Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rurální sociologie 1.cvičení. Ing. Irena Herová •Katedra humanitních věd •Kancelář č. 254, PEF nová budova •Konzultační hodiny: Čtvrtek 12,30 - 14 hod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rurální sociologie 1.cvičení. Ing. Irena Herová •Katedra humanitních věd •Kancelář č. 254, PEF nová budova •Konzultační hodiny: Čtvrtek 12,30 - 14 hod."— Transkript prezentace:

1 Rurální sociologie 1.cvičení

2 Ing. Irena Herová •Katedra humanitních věd •Kancelář č. 254, PEF nová budova •Konzultační hodiny: Čtvrtek 12,30 - 14 hod případně ostatní dny 8 – 15 hod po domluvě (tel. 224 383 438)

3 Zápočet, zkouška •Max 2 cvičení neúčast bez potvrzení •Zápočtový test (9. - 10.cvičení) –10 otázek, min 50 % bodů •Zkouška – písemný test + ústní zkoušení - skripta do 9. kapitoly + další pojmy

4 Doporučená literatura Majerová, V. a kol. 2003. Sociologie venkova a zemědělství. Praha. ČZU. Velký sociologický slovník. 1996. Praha. Karolinum. Disman, M. 1993. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha. Karolinum. Hudečková, H., Lošťák, M. 2002. Sociologie a její aplikace v regionálním rozvoji. Praha. ČZU. Hudečková, H., Kučerová, E., Kříž, L. 2001. Metodologie sociologického výzkumu pro nesociology. Praha. ČZU. Jandourek, J. 2003. Úvod do sociologie. Praha. Portál. Berger, P. L. 2003. Pozvání do sociologie. Brno. Barrister & Principal. Keller, J. 1992. Úvod do sociologie. Praha. Karolinum.

5 Sociologie •Sociologie je vědou o společnosti, společenských jevech, strukturách a procesech a jejich vzájemných vztazích. Foto: M. Luskačová

6 Společnost Lidstvo jako celekSkupina osob •Sociální reprodukce – kontinuita Sociální transformace - změna

7 Čím se sociologie liší od ostatních věd? •Sebevražda –Psychologie –Sociologie •Nezaměstnanost –Ekonomie –Psychologie –Politologie –Sociologie

8 Obory sociologie sociologie administrativy sociologie alkoholismu sociologie architektury sociologie armády sociologie bydlení sociologie cestovního ruchu sociologie církve sociologie dítěte sociologie dopravy sociologie duševních chorob sociologie emocí sociologie husitství sociologie hudby sociologie jazyka sociologie jídla sociologie literatury sociologie medicíny sociologie města sociologie moci sociologie módy sociologie morálky sociologie olympijských her sociologie peněz sociologie práce sociologie práva sociologie průmyslu sociologie rekreace sociologie sexuality sociologie sociologie sociologie sportu sociologie spotřeby sociologie stáří sociologie státu sociologie vědy sociologie venkova sociologie veřejného mínění sociologie výtvarného umění sociologie zemědělství

9  Sociologie se zabývá situacemi v každodenním životě, který všichni prožíváme a tyto situace řešíme  Každý z nás je sociologem – laikem (používá zdravý rozum)  Jak se liší sociolog – vědec?  Dodržuje pravidla vědeckého diskurzu  Vychází z perspektivy širokého sociálního pole  Pracuje s teoriemi

10 Co je sociologie? (ještě jednodušeji) Hledáme odpověď na otázky: Čím se zde lidé zabývají? Jaké při tom navazují vztahy? Jak jsou tyto vztahy institucionalizované a organizované? Proč to vlastně lidé dělají? + Sociologická imaginace jako tvořivá potence nahlížet jednotlivé lidské osudy v rozměru – prostoru (ale prostoru sociálního, to je do sítě vzájemných závislostí) – času (my čerpáme z kulturního dědictví našich předků, zároveň se snažíme svým následníkům kulturní poselství zanechat).

11 Kde všude se hodí sociologické znalosti? •výzkum veřejného mínění •výzkum trhu, marketing •sociální práce •personalistika •management •poradenství

12 •Můžu se vdát, mít děti a starat se o manžela jako máma. •A nebo se můžu odstěhovat do města a zkusit to úplně jinak.

13 Vztah sociologie k jiným vědám FILOZOFIEHISTORIE FILOZOFIE DĚJIN SOCIOLOGIE PSYCHOLOGIE EKONOMIE DEMOGRAFIE POLITOLOGIE GEOGRAFIE ANTROPOLOGIE (Kulturní, sociální) člověk a prostředí lidská činnost a její produkty

14 Předsociologické období  tzv. protosociologie, či období protosociologické  Sociologie a celý její obsah je součástí filozofického myšlení, politických věd…  Formulace základních sociálních problémů – moc, sociální nerovnost, lidská odpovědnost, svoboda… Platon – „1.sociolog“, dílo Ústava, Zákony Aristoteles – „1.sociologické dílo“ Politika

15 Sociální utopie Plány pro uspořádání společnosti bez existence útlaku, soc. nerovností, zaručující spravedlivý a šťastný život. Uspořádání společnosti je dílem člověka, lze jej měnit, zdokonalovat (X náboženství) Většina utopií je však postavena na nereálných základech. Představitel: Thomas Mora - Utopie

16 Thomas More (1478 – 1535)  humanista, právník, kancléř  „Utopia“ – ideální ostrovní stát bez existence soukromého vlastnictví – obyvatelé žijí v souladu s humanitními ideály tj. rozvoj osobnosti, spojení fyzické a duševní práce pěstování vědy, umění

17 Studie o stavu společnosti  vyvíjejí se v téže době jako sociální utopie  zaměřeny na vývoj státu, práva, ekonomické i sociální otázky týkající se celé společnosti Představitelé John Locke David Hume William Petty David Ricardo Saint-Simon

18 Společnost, v níž sociologie vzniká od 16. století a dále – zámořské plavby → objevy a poznávání jiných kultur → zpochybnění samozřejmosti uspořádání společnosti dle tradičního evropského principu) – nové myšlenkové proudy – nová náboženská, politická a sociální hnutí → nespokojenost s uspořádáním společnosti vrcholí v buržoazních revolucích 18. století – připojují se významné objevy v materiální kultuře vrcholící průmyslovou revolucí – zakládají se nové instituce vědy, školství a průmyslu 19. století – sílí rozvoj komunikací a komunikačních technologií

19 August Comte (1798 – 1857) „Otec zakladatel“ od něhož termín Sociologie pochází Sociologii pojmenoval ve IV. díle své knihy „Kurz pozitivní sociologie“ Sociologii charakterizuje jako pozitivní vědu o společnosti a načrtává její systém. Za oficiální rok vzniku sociologie je považován rok 1837.

20 Schéma vývoje společnosti od tradiční k moderní 150016001700180019002000 STŘEDOVĚK NOVOVĚK SVĚTOVĚK Tradiční spol.Moderní spol. Postmoderní spol. Náboženství 14921962 Věda

21

22 Rurální sociologie Hledáme odpověď na otázky: •Čím se zde lidé na venkově zabývají? •Jaké lidé na venkově navazují vztahy? •Jak jsou vztahy na venkově institucionalizované a organizované? •Proč to vlastně lidé dělají?

23 Který z uvedených pojmů si nejvíce spojujete s venkovem? 1.Zemědělství 2.Příroda 3.Volná krajina 4.Tradice 5.Chalupaření 6.Fyzická, manuální práce •Výzkum Obrazy venkova, Sociologická laboratoř 2005, 1591 respondentů

24 Nashledanou!


Stáhnout ppt "Rurální sociologie 1.cvičení. Ing. Irena Herová •Katedra humanitních věd •Kancelář č. 254, PEF nová budova •Konzultační hodiny: Čtvrtek 12,30 - 14 hod."

Podobné prezentace


Reklamy Google