Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rurální sociologie cvičení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rurální sociologie cvičení."— Transkript prezentace:

1 Rurální sociologie cvičení

2 Ing. Irena Herová Katedra humanitních věd
Kancelář č. 254, PEF nová budova Konzultační hodiny: Čtvrtek 12, hod případně ostatní dny 8 – 15 hod po domluvě (tel )

3 Zápočet, zkouška Zkouška – písemný test + ústní zkoušení
Max 2 cvičení neúčast bez potvrzení Zápočtový test ( cvičení) 10 otázek, min 50 % bodů Zkouška – písemný test + ústní zkoušení - skripta do 9. kapitoly + další pojmy

4 Doporučená literatura
Majerová, V. a kol Sociologie venkova a zemědělství. Praha. ČZU. Velký sociologický slovník Praha. Karolinum. Disman, M Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha. Karolinum. Hudečková, H., Lošťák, M Sociologie a její aplikace v regionálním rozvoji. Praha. ČZU. Hudečková, H., Kučerová, E., Kříž, L Metodologie sociologického výzkumu pro nesociology. Praha. ČZU. Jandourek, J Úvod do sociologie. Praha. Portál. Berger, P. L Pozvání do sociologie. Brno. Barrister & Principal. Keller, J Úvod do sociologie. Praha. Karolinum.

5 Sociologie Sociologie je vědou o společnosti, společenských jevech, strukturách a procesech a jejich vzájemných vztazích. Foto: M. Luskačová

6 Společnost Lidstvo jako celek Skupina osob
Sociální reprodukce – kontinuita Sociální transformace - změna

7 Čím se sociologie liší od ostatních věd?
Sebevražda Psychologie Sociologie Nezaměstnanost Ekonomie Psychologie Politologie Sociologie

8 Obory sociologie sociologie jazyka sociologie sexuality
sociologie sportu         sociologie spotřeby         sociologie stáří         sociologie státu         sociologie vědy         sociologie venkova        sociologie veřejného mínění        sociologie výtvarného umění         sociologie zemědělství       sociologie administrativy       sociologie alkoholismu       sociologie architektury       sociologie armády       sociologie bydlení     sociologie cestovního ruchu       sociologie církve       sociologie dítěte       sociologie dopravy       sociologie duševních chorob       sociologie emocí       sociologie husitství       sociologie hudby       sociologie jazyka sociologie jídla         sociologie literatury         sociologie medicíny         sociologie města         sociologie moci         sociologie módy         sociologie morálky         sociologie olympijských her          sociologie peněz          sociologie práce          sociologie práva          sociologie průmyslu sociologie rekreace

9 Každý z nás je sociologem – laikem (používá zdravý rozum)
Sociologie se zabývá situacemi v každodenním životě, který všichni prožíváme a tyto situace řešíme Každý z nás je sociologem – laikem (používá zdravý rozum) Jak se liší sociolog – vědec? Dodržuje pravidla vědeckého diskurzu Vychází z perspektivy širokého sociálního pole Pracuje s teoriemi

10 Co je sociologie? (ještě jednodušeji)
Hledáme odpověď na otázky: Čím se zde lidé zabývají? Jaké při tom navazují vztahy? Jak jsou tyto vztahy institucionalizované a organizované? Proč to vlastně lidé dělají? + Sociologická imaginace jako tvořivá potence nahlížet jednotlivé lidské osudy v rozměru – prostoru (ale prostoru sociálního, to je do sítě vzájemných závislostí) – času (my čerpáme z kulturního dědictví našich předků, zároveň se snažíme svým následníkům kulturní poselství zanechat).

11 Kde všude se hodí sociologické znalosti?
výzkum veřejného mínění výzkum trhu, marketing sociální práce personalistika management poradenství

12 Můžu se vdát, mít děti a starat se o manžela jako máma.
A nebo se můžu odstěhovat do města a zkusit to úplně jinak.

13 Vztah sociologie k jiným vědám
FILOZOFIE HISTORIE FILOZOFIE DĚJIN SOCIOLOGIE PSYCHOLOGIE EKONOMIE DEMOGRAFIE POLITOLOGIE GEOGRAFIE ANTROPOLOGIE (Kulturní, sociální) člověk a prostředí lidská činnost a její produkty

14 Předsociologické období
tzv. protosociologie, či období protosociologické Sociologie a celý její obsah je součástí filozofického myšlení, politických věd… Formulace základních sociálních problémů – moc, sociální nerovnost, lidská odpovědnost, svoboda… Platon – „1.sociolog“, dílo Ústava, Zákony Aristoteles – „1.sociologické dílo“ Politika

15 Sociální utopie Plány pro uspořádání společnosti bez existence útlaku, soc. nerovností, zaručující spravedlivý a šťastný život. Uspořádání společnosti je dílem člověka, lze jej měnit, zdokonalovat (X náboženství) Většina utopií je však postavena na nereálných základech. Představitel: Thomas Mora - Utopie

16 Thomas More (1478 – 1535) humanista, právník, kancléř „Utopia“
– ideální ostrovní stát bez existence soukromého vlastnictví – obyvatelé žijí v souladu s humanitními ideály tj. rozvoj osobnosti, spojení fyzické a duševní práce pěstování vědy, umění

17 Studie o stavu společnosti
vyvíjejí se v téže době jako sociální utopie zaměřeny na vývoj státu, práva, ekonomické i sociální otázky týkající se celé společnosti Představitelé John Locke David Hume William Petty David Ricardo Saint-Simon

18 Společnost, v níž sociologie vzniká
od 16. století a dále – zámořské plavby → objevy a poznávání jiných kultur → zpochybnění samozřejmosti uspořádání společnosti dle tradičního evropského principu) – nové myšlenkové proudy – nová náboženská, politická a sociální hnutí → nespokojenost s uspořádáním společnosti vrcholí v buržoazních revolucích 18. století – připojují se významné objevy v materiální kultuře vrcholící průmyslovou revolucí – zakládají se nové instituce vědy, školství a průmyslu 19. století – sílí rozvoj komunikací a komunikačních technologií

19 August Comte (1798 – 1857) „Otec zakladatel“ od něhož
termín Sociologie pochází Sociologii pojmenoval ve IV. díle své knihy „Kurz pozitivní sociologie“ Sociologii charakterizuje jako pozitivní vědu o společnosti a načrtává její systém. Za oficiální rok vzniku sociologie je považován rok 1837.

20 Schéma vývoje společnosti od tradiční k moderní
1500 1600 1700 1800 1900 2000 STŘEDOVĚK NOVOVĚK SVĚTOVĚK Tradiční spol. Moderní spol. Postmoderní spol. Náboženství 1492 1962 Věda

21

22 Hledáme odpověď na otázky:
Rurální sociologie Hledáme odpověď na otázky: Čím se zde lidé na venkově zabývají? Jaké lidé na venkově navazují vztahy? Jak jsou vztahy na venkově institucionalizované a organizované? Proč to vlastně lidé dělají?

23 Který z uvedených pojmů si nejvíce spojujete s venkovem?
Výzkum Obrazy venkova, Sociologická laboratoř 2005, 1591 respondentů Zemědělství Příroda Volná krajina Tradice Chalupaření Fyzická, manuální práce

24 Nashledanou!


Stáhnout ppt "Rurální sociologie cvičení."

Podobné prezentace


Reklamy Google