Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Setkání škol Začít spolu, 4.listopadu 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Setkání škol Začít spolu, 4.listopadu 2011"— Transkript prezentace:

1 Setkání škol Začít spolu, 4.listopadu 2011
Step by Step ČR, o.s. Mirka Škardová Step by Step ČR, o.s.

2 Školní rok 2010- 2011 Mapování škol Začít spolu (kolik nás je)
55 ZŠ (nejvíce Praha) a 82 MŠ (nejvíce Moravskoslezský kraj) (školy velké sídlištní, malotřídní, soukromé, církevní, podnikové, výběrové, v sociálně vyloučených lokalitách apod.). Nabídka dalšího vzdělávání učitelů (zejména ve spojitosti s programem Začít spolu, s tématy podpory rozvoje čtenářské gramotnosti a to jak v ZŠ tak MŠ, letní školy ZaS v Kutné Hoře a ve Slaném, jednotlivé semináře v rámci Katalogu SbS ČR, semináře na klíč, semináře v rámci šablon peníze EU školám (zejména pro oblast podpory rozvoje čtenářské gramotnosti a inkluzivního vzdělávání) Pořad Supermáma (TV Metropol) díl 30, 36, 38, 55, 66) Regionální setkání Začít spolu (Frýdek- Místek, Brno, Ostrava) Mentorská podpora učitelů ( v návaznosti na nabízené semináře) Mentorský kurz pro učitele ZŠ Začít spolu a VŠ pedagogy- podpora studentů v rámci souvislých praxí a začínajících učitelů na vlastní škole

3 Novinky ze Začít spolu v roce 2011
Snaha o udržení kvality „značky a dobrého jména“ Začít spolu Logo vzdělávacího programu Začít spolu Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA („Standardy“) Film Den ve třídě Začít spolu (ZŠ) Zpravodaj/ časopis Začít spolu Vytvoření funkční sítě škol Začít spolu kritéria školy Začít spolu (Jak se pozná škola Začít spolu?)

4 Logo Začít spolu

5 Logo Začít spolu

6 Logo Začít spolu

7 Logo Začít spolu

8 Kompetentní učitel 21. století Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA

9 Základní informace: Kde se vzaly?
Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA (standardy): Kompetentní učitel 21. století (Competent Teachers of the 21 st Century: ISSA´s definition of Quality Pedagogy) byly vytvořené týmem odborníků pod záštitou International Step by Step Association (ISSA), která sdružuje přes 30 zemí ve kterých je realizován vzdělávací program Začít spolu. Až do roku 2010 existoval tento dokument (dřívější název Pedagogické ISSA standardy ) v ČR pouze v pracovní verzi, jednalo se o překlad původního ISSA materiálu

10 Základní informace: Kde se vzaly?
Tento dokument byl následně upraven i týmem odborníků a učitelů z praxe, tak, aby odpovídal kontextu českého vzdělávacího prostředí s důrazem na předškolní a primární pedagogiku. Bonusem nové verze materiálu je, že každý z daných indikátorů je dále obsahově rozpracován tzn., že u každého indikátoru je popsána požadovaná kvalita a dále aktivity a konkrétní činnosti , které vedou k jejich k naplnění a k dosažení kvality daného indikátoru.

11 Základní informace: Kde se vzaly?
Materiál KOU 21 v této podobě přestává mít formu osnovy vymezenou pouze body kritérií a indikátorů, ale nabývá charakteru metodického materiálu podrobně popisujícího optimální práci učitele v daných oblastech (také s tzv. „příklady dobré praxe“). Což je v podstatě specifikum jen pro ČR, které vzešlo zejména z toho, že si učitelé potřebovali za jednotlivými kritérii představit konkrétní obsah a že jsme ve spolupráci s mnohými učiteli Začít spolu tyto příklady v průběhu loňského školního roku „sbírali“, doplňovali, popisovali (konkrétní příklady z praxe učitelů)

12 Základní informace Co je standard
Popis očekávané kvality - popisuje žádoucí kvalitu dobré práce učitele v souladu s nejnovějšími mezinárodními pedagogicko-didaktickými trendy Popisuje učitelovy kompetence a činnosti (ne osobnost) Popisuje kvalitu nezbytnou pro to, aby výkon učitele prospíval žákovu rozvoji Neunifikuje – umožňuje různé cesty Vede – radí tam, kde sám učitel tápe (rámec, vodítko účinného vykonávání profese) Nástroj profesního seberozvoje, sebereflexe a sebehodnocení V některých školách přejímá roli obecně platného vymezení kvality práce učitele, tedy roli zatím u nás neexistujícího národního standardu kvality práce učitele (např. ve školách vzdělávacího programu Začít spolu)

13 Kompetentní učitel 21. století Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA
Je vymezen 7 oblastmi výchovně vzdělávacího procesu: Komunikace Rodina a komunita Inkluze, rozmanitost a demokratické hodnoty Plánování a hodnocení Výchovné a vzdělávací strategie Učební prostředí Profesní rozvoj

14 Členění „ISSA standardů“ Kompetentní učitel 21.století
OBLAST KRITÉRIA INDIKÁTORY RÁMEC OBSAHOVÉ NÁPLNĚ (popsaná kvalita daného indikátoru) Součástí materiálu je Záznamový arch pro zaznamenávání dosažené kvality v daných indikátorech (slouží učitelům, ředitelům a dalším hodnotitelům, pro práci na seminářích apod.)

15 Příklad jednoho kritéria z oblasti včetně jednotlivých indikátorů a obsahového rámce náplně indikátorů

16 Hlavní smysl dokumentu Kompetentní učitel 21.století
umožnit učiteli snáze a průběžně vyhodnocovat svoji práci podle jasně daných kritérií získat konkrétní a jasnou zpětnou vazbu o oblasti, která ho v jeho dalším profesním rozvoji aktuálně zajímá umožnit mu samostatně či s podporou plánovat další kroky a postupy, které povedou ke zvýšení kvality jeho práce motivovat učitele, kteří usilují o zlepšení svých pedagogických postupů k dalším možnostem profesního rozvoje a v maximální míře je podpořit ve zvyšování jeho pedagogických kompetencí ředitelé jej mohou využít jako nástroje při posuzování kvality práce učitele při hospitacích, k analýze vzdělávacích potřeb a k plánování DVPP v neposlední řadě pro program Začít spolu i „sladění“ a vymezení základních pilířů na kterých program stojí a to v celé mezinárodní síti škol, kde je program realizován

17 Kompetentní učitel 21. století
Materiál byl záměrně vytvořen jako universální materiál (není tedy úzce specializován jen na metodiku vzdělávacího programu Začít spolu), který vychází ze současných mezinárodně uznávaných a přijímaných pedagogicko- didaktických trendů a koresponduje tak s požadavky RVP ZV (PV) a obsahy dalších vzdělávacích programů. Je tedy plošně aplikovatelný na vzdělávací podmínky v celé ČR.

18 Poznámka Tento dokument byl v srpnu 2011 vydán jako publikace - existuje tedy ve fyzické podobě, dále se připravuje jeho elektronická verze, která bude k dispozici na webových stránkách Step by Step ČR ( a bude postupně aktualizována a doplňována o materiály charakteru dalších teoretických zdrojů, pracovních materiálů a krátkých videoukázek ze tříd.

19 Nabízíme Vám: Semináře pro učitele, celý pedagogický sbor
Semináře pro ředitele Cílem seminářů je: Přestavit účastníkům komplexní dokument "Kompetentní učitel 21. století- mezinárodní profesní rámec kvality ISSA", který vymezuje žádoucí kvalitu dobré práce učitele v souladu s nejnovějšími mezinárodními pedagogicko-didaktickými trendy. Seznámit je podrobně s obsahem jednotlivých oblastí (formulovaných kritérii a upřesněnými indikátory). Na základě simulovaných situací (videa z prostředí třídy, které se svým obsahem dotýkají jednotlivých oblastí a kritérií), si vyzkoušet pracovat s hodnotícími listy a využívat je pro hodnocení kvality práce učitele ve vztahu k daným cílům.

20 Film Začít spolu Jaro 2011 Den ve třídě Začít spolu (25 minut)
Průběh dne Začít spolu Rozhovory s rodiči Velké poděkování Zdeně Kreislové z 1. ZŠ v Plzni, Janě Šístkové ze ZŠ Černice v Plzni a Ivě Nachlingerové ze ZŠ Angel Připravujeme: Sestříhání krátkých videí ke každé oblasti ze standardů Natáčení filmu Den v mateřské škole Začít spolu (podzim 2011)

21 Časopis Začít spolu Pro koho? Co? Jak?
- učitelé/učitelky a ředitelé/ředitelky základních a mateřských škol Začít spolu - rodiče, kteří mají děti v MŠ/ ZŠ Začít spolu - další : učitelé/učitelky a ředitelé/ředitelky všech MŠ/ZŠ, rodiče, veřejnost Co? - osobní zkušenosti s programem Začít spolu - představení škol Začít spolu - rozhovory, novinky ve vzdělávání, zprávy z akcí, přehled seminářů Jak? - elektronicky ( ová rozesílka, - 4 x ročně

22 Časopis Začít spolu Oceníme Vaše zapojení podoby do časopisu
S jakou osobností spojenou se Začít spolu byste si rádi přečetly rozhovor? Které téma spojené s aplikací programu Začít spolu do praxe aktuální řešíte nejvíc? O které škole/školce byste si rádi přečetly? Třeba právě o té Vaší… Pište na

23 Školy Začít spolu Kritéria pro získání certifikátu a „značky“ škola Začít spolu
Modelová škola Začít spolu Škola Začít spolu Školy využívající jen některé prvky Začít spolu Certifikovaný učitel Začít spolu

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Setkání škol Začít spolu, 4.listopadu 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google