiných nádob • absorpce nebo spálení unikajícího plynu • ventilace do atmosféry

21 Linde Gas 21 Část 3: Přeprava, skladování a použití Organizace havarijního systému  EIGA Doc 30Disposal of Gases  EIGA Doc 80Handling of Gas Containers Emergencies

22 Linde Gas 22 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Linde Gas Management bezpečnosti speciálních plynů 8.4.2010 Pavla Vášová, za ČATP."

Podobné prezentace


Reklamy Google